Rozúčtování poštovních nákladů v bytovém domě

Vložil LudvíkS (bez ověření), 28. Červenec 2022 - 16:20 ::

Dobrý den,

v příspěvku „Rozúčtování nákladů v bytovém domě“ se neřeší poštovní náklady SVJ související
s vymáháním splnění úhrady nedoplatku v zúčtovacím roce případně jiných poštovních nákladů jako třeba upomínky aby se platilo včas a v předepsané výši, tedy náklady které byly vynaloženy v důsledku jednání vlastníka a které se mohou jevit bezúčelné.
(u nás máme měsíční poštovní náklady SVJ různě: od 1500 do 3000 Kč. Dle výboru je to, údajně za doporučenou komunikaci s cca 7-dmi vlastníky ohledně dohadování se, aby platili včas a také předžalobní výzvy. Zpozdilci zaplatí část nebo v daném měsíci doplatí vše, ale po čase se to opakuje nanovo a náklady za poštovné zase stoupají)

 • Dle jakých §§-fů nebo jak by se měly rozúčtovávat poštovní náklady? 
 • Měly by být poštovní náklady uvedené na vyúčtování služeb dle zák. 67/2013?

Pro úplnost dodávám, že ve stanovách, prohlášení ani usneseních o právních ani poštovních nákladech a jejich dělení mezi spoluvlastníky – nemáme ani slovo.

dík za rady, Ludvík

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2022 - 7:53

  Ludvíku, jste ve vašem SVJ opravdu všichni tak hloupí?
  Není problém dát do stanov pokutu 500 Kč za každou písemnou upomínku neplatiči. Není problém dát do stanov povinnost uhradit pokutu x000 Kč při každé oprávněné předžalobní výzvě. Pak byste se zde nemusel ptát kdo to zaplatí. Zaplatí to ti neplatiči, a tak je to spravedlivé.

  Máte problémy, které si děláte sami. A vaši statutáři – to je parta zabedněnců. Nejste jedním z nich?


  • Ptáte se: „Měly by být poštovní náklady uvedené na vyúčtování služeb dle zák. 67/2013?“

  To je nesmyslný dotaz.
  Pouze Vy víte jaké služby jste si schválili ve vašem SVJ a jakým způsobem se rozúčtují. Podle toho se řídí obsah ročního vyúčtování služeb. Proč se na to ptáte nás??? My to netušíme.

  Pokud jste si snad schválili službu „písemné upomínání na dluhy vlastníků po lhůtě splatnosti“, pak máte jistě schvalený i způsob rozúčtování nákladů na tuto službu. A pak samozřejmě platí, že přehled nákladů které připadají na jednotlivého příjemce služby musí být součástí ročního vyúčtování této služby. Je to přece služba jako každá jiná.


  Justitianus

  Vložil LudvíkS (bez ověření), 1. Srpen 2022 - 5:29
  1. nevím zda jsou hloupí všichni. Já jak jste mne přečetl, asi jsem, protože bych se zde jinak neptal jako hlupák. Děkuji Vám tedy že jste mne odhalil. :(
  2. Nejsem jedním z nich (z těch statutárů, kteří nyní vedou naše SVJ). Že nepatřím ke statutárům Vám mohla napovědět moje formulace: „Dle výboru je to, údajně za …
  3. co vím, nemáme žádnou službu „písemné upomínání na dluhy vlastníků po lhůtě splatnosti“. Ale na to zda to má být ve vyúčtování jsem se ptal proto, že mi Péťa z výboru řekla, že se na minulém jednání výboru dohadovali, zda by se neměl dát náklad na poštovný do vyúčtování, že by to tak mohlo být – jak Vy to říkáte „součástí ročního vyúčtování této služby“.

   Vyboráři se dohadovali, jak to jako udělat a zatím to neskončilo. Neví se, zda stačí se usnést ve výboru, nebo se usnést ve společenství, nebo kvůli tomu měnit stanovy. Zatím převládá názor předsedy, že by k zařazení do „ročního vyúčtování této služby“ mělo stačit odůvodnění s odkazem na §1/3 zák. 67/2013 tedy, že jako se všechny služby, které si člen nezajistí sám (a potřebuje k jejich zajištění součinnost SVJ) – to je pro některé naše členy, kteří najisto budou námitkovat podle §8/2 – že spadá automaticky pod zákon o službách, takže zřejmě už ve ročním vyúčtování:2022 budou vlastnící mít službu „poštovné v souvislosti konáním pro příjemce služeb dle zák. 67/2013“ (tak jak Vy jste to nazval, to zní jako „trest“)

  Obdobně máme ve vyúčtování 1× za 5-let částku za vodoměry (jsou podle prohlášení ve vlastnictví vlastníků jednotek) a nyní je zrovna budeme měnit za dálkově odečítatelné.

  Obdobně máme ve vyúčtování 1× za 8-let částku za IRTN tolikrát, kolikrát je v bytě topné těleso napájené TUV.

  Ale ani IRTN ani vodoměry, přitom nemáme uvedeny jako nějakou schválenou službu „výměna měřidel energií v bytě vlastníka“.

  Ludvík

  Vložil Justitianus, 1. Srpen 2022 - 11:02

  Ludvíku, není pravda že by vše mělo „automaticky spadat pod služby“ jen na základě nějakého „odůvodnění s odkazem“ dle § 1 odst. 3 zákona č. 67/2013 Sb. To je absurdní, nesmyslné, protiprávní tvrzení. Musela by existovat soukromoprávní smlouva sjednaná mezi poskytovatelem služby a každým jednotlivým příjemcem této služby. Takováto služba vůbec nepodléhá režimu zákona č. 67/2013 Sb..


  Pokud SVJ chce zavést novou službu všem, avšak bez souhlasu všech – to je jiný příběh. Podle § 3 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

  Jak rozhoduje společenství o službách – to hledejte ve stanovách. Pokud o tom stanovy mlčí, pak to jednoznačně určuje § 1208 písm. d) a § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.:

  Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  Opakuji že vaši statutáři – to je parta zabedněnců. Chtějí řídit SVJ a ještě si ani nepřečetli zákon.

  Justitianus

  Vložil Poštovní náklad (bez ověření), 28. Červenec 2022 - 17:44

  Vidím Vaše vyúčtování poštovních nákladů: 19 Kč známka (ekonomická) 20 Kč olízl známku 2 Kč obálka 30 Kč olízl obálku 250 Kč dojel taxíkem na poštu 1000 Kč za vynaložený čas 4 člověkohodiny × 250 Kč/člověko­hodinu 1000 Kč evidence a vyúčtování poštovních nákladů

  A to se vyplatí.

  Vložil LudvíkS (bez ověření), 28. Červenec 2022 - 19:35

  Nerozumím. Kde ho vidíte? Ono je moje vyúčtování někde viditelné i s těmi poštovními náklady?

  Podle Vás je normální mít 28000 roční náklady v 36 hlavém SVJ za poštovné, nebo jste jen hlupák?

  Ludvík

  Vložil ... (bez ověření), 28. Červenec 2022 - 19:42

  Nechápete ironii. Nadsázkou Poštovní náklad popsal právě tu absurditu 28000 roční náklady v 36 hlavém SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".