SVJ a Zelená úsporám

Vložil Pavel, 23. Květen 2010 - 14:22 ::

Nedávno zde bylo citováno ze Směrnice MŽP č. 9/2009 ve smyslu, že SVJ nemohou být příjemcem dotace Zelená úsporám, protože nejsou poplatníkem daně z nemovitosti. Citace byla sama o sobě přesná. Ale to je jen jedna část „pravdy“, navíc ta nejméně důležitá.

V samotné Žádosti se SVJ uvádí na ř. 17.

Z praxe vím, že se žádosti od SVJ běžně akceptují.

O chybě se ví mnoho měsíců, ze strany SFŽP ale není vůle chybu napravit a neustálá rotace na pozici ministra ŽP také nepřispívá k odstranění poněkud matoucí formulace Směrnice.

Proto se nedejte odradit a zvažte, zda se ZÚ nevyplatí.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 23. Květen 2010 - 15:11

  Původní diskuse ke směrnici MŽP 9/2009 je v tomto vláknu.

  Jde o to, že směrnice (v příloze přílohy I/5) vylučuje, aby žadatelem a tedy příjemcem dotace v programu "Zelená úsporám" bylo SVJ (není-li vlastníkem zapsaným v katastru). Ovšem ve všech metodických materiálech k programu a ve formulářích se ministerští ouředníci předhánějí v nabádání k postupu v rozporu se směrnicí - tedy aby SVJ bylo přímo žadatelem.

  Nejen nabádají, ale tyto protiprávně podané žádosti - které by měly být před vlastním posuzováním vyřazeny pro formální vadu - také kladně vyřizují. Snad by pan ministr alespoň mohl změnit tu směrnici, aby byla v souladu s tím, co jeho podřízení provádějí. Třeba si to zde někdo z MŽP přečte ...

  Ale ne, to je nereálné. Ouředníci nevědí, jakou vyhlášku jejich ministr podepsal. Ten zase neví, co dělají jeho podřízení. Navíc je před volbami ...

  lake

  Vložil Pavel, 23. Květen 2010 - 15:27

  Není pravda, že by vedení ministerstva nevědělo, co vydalo za směrnici. Sám jsem různým ministrům psal.

  Není pravda, že by zaměstnanci krajských pracovišť nevěděli, co je ve směrnici. Již to ví, ale nemohou s tím nic dělat. Stačí jim zavolat.

  Poslední jednání jsem měl s ředitelem SFŽP, který prakticky ZÚ vyřizuje. Přislíbil změnu, ale dva měsíce uplynuly a nic. Na mou obavu, že bych nerad vracel dotaci pro formální chybu ve směrnici řekl, že dotace se přiděluje na základě smlouvy podepsané ministrem a pokud by smlouva byla vadná, mohl bych se bránit žalobou na nesprávný úřední postup, kterým jsem byl uveden v omyl při čerpání dotace.

  Jsme v ČR a jedná se o pouhých cca 25 miliard. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 29. Září 2010 - 7:49

  Od května 2010, kdy zde pan Pavel publikoval poslední příspěvek, došlo ke změnám: přímá účast SVJ na dotačním programu "Zelená úsporám" je nyní již oficiálně možná. (Jiná věc je, že program byl rozhodnutím MŽP ze srpna 2010 pro panelové domy pozastaven).

  Směrnice č. 9/2009 MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám (č.j. 50380/ENV/10) definuje nyní (v příloze č. I/3) žadatele takto:
  "Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci budov určených k bydlení a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů (...) a společenství vlastníků jednotek."

  V platné verzi dokumentu "Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám" na str. 2 v bodu 4 naleznete tento text:
  "Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti u SVJ podléhá zákonu č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Je tedy požadován souhlas 75 % vlastníků dle § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. Ověřené podpisy vyžadujeme pouze od předkladatelů žádosti (členů statutárního orgánu společenství)."

  Rovněž formulář "Žádost o podporu pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikající" (PDF, verze 1.8) uvádí na řádku 18 jako žadatele společenství vlastníků jednotek.

  Na řádku 31 žádosti je jako povinná příloha uveden "formulář souhlasného prohlášení vlastníků nemovitosti s ověřenými podpisy – žadatel předkládá pouze tehdy, není-li jediným vlastníkem nemovitosti."
  Zde uvedená formulace je zjevně nepřípadná, neboť SVJ nejen že není "jediným vlastníkem nemovitosti" - ono není VŮBEC vlastníkem nemovitosti.

  Ouředníci MŽP zas na něco zapomněli ...

  lake

  Vložil Pavel, 26. Říjen 2010 - 21:56

  Po přerušení přijímání žádostí pro paneláky je od 29.10. zastaveno přijímání všech žádostí a to až do 1.2.2011.

  Zatím slibují, že dosud přijaté žádosti budou vyřízeny.

  http://www.zelenausporam.cz/…ro-rok-2010/

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 3. Prosinec 2010 - 15:43

  ZÚ je sice pozastavena, ale pro ty, kteří žádost včas podali, je vhodné sledovat vyřizování žádosti.

  Po kontrole formálních a věcných náležitostí je přiděleno „unikátní číslo“ (u nás 15.7.2010).

  Následuje schválení Radou SFŽP (u nás 30.9.).

  Pak schválí ministr (u nás 31.10.).

  Následuje projednání s japonským partnerem (u nás probíhá).

  Na závěr je zaslání Vyrozumění o poskytnutí dotace s návrhem smlouvy mezi MŽP a SVJ (slíbeno na 2. pol. prosince).

  Pozn. Pro získání podpory podle rozšířeného rámce de minimis je nutné schválení žádosti ministrem. Další etapy rozšířený rámec neovlivní. Pokud ministr neschválí do 31.12.2010 je výše pouze podle de minimis.

  Pokud je kombinace s Novým Panelem je nutný podpis smlouvy s ČMZRB dříve než s s MŽP. Jinak Nový Panel padá.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Bucekg (bez ověření), 21. Prosinec 2010 - 9:11

  Prosím vás jsem fyzická osoba a mám již přidělené unikátní číslo.Chci se zeptat kde se dá sledovat, jak si moje složka vede?Bylo mi totiž řečeno, že se to dá sledovat, ale nemohu přijít na to kde.Pokud to někdo ví může to sem napsat? Děkuji Bucekg

  Vložil Anonymous37 (bez ověření), 21. Prosinec 2010 - 9:36

  Zavolejte si na bezplatné číslo ZÚ 800 260 500 a nadiktujte jim Vaše unikátní číslo.Dostanete informaci v jakém stavu je vyřizování Vaší žádosti.Hodně úspěchů.Anony­mous 37

  Vložil Bucekg (bez ověření), 21. Prosinec 2010 - 9:31

  Tak jsem na to náhodou narazil.

  Přibližně do jednoho měsíce budete z pověřeného bankovního subjektu nebo SFŽP vyrozuměni o registraci Vaší žádosti a přidělení unikátního čísla. Od této chvíle můžete ověřovat aktuální stav Vaší žádosti dotazem na Zelené lince, na tel.: 800 260 500
  Na SFŽP proběhne administrace Vaší žádosti a její schválení (cca 3 měsíce).
  Ze SFŽP obdržíte poštou „Vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám“, na základě kterého doplatíte 3. platbu dle SOD.

  VYPLACENÍ DOTACE

  Pokud byla Vaše žádost podávána „po realizaci“ budou Vám doručeny spolu s Vyrozuměním i smlouvy o poskytnutí podpory. Ty odešlete podepsané zpět na SFŽP a na jejich základě Vám cca do 1 měsíce budou vyplaceny peníze na účet.

  V případě že Vaše žádost byla podávána „před realizací“ doručte nám Vyrozumění ze SFŽP spolu s doklady prokazujícími ukončení realizace (viz Instrukce) na naši adresu. Zajistíme předání dokladů na SFŽP. Po kontrole a Vám budou následně doručeny smlouvy o poskytnutí podpory. Ty odešlete podepsané zpět na SFŽP a na jejich základě Vám cca do 1 měsíce budou vyplaceny peníze na účet.

  Vložil Pavel, 15. Prosinec 2010 - 13:40

  Situace ve schvalování dotací se komplikuje i kvůli korupci na MŽP a SFŽP.

  Ministr sice odstoupil, ale to vyřízení žádostí jen oddaluje.

  Nedivím se japonským partnerům, že oddalují schvalování žádostí, když se dočetli, že jejich miliardy měly být vyvedeny do předem určených bank, které dají největší „motivaci“. No hlavně, že se bojuje proti korupci, to mne na celé situaci těší.

  Slíbené Vyrozumění o přidělení dotace se v našem případě posouvá ze slíbeného 12/2010 na zatím 1/2011.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 7. Únor 2011 - 16:32

  Tak se mi zdá, že je ten 7 ministr za dva roky nějak aktivní. Během dne hned 2 zprávy o ZÚ, to dlouho nepamatuju.

  Nejen, že by se neměla ZÚ pro letošek otevřít, ale v tomto článku se navíc hrozí, že se dotace budou snižovat:

  http://aktualne.centrum.cz/…clanek.phtml?…

  Nemyslím si, že je to tak žhavé. Přísliby, které se sečítají a vydávají jako překročení zdrojů, se velmi pravděpodobně nedočerpají. Jednak je sníží „dočasný rámec“, jednak je sníží de minimis a největší problém bude s doložením „uznatelných“ faktur.

  Nemělo by být tak špatně, jak je líčeno. Z fondu bylo propuštěno těch pár lidí, kteří problematice rozuměli, a současné vedení fondu a MŽP je pouze politické. Jeho jedinou kvalifikací je stranická knížka, což na odbornou problematiku zdaleka nestačí.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".