Rezignace člena výboru

Vložil Michal SVJ1, 14. Únor 2014 - 21:53 ::

Dobrý den, naše SVJ mělo dva členy výboru, první byl odvolán, druhý hodlá rezignovat. Zároveň byli zvoleni dva noví členové výboru. Má otázka zní zda-li můžeme druhého člena nechat rezignovat, aniž by to dvěma novým členům nějak bránilo v zapojení do chodu výboru SVJ (např. zápisy do OR, podpisová práva apod.)? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil P_V (bez ověření), 15. Únor 2014 - 16:00

  Přečtěte si vaše stanovy… Pro příklad: Ve vzorových stanovách je, že ve výboru musí být aspoň 3 členové. Dále je tam, že písemnosti musejí podepsat aspoň 2 členové, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda.

  Vložil Michal SVJ1, 15. Únor 2014 - 19:02

  Díky za odpověď, ale nerozumíme si. To, co pisete, víme. Zkusím to popsat jinak. Výchozí situace: ve výboru jsou 2 členové, člen1 a člen2. Krok 1. – na schůzi byl odvolán člen1 a byl zvolen člen3 a člen4 (tedy celkem jsou ve výboru 3 členové). Krok 2. – ihned po schůzi chce člen2 chce rezignovat. Otázka: co máme chtít od člena2, než bude projednána na schůzi výboru ci shromáždění jeho rezignace (a kdy tedy přestane být členem výboru), aby nebylo nikterak zkomplikovano uvedení nových členů 3 a 4 do výboru? Nebo rychla rezignace stávajícího (a jediného ‚zaběhnutého‘ a zapsaného v OR) člena výboru žádnými komplikacemi nehrozí (např. jestli není třeba od člena výboru zapsaného v OR nějakého podpisu, atd. )? Nemáme s tím žádnou zkušenost a stávající člen výboru (člen2) není nakloněn velké spolupráci, tak nechceme udělat nějakou chybu a něco při předání vedení SVJ novým členům (3 a 4) zanedbat, aby pak nebylo pozdě. Snad je to nyní jasnější.

  Vložil P_V (bez ověření), 15. Únor 2014 - 19:34

  Mohl by nastat problém v bance, než budete mít doklad z OR, aby měl kdo pravomoc zadávat příkazy. Tam na to mohou být hákliví, pokud se nějak domáknou, že ti s podpisovým právem už ve výboru nejsou.

  Vložil Michal SVJ1, 15. Únor 2014 - 23:31

  Inu v bance na nás asi nebudou pohlížet vůbec nijak, protože členové 1 i 2 nám situaci neplánují ulehčit a žádné faktury podepisovat nechtějí, tak doufám, že proces zápisu do OR bude rychlý. Předpokládám tedy, že noví členové (3 a 4) budou potřebovat podsvětit výmaz v OR (od) těch předchozích (1 a 2) a že jinde žádná komplikace nečeká. Snad nám předají i většinu své agendy; na co ze nezeptáme, to se určite jen tak nedozvíme – vztahy jsou stále dost napjaté.

  Ano, prostridani členů výboru je malá revoluce, také si ní slibujeme zlepšení poměrů v domě. .....a skutečně nás čeká i volba člena výboru 5.

  Vložil lake, 16. Únor 2014 - 9:54

  Pane Michale,
  co předpokládáte je úplně špatně. Budete-li mít řádně zvolený výbor ve složení pouze 3 + 4, pak není splněna podmínka tří členů ve výboru podle ZoVB a vzorových stanov. Pokud i vaše stanovy obsahují podmínku že výbor je tříčlenný, pak soud odmítne tento výbor zapsat.

  Budete-li mít řádně zvolený výbor ve složení 3 + 4 + 5, pak žádost rejstříkovému soudu o výmaz a zapsání nových členů podá SVJ (zákon č. 311/2013 Sb. § 39 a 41). Na žádosti budou podpisy osob 3 + 4 + 5, protože jde o členy statutárního orgánu SVJ. Jak jinak byste si to představoval? Proč se domníváte, že k něčemu potřebujete podpis osob 1 + 2, které v té době již nebudou členy výboru a nebudou nikoho zastupovat?

  lake

  Vložil Michal SVJ1, 16. Únor 2014 - 10:41

  Pak bych vám asi měl doplnit, že v současné chvíli jsou v OR zapsáni členové 0, 1 a 2. Člen 0 odstoupil před více rokem a od te doby proti své vůli hraje roli ‚mrtvé duše‘ – naoko v OR figuruje, skutečně však ve výboru není a vlastníci SVJ nedovedli za celou dobu výbor přinutit, aby byl člen 0 vymazán – členové 1 a 2 vždy argumentovali, že člena 0 nemohou vymazat, protože výbor v OR je možné pouze měnit kus za kus. K volbě nového člena se však neměli. Nově po příchodu NOZ a nutnosti měnit stanovy plánovali, že si na schůzi shromáždění odsouhlasí, že budeme mít pouze dvoučlenný výbor.........

  Pane lake, pochopil jsem, že naše SVJ nepotřebuje k ničemu podpisy odstupujících/od­volaných členů 1 2. To znamená, pokud by člen 2 opravdu rezignoval, musela by být urychlene další schůze, na které bude zvolen člen 5, aby mohl proběhnout řadný zápis nových členů výboru 3 4 5. Do te doby by muselo být SVJ ohromeno, protože nebudeme mít dva členy výboru s podpisovymi právy. Jedina možnost, jak snad toto období zkrátit, je dvoukrokovy zápis do OR členů 3 4 namísto 1 2 (praktika mrtvé duše člena 0) a poté po další schůzi doplnit člena 5 za člena 0. Ač mi nečiní potěšení hledat vedlejší cesty, tak dlouhé ohromení SVJ (pokud bychom vkládali do OR členy 3 4 5 najednou a čekali na další schůzi) při nemožnosti podepisovat fakturu nám určite neprospěje. Nebo existuje elegantnější řešení? Děkuji.

