SVJ: Oprava oken ve společném vlastnictví - poškození užíváním

Vložil lmt (bez ověření), 9. Duben 2017 - 16:34 ::

Dobrý den, rád bych požádal o radu v následující věci:

Okno v jedné z bytových jednotek v domě je poškozené a vlastník bytové jednotky žádá opravu poškozeného okna. Okna v našem SVJ jsou ve společném vlastnictví. Dle názoru výboru SVJ došlo k poškození okna zejména způsobem užívání předchozím majitelem, v té době pouze majitelem družstevního podílu, od kterého současný majitel podíl odkoupil. Tento názor je podložený zejména porovnáním stavu poškozeného okna se stavem stejného okna v sousední bytové jednotce.

Otázka zní, je možné na opravě okna požadovat nějakou spoluúčast od současného majitele bytové jednotky?

Dekuji. S pozdravem,

lmt

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VN (bez ověření), 9. Duben 2017 - 21:29

  vložit do stanov odstavec ohledně toho,že společné části,které mají dotyční ve výlučném používání si budou udržovat a chovat se k těmto částem odpovídajícím způsobem.No a pokud nebudou , budou si opravy-výměny hradit sami. To,že špatnou péči o okno zanedbával předchůdce dnešního uživatele bytu vás nemusí trápit… pro vás je relevantní,že okno je poškozeno díky špatnému používání..

  Vložil lmt (bez ověření), 10. Duben 2017 - 11:51

  Děkuji za odpověď. Ono bohužel nejde tak uplně o to, jak vyřešit situaci pokud nastane někdy v budoucnousti, jako spíš o řešení aktuální situace.

  Má SVJ právo nějakou spoluúčast definovat a pro účel opravy po vlastníkovi jednotky vymáhat? Pokud takové právo z něčeho může vyplývat, můžete mi sdělit z čeho? Jak byste v takové situaci postupovali vy?

  Vložil VN (bez ověření), 10. Duben 2017 - 13:02

  Vybral bych dodavatele,okno nechal opravit či vyměnit na náklady vlastníka.Jiní vlastníci přece nemohou finančně na svých bedrech,pokud se nějaký jednotlivec chová ke společným částem domu prasácky.

  Vložil tep (bez ověření), 10. Duben 2017 - 16:38

  Platí od r. 2014 § 1180 NOZ – náklady plně hradí vlastník, který má okno ve výlučném užívání.

  Vložil Werewolf, 10. Duben 2017 - 21:10

  V tomto paragrafu není psáno, že náklady hradí plně vlastník, jak píšete. Já v něm čtu úplně jiná slova s jiným významem. Dá se z něj vyčíst pouze to, že může existovat povinnost spravovat na svůj náklad a že je nutno k této povinnosti přihlédnout. Zda však taková povinnost existuje, případně v jakém rozsahu, o tom se paragraf nijak nezmiňuje.

  Vložil Romeo (bez ověření), 20. Červenec 2018 - 20:10

  Máte pravdu :-) Dovoluji si některé zdejší diskutéry upozornit na nařízení Vlády ČR 366/2013 Sb. Ještě před tím si dovolím upozornit, že jakékoli znění stanov byť by bylo řádně odhlasováno a v rozporu s NOZ a právě třeba s daným nařízením lze označit za neplatné. Nařízení jasně vymezuje pojmy, co je a co není majetkem SVJ a naopak co je a není majetkem vlastníka BJ Pro zjednodušení odpovědi na otázku :

  1. Okna bytu JSOU ve vlastnictví SVJ !!!!! Do krajnosti, majetkem vlastníka BJ je pouze vnitřní nátěr okna(zákon nerozlišuje okna špaletová či zdvojená ap.)
  2. AVŠAK POZOR – okno bytu,jako takové užívá každý vlastník BJ výhradně. Lze uvažovat o institutu výhradního užívání části společného vlastnictví.

  ZDE pak nutno aplikovat jiná znění NOZ – každý si najde Závěr – při aplikování platných zákonů je povinen vlastník BJ udržovat a řádně užívat danou věc. Pokud tvrdí, že okno je poškozené po předchůdci, pak platí to, že při koupi/převodu převzal věc ve stavu s poškozeným oknem. Tedy s břemenem ve formě jeho opravy – čti se všemi právy i povinnostmi. SVJ NEMUSÍ příspívat na opravu okna v tomto případě NAOPAK pokud by majitel bytu na tom trval, může SVJ opravit/vyměnit a náklady s příslušenstvím na majiteli vymáhat. Opět čti poškozování cizí věci. !!!!!!!!!!!!!!!!!!! TOTO neplatí v případě, že by nastal případ, že rámy oken budou například shnilé, po životnosti ap. Pak náklady na výměnu nese SVJ z FO

  Vložil TO (bez ověření), 20. Červenec 2018 - 23:19

  Romeo, okna bytu nejsou ve vlastnictví SVJ. Počet vykřičníků na tom nic nezmění.

  Vložil Romeo (bez ověření), 21. Červenec 2018 - 8:34

  Dobrý den, nemám zájem se přít, pouze lidem říkám pravé skutečnosti. Pro ty méně chápavé pak jsou ty vykřičníky :-) DOPORUČUJI SI PŘEČÍST DANÉ NAŘÍZENÍ JEŠTĚ PŘED DALŠÍMI VÝROKY. Jen drobná poznámka. VÝPLNĚ citované v tomto nařízení jsou okna a dveře

  Společné části domu § 5

  (1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména

  1. vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu,
  2. střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
  3. komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
  4. zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
  5. výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
  6. balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
  7. domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
  8. výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
  9. půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
  10. bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce.

  (2) Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.

  (3) Podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí domu

  Vložil TO (bez ověření), 21. Červenec 2018 - 8:45

  Romeo, kopírovat umíte, můžete být ministr české vlády. Ale nechápete, co kopírujete. Asi jste méně chápavý a proto přidám vaše oblíbené !!!!!!!!. A pro méně chápavé opakuji: Romeo, okna bytu NEJSOU ve vlastnictví SVJ. Počet vykřičníků na tom nic nezmění.!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!

  Vložil Romeo (bez ověření), 21. Červenec 2018 - 9:33

  To se příteli budete muset obrátit na naše zákonodárce :-) Zkuste i Úřad vlády ČR – třeba jim vysvětlíte, že jste nad zákon a na základě vašeho rozhodnutí jsou tyto zákony neplatné :-D Ano okopírované je přesné znění zákona, kde se píše, že mimo jiné okna a dveře bytu JSOU majetkem SVJ Viz §5 a §6 Tedy pokud umíte číst :-D a jste schopen pochopit psaný text ( znění zákona)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".