Rozúčtování tepla - perly

Vložil příjemce služeb Tepla (bez ověření), 18. Leden 2022 - 3:30 ::

Otázka:

 1. od jakých vyúčtovacích období (za rok X) se měnily postupy rozúčtování tepla?

Máte někdo přehled?

 1. ptám se, protože od 2017 máme “rozúčtování centrálního tepla”, kde (dodané teplo teplovodem přes kalorimetr do bytu) bylo vyúčtováním děleno na

60% část pro topení (a tato 0,6 část se dále klasicky dělí na ZS40:SS60) a 40% část jakoby na TUV (kde celý 0,4 díl faktury byl pak rozúčtován příjemcům v poměru jejich ZS = tedy dle plochy bytu (nefiguruje v rozúčtovacím listu tepla, jen ve vyúčtování záloh). Do bytu vede jeden přívod horkovodu a výměník TUV má pak každý individuální.

… v posledním vyúčtování za rok 2020 možná pánové v celostátní (nejmenované) rozúčtovací firmě usoudili, že výše popsaný postup je špatně? A vyúčtování za 2020 již nemá rozděleno TEPLO a TUV. Všechno teplo jde účetně “do topení”, ZS:SS 40:60 je z celé částky faktury a zmizela v rozúčtovacím listu korekce (v předchozích letech byla viditelná korekce resp. odchylka od průměru –20/+100), a nyní není s ní nijak pracováno, zato přibyla hodnota Náklady na GJ (asi protože dříve to bylo dělené na 0,6 topení / 0,4 tuv, tento údaj neuváděli).

Na zadní straně se tak poprvé (použití skutečných GJ) objevil korektní údaj* odchylka od průměru zúčt. jednotky –25,40% ovšem zdůrazňuji, že s tímto není nijak pracováno a těch “5,40%” mi není přidáno resp. správně řečeno – neproběhla korekce a je kalkulováno se skutečným náměrem kalorimetru (předchozí roky vždy nějaká drobná korekce byla, ale z čeho vyšla je záhadou viz dále).

 • v předchozích letech tam byl konstantně údaj –20% ale to byla asi chyba nezadání GJ/m2=0.

Ps: cena vyšla dobře, nestěžuji si. Mám malý byt v poměru k většině ostatních. Jen hloubám nad tím, co připraví za překvapení v 2021 a jaký je korektní postup rozdělení nákladů.

Bohužel ani údaj “průměrný náklad na teplo na m2” nikde nevyčtu za žádný rok. Stejně tak nejsou ani žádné polohové empirické korekce bytů natož pokojů…

No nic, no, přijde mi to, že kdyby se měřilo postaru čistě v poměru plochy bytu, vyšlo by to podobně, akorát by se ušetřily statisíce za měřáky, za odečty a služby…

Ideální by asi byly placebo měřáky, aby si lidi mysleli, že se měří a neplýtvali :-(

 • rozúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 18. Leden 2022 - 5:07
 • Ptáte se: – „od jakých vyúčtovacích období (za rok X) se měnily postupy rozúčtování tepla?“

To máte vědět Vy! Neptejte se nás. My nejsme jasnovidci, ani nemáme křištálovou věšteckou kouli.

My přece netušíme jaké služby jsou ve vašem domě poskytovány, ani nevíme jaká jsou ve Vašem domě schválená pravidla rozúčtování nákladů na tyto služby. SVJ je zákazník rozúčtovací firmy. SVJ si poručí co se má rozúčtovat, jak se a rozúčtovat a jaké případně koeficienty se mají při tom používat.

Jisto je jen to, že do vyúčtování za rok 2019 Vaše SVJ porušovalo zákon. Vyúčtování za roky 2017, 2018 a 2019 jsou vadná. Lživě vám bylo tvrzeno, že SVJ poskytuje službu „vytápění“ a službu „centrální příprava teplé vody“. Nic z toho není pravda.

Podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 269/2015 Sb. platí, že „společnou přípravou teplé vody pro dům [se rozumí] ohřev a poskytování centrálně připravované teplé vody příjemcům služeb“.

Z uvedeného plyne, že tato služba není v domě vůbec poskytována. Neexistuje žádný centrální ohřívač pitné vody. Neexistuje žádný domovní rozvod teplé pitné vody do bytů.

Podle § 2 písm. b) vyhlášky č. 269/2015 Sb. platí, že „vytápěním [se rozumí] ústřední vytápění pomocí otopné soustavy ovlivňující zúčtovací jednotku, kterou prochází, napojené na společný zdroj tepla; vytápěním není vytápění bytů a nebytových prostorů prostřednictvím samostatných etážových okruhů (…)“.