  Vložil lake, 16. Únor 2014 - 11:52

  Odstoupení člena 0 nastalo podle vašich stanov. Nerozumím co řešíte, přečtěte si prostě stanovy. Podle vzorových je to takto: Odstupující člen výboru musel své odstoupení písemně oznámit výboru. Jeho funkce skončila dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Oznámení o odstoupení a/nebo zápis z jednání výboru jsou dokumenty, které výbor předává rejstříkovému soudu zároveň s žádostí o výmaz člena výboru z rejstříku.

  Pokud se tyto dokumenty nepodaří dohledat, prostě člena výboru č. 0 odvoláte na shromáždění, pokud to stanovy SVJ připouštějí. Už si je konečně přečtěte.
  --------------------------------------------------------------------------------------------

  K Vaší otázce na „elegantnější řešení“: Ano, existuje elegantnější řešení. Prostě zvolíte člena 5 zároveň s členy 3 a 4. Zapsáni do rejstříku budou všichni tři zároveň. Nevidím nic co by vám v tom bránilo. Snad nechcete zapisovat složení statutárního orgánu nadvakrát a platit státu dvojnásobek? Nechápu Vaše úvahy.

  Další elegantní řešení je obsaženo v ustanovení NOZ o spolku:

  89/2012 Sb. § 246
  (2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

  Zvolení členové 3 a 4 mohou tedy na schůzi výboru kooptovat náhradního člena č. 5.

  Bohužel autoři českých zákonů ani čeští zákonodárci nebyli schopni vytvořit srozumitelnou právní normu: není známo, zda „náhradní člen“ podle § 246 je plnohodnotným členem stautárního orgánu a zda jej soud zapíše do rejstříku pouze na základě předložení jeho souhlasu a zápisu ze schůze výboru, na které byl členy výboru do funkce kooptován.

  Kdyby mi řemeslník vytvořil takový paskvil, jaký nám dodali zákonodárci v podobě ZoVB a NOZ, nezaplatil bych mu. Bohužel ani tvůrci zákonů, ani zákonodárci nejsou nikomu za nic odpovědní. Podle toho to v tomto státě také vypadá.

  lake

  Vložil Michal SVJ1, 16. Únor 2014 - 12:09

  Pane lake, vidím, že nerozumíte. Snažím se o co nejstrucnejsi a zároveň nejsrozumitelnejsi popis situace, ale jak vidno, není to snadné. I tak si moc cením Vaší dlouhodobé pomoci i zajímavých návrhů, třeba zmíněného kooptovani.

  1. Ano, rezignace člena 0 byla standardní. Ačkoliv nejsem nijak protřelý v problematice SVJ, předpokládám, že není standardní chování výboru, pokud i přes urgence ostatních vlastníků měsíce nevzrušeně funguje ve dvou lidech, ač ve stanovách je výbor trojclenny. Navíc v OR figuruje dlouhodobě jako člen výboru někdo, kdo dávno podal rezignaci (viz odpovědnost člena výboru). Ale to už je minulost.
  2. Schůze, kde byli zvoleni členové 3 4, se již konala, proto nemůžeme spolu s nimi zvolit člena 5. Na Vaši námitku ohledně opakované platby za zápis říkám, že nevím, co vyjde dráž: zda-li dva zápisy do OR, nebo dlouhodobé platební ochromení SVJ, když budeme čekat na konání další schůze, kde bude možné zvolit člena 5 (pokud nepůjdeme do poněkud neprozkoumaneho a tedy i riskantního kooptovani).
  Vložil lake, 16. Únor 2014 - 16:01

  Už Vám bylo vysvětleno, že platební ochromení (či ohromení) je pouze výplodem Vaší fantazie.

  Činnost výboru ve dvou lidech je zcela standardní. Pokud Vám to osobně vadilo, mohl jste se obrátit na rejstříkový soud Vy sám. Mohl jste jako člen skupiny vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů, dát podnět ke svolání volebního shromáždění, nebo je svolat. Času k tomu jste měl jistě dost. O co Vám nyní jde?

  Podle Vašeho popisu máte fakticky tříčlenný výbor (2 + 3 + 4). Činit právní úkony navenek písemně mohou dva členové výboru (předseda + člen výboru). Je pouze chybou vás – všech nynějších členů výboru – že SVJ dosud nepodalo žádost o výmaz bývalých členů 0 a 1 z rejstříku a že zvolení členové 3 + 4 nejsou dosud v rejstříku uvedeni.

  lake

  Vložil an (bez ověření), 16. Únor 2014 - 10:56

  Michale, přečtěte si stanovy. Předseda a místopředsada jsou dva a mají pravomoc jednat za společenství, pokud třetí člena výboru odstoupíl. Je lhostejné jak si je vy očíslujete, jestli 123, 231, 132, 312 nebo 321. Za člena, který odostupí se další volí na nejbližší schůzi shromáždění. Zda to má byt „hned“ nebo až za rok najdete ve vašich stanovách. Odstupivšího člena z rejstříku nevymažou hned podle vašich představ. Co pořád řešíte. SVj není ani ohromeno ani ochromeno, Ohromený jste nejspíše vy sám.

  Vložil Michal SVJ1, 16. Únor 2014 - 12:28

  ale souhlasím, že je v ní složité se orientovat, protože se stále posouvá. Aktuálně už jde pouze nejvhodnější načasování zapisu do OR a jeho jedno- či dