Soudní úschova

Vložil mrk, 29. Prosinec 2013 - 4:55 ::

Několikrát na tomto fóru bylo doporučeno těm, kteří se rozhodli neplatit na správu domu a pozemku bez zdůvodnění na co se peníze použijí, aby tyto finanční prostředky uložili do soudní úschovy. Mezi tyto „černé ovce“ patřím i já, proto jsem se obrátil na okresní soud se žádostí o uložení do soudní úschovy.

USNESENÍ

Okresní soud ve … rozhodl…

takto

I. Návrh ze dne …, doručený soudu …, na přijetí částky … do soudní úschovy dle § 185a a násl. o.s.ř. se zamítá.

Odůvodnění:
Okresní sou ve … obdržel dne … návrh na přijetí do soudní úschovy částku … složitele … .

V dané věci složitel … ve svém návrhu uvádí, že je vlastníkem bytu v domě, kde je společenství vlastníků jednotek a podle měsíčního předpisu má složitel platit zálohu na správu domu a pozemku ve výší … měsíčně. Tato částka je podle složitele neopodstatněná. Podle složitele musí být všechny zálohy schváleny a zdůvodněny, musí být vypracován plán oprav a podle tohoto plánu se stanoví výše měsíčních záloh. Proto složitel platí měsíčně pouze částku ve výši …, neboť tato částka pokryje různé revize, energie, výtah a pod. Složitel požádal o složení dlužné částky ve výši … do soudní úschovy z důvodu, že věřitel neprokázal oprávněnost závazku podle § 495 OZ.

Dle § 185a o.s.ř. úschova u sou je způsobem závazku podle § 568 občanského zákoníku. Tuto úschovu je třeba odlišit od tzv. jiné činnosti soudu podle § 352 občanského soudního řádu a od úschov prováděných notáři podle § 81 a 112 Jednacího řádu pro okresní soudy.

Řízení o soudní úschově dle ustanovení § 185a o.s.ř. je nesporným formálním řízením zahajovaným na návrh, který poskytuje ochranu dlužníkovi, který nemůže splnit splatný závazek pro překážku na straně věřitele.Překážky na straně věřitele taxativně vypočítává ustanovení § 185a o.s.ř. a ustanovení § 586 OZ. Při posuzování návrhu na zahájení řízení nezkoumá soud důvod a věcnou legitimaci účastníků řízení z hlediska pravdivosti jejich tvrzení, zabývá se však tím, zda jsou tvrzeny všechny potřebné skutečnosti pro rozhodnutí o úschově a zda z důvodu tvrzeného složitelem může závazek podle hmotného práva zaniknout.

Dle § 185b o.s.ř. účastníkem řízení je složitel. Po právní moci usnesení o přijetí do soudní úschovy soudu je účastníkem také ten, pro koho jsou peníze, cenné papíry nebo jiné věci určeny (dále jen příjemce) a ten, kdo uplatňuje právo na předmět úschovy.

Návrh na přijetí do úschovy musí obsahovat prohlášení toho, kdo peníze, cenné papíry nebo jiné věci do úschovy skládá, že závazek, jehož předmětem jsou hodnoty skládané do úschovy nelze splnit, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení, nebo že složitel má důvodné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo že složitel věřitele nezná (§ 185a odst. 2 o.s.ř.).

Z výše uvedeného vyplývá, že soud při rozhodování vychází a návrh na přijetí do úschovy zamítne, jen jestliže z tvrzení složitele vyplývá, že tu důvod úschovy podle zákona není nebo že podle hmotného práva nemůže dojít ke splnění závazku složením jeho předmětu do soudní úschovy.

S ohledem na výše uvedené ve smyslu §185a o.s.ř., soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení, neboť v daném případě neexistuje ani jeden z důvodů taxativně uvedených v zákoně, na základě kterého by mohla předmětná částka složena do soudní úschovy.

Poučení: Proti tomuto usnesení … .

 • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Neználek' (bez ověření), 30. Prosinec 2013 - 7:51

No tak to vidíte, „přivodil jste si bolení břucha“ protože jste si nenastudoval následující zkušenosti:

Soudní úschova (pro pana „gramotného“)

Soudní úschova… už zase

Zde je tedy KONKRÉTNÍ příklad jak konkrétní rady způsobily reálnou škodu anonymnímu neználkovi. Tady vždy někdo někoho zmate … Žvaničem umí být každý anonym (§1282/2 NOZ).

Neználek'

PS: podejte trestní oznámení na neznámého pachatele, který Vám „odbornou radou“ způsobil odpornou újmu a žádejte náhradu. §2950 NOZ

Vložil Qwerty, 30. Prosinec 2013 - 8:45

1)§ 2950 nelze použít, protože není splněna podmínka „za odměnu“

2)trestní oznámení bude velmi pravděpodobně odloženo

3)celá kauza je příkladem, jak dopadají v praxi rady teoretiků odtržených od praxe

4)i při aplikaci § 1282/2 platí § 4/1. Pokud někdo dá na anonymní rady asi nesplňuje § 4/1. Na druhou stranu velmi oceňuji, že pan Mrk ukázal, jak jsou zde autoritativně podávané rady kvalitní.

Vložil Neználek' (bez ověření), 30. Prosinec 2013 - 14:14

…§ 2950 nelze použít, protože není splněna podmínka „za odměnu“…

 • laskavě čtěte:
  Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě
  tj. lze rozepsat:
  1. Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací 
  2. nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě

  Vy tedy mylně uvádíte že ad-1 „nelze použít“ – že tvrdíte nepravdu je zjevné

…trestní oznámení bude velmi pravděpodobně odloženo…

 • na tom nezáleží. Je nutné aby byly sbírány indicie až jednou bude pachatel informací odhalen a potrestán za šíření nepravdivých nebo poplašných informací

…platí § 4/1. Pokud někdo dá na anonymní rady…

 • leckeré rady jsou sofistikovanější než rady leckeré právní kanceláře, kde když tam přijdete tak Vám řeknou, že „tak to má byt“ a vezmou si 1200 za „konzultaci“. Pokud chcete odůvodnění – řeknou si o 20.000 bez záruky čehokoliv (moje osobní zkušenost !). Tady dostáváte rady teoretika ALE o kterých můžete ZDARMA s použitím vlastního rozumu jít a zařídit se.
 • „Mrk“ prostě zvolil co se mu nabízelo, protože není nad vlastní zkušenost.

Neználek'

Vložil Qwerty, 30. Prosinec 2013 - 17:08

Pane Neználku, domnívám se, že mylně uvádíte možnost roztržení první věty § 2 950.

P.S.

použít slovo „samozřejmě“ o něčem tak nejasném, jako je § 2 950, je důkazem o nepochopení nejednoduché problematiky v nepovedeném NOZ

Vložil Neználek' (bez ověření), 30. Prosinec 2013 - 17:37

§2/2 NOZ cit. „Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti

Pane „Qwerty“, domnívejte se jak Vám libo, ale argumentujte raději k věci:
jaký význam přikládáte spojce „nebo“. Rád si nechám vyložit Váš sofistikovaný gramatický výklad popisující „roztržení věty“. Dokazujte vaše „pochopení“ namísto mého „nepochopení“. Pokud jsem já nepochopil – pak to logicky nikoho nezajímá. Za to každého bude zajímat jak jste to má být dobře a jak se Vašimi radami řídit.

Neználek'

PS: Pokud je Vám něco nejasné na §2950 NOZ – pokuste se nejprve sám sebe zeptat co Vám je nejasné. A pak chcete li: své myšlenky zformulujte do slov a vět a zeptejte se. Od toho tu jsme, že.

Vložil 12345 (bez ověření), 29. Prosinec 2013 - 12:24

Pane Mrk, je velký rozdíl mezi teoretickým příspěvkem zde publikujících přispěvatelů bez právního vzdělání a reálnou praxí. Pěkné svátky.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".