Z uvedeného plyne, že do bytů se neposkytuje služba vytápění. Ani není technicky možné ji poskytovat, když byty nejsou napojeny na centrální topnou soustavu, která by procházela celou zúčtovací jednotkou. Každý byt má totiž samostatný etážový okruh vlastního vytápění s vlastním výměníkem. Tyto bytové okruhy jsou zcela hydraulicky oddělené a samostatně regulovatelné.

Ve Vašem domě se poskytuje pouze služba „dodávka tepla“ podle § 3 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.. Platíte za teplo dodané do bytu: SS podle kalorimetrů, ZS by měla pokrývat technické ztráty při neustálé cirkulaci teplonosného media v domovních rozvodech tepla.

Jakou část z dodaného tepla využije vlastník jednotky na vytápění a jakou část na přípravu teplé vody uvnitř bytu – to se vůbec nezjištuje. Ani není možné to žádným způsobem zjistit. Ani není potřebné to zjistit. Platíte základní složku (nevím podle jakého kriteria) a spotřební složku podle náměrů kalorimetrů za odebrané gigajouly.

Pokud jde o vytápění společných částí, to je nepochybně náklad SVJ. Ten má být rozúčtován podle spoluvlastnických podílů na společných částech. Tento náklad nemá nic společného s nákladem na dodávku tepla do bytů. Proto nesmí být rozúčtován podle náměrů bytových kalorimetrů! Náklad SVJ na vytápění společných částí musí být vyčíslen a oddělen před rozúčtováním nákladů na dodávku tepla do bytů.

Justitianus

P.S. Máte plnou pravdu v tom, že běžný způsob rozúčtování s indikátory je pouze přesným vyčíslením naprosto nepřesných vstupních dat. Je to takové placebo, ale zbytečně složité. Tváří se to jako nějaká exaktní metoda – a přitom indikátory nic neměří, na stoupačkách indikátory vůbec nejsou, k náměrům se házejí koeficienty vycucané „z prstu“, a výsledek se nakonec deformuje svévolnými korekcemi v desítkách procent.

Vložil Topil (bez ověření), 18. Leden 2022 - 23:25

„na stoupačkách indikátory vůbec nejsou“ (Vložil Justitianus, 18. Leden 2022 – 5:07)

Byla zde fotografie indikátorů na stoupačkách společně s odůvodněním, že podle práva je třeba (i) na stoupačky osazovat indikátory. Že tomu tak není ve Vašem domě je něco jiného.

Vložil příjemce služeb Tepla (bez ověření), 18. Leden 2022 - 5:44

Píšete: “ do bytů se neposkytuje služba vytápění. Ani není technicky možné ji poskytovat, když byty nejsou napojeny na centrální topnou soustavu, která by procházela celou zúčtovací jednotkou. Každý byt má totiž samostatný etážový okruh vlastního vytápění s vlastním výměníkem. Tyto bytové okruhy jsou zcela hydraulicky oddělené a samostatně regulovatelné.”

A to se možná mýlíte, neboť to cirkulující teplo co jde do bytu tak teče i do radiátorů napřímo. Vypada to nejak takhle:

https://cdn.nere.cz/…_pohled1.jpg

Vložil Justitianus, 18. Leden 2022 - 8:38

Děkuji za Vaši poznámku.

Mýlíte se naprosto ohledně „pseudojednotek“. Jde o jednotky kilowatthodina (kWh) podle fyzikální soustavy SI (jednotka energie). Vaše kalorimetry jsou stanovenými měřidly podle zákona, podléhají metrologickému ověření, a měří množství tepelné energie dodané do bytu (v kWh). Jiná věc je, že bytové kalorimetry slouží nejspíše jako poměrová měřidla k rozúčtování celkového nákladu na poskytovanou službu.

Podle § 2 písm. a) vyhlášky platí, že zúčtovací jednotkou [se rozumí] dům nebo jeho část, popřípadě domy nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepla, nákladů na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody. Všechny tyto podmínky musí být splněny kumulativně (společně).

Toto pro váš dům není splněno. Máte pouze stanovení množství tepla a nákladů na teplo. Nic jiného se neměří, nic jiného se nezjišťuje. Neexistuje společné měření či stanovení nákladů na teplo na „vytápění“ (což je služba kterou SVJ vůbec neposkytuje), ani nákladů na poskytování teplé vody (ani tuto službu SVJ neposkytuje). Je měřeno pouze množství tepla (celkem a po bytech) a je znám náklad na službu „dodávka tepla“ podle § 3 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.. Proto jsem Vám napsal, že v domě je poskytována služba „dodávka tepla“ do bytů.

Co se s děje v bytě s teplem předaným přes bytový kalorimetr – to SVJ netuší a ani nemá právo to zjištovat. Nemá ani soukromoprávní povolení, ani zákonné oprávnění strkat nos do věcí které se nijak netýkají SVJ.

