SVJ rozúčtovává podle neověřených vodoměrů

Vložil Anonymous, 8. Srpen 2021 - 7:24 ::

SVJ rozúčtovává podle neověřených podružných vodoměrů. Jak přimět SVJ k dodržování práva, tj. buď k rozúčtování jinak než podle vodoměrů, nebo k rozúčtování podle ověřených vodoměrů?

  • vodoměry

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil 25Malý (bez ověření), 8. Srpen 2021 - 7:36

Vpravo nahoře do bílého pole napište: neověřené vodoměry. Pak stiskněte modré tlačítko s bílým nápisem Hledat. Vyleze vám několik stran diskusí.

http://www.portalsvj.cz/…odom%C4%9Bry

Vložil Petr, 8. Srpen 2021 - 10:55

Nejvyšším orgánem je shromáždění. Na základě čeho se rozúčtovává na neověřené vodoměry ? Rozhodnutím shromáždění nebo svévolí výboru ? Neb „SVJ“ jste vy všichni. Takže prosím konkretizovat. Možná že to, čemu říkáte „právo“ může být „přebito“ (raději jsem použil trpný rod aby bylo jasné co je předmět a co podmět), rozhodnutím shromáždění. Nebo je použití jen ověřených kogentní ?

Já osobně bych se spokojil i s rozúčtováním dle neověřených, než dle osob (a podobných jednotek). A výměna podružných 1× / 5 či 6 let je náklad SVJ (cpaní peněz výrobcům vodoměrů).

K donucení rozúčtovávat dle ověřených stačí podat žalobu. Ale do toho se nikomu nechce, že…

Vložil Justitianus, 8. Srpen 2021 - 22:59

Petře!!! Když o věci nic nevíte, mlčte.

☀ Není pravda, že „SVJ jste vy všichni“. Kde jste na tuto pitomost došel? SVJ je právnická osoba, za kterou jednají členové statutárního orgánu. Shromáždění jako nejvyšší orgán SVJ pouze schvaluje způsob rozúčtování cen služeb na jednotky. Rozhodnutí shromáždění však není právním jednáním SVJ, ani právním jednáním nikoho jiného. A není tedy právně závazné pro nikoho.

☀ Vaše nesprávné tvrzení o žalobě by tazatel mohl omylem brát vážně – a dopadl by jako tomas22, který prohrál všechny soudy ohledně neověřených vodoměrů. Stálo ho to celkem 200000 Kč. Zde je o tom více diskusí.

SVJ které používá neověřené vodoměry v závazkových vztazích se vystavuje možnosti pokuty (pro porušení zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii). I o tom se zde mnohokrát psalo, stačí hledat. Na to zde správně upozornil diskutující 25Malý. Anonymousi, je zbytečné dotazovat se z lenosti na totéž stále dokola.

Jestliže Anonymous chce dosáhnout výměnu vodoměrů, ať se obrátí na shromáždění. Jestliže chce dosáhnout změnu způsobu rozúčtování, ať se obrátí na shromáždění.


Dodávám pro Petra k jeho pozdějšímu dotazu: Už se zde psalo, že rozúčtování nemůže být napadeno proto, že vodoměry nejsou metrologicky ověřené. Je k tomu asi devět judikátů až po Ústavní soud, viz zde: http://www.portalsvj.cz/…%E2%80%93300

Justitianus

Vložil Ghňxa (bez ověření), 8. Srpen 2021 - 23:43

„Jestliže Anonymous chce dosáhnout výměnu vodoměrů, ať se obrátí na shromáždění. Jestliže chce dosáhnout změnu způsobu rozúčtování, ať se obrátí na shromáždění.“ (Vložil Justitianus, 8. Srpen 2021 – 22:59)

Pane Justitiane,

proč by to Anonymous dělal, když rozhodnutí shromáždění nejsou pro nikoho závazná? Kromě toho výměna vodoměrů je povinná ze zákona, o zákonné povinnosti shromáždění nerozhoduje.

Vložil Justitianus, 9. Srpen 2021 - 3:55

Ghňxa (bez ověření), reagoval jsem na nesprávné tvrzení Petra, který napsal „SVJ jste vy všichni“. Správně jsem měl v odpovědi uvést, že rozhodnutí shromáždění o vodoměrech není právně závazné pro nikoho z vlastníků jednotek.

