Vložil Justitianus, 18. Leden 2022 - 5:07
  • Ptáte se: – „od jakých vyúčtovacích období (za rok X) se měnily postupy rozúčtování tepla?“

To máte vědět Vy! Neptejte se nás. My nejsme jasnovidci, ani nemáme křištálovou věšteckou kouli.

My přece netušíme jaké služby jsou ve vašem domě poskytovány, ani nevíme jaká jsou ve Vašem domě schválená pravidla rozúčtování nákladů na tyto služby. SVJ je zákazník rozúčtovací firmy. SVJ si poručí co se má rozúčtovat, jak se a rozúčtovat a jaké případně koeficienty se mají při tom používat.

Jisto je jen to, že do vyúčtování za rok 2019 Vaše SVJ porušovalo zákon. Vyúčtování za roky 2017, 2018 a 2019 jsou vadná. Lživě vám bylo tvrzeno, že SVJ poskytuje službu „vytápění“ a službu „centrální příprava teplé vody“. Nic z toho není pravda.

Podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 269/2015 Sb. platí, že „společnou přípravou teplé vody pro dům [se rozumí] ohřev a poskytování centrálně připravované teplé vody příjemcům služeb“.

Z uvedeného plyne, že tato služba není v domě vůbec poskytována. Neexistuje žádný centrální ohřívač pitné vody. Neexistuje žádný domovní rozvod teplé pitné vody do bytů.

Podle § 2 písm. b) vyhlášky č. 269/2015 Sb. platí, že „vytápěním [se rozumí] ústřední vytápění pomocí otopné soustavy ovlivňující zúčtovací jednotku, kterou prochází, napojené na společný zdroj tepla; vytápěním není vytápění bytů a nebytových prostorů prostřednictvím samostatných etážových okruhů (…)“.

Z uvedeného plyne, že do bytů se neposkytuje služba vytápění. Ani není technicky možné ji poskytovat, když byty nejsou napojeny na centrální topnou soustavu, která by procházela celou zúčtovací jednotkou. Každý byt má totiž samostatný etážový okruh vlastního vytápění s vlastním výměníkem. Tyto bytové okruhy jsou zcela hydraulicky oddělené a samostatně regulovatelné.

Ve Vašem domě se poskytuje pouze služba „dodávka tepla“ podle § 3 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.. Platíte za teplo dodané do bytu: SS podle kalorimetrů, ZS by měla pokrývat technické ztráty při neustálé cirkulaci teplonosného media v domovních rozvodech tepla.

Jakou část z dodaného tepla využije vlastník jednotky na vytápění a jakou část na přípravu teplé vody uvnitř bytu – to se vůbec nezjištuje. Ani není možné to žádným způsobem zjistit. Ani není potřebné to zjistit. Platíte základní složku (nevím podle jakého kriteria) a spotřební složku podle náměrů kalorimetrů za odebrané gigajouly.

Pokud jde o vytápění společných částí, to je nepochybně náklad SVJ. Ten má být rozúčtován podle spoluvlastnických podílů na společných částech. Tento náklad nemá nic společného s nákladem na dodávku tepla do bytů. Proto nesmí být rozúčtován podle náměrů bytových kalorimetrů! Náklad SVJ na vytápění společných částí musí být vyčíslen a oddělen před rozúčtováním nákladů na dodávku tepla do bytů.

Justitianus

P.S. Máte plnou pravdu v tom, že běžný způsob rozúčtování s indikátory je pouze přesným vyčíslením naprosto nepřesných vstupních dat. Je to takové placebo, ale zbytečně složité. Tváří se to jako nějaká exaktní metoda – a přitom indikátory nic neměří, na stoupačkách indikátory vůbec nejsou, k náměrům se házejí koeficienty vycucané „z prstu“, a výsledek se nakonec deformuje svévolnými korekcemi v desítkách procent.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.