Rozdíl mezi stanovami společenstvím vlastníků a sdružením občanů

Vložil Václav Hána (bez ověření), 19. Prosinec 2021 - 20:27 ::

Dobrý den, prosím, dokáže mi někdo nějak rozumně aktuálně vysvětlit rozdíl mezi mezi Sdružením občanů a Společenstvím vlastníků jednotek? V obchodním rejstříku jsme vedeni jako spolek, spravujeme tedy dům jako spolek a celý dům patří spolku, nicméně nyní budeme v domě měnit stanovy našeho spolku, kterými se musí jednotlivý nájemci řídit. Neobnáší to s sebou nějaký nutný převod na Společenství vlastníku nebo něco takového? Co vše se musí defakto při takové změně stanov udělat, aby byly právně v pořádku, předpokládám jen zaslat na ministerstvo vnitra ke schválení? IČO: 26605384, Děkuji za informace.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 1 000 000 € (bez ověření), 26. Prosinec 2021 - 16:53

  „V obchodním rejstříku jsme vedeni jako spolek“ (Vložil Václav Hána (bez ověření), 19. Prosinec 2021 – 20:27)

  Vsadím se s Vámi o 1 000 000 €, že tomu tak není.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 26. Prosinec 2021 - 17:40

  detailista:-( mnoho lidí chybně uvádí OR a většina průměrně inteligentních lidí tuší, že myslí VR.

  Vložil Václav Hána (bez ověření), 22. Prosinec 2021 - 14:27

  Dobrý den ještě jednou, dobrá tedy, děkuji za specifikace, bohužel, já v bytě bydlím teprve necelý rok, nevěděl jsem informace o tom, že se měnilo sdružení na spolek, nějaké informace jsem si nastudoval a osvětlil, nicméně tedy k zásadnějšímu dotazu – v domě je 8 bytů, když bychom se rozhodli založit SVJ a odkoupit byty do soukromého vlastnictví (omlouvám se, pokud používám tento termín špatně, ale jsem pouze lajk, vystudovaný stavař), jakým způsobem to v aktuálně neaktivním spolku můžeme legálně provést a odhlasovat, jestli to je vůbec možné? Nebo je třeba nejprve narovnat problém s neaktivním spolkem a poté teprve začít řešit společenství vlastníků?

  Vložil Pavel, 22. Prosinec 2021 - 22:45

  Václave,

  prvním krokem je zapsání statutárního orgánu spolku do veřejného rejstříku. Průpisem nebo samostatným podáním se zajistí i doplnění do evidence skutečných majitelů (ESM).

  Zatím se v ESM o Vašem spolku uvádí: „Povinnost zajištění zápisu údajů do ESM podle zákona č. 37/2021 Sb., o ESM, dosud nebyla splněna.“

  S takto toxickým klientem nemohou povinné osoby (§ 2 AML zákona) spolupracovat. A některou z povinných osob budete při nakládání s domem potřebovat (externí účetní, advokát, daňový poradce atd.). Naopak tyto povinné osoby musí spolek, který odmítne nesrovnalosti v zápisu ESM odstranit, nahlásit soudu (§ 15a AML zákona).

  Vede spolek vůbec účetnictví?

  Zajímavé také je, jak vlastně dochází u spolku k tomu, že spolek má nového člena. To si nový člen spolku od předchozího člena spolku něco koupil? Co?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Justitianus, 22. Prosinec 2021 - 21:17
  • Pane Háno, v mé odpovědi jste už našel vše co musíte udělat bez zbytečného odkladu: Vložil Justitianus, 20. Prosinec 2021 – 9:22. Takže si to přečtěte znovu!
  • Totéž Vám zde napsal pan Pavel: Vložil Pavel, 21. Prosinec 2021 – 9:03. Jeho rady jsou také jasné a jednoznačné.

  Teprve až váš spolek splní všechny uvedené domácí úkoly, mělo by smysl začít se zabývat možností zda rozdělit budovu na jednotky a společné části. A teprve s tím by se řešila otázka prodeje jednotek a založení SVJ. Nepředbíhejte událostem, nesnažte se přeskakovat nutné kroky.

  Justitianus

  Vložil Pavel, 21. Prosinec 2021 - 9:03

  Václave,

  Vaše Sdružení občanů domu čp. 125 vzniklo 30.10.2002 podle zákona č. 83/1990 Sb. jako občanské sdružení. To je pro správu domu o 8 bytech nevhodná právní forma. Lepší bylo bytové družstvo, SVJ případně s.r.o..

  K 1.1.2014 se podle § 3045/1 NOZ občanské sdružení považuje za spolek.

  K dnešnímu dni Váš spolek porušuje mj. zákon o veřejných rejstřících, zákon o účetnictví, zákon o evidenci skutečných majitelů. Podle AML zákona předpokládám problémy ze strany mj. banky a pojišťovny, když pominu sankce od státu. A Váš spolek má na zaplacení sankcí, vlastní přece dům.

  Ale k Vaší původní otázce, jak se liší stanovy občanského sdružení/spolku a stanovy SVJ: zeptejte se sousedů např. v č.p. 113–119, 121, 130, 134, 137. Ti měli původně také občanské sdružení a nyní jsou SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil radka2222 (bez ověření), 20. Prosinec 2021 - 18:38

  je bydlet v baráku, který vlastní spolek. co má spolek ve stanovách jako „bohulibou“ činnost?

  Vložil JaVa, 21. Prosinec 2021 - 16:57

  Prosím, uveďte mám ty „výhody“ podílového spoluvlastnictví. Děkuji. JaVa

  Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Prosinec 2021 - 19:01

  třeba že nevlastníte žádnou konkrétní jednotku, a pokud je v domě většinový vlastník, tak je vymalováno :-) jedinou opravdovou výhodu vidím v tom, že nemusí vést účetnictví a platit tedy účetní, ukládat závěrky, ale ani to nevyváží výše uvedené.

  Vložil Správa (bez ověření), 21. Prosinec 2021 - 19:33

  Poměrně zásadní výhodou je, že správce domu v podílovém spoluvlastnictví musí správu vyúčtovat. Správa funguje na běžných zásadách správy, žádné speciálnosti.

  SVJ správu vyúčtovat nemusí. SVJ funguje ze zákona a z vůle modrých soudců na principu černé díry. SVJ je spešl, což bohužel není výhoda.

  Vložil Správa (bez ověření), 22. Prosinec 2021 - 6:35

  Další zásadní problém bytového spoluvlastnictví je, že tento oddíl je v občanském zákoníku nadbytečný a nesystémový, upravuje upravené. Pro správu domu s byty zcela postačuje úprava spoluvlastnictví (ne bytového spoluvlastnictí), správy cizí věci, spolku ad. Tyto oddíly jsou napsány dobře, fungují a jsou prověřeny, což se o oddílu bytové spoluvlastnictí zdaleka říci nedá, ten má experimentální charakter, je napsaný amatérsky a je nevyzkoušený. Takovéto experimenty státu konané na milinech jeho občanů jsou nepřípustné.

  Řešení tady je: Oddíl bytové spoluvlastnictí zrušit. Miliony občanů se rázem dostanou ze spešl režimu do režimu standardního, fungujícího, vyzkoušeného a ověřeného a přineslo by to okamžitou úsporu jejich času, peněž a energie. Případně by asi bylo možné převzít fungující úpravu (Wohnungseigen­tumsgesetz).

  MMR a shodně i autor občanského zákoníku nicméně tvrdí, že právní úprava v oblasti bytového spoluvlastnictví je dobrá a i právní ochrana v této oblasti je rovněž dobrá. Mám to od nich písemně.

  Vložil Justitianus, 20. Prosinec 2021 - 9:22

  Rozdíl mezi sdružením občanů a SVJ je ten, že sdružení občanů neexistuje jako právnická osoba, nemůže být založeno jako právnická osoba, nemůže vzniknout jako právnická osoba, a nemůže být zapsáno do veřejného rejstříku. Sdružení tedy nemá právní subjektivitu: nemůže nabýt ani vlastnit majetek, nemůže se zavazovat (vstupovat do smluvních vztahů).

  Mohu Vás ujistit, že neexistuje povinnost založit SVJ; naopak platí, že vznik SVJ je vyloučen, jestliže neexistuje dům rozdělený na jednotky. Mimochodem: Stanovy spolku nejsou pro nájemce závazné. Závazná bude pouze nájemní smlouva, sjednaná mezi nájemcem a pronajímatelem.

  Váš spolek (nikoliv sdružení) je v rejstříku veden jako neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb.. Nemáte v rejstříku založené stanovy, nemáte zveřejněné složení statutárního orgánu, nezakládáte účetní závěrku. V první řadě tedy dodejte rejstříkovému soudu chybějící údaje a listiny.

