Roční vyúčtování SVJ

Vložil anonymous (bez ověření), 16. Červen 2011 - 8:13 ::

Zdravím, mohu vědět, dokdy je povinen předseda (výbor) SVJ povinen předložit roční vyúčtování nebo zprávu o hospodaření či cokoliv, z čeho se členové dozvědí, jaké byly finanční toky v minulém roce? Předpokládám, že by mu to nemělo trvat déle než půl roku… Je tato lhůta nějak ošetřená. Dík za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonymus (bez ověření), 17. Červen 2011 - 8:02

  Děkuji za radu, ale kliknout na pravé okénko = celý den číst, že je nuté vyúčtování provést 1× ročně a pak číst milion diskuzí o tom, jak rozpočítat vodu, vytápění apod. Mám jednoduchou otázku: Jaká je lhůta na toto vyúčtování? Půl roku? Celý kalendářní rok? Kolik vlastně?

  Vložil lolek (bez ověření), 17. Červen 2011 - 10:14
  • Pokud jde o část TEP a TUV – pak je to do 4-měsíců (§7/1 Vyhlášky 372/2001)
  • Pokud jde o ostatní služby – pak se podívejte do svých Stanov (čl.XVII/2 zák.371/2004)
  • Pokud jde o „příspěvky na správu domu“ pak by to mělo by být do Shromáždění schvalujícího předchozí účetní rok – u nás je to stejně jako Vyúčtování služeb (do 4-měsíců).

   Zkuste se také podívat do rejstříku Společenství – mohla by tam být účetní závěrka za minulý rok – toto je povinné dle §27 ObchZ (netvrdím že to tam bude – ale hodně SVJ – vědomo si svých povinností ze zák.563/1991 – to tam dává. A hodně také ne – protože to nikdo sankčně nevymáhá.)

  lolek

  Vložil Účetní (bez ověření), 17. Červen 2011 - 10:30

  První nepravda: SVJ nemá povinnost ukládat do sbírky listin.

  Druhá nepravda: neuložení běžně sankcionuje soud, ale ne u SVJ, které nemají povinnost ukládat.

  Vložil lolek (bez ověření), 17. Červen 2011 - 10:54

  pane „Nepravdo“

  • Doložte Váš nápad mojí „první nepravdy“:
   jasně uveďte které přesně §§ ObchZ nebo jakékoli jiné §§ vylučují zrovna SVJ z ukládání závěrky (§38i/1c ObchZ) ?… třeba míníte §10/4 ZoVB ?? nebo …jaký třeba?

  • K mojí „druhé nepravdě“
   když jsem napsal „…nikdo sankčně nevymáhá…“ tak jsem bezpochyb mínil SVJ. O jiném se tady nebavíme. Takže Vaše tvrzení, že „…neuložení běžně sankcionuje soud, ale ne u SVJ…“ je jen reakce na to co jste chybně vyvodil (nebo účelově překroutil)

  lolek

  Vložil lake, 17. Červen 2011 - 13:26

  Pane lolku,
  nesnažte se rozdávat moudra, jestliže neznáte znění příslušných zákonů. Vy dokonce nerozlišujete ani to, že povinnost musí být výslovně uložena právním předpisem.

  Nesmyslně požadujete, aby jiný diskutující doložil, že povinnost ukládat účetní závěrku pro SVJ neexistuje. Váš požadavek je absurdní a nesplnitelný. Naopak Vy – jelikož tvrdíte, že SVJ takovou povinnost má – jste povinen Vaše tvrzení prokázat nám ostatním.

  Což se Vám nepovede. O tom, že SVJ nemá povinnost ukládat účetní závěrku do sbírky listin, není pochyb. Řešilo se zde asi dvacetkrát, například http://www.portalsvj.cz/…se-zkusenost#…

  lake

  Vložil anonymus (bez ověření), 17. Červen 2011 - 10:29

  děkuji :-D

  Vložil lolek (bez ověření), 17. Červen 2011 - 18:18

  cit.(§10/1 ZoVB):
  „Společenství se zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného soudem určeným zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku5) (dále jen „rejstřík“)…“

  cit.(§10/4 ZoVB):
  „Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku.“

  cit.(§21a/4 ZoÚ):
  „Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu, 17) přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy…“

  z uvedeného je zjevné, že na „rejstřík společenství vlastníků“ platí stejná pravidla jako pro „obchodní rejstřík“ – tedy §27-§38l ObchZ.
  i kdyby tedy Lakem vypíchnutý §21a/4 ZoÚ neukládal povinnost uložení závěrky (což lze vyvodit jen gramaticky ze slova „obchodního“ v uvedeném §), pak přesto §10/4 ZoVB ukládá, že je se třeba řídit §27-§38l ObchZ – kam spadá i §38i/1c.
  Vložil Účetní (bez ověření), 18. Červen 2011 - 6:07

  Pane lolek, Váš výklad práva je v rozporu s názory odborníků. Uvedu např. stanovisko z ministerstva spravedlnosti:

  "Odpověď z MS:

  Vážená paní inženýrko,

  z pověření náměstka ministra spravedlnosti pana Mgr. Františka Korbela, Ph. D. Vám zasílám následující odpověď na Váš dotaz ohledně zveřejňování účetních závěrek SVJ doručený našemu ministerstvu e-mailem.

  K Vašemu podnětu Vám musím bohužel sdělit, že sjednocování rozporné judikatury soudů nepatří do kompetence Ministerstva spravedlnosti. Ke sjednocování judikatury dochází cestou přezkumu rozhodnutí soudů nižších instancí soudy instancí vyšších, popřípadě cestou stanovisek nejvyšších soudů. Jakýkoli zásah Ministerstva spravedlnosti do tohoto procesu by bylo možno považovat za neoprávněné vměšování do nezávislé rozhodovací činnosti soudů.

  Co se týče věcného řešení Vašeho problému, jsme toho názoru, že § 10 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů předepisuje z ustanovení obchodním rejstříku obdobné použití na rejstřík společenství vlastníků jednotek jen těch ustanovení, jež jsou obsažena v obchodním zákoníku a občanském soudním řádu. Jelikož povinnost zveřejňovat účetní závěrku je obsažena v § 21a zákona o účetnictví, domníváme se, že se na společenství vlastníků jednotek nevztahuje.

  Toto naše stanovisko však není pro soudy žádným způsobem zavazující.

  S pozdravem

  Doris Antonyová"

  Tento materiál zde publikovala paní Klainová již v roce 2008. Stačí použít funkci „hledání“. Věřte tomu, že přečíst si pár slov v zákoně nestačí. Ja se účastním řady školení, kde diskutujeme, co je vlastně v zákoně napsáno, jsou judikáty, metodické výklady autorů zákonů, existuje tzv. správní praxe atd. Vy si přečtete několik §§ a domníváte se, že máte jasno. Nemáte jasno, předpisy jsou daleko složitější, než si po jejich prvním přečtení dokážete domyslet.

  Vložil lolek (bez ověření), 19. Červen 2011 - 16:57

  Pane Účetní, když již opisujete, tak já si z Vašeho opisu také něco „zvýrazním“…:


  Co se týče věcného řešení Vašeho problému, jsme toho názoru, že § 10 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů předepisuje z ustanovení obchodním rejstříku obdobné použití na rejstřík společenství vlastníků jednotek jen těch ustanovení, jež jsou obsažena v obchodním zákoníku a občanském soudním řádu. Jelikož povinnost zveřejňovat účetní závěrku je obsažena v § 21a zákona o účetnictví, domníváme se, že se na společenství vlastníků jednotek nevztahuje.Toto naše stanovisko však není pro soudy žádným způsobem zavazující.
   …
  • jak rád uvádí jeden „judikátofil“ – je to jen názor „nějakého ministerského ouředníka“
  • k Vámi vytrhnutému uvedu: (přestože nemám přesné znění dotazu pí Klainové zaslané na MS)
   Dotaz pí Klainové „Má SVJ povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok? (zveřejňovat = v „OR“)
   Odpověď MS podle mně sděluje, že
   MS se domnívá, že povinnost zveřejňovat závěrku v SVJR (jak je uvedena v §21a ZoÚ) SVJ nemá – ovšem NE proto, že §21a ZoÚ se týká subjektů zapisovaných do OR jímž SVJ není, ale proto, že §10/4 ZoVB odkazuje jen na ObchZ a OSŘ… (kde povinnost zveřejnit zjevně ve znění §38i/1c ObchZ MS nenalezlo)
  • za sebe uvedu: že pí Klainová na svých stránkách uvádí nejen stanovisko MS ale také opačné vyjádření SČMBD. A snad se shodneme na tom, že závazné je stanovisko soudů – pro jistotu několika. Takže dokud někdo neuvede nějaký trefný judikát z NS,US tak jsou zde jen dva opačné názory na to zda zveřejňovat či nikoli 

