Společný zmocněnec spoluvlastníků jednotky (§ 1185/2) – výňatek ze stanov osvíceného Společenství vlastníků

Vložil sky78, 25. Červen 2017 - 14:15 ::

Pro diskusi k § 1185/2 ObčZ je účelné založit nové vlákno s výstižným nadpisem.

Z dikce „Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce…“ – nikterak neplyne, že by spoluvlastník jednotky byl povinen zmocnit svého (společného) zástupce formou generální plné moci na dobu neurčitou (což se božuhell mylně domnívají, či takto situaci svévolně rádoby „zjednodušují“, mnozí statutáři v mnohých SVJ).

ALE – rozumný (opatrný) spoluvlastník jednotky nikdy nezmocní kohokoliv tzv. trvalou plnou mocí, ale pokud zmocnění formou plné moci udělí, tak v plné moci vždy vymezí rozsah zástupčího oprávnění jak časově, tak i věcně.

Tedy nejen – např. „Zmocňuji XY, aby mne zastoupil a za mne hlasoval na shromáždění konaném dne …“ – ALE ZÁROVEŇ TÉŽ např.: „… a aby tento můj (společný) zmocněnec za mne hlasoval v konkrétní záležitosti (specifikovat) takto (specifikovat).“

Lze jen doporučit, aby do případné plné moci spoluvlastník jednotky pro úplnost výslovně uvedl, že (společný) zmocněnec je při výkonu zástupčího oprávnění vázán společnou vůlí spoluvlastníků jednotky ke konkrétním záležitostem.

Pro inspiraci – výňatek ze stanov osvíceného Společenství vlastníků:

Spoluvlastníci jednotky se shromáždění účastní a do zápisu zmocní svého společného zástupce (§ 1185/2 ObčZ) pro hlasování na tomto zasedání shromáždění za ně (za jednotku jako celek) v rozsahu podle jejich pokynů pro jednotlivá hlasování podle jejich společné vůle (§ 1122/1, § 446, § 1116 ObčZ).

Spoluvlastníci jednotky jako společné věci si společnou vůli zjišťují a o jednotce rozhodují podle obecných ustanovení ObčZ o spoluvlastnictví (§ 1115 až 1157).

(sky78)

  • § 1185 OZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jan77 (bez ověření), 26. Červen 2017 - 7:10

Dovolte mi názor – váš výňatek ze stanov osvíceného SVJ považuji za nesrozumitelný až zmatečný.

„spoluvlastníci jednotky se shromáždění účastní“ – proč my měly stanovy nařizovat účast ? Nebo to bylo myšleno jinak ?

„do zápisu zmocní“ – co myslíte „zápisem“? Zhotovují plnou moc , proč něco jiného požadovat či jinak to nazývat.

„rozsahu podle jejich pokynů pro jednotlivá hlasování podle jejich společné vůle“. Proč bychom toto měl někdo diktovat ? Lze to považovat za omezení zákonného práva – vlastník by měl mít možnost dát volnost zmocněnci, a pokud si přeje , aby hlasoval zmocněnec dle svého uvážení, není důvod tomu bránit.

Vložil ab (bez ověření), 26. Červen 2017 - 7:30

Proč někdo někomu diktuje, že musí někomu vystavit plnou moc. Nemusí, nikdo nikomu nemusí vystavovat žádnou plnou moc. Proč by vlastník měl za sebe na schůzi posílat nějakého zmocněnce. Vlastník má taky právo tam chodit i nechodit a nemá povinnost nikoho zmocňovat. Kolem plné moci v zákoně je nejasností víc, než je zdrávo.

Vložil jjj (bez ověření), 26. Červen 2017 - 10:11

Určení společného zmocněnce vyžaduje NOZ. Co si o tom myslíte, je irelevantní. Pokud spoluvlastník na shromáždění neprokáže, že zastupuje i ostatní spoluvlastníky jednotky, tak ho u nás necháme poslouchat, ale nemůže hlasovat.

Vložil ab (bez ověření), 26. Červen 2017 - 10:17

Co vy o tom píšete je irelevantní. Co vy komu u vás nařídíte je mi zcela fuk. Zdravím.

Vložil jjj (bez ověření), 26. Červen 2017 - 11:42

ab, příspěvky nepíšu pro vás, protože je nedokážete pochopit. U nás nikomu nic nenařizujeme, pouze aplikujeme NOZ. Ale pro ostatní, kteří se chtějí vyvarovat možnému zneplatnění usnesení shromáždění, píšu upozornění, že vaše příspěvky jsou v rozporu s NOZ. Věřím, že myslící člověk pochopí. Klidně si u vás ignorujte NOZ, ale může se vám to vymstít. To je celé. Také zdravím.

Vložil ab (bez ověření), 26. Červen 2017 - 11:49

Co vy o mě víte, vy jste nechápavý. Vy máte svůj názor a já svůj, tak co pořád řešíte. Váš názor je mi cizí a tím to končí. A vážený, vy tady nejste od toho, abyste posuzoval, koho příspěvky jsou v souladu se zákonem. Nejste náhodou cenzor, který tady špizuje, co kdo píše? Co mi u nás ignorujeme, do toho vás je, víte co! A zda se nám něco vymstí nebo nevymstí, do toho vás je, taky víte co!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".