S opravami na domě musí všichni souhlasit!

Vložil Kamil. (bez ověření), 2. Září 2011 - 7:31 ::

Nedávno jsem koupil byt do osobního vlastnictví.Na schůzi SVJ jsem se dozvěděl,že všichni ostatní majitelé jednotek si odhlasovali že jakékoliv větší opravy na domě musí mít souhlas všech ostatních majitelů.Je nás celkem 10 bytových jednotek.Náš dům potřebuje nutně zateplit,ale souhlas všech se zatím nenašel.Předseda mi řekl že k vůli dobrým sousedským vztahům musí souhlasit všichni,aby ve svobodné zemi nebyl nikdo do ničeho nucen.Možná má pravdu,ale já říkám že je to nesmysl.Máte někdo prosím u vás v domě také taková pravidla?Je možné sám proti tomu něco dělat?

  • opravy
  • neplatné usnesení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil investor (bez ověření), 13. Září 2017 - 16:30

Pane Kamile , dotazujete se na opravy, ale podle toho „zateplování“ snad míníte investice. Nebo se mýlím? V tom je totiž velmi podstatný rozdíl, což vám není třeba vysvětlovat.

Vložil ZoVB: První předseda se zříká provize (bez ověření), 3. Září 2011 - 21:29

Vážený pane Kamile,

Váš pan „Předseda“ je, dle mého názoru, mimořádně osvícený člověk

(Iluminát).

Vám -pane Kamile- jde, pravděpodobně, o „změnu dokončené stavby“, tedy o obložení neprůsvitného obvodového pláště domu izolantem tloštky 12 až 20 cm.


Na nákladech s tímto spojených budou povinni podílet se pouze

ti vlastníci jednotek, kteří s tímto souhlasili.


„Společenství“ není oprávněno toto zajišťovat a následně vymáhat náklady s tímto spojené.

Váš pan „Předseda“ Vás vlastně chrání. Hodlá zabránit tomu, aby jste POUZE VY hradil náklady související se „změnou dokončené stavby“.

Váš pan „Předseda“ rozlišuje mezi „opravou“ (odstranění vady věci) na straně jedné a „změnou dokončené stavby“ na straně druhé.

Rozlišuje tedy mezi „povinností vlastníků jednotek“ na straně jedné a „možnostmi“ (možnostmi – jak lze domu ublížit) na straně druhé.

Pokud Váš „Předseda“ argumetntuje „dobrými sousedskými vztahy“, bezpochyby má na mysli, dle mého názoru to, aby jste se mylně nedomníval, že pokud budete ochoten „profinancovat z vlastních prostředků činnost, která domu ublíží“, že Vám bude toto tolerováno – odpuštěno.

ZoVB

Vložil vladan, 12. Září 2011 - 13:02

Bohužel i Iluminátovi spadne barák na hlavu, když ho nebude opravovat. Pak budete mít honě času udržovat dobré sousedské vztahy a děkovat předsedovi za bezvadnou práci v SVJ. V případě tohoto SVJ doporučuji hodně dobrou a vysokou pojistku :-)

Vložil ZoVB: (Jugoslávie,> 1991), obavu pana Vladana lze rozptýlit (bez ověření), 12. Září 2011 - 14:50

Vyjádření k příspěvku:

"Vložil vladan, 12. Září 2011 – 14:02""

Vážený pane Vladane,

pokud jste měl možnost seznámit se s důsledky obč. války v bývalé Jugoslávii, musel by jste dospět k tomu názoru, že ani raketové útoky (na „panelák“) nevedl k tomu, že by někomu „spadl na hlavu“.

I zkušení stavaři žasli nad tím, o jak robustní stavby se jedná.


Vaše obava, že „panelák“ spadne jen tak

někomu na hlavu, je padlá na hlavu – ta představa.

ZoVB

Vložil vladan, 13. Září 2011 - 6:49

Pane ZoVB Vaše odpověď je opravdu triumfální. Cílem mého příspěvku bylo upozornit na nutnost provádět údržbu – tedy pro Vás systematické udržování domu – které je bezpodmínečně nutné u každého domu. Bohužel je velmi málo případů, kdy s veškerými pracemi souhlasí vždy všichni vlastníci. Proto předseda musí chtě nechtě někdy rozhodnout i proti vůli menšiny, od toho je hlasování.

Vložil Clever (bez ověření), 2. Září 2011 - 17:40

Většina odpovědí polemizuje se zateplením. To ale nebyla podstata dotazu.