  Vložte do sbírky listin RS stanovy spolku. Oznamte jména, příjmení, adresy a funkce členů statutárního orgánu, případně údaje o členech dalších orgánů spolku. (K tomu se přikládá listina/listiny o volbě/jmenování a souhlasy zvolených/jme­novaných osob s přijetím funkce.) Pokud je toto pro vás složité, veškerou komunikaci s RS zařídí notář.

  Justitianus

  Vložil Petr, 20. Prosinec 2021 - 18:56

  tazateli, stačí zadat na internetu sdružení občanů a dozvíte se, že

  www.altaxo.cz/…i-ho-zalozit

  Co to je občanské sdružení a jak si ho založit

  Občanské sdružení je nezisková organizace, která je upravena zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

  Pokud nemáte Prohlášení vlastníka, tak jste možná mohli fungovat jako sdružení třeba za účelem založení SVJ. Neprozradil jste zda fungujete dle výše uvedeného zákona a co máte ve stanovách, či se snažíte fungovat dle 89/2012 Sb, a chcete radu !!!

  Vložil radka2222 (bez ověření), 20. Prosinec 2021 - 19:49

  milý petře, u vás je problém, že nic nevíte a jen gůglíte:-) co myslíte třeba o 83/1990? ano, oni byli založeni podle tohohle zákona někdy 2002, ale ejhle, on od 2014 neplatí, proto jsou spolek. takže ty vykřičníky si nechte od cesty.

  Vložil Justitianus, 20. Prosinec 2021 - 21:57

  Petře, plácáte zde totální nesmysly. Zákon č. 83/1990 Sb. byl zrušen ke dni 01.01.2014. Vy zde jen opisujete cizí staré a neplatné texty, a ještě to děláte blbě. Nesnažte se radit, když nemáte žádné znalosti.

  Navíc nechápete ani to co zde tazatel napsal na samém počátku: Oni mají v rejstříku zapsaný SPOLEK, nikoliv „občanské sdružení“. Občanské sdružení se ode dne 1.1.2014 považuje za spolek podle občanského zákoníku. K tomu si přečtěte § 3045 NOZ.

  Justitianus

  Vložil MartinII, 25. Prosinec 2021 - 20:24

  „V obchodním rejstříku jsme vedeni jako spolek, spravujeme tedy dům jako spolek a celý dům patří spolku“

  „nicméně nyní budeme v domě měnit stanovy našeho spolku, kterými se musí jednotlivý nájemci řídit“

  „když bychom se rozhodli založit SVJ a odkoupit byty do soukromého vlastnictví“

  „nevěděl jsem, že se měnilo sdružení na spolek“

  „jsem pouze lajk, vystudovaný stavař“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Vám tedy (se snažit) radit pane…

  1. Já vím tolik, že na koupi a prodej musí nejen zájemce kupující, ale také prodávající.
  2. Když hledat v cuzk.cz vlastníka (který má prodávat) tak dedukovat zda Lom okr. Most, Strakonice, či Tábor

  Obec: Lom, Katastrální území: Loučná u Lomu

  Budova s číslem popisným: Loučná; č. p. 125; bytový dům

  Adresní místa: Novostavby 125/17

  VLASTNICKÉ PRÁVO: Sdružení občanů … čp. 125, Novostavby 125/17, Loučná, Lom

  • – – – –

  KDYŽ SE VÁŠ DOTAZ ZDÁL PANU PETROVI NEDOSTATEČNÝ (zadat IČO a teď si ostatní vše zjistěte a raďte mi…), TAK SE NA NĚJ NĚKTEŘÍ SESYPALI „ŽE JEN GOOGLUJE“ a sepsuli ho, zatímco VY (já muzikant stavař) JSTE SI TOHO MOC NEVYGOOGLOVAL

  Hlavně že jste podal vyčerpávající dotaz !!!

  Asi jsem „blbej“ i já, ale

  • KDO TVOŘÍ SPOLEK OD KTERÉHO CHCETE BYTY KUPOVAT ? OZNAČUJTE SE TOTIŽ JEN JAKO NÁJEMCI !!!
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Pokud jde o to, že jste nevěděl, …

  tak

  Stačí vyhledat (zadat) IČO na wwwinfo.mfcr.cz/a­res

  kliknout na RES

  a zjistíte

  • – – – – – – – –

  obchodní firma: Sdružení občanů domu čp. 125 Lom

  PRÁVNÍ FORMA: 706 – SPOLEK

  sídlo: Lom – Loučná, Novostavby 125/17

  • – – – – – – – –

  a vy jste „nevěděl“, že se sdružení změnilo na spolek, který je dle www.justice.cz „NEAKTIVNÍ“

  No nic, hlavně Radka222 vám poradí

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".