Vložil LudvíkS (bez ověření), 1. Srpen 2022 - 5:29
  1. nevím zda jsou hloupí všichni. Já jak jste mne přečetl, asi jsem, protože bych se zde jinak neptal jako hlupák. Děkuji Vám tedy že jste mne odhalil. :(
  2. Nejsem jedním z nich (z těch statutárů, kteří nyní vedou naše SVJ). Že nepatřím ke statutárům Vám mohla napovědět moje formulace: „Dle výboru je to, údajně za …
  3. co vím, nemáme žádnou službu „písemné upomínání na dluhy vlastníků po lhůtě splatnosti“. Ale na to zda to má být ve vyúčtování jsem se ptal proto, že mi Péťa z výboru řekla, že se na minulém jednání výboru dohadovali, zda by se neměl dát náklad na poštovný do vyúčtování, že by to tak mohlo být – jak Vy to říkáte „součástí ročního vyúčtování této služby“.

    Vyboráři se dohadovali, jak to jako udělat a zatím to neskončilo. Neví se, zda stačí se usnést ve výboru, nebo se usnést ve společenství, nebo kvůli tomu měnit stanovy. Zatím převládá názor předsedy, že by k zařazení do „ročního vyúčtování této služby“ mělo stačit odůvodnění s odkazem na §1/3 zák. 67/2013 tedy, že jako se všechny služby, které si člen nezajistí sám (a potřebuje k jejich zajištění součinnost SVJ) – to je pro některé naše členy, kteří najisto budou námitkovat podle §8/2 – že spadá automaticky pod zákon o službách, takže zřejmě už ve ročním vyúčtování:2022 budou vlastnící mít službu „poštovné v souvislosti konáním pro příjemce služeb dle zák. 67/2013“ (tak jak Vy jste to nazval, to zní jako „trest“)

Obdobně máme ve vyúčtování 1× za 5-let částku za vodoměry (jsou podle prohlášení ve vlastnictví vlastníků jednotek) a nyní je zrovna budeme měnit za dálkově odečítatelné.

Obdobně máme ve vyúčtování 1× za 8-let částku za IRTN tolikrát, kolikrát je v bytě topné těleso napájené TUV.

Ale ani IRTN ani vodoměry, přitom nemáme uvedeny jako nějakou schválenou službu „výměna měřidel energií v bytě vlastníka“.

Ludvík

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.