Odpověď na svůj dotaz najdete v zákoně č. 72/1994, §11 odst. 5: „Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.“

Ve vašem domě je tedy postačující souhlas vlastníků 8 bytů.

Vložil Kamil. (bez ověření), 5. Září 2011 - 15:14

Vážený pane.Znovu opakuji,že všichni vlastníci bytových jednotek v našem domě si na schůzi vlastníku odhlasovali,že s opravami na domě musí souhlasit všichni.Znamená to že kdyby chom chtěli zateplovat dům tak musí souhlasit všichni.Takže nechápu proč pořád mluvíte o nějaké nad poloviční většině,nebo třičtvrtině.To je nám k ničemu,přesto vlak nejede.Odhlasováno je všichni,tedy sto procent.Už si rozumíme?Děkuji.

Vložil Clever (bez ověření), 5. Září 2011 - 15:29

Já tomu samozřejmě rozumím. Jen jsem přestal rozumět, na co jste se původně ptal.

Vložil lake, 5. Září 2011 - 15:28

Pane Kamile,

nechápu, proč jste položil dotaz, když nečtete odpovědi. Jasně jsem Vám před dvěma dny napsal, že ve Vašich stanovách uvedený 100% souhlas všech při opravě je v rozporu se zákonem. Viz http://www.portalsvj.cz/…ni-souhlasit#… .

Že nečtete, co Vám píší ostatní, by tolik nevadilo – jen ukazujete, že plýtváte časem těch, kteří se Vám zde snažili odpovědět.

lake

Vložil Pro Clever (bez ověření), 2. Září 2011 - 19:01

Zákon požaduje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek, nikoliv souhlas takového počtu vlastníků, který je nejméně roven třem čtvrtinám počtu bytů.

Pro Clever

Vložil Ješte jednou pro Clever (bez ověření), 3. Září 2011 - 15:36

Zákon požaduje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek, nikoliv souhlas takového počtu vlastníků, který je nejméně roven třem čtvrtinám počtu bytů.

Vlastí-li příkladmo v 10bytovém domě vlastníci A, B a C po jednom bytu a vlastník D zbylých 7 bytových jednotek, je zákonem požadované tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek dosaženo, shodnou-li se kteříkoliv tři ze čtyř vlastníků jednotek (a pochopitelně rovněž, shodnou-li se všichni čtyři vlastníci).

Cleverův názor, že je třeba souhlasu minimálně osmi vlastníků, tak nemá oporu v zákoně (ostatně souhlasu minimálně osmi vlastníků v daném případě nelze dosáhnout).

Ještě jednou pro Clever

Vložil lolek (bez ověření), 4. Září 2011 - 0:59

pane „Ješte jednou pro Clever“ a otázka je zda mluvíte při 4-řech Vlastnících ještě stále o SVJ (jak zmiňuje tazatel „Kamil)?
§9/3 uvádí kdy SVJ vzniká: cit:„…v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to …“.

V čem nemám nyní moc jasno je, zda je tato podmínka

  • pouze iniciační
  • nebo existenční

tzn. pokud SVJ automaticky vzniká (§9/3) – zda také automaticky zaniká

lolek

Vložil lolek (bez ověření), 4. Září 2011 - 0:38

pane „Ješte jednou pro Clever“ neplácejte. Laskavě si přečtěte §11/3 cit.:„Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu…“

tzn. pro získání 75% je nutná hlasovací shoda Vlastníka-D s kterýmkoli jedním jiným Vlastníkem (A,B,C). A naopak bude li Vlastník-D PROTI – ostatní nezmohou skoro NIC.

lolek

Vložil ZoVB: jeden vlastník je pánem domu? (bez ověření), 4. Září 2011 - 1:22

Vyjádření k příspěvku:

„Vložil lolek (bez ověření), 4. Září 2011 – 1:38“

Téma:

„S opravami na domě musí všichni souhlasit! 16“

Vážený pane Lolek,

Váš názor je mimořádně vadný.

Ohledně „opravy“ (opravy v pravém slova smyslu

  • odstranění vady věci) – není hlasování

„de facto“ přípustné.¨

Žijete v mylném bludu, že Vám budu vysvětlovat veškeré „niance“ s tímto související a že Vám budu podávat světlo.


Pokud jsem tak již ve své velkorysosti učinil, a Vy jste ničeho nepochopil, tak potom je vše v naprostém pořádku.


