Vložil Justitianus, 1. Srpen 2022 - 11:02

Ludvíku, není pravda že by vše mělo „automaticky spadat pod služby“ jen na základě nějakého „odůvodnění s odkazem“ dle § 1 odst. 3 zákona č. 67/2013 Sb. To je absurdní, nesmyslné, protiprávní tvrzení. Musela by existovat soukromoprávní smlouva sjednaná mezi poskytovatelem služby a každým jednotlivým příjemcem této služby. Takováto služba vůbec nepodléhá režimu zákona č. 67/2013 Sb..


Pokud SVJ chce zavést novou službu všem, avšak bez souhlasu všech – to je jiný příběh. Podle § 3 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

Jak rozhoduje společenství o službách – to hledejte ve stanovách. Pokud o tom stanovy mlčí, pak to jednoznačně určuje § 1208 písm. d) a § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.:

Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Opakuji že vaši statutáři – to je parta zabedněnců. Chtějí řídit SVJ a ještě si ani nepřečetli zákon.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.