  1. Pokud vodoměry patří ke společným částem domu, pak rozhodnutí shromáždění o výměně vodoměrů zavazuje právnickou osobu SVJ. Nikoliv vlastníky jednotek.
  2. Pokud vodoměry jsou ve vlastnictví právnické osoby SVJ, pak rozhodnutí shromáždění o výměně vodoměrů zavazuje právnickou osobu SVJ. Nikoliv vlastníky jednotek.
  3. Pokud vodoměry jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek, pak rozhodnutí shromáždění o výměně vodoměrů nezavazuje nikoho. Je nulitní (neplatné od samého počátku).
  4. Pokud vodoměry jsou ve vlastnictví třetí osoby (např. družstva, nebo externího rozúčtovatele), pak platí totéž co v bodě č. 3.

Je to SVJ jako poskytovatel služby, kdo používá neověřené vodoměry v závazkovém vztahu. Případnou pokutu za porušení zákona o metrologii tedy dostane právnická osoba SVJ. Nikoliv jednotliví vlastníci jednotek.

Neuposlechnou-li statutáři co jim nařizuje rozhodnutí shromáždění, nelze je kvůli tomu úspěšně žalovat na plnění; shromáždění jim může jedině snížit odměny, nebo si zvolí jiné statutáry. Nejvyšší soud v rozsudku 26 Cdo 913/2019 ze dne 27.08.2019 (http://kraken.slv.cz/26Cdo913/2019) uvedl: "… případná pochybení orgánů společenství při hospodaření s majetkem mohou mít význam např. při rozhodování o personálním obsazení těchto orgánů (…).

Poznámka: Mýlíte se když tvrdíte, že „výměna vodoměrů je povinná ze zákona“. Já takový zákon neznám, a Vy taky ne.

Justitianus

Vložil Petr, 8. Srpen 2021 - 22:00

pane Justitiane, dal jsem vám + (ten dávám občas i jiným příspěvkům) aby byl příspěvek lépe „viděn, čitelný“.

Vložil Saša (bez ověření), 8. Srpen 2021 - 18:55

„Rozhodnutí shromáždění … není tedy právně závazné pro nikoho.“ (Vložil Justitianus, 8. Srpen 2021 – 18:02)

Pane Justitiane,

tohle by mě zajímalo, prosím o podrobnější vysvětlení. Znamená to, že se o rozhodnutí shromáždění nemusím zajímat, když není právně závazné pro nikoho?

Vložil Justitianus, 8. Srpen 2021 - 20:40

Sašo, zde se diskutuje o vodoměrech. Na Váš dotaz odpovídám v samostatné diskusi http://www.portalsvj.cz/…ni-vlastniku.

Justitianus

Vložil Ghňxa (bez ověření), 8. Srpen 2021 - 20:34

A když mi rozhodnutí shromáždění oznámí SVJ? Oznámení SVJ vlastníkovi již právním jednáním je. Na druhou stranu, pokud toto oznámení pouze přejímá nezávazné rozhodnutí shromáždění, nemůže být samo závazdné.
 

Pane Justitiane,

jste schopen svou tezi o nezávaznosti rozhodnutí shromáždění obhájit u soudu? Pokud ano, měla bych zájem. Dohodneme se.

Vložil Podal (bez ověření), 8. Srpen 2021 - 12:39

„K donucení rozúčtovávat dle ověřených stačí podat žalobu.“ (Vložil Petr, 8. Srpen 2021 – 10:55)

Lituji, pane Petře, ale podání žaloby k donucení rozúčtovávat dle ověřených vodoměrů nestačí, a to ani v případě, že by byla náležitě sepsána.

Vložil Petr, 8. Srpen 2021 - 22:08

www.portalsvj.cz/…tudenou-vodu

Vložil marie (bez ověření), 8. Říjen 2018 – 17:09 :: Vodovod

… zda je SVJ povinno vyměnit domácí vodoměry na studenou vodu co 5 let, když všichni nájemníci souhlasí s tím, že výpočet je správný a tudíž domácí vodoměry měří dobře.

V případě že „jeden“ požaduje výměnu, musí ostatní souhlasit a vodoměry v bytech vyměnit?

Nebo je to ze zákona a vyměnit se musí bez toho, že voda je rozúčtována správně.

Přidat komentář

  • – –

domácí vodoměry na studenou vodu 1

Vložil JarekSVJ, 13. Říjen 2018 – 1:22

Mařko, vše je otázka dohody, i jeden tzv. uvědomělý pokud se obrátí na soud může mít pravdu

odpovědět | hodnocení 0

  • – – – – – – – – – – – – – – –

Můj dotaz: takže jak asi rozhodne soud v případě žaloby tzv. „uvědomělého“ ?

Rozúčtování dle neověřených je platné či neplatné ?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".