  Nikomu nevnucuju, že mám patent na pravdu – touto nemocí zde trpí konkrétní zde přispívající judikátofil se svými povýšenými invektivami.

   lolek

  Vložil anon (bez ověření), 19. Červen 2011 - 18:52

  Psal jsem to zde již mnohokrát – zákon vykládá POUZE soud. Nějaké stanovisko nějakého rádoby-úřadu „SČMDB“ je naprosto ale naprosto irelevantní.

  Uveďte prosím byť jediný konkrétní případ kdy soud odsoudil nějaké SVJ za nevkládání diskutovaných dokumentů do rejstříku.

  A navíc – kdo by takovou žalobu proti SVJ podával? Snad někdo z členů SVJ aby pak případnou pokutu sám platil? Nebo snad nějaký státní úřad? Těm je to fuk..

  Předseda

  Vložil lolek (bez ověření), 5. Červenec 2011 - 10:00
  cit.„…prosím byť jediný konkrétní případ kdy soud odsoudil…“
  …zcestné

  Podívejme se ale na „29 ODO 974/2006“ z 29.6.2008 → tam sice není uvedeno, že by soud „odsoudil za nevkládání“ ale je tam jasně uvedeno, že §10/4 ZoVB je „lex specialis“ (jak jsem uvedl zde) – což ale nelze vykládat tak, že ustanovení o vedení rejstříku (§27 ObchZ) na SVJ neplatí – jen proto, že si místní judikátofil myslí, že povinnost ukládání závěrky vyplývá JEN a pouze z §21a/2 ZoÚ (kterou se pochlubil sám) – který pravda pro SVJ použít nelze.

  Z uvedeného judikátu je zjevné jak soud nahlížel na obsah §10/1 ZoVB → jsou to jen DALŠÍ Z DOKUMENTŮ, přičemž ostatní dokumentace je uvedena právě v §38i/1c ObchZ.

  kde není žalobce, není odsudku, že…
  lolek
  Vložil lake, 19. Červen 2011 - 17:13

  Lolek napsal: „Takže dokud někdo neuvede nějaký trefný judikát z NS,US tak jsou zde jen dva opačné názory na to zda zveřejňovat či nikoli“

  Lolek nesprávně tvrdí, že existují „dva opačné názory“. Zřejmě neporozuměl stanovisku SČMBD, které sděluje pouze to, že na rejstřík SVJ se vztahuje vyhláška o digitalizaci (obchodního) rejstříku. S tímto tvrzením lze souhlasit. Ovšem samotná vyhláška o digitalizaci rejstříku je technické povahy. Pro SVJ tato vyhláška NEZAVÁDÍ povinnost ukládat závěrku do sbírky listin rejstříkového sou­du.

  To pouze pan Lolek zase píše zbytečně o něčem, co nezná a čemu nerozumí. Už zde probral Obchodní zákoník, zákon o účetnictví a nyní jakousi technickou vyhlášku – a nic nenašel. To by snad stačilo.

  lake

  Vložil karelh, 16. Červen 2011 - 15:36

  Dobrý den, vpravo nahoře je bílé okénko , po vyplnění Vámi požadované fráze "Roční vyúčtování a kliknutí na Hledat máte spoutu diskuzí s odpovědí na Váš dotaz KarelH

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".