Vyhláška č. 269/2015 ovšem o rozúčtování této služby mlčí, a proto obsah vyhlášky je pro váš dům nepoužitelný. Rozúčtování této služby neupravuje ani žádný jiný celostátně účinný právní předpis.

Máte jistě stanoven způsob rozúčtování nákladů (viz § 5 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.) na službu „dodávka tepla“. Seznamte se s těmi pravidly. Takže zopakuji: My neznáme důvod změny způsobu rozúčtování ve vašem domě. To si musíte zjistit sám u poskytovatele služeb, a tím je SVJ.

Je mi zcela jedno zda „99,99% vlastníků v ČR ani netuší oč tu jde“. To je jejich problém, který si mohou vyřešit ve svém SVJ. Víc Vám k tomu neřeknu.

Justitianus

Vložil příjemce služeb Tepla (bez ověření), 18. Leden 2022 - 6:23
 • ten rozvod tepla je ve stoupačce, osazen kalorimetrem načítá nátok tepla do bytu a výtok °C z bytu zpět a z toho vypočítává – registruje rádoby pseudo kWh (jakési jednotky)
 • Teplo ze zdroje tepla mimo zúčtovací jednotku jde buď do radiátorů nebo do výměníku TUV
 • oběžné čerpadlo je pro cirkulaci TUV a to jsem vypnul (zbytečnost), a nesouvisí s problematikou
 • na tom rozúčtování je po celou dobu tedy po staru i novu uvedeno “náklady na vytápění”, ve vyúčtování je pak již jen “Teplo”
 • klíč je 40:60 takže z toho nejde usuzovat na to, že to NENÍ vytápění a je dodávka tepla
 • ZS (40%) je rozúčtována v poměru ploch bytů, SS pak v poměru kalorimetru
 • navedl jste mě na něco s čím jsem ani neuvažoval:

https://www.techportal.cz/…DDulZX7UDBY/ Shrnutí Bytové předávací stanice (BPS) jsou nedílnou součástí vnitřní rozvodné tepelné soustavy, protože tuto soustavu ovlivňují. Skutečnost, že se v BPS decentralizované připravuje teplá voda a že v bytech je vytápění etážové, nikterak nesouvisí s hodnocením způsobu vytápění jako vytápění ústřední, z jednoho společného zdroje.

No, to je závěr tak napůl jinak od Vašeho … ani ryba ani rak…

 • sarkastické poznámky o tom co netušíte jsou zbytečné, dotaz směřoval na to, zda se změnila legislativa, vlastníci si určitě nic neměnili! A ani nestanovili 40:60 to si udělaly firmy samy. 99,99% vlastníků v ČR ani netuší oč tu jde… Legislativa tedy od 2017 se asi neměnila…
 • tak a teď se můžeme po dopřesnění fakt vrátit k původnímu? V tom vyúčtování za teplo, byla blbě TUV a nyní je to jak?

… pro mě za mě, ať tam klidně těch –20% +100% limitace není, mi to tak vyhovuje :-)

Vložil Jan77 (bez ověření), 18. Leden 2022 - 20:42

Přímo k dotazu: pokud vím, nenastala žádná změna legislativy, která by vysvětlovala vámi popsanou změnu.

Na motivaci rozúčtovatele se musíte zeptat jeho; nicméně můj komentář je následujicí. Tento systém s výměníky a kalorimetry je mi znám, a ve všech domech, které jsem viděl, rozúčtovávají náklady dle vyhlášky 269/2015 Sb. tzn jako v domech s centrálním vytápěním – tedy snaží se, protože vyhláška s takovou situací nepočítá. Zcela správně to prostě udělat nelze.

V čem je problém a proč možná u vás změnili rozúčtování TUV? Důvod je ten, že vy nevíte nejen, jaké teplo se spotřebuje pro TUV – to by ještě nevadilo, neb s tím se § 5 (1) počítá a použije se 60/40. Vy ale ani nevíte objem vody TUV (neb vodoměr máte jeden celkový v bytě na studenou vodu).

Jakýkoliv postup rozúčtování TUV tedy nedá rozumné výsledky. A to je dle mého názoru důvod, proč od výpočtu složky tepla pro TUV upustili.

Vložil Justitianus, 18. Leden 2022 - 22:50

Jen připomenu, že naprosto stejná diskuse o kalorimetrech a rozúčtování se na tomto portálu vedla už před deseti lety, v roce 2012.

Diskutér lake tam napsal (v sedmi podrobných příspěvcích) naprosto totéž co zde dnes píšu já: SVJ není oprávněno rozúčtovat službu kterou nikomu neposkytuje.

A lake měl tenkrát ve všem pravdu. Přečtěte si to. Tu starší diskusi z roku 2012 najdete na tomto portálu když zadáte hledat text „L. Pluháček“ bez úvozovek. (Nemohu sem dát přímý odkaz; portál se zase zbláznil a blokuje mi příspěvky s vloženými odkazy).

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".