ZoVB


PS: Oprava bude provedena na návrh kteréhokoliv
vlastníka jednotky v domě bez ohledu na
výsledky tzv. hlasování

Vložil Clever (bez ověření), 3. Září 2011 - 18:13

Jste přesvědčen, že takhle to autoři zákona (či spíše novely) mysleli? Marně přemýšlím nad racionálním zdůvodněním vašeho výkladu.

Pro jistotu jsem tedy předpokládal, že v tazatelově domě je 10 různých vlastníků 10 bytů, což je asi nejčastější případ, řekl bych.

Mám ale takové tušení, že v uvedeném domě vlastníci žádné opravy ani nechtějí, proto to zabetonovali požadavkem souhlasu všech. V takovém případě je pak úplně jedno, co je v zákoně, protože se žádná 3/4 většina stejně nenajde.

Vložil Clever (bez ověření), 2. Září 2011 - 20:45

Problém je s interpretací výrazu "tříčtvrtinová většina všech vlastníků jednotek.“ To už se zde kdysi řešilo.

Rozumná interpretace výše uvedeného výrazu je: „vlastníci, jejichž podíl na společných částech domu činí v součtu alespoň 3/4“. Proč to autoři zákona takto nenapsali je mi záhadou.

Bohužel se to dá interpretovat i jinak. Proto jsem pro jednoduchost předpokládal, že všechny byty v domě tazatele jsou přibližně stejné a každý má jiného vlastníka. Pak postačí souhlas libovolných 8 z 10 vlastníků. To se mi jeví jako bezesporné.

Vložil Kamil. (bez ověření), 3. Září 2011 - 8:54

Vážení špatně jste mě pochopili,nebo jste si špatně přečetli můj dotaz.Znovu opakuji že všichni vlastníci si na řádné schůzi odhlasovali,že s opravami na domě musí souhlasit všichni.Takže jakákoliv nadpoloviční většina,nebo souhlas osmi majitelů je nám na nic.Odhlasovali si buď souhlas všech,nebo žádné opravy.

Vložil lolek (bez ověření), 4. Září 2011 - 2:43

pane „Kamil“ zde uvedené odpovědi jsou správné (odhlídněte od sociopatických příspěvků vyznačujících se „hvězdným“ hodnocením – to je stále neopravený BUG tohoto portálu), ale držte se toho co je meritem. Uvedené usnesení je opravdu neplatné. „Clever“ jasně uvádí jaké je třeba hlasovací kvórum a „Lake“ dovozuje neplatnost ohledně Stanov.

Avšak pro Vás je důležitější zjistit

  • zda máte alespoň těch 8 Vlastníků, kteří by hlasovali „pro věc“
  • zda máte SÚ který jak uvedeno: nevyžaduje §110/2a StavZ

lolek

Vložil Clever (bez ověření), 3. Září 2011 - 15:34

Kamile, pokud nějakou konkrétní opravu (teď nemluvím o sporném zateplení) bude ve vašem domě opravdu chtít těch alespoň 8 vlastníků, tak si ji přece prosadí. I kdyby měli změnit usnesení, které si dříve nerozvážně odhlasovali. Pokud ale své dřívější usnesení o souhlasu všech nebudou chtít změnit, tak asi tu opravu zas tak moc nechtějí.

Vložil lake, 3. Září 2011 - 12:51

Pane Kamile,

Část vašich stanov týkající se „oprav“ se nevztahuje na zateplení domu. Zateplení není opravou, jak se zřejmě domníváte, nýbrž technickým zhodnocením domu; přesněji řečeno jde o rekonstrukci. Je nutno rozlišovat pojmy, které jsou (zejména pro účely daňové) definovány velmi přesně.

Nicméně je třeba počítat s tím, že ohlášení stavby nebo žádost o stavební povolení se neobejde bez souhlasu všech. (Mnozí diskutující upozorňují na rozšířenou praxi stavebních úřadů, které tuto podmínku nevyžadují, přestože vyplývá ze znění Stavebního zákona.)

Část vašich stanov týkající se oprav nemůžete ale použít ani tehdy, budete-li hlasovat o opravách. Stanovy jsou totiž v této části absolutně neplatné pro rozpor se zákonem. Při hlasování o opravách je nutno postupovat podle ustanovení § 11 odst. 5 ZoVB, které v tomto případě stanoví tříčtvrtinovou většinu. Od kogentního znění zákona se nelze odchýlit stanovami.

Amatérské pokusy při tvorbě stanov znamenají vždy komplikaci a právní nejistotu zúčastněných.

lake

Vložil Karel Horský (bez ověření), 3. Září 2011 - 15:25

„Amatérské pokusy při tvorbě stanov znamenají vždy komplikaci a právní nejistotu zúčastněných.“

To napište zejména autorům vzorových stanov vydaných nařízením vlády.

Vložil ZoVB: Amatéři bastlují na "stanovách", Lake má zjednat řád (bez ověření), 4. Září 2011 - 0:01

Vyjádření k příspěvku:

„Vložil Karel Horský (bez ověření), 3. Září 2011 – 16:25“

Vážený pane Karle Horský,

Vzorové „stanovy“ vydané „nařízením vlády“ nemohou měnit zákony. Bylo by nadbytečné, dle mého názoru, uvádět na tomto místě různé „vyhlášky“, které byly NS ČŘ a i ÚS ČR prohlášeny za „nekonformní s "Ústavou“ ČR.

Nízké právní vědomí osob, které se údajně vydávají za vládu, nenahrazuje rozhodnutí soudů.


Dle mého názoru nebude ÚS ČR rušit „návrh“ stanov, který není pro žádný subjekt závazný.


Oproti tomu Váš návrh, aby pan Lake zaslal

„zejména autorům vzorových stanov vydaných nařízením vlády“ jakýkoliv návrh v kontextu

výše uvedeného,se mi jeví jako návrh

zcestný.

ZoVB

Vložil penik, 2. Září 2011 - 18:50

Pokud ve stanovách nemají něco jiného. 8 bytů by stačilo, pokud by byly všechny stejné (to by jich stačilo i 7,5 :) )

Vložil Janus (bez ověření), 2. Září 2011 - 11:13

Pripadnemu zatepleni by mel predchazet Energeticky audit. S prekvapenim mozna zjistite, ze se zatepleni vubec nevyplati, nebo ze podstatna cast tepla unika jinudy (typicky starymi okny!), a ze lze dosahnout znacne uspory s minimalnimi naklady. K zatepleni ted lide pristupuji hystericky!

Vložil kukis (bez ověření), 2. Září 2011 - 9:56

Koupil jste si byt do osobního vlastnictví v domě, kde je v osobním vlastnictví více jednotek. Zapomeňte tedy na to, že to, co si sám přejete aby se v domě realizovalo, bude vždycky uskutečněné. Že váš dům nutně potřebuje zateplit je vaše osobní představa, přání. Je to sice v souladu se současným trendem, ale někteří vlastníci mají patrně jiný názor. Jejich názor sice nemusí být správný ani ekonomicky ani technicky, ale je to jejich názor. Nemůžete si tedy myslet, že se vašemu názoru podřídí. Navíc zateplení domu je stavební úprava. Měl byste se smířit s tím, že vaše dobré úmysly v zmiňovaném vlastnictví málokdy prosadíte. Taková je bohužel realita. Můžete dělat následující. Můžete se obrátit na soud jako přehlasovaný vlastník. O tom,zda soud rozhodne, že dům se musí zateplit pochybuji.

Vložil tata_FIDO, 2. Září 2011 - 9:20

je nějaký důvod proč zateplit, vyměňte okna, opravte a zateplete střechu, pokud je vás 10 tak jistě máte své vlastní stanovy, tak se jimi řiďte, případně navrhněte na nejbližším shromáždění jejich změnu

Vložil Petr Vojkovský (bez ověření), 4. Září 2017 - 21:24

Musím zastavit bance svůj byt v případě úvěru na revitalizaci, 19 souhlasí, 1 ne. Je to můj majetek a nemůže mě nikdo nutit, abych ho zastavoval na několik let bance. Rovněž nejsme ani SVJ a musí se založit, aby bylo možno žádat úvěr. Musím taky souhlasit ze vstupem do SVJ. Děkuji.

Vložil tep (bez ověření), 5. Září 2017 - 13:37

SVJ musíte založit – je to – ve Vašem případě u 20 různých vlastníků bytů povinnost ze zákona. Banky nežádají u SVJ ručením za úvěr zástavou všech bytů pokud úvěr na byt nepřesáhne nějakou částku – to záleží na konkrétní bance. Jistě jste oslovili více bank, nebo ne? Můžete svůj podíl na revitalizaci hradit hotově buď celý, případně z větší části, takže Váš byt nemusí být zastaven bance – zástava je věc individuální. I když uhradíte hotově svůj podíl na úvěru, za úvěr SVJ budete ručit ze zákona poměrnou částí ve výši Vašeho majetkového podílu na domě i při nezastaveném bytě.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".