Rozumný judikát ÚS

Vložil Qwerty, 8. Duben 2017 - 10:11 ::

Magda3 upozornila na judikát ÚS

"Lake a jeho reálné sny

Vložil Magda3 (bez ověření), 7. Duben 2017 – 16:59 Sny, které se stávají skutečností. Prasečí právo v čisté podobě. Toto je právní realita v České republice, konec roku 2015.

https://ispis.cz/…a/I.US752/15

Magda"

Judikát je zajímavý celý. Dovolím si upozornit na obiter dictum, které se sice bude kverulantům zajídat, ale podle mého názoru se jedná o správný názor:

„15. Jako obiter dictum lze poznamenat, že poměrně striktní výklad určitých pasáží zákona o vlastnictví bytů, zaujatý stěžovatelkou, postavený na svým způsobem absolutizovaném vlastnickém právu k bytové jednotce, by zejména ve větších společenstvích vlastníků jednotek – mimo nekonečných sporů – vedl zřejmě k tomu, že by se stěží mohla na něčem závazně vůbec dohodnout. Lze připustit, že právní úprava není v dané oblasti bezchybná a ideální, leč to ještě zdaleka neznamená její neústavnost. V konkrétním případě pak majetek stěžovatelky nebyl nijak zásadně dotčen či umenšen, jen měla jiné záměry a názory než většina ostatních členů daného společenství. Je snad nadbytečné dodávat, že ani v tom nelze shledávat porušení jejích ústavně zaručených práv nebo svobod.“

Jen více takových rozumných judikátů.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 8. Duben 2017 - 15:04

  Jinými slovy: Mimochodem lze poznamenta, že vykládat vlastnické právo dle zákona, který toto vlastnické právo upravuje je zbytečné. Zákon vůbec nepotřebujeme, neboť já, věhlasný soudce ústavní, který před pár lety nerozeznal rozdíl mezi tím, co je dohoda vlastníků od hlasování na shromáždění, se zákonem řídit nebudu. A nebudu, a nebudu a nebudu. A nevidím na tom nic protiústavního.

  Opravdu judikát, který stojí za to.

  Magda

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 8. Duben 2017 - 23:37

  „který před pár lety nerozeznal rozdíl mezi tím, co je “

  Mohla byste prosím uvést, z jakého počinu či jiného projevu tohto individua usuzujete, že tento budovatel socialistického „bez“práva již tento rozdíl rozeznává? (podotýkám, že se jistě neztotožnil se stanoviskem velkého senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu)

  Navrhuji doplňovat jediná pravdivá CV (sívíčka)
  http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx…
  i když bohužel stejně nezbude než čekat na smrt tohoto starého, zhrzeného sociopatického budovatele socialismu.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 9. Duben 2017 - 9:25

  Vložil lake, 30. Březen 2016 – 14:00

  Pokud máte přesvědčení o neomylnosti soudců Ústavního soudu, přečtěte si příběh o čistém bezpráví: http://www.portalsvj.cz/…avniho-soudu

  Mimochodem, soudcem Ústavního soudu dnes je i JUDr. Ludvík David, který proslul idiotským rozsudkem z roku 2008, že dohoda znamená přehlasování vlastníka většinou (NS 28 Cdo 1253/2006). Viz https://cs.wikipedia.org/…C3%ADk_David

  Nejvyššímu soudu trvalo sedm let, až do roku 2015, než se odhodlal tuto protiústavní právní ostudu napravit. Mezitím se k tomuto zjevnému nesmyslu bez zaváhání přihlásil Ústavní soud, a to dokonce dvakrát: I.ÚS 646/04 a dále II.ÚS 1501/07. A to nemluvím o dalším stejně protiprávním rozsudku Nejvyššího soudu 22 Cdo 3651/2009 (Mgr. Králík). Čtěte ve FAQ zde: http://www.portalsvj.cz/…pojmu-dohoda.

  Nejvyšší soud se věcí začal zabývat teprve poté, co JUDr. Ludvík David byl z Nejvyššího soudu vykopnut výš a zaujal post soudce Ústavního soudu. Tam nyní řeší i záležitosti, spadající pod bytové vlastnictví. O jeho schopnosti porozumět jednoduchému právu mám svůj neměnný názor …

  lake

  Vložil Vlastiks, 9. Duben 2017 - 11:05

  Kdo to umí, ten to dělá.

  • Kdo „to“ neumí, ten to řídí.
  • Kdo „to“ neumí, ten to učí.
  • Kdo „to“ neumí, ten to kontroluje.

  možná to není úplně přesné, ale výsledky tomu odpovídají

  Vložil °° (bez ověření), 8. Duben 2017 - 13:54

  V judikátu spatřuji např. problém v tom, že judikát schvaluje financování oprav oken nebo lodžií, které jsou ve vlastnictví vlastníků z tzv. fondu oprav. To je naprosto špatně, protože to znamená, že vlastníci přispěli na okna a lodžie z příspěvků do tzv. FO tj. podle spoluvlastnického podílu. Správný postup je jedině takový, že věci ve svém vlastnictví musí každý vlastník financovat ve skutečné výši. Předseda senátu Ludvík David vůbec nepochopil, že vlastníci přispívali do tzv. fondu oprav podle spoluvlastníckých podílů, tj. na okna a lodžie přispěli podle spoluvlastnických podílů, ale správně měl každý vlastník přispět na okna a lodžie podle skutečně vynaložených nákladů na okna a lodžii v jeho bytě. Tzn., že někteří vlastníci zaplatili za okna a lodžie více a někteří měné než ve skutečnosti platit měli.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 12. Duben 2017 - 0:33

  Jsem laik v oboru právní a to poznal asi i ten odkaz, neboť se mi jidikát nezobrazí (a asi nejsem registrovaný), takže o případu nic nevím, nicméně si dovedu představit situaci, kdy: 

  1. dohodlo se, že náklady rekonstrukce oken (ve vlastnicví vl. jednotky) a balkonů (ve vylučném uživ.vl.) odvede vlastník na účet SVJ a rekonstrukce fasády bude financována ze společného zdroje.
  2. s ohledem na skutečnost, že jednotky jsou stejně velké včetně oken a balkonů, dohodlo se, že náklady rekonstrukce oken (ve vlastnicví vl. jednotky) a balkonů (ve vylučném uživ. vl.) se budou financovat ze společného zdroje DZ. 

  V těchto případech nikomu nevzniká žádná finanční ani majetková újma, takže pro mne laika uvedená řešení jsou akceptovatelná, ikdyž si uvědomuji, že nejsou v souladu s platnými právními předpisy. Nevidím důvod proč v takových případech musí stát „převálcovat“ vůli členů SVJ a vnucovat to jediné možné řešení dle právních předpisů. Pokud „orbis pictus“ pana soudce je o tom, pak to považuji za správné.
  Podle mne soudce není od toho, aby analyzoval obsahy slov v textu zákona, ale aby zvažoval všechny aspekty případu a soudil spravedlivě. Ale možná jsem ovlivněn TV pořadem „Soudkyně Judy“ která soudí asi takto: Vy se mi nedíváte do očí, lžete, zaplatíte škodu x dolarů, případ je ukončen!

  Vložil Vostrý (bez ověření), 12. Duben 2017 - 9:41

  Pokud o případu nevíte nic, tak se raději nevyjadřujte. Samozřejmě že nešlo o žádnou dohodu, žalovaná by se asi nesoudila, kdyby uzavřela dohodu. Samozřejmě že v domě nejsou stejné byty. Při hlasování o přijetí usnesení na shromáždění vlastníků nebyli všichni vlastníci a ani z přítomných všichni nehlasovali pro přijetí usnesení, takže o dohodě nemůže být řeč.

  Vložil Ludmila, 8. Duben 2017 - 15:22

  °° máte naprostou pravdu. Jaký smysl by mělo potom Prohlášení vlastníka, kde si sami vlastníci rozdělili co bude společné a co vlastníka? Je to tady pořád dokola!Vlastníci balkonů mají větší pohodlí, byt má rozhodně vyšší tržní cenu a co navíc – jsem si jistá, že si nikdy balkon nezaplatili, protože vlastnický podíl se počítá z plochy jednotky (plocha balkonu se nepočítá) a tímto podílem se přispívá na opravy společných částí. U nás se dokonce tyto balkony zaplatily při zateplení domu úvěrem SVJ a všichni i bez balkonů budou splácet velikostí vl.podílu ještě 7 let – představenstvo trvá na tom, že balkony změnil NOZ na společnou část a vlastníci jim naprosto důvěřují. Já na tyto balkony nepřispívám. Čekám, že mě budou žalovat a možná, že taky nějaký soudce rozhodne abych se finančně podílela na pohodlí jiného.

  Vložil Dejvická, 8. Duben 2017 - 14:17

  Děkuji °°!

  Mám na daný problém úplně stejný názor!

  Vložil ik (bez ověření), 8. Duben 2017 - 12:10

  Hned si ho tisku. Je velmi jasný a srozumitelný. A zde musím zatleskat, jelikož se soudy řídily zdravým selským rozumem. A navíc ÚS jasně vymezil hranice společného a vlastního majetku v rámci společenství. Lidé, jež nedokážou toto myšlenkově pojmout by si měli pořídit domek, pak se rozhodují jen sami za sebe a jejich nespokojenost s fungováním SVJ odpadne.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 9. Duben 2017 - 5:03

  Judikát jsem si pozorně přečetl a také ho považuji za velmi rozumný.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 8. Duben 2017 - 23:26

  ......nebo jste si ten judikát vůbec přečetla? Kde tam mohu najít hranici mezi majetkem společným a vlastním. Já se tam dočetl, že nic není jistého, zákony neplatí a platí vůle většiny. Soudy nerozhodují podle „selského“ rozumu, ale podle zákona. A maji znát právo. Dle vás by mohl soudit kdejaký sedlák.

  Vložil Dejvická, 8. Duben 2017 - 16:17

  Iv, je mi Vás líto..............

  Vložil Magda3 (bez ověření), 8. Duben 2017 - 15:07

  Ik, vy zkrátka nezklamete :-). Doporučuji zarámovat a vyvěsit nad postel.

  Magda

  Vložil Anonymousssssa (bez ověření), 8. Duben 2017 - 11:45

  Odstavec 15 bude orientovat obecné soudy k zamítání šikanózních návrhů od kverulantů. Tak to má být.

  Vložil TN. (bez ověření), 8. Duben 2017 - 12:41

  Nerozumím, vždyť je dva roky starý. Nezaregistroval jsem, že by se na něj někdo častěji odvolával.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 8. Duben 2017 - 15:14

  To bude asi tím, že na takovou hloupost se může někdo těžko odvolávat. Myslím, že musí pochopit každý, kdo má základní právní povědomí, že toto je blábol na druhou. JUDr. David Ludvík se zase vyznamenal. Jeho judikáty jsou opravdu perly.

  Magda

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".