SVJ-sklepní kóje v suterénu cihlového obytného domu /z r.1959/ je v řadě dalších,k původnímu účelu nepoužitelná.

Vložil Zahrádková (bez ověření), 30. Červenec 2012 - 1:10 ::

Naše sklepní kóje je v části suterénu,kde je stále mokro,po deštích voda,k uskladnění věcí nepoužitelná.Máme spor s výborem SVJ /jsme členy SVJ/ohledně jejího používání.Řadu let jsme využívali jako náhradní prostor bývalou,nevyu­žívanou prádelnu,nyní společný prostor.Máme striktní výpoveď,ústní,pí­semná následuje+trestní oznámení od výboru.Rádi bychom vyhověli,ale nemáme kam dát věci.Výbor to nezajímá a ani ho nezajímá nepoužitelnost naší kóje a to řekli doslovně.To mokro je z podlahy A za obvodní zdí je svod dešťové vody.Ostatní z řady kójí je nepotřebují a tak je problém nezajímá.Jsme teď za nepřátelé.Chápem ,že drobné opravy,údržbu děláme my.Ale toto nezvládneme,je potřeba .. asanovat celý prostor.Do 7 dnů se to nevyřeší.Co máme dělat?Komunika­ci,hledání řešení odmítají.Potřebují uvolnit místnost prý pro řemeslníky,i když možnosti jsou jiné.Musí mít důvod a ten je.Já chci odejít z náhradních společných prostor,ale nemám kam,přece nesložím věci,předměty,drob­ný nábytek do chodby,což je zase společný prostor.Můžou bez nás a s policií vystěhovat naše skladované věci?Měl by výbor SVJ být vstřícný k nám,vlastníkovi a hledat s námi řešení situace?

  • užívání společných částí
  • pokojný stav
  • vyloučený spoluvlastník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 30. Červenec 2012 - 7:31

Píšete, že sklepní prostor Vám přidělený je k užívání nezpůsobilý pro stavební závadu a že namísto toho již více let užíváte část jiné společné místnosti (prádelny).

Vzhledem k délce tohoto užívání společných prostor se vytvořil v domě pokojný stav, s nímž všichni konkludentně souhlasili. Snaha "vystěhovat" vás z bývalé prádelny jednoznačně je porušením pokojného stavu. Můžete se tedy obrátit na obecní úřad. Dožadujte se ochrany pokojného stavu podle § 5 Občanského zákoníku:
"Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.".

Váš popis je ovšem neúplný a plyne z něj, že snaha abyste uvolnil společnou prádelnu trvá už delší dobu. Je Váš problém že jste na to nereagoval. Vaše tvrzení že prádelna je "bývalá" nemusí být pravdivé. Ke změně určení zkolaudované místnosti v budově je třeba získat svolení Stavebního úřadu. Bylo takové svolení dáno? Pokud ne, je vyloučeno přenechat společnou prádelnu řemeslníkům jako sklad. Ani Vy byste tam neměl mít nic uskladněno.

Kam uložit věci:
Na to je velmi jednoduchá odpověď. Nabídnete ostatním VJ určitou částku za to, že vám některý z nich uvolní sklepní kóji, kterou on sám užívá. Pokud se nikdo takový nenajde, zvyšujte částku postupně dokud nenajdete zájemce. Tím bude Váš problém jednoduše vyřešen. Mohl jste takto postupovat už dříve a nenechat věci dojít až do vyhrocené situace, kdy se hovoří o policii a trestním oznámení.

Takto dohodnutou částku pak samozřejmě budete požadovat od SVJ. Máte totiž jako spoluvlastník vyloučený z užívání společné věci zákonné právo na finanční vyrovnání ve výši odpovídající v místě obvyklému nájemnému za srovnatelný prostor. Vašimi nabídkami na finanční vyrovnání (které byste měl činit písemně a prokazatelně) dojde ke stanovení nájemného "v místě obvyklého" za suchou sklepní kóji a Vy se o tuto částku budete moci opřít při vymáhání plateb od SVJ.

SVJ se pak již samo postará, aby částku rozpočítalo mezi vlastníky jednotek v domě.

lake

Vložil Snaha "vystěhovat" vás z bývalé prádelny jednoznačně je poru (bez ověření), 30. Červenec 2012 - 9:00

„Snaha „vystěhovat“ vás z bývalé prádelny jednoznačně je porušením pokojného stavu.“

Nesmysl.

Vložil lake, 30. Červenec 2012 - 9:40

Pane Snaha, patříte k těm přispěvatelům, kteří o věci vědí naprosté prd.

Prostudujte si co je pokojný stav a seznamte se s judikaturou, která už je dostatečně rozsáhlá. Namátkou uvádím usnesení Ústavního soudu II. ÚS 183/01 ze dne 29.05.2001, rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 5023/2008 ze dne 16.09.2010, rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 4115/2011 ze dne 19.4.2012.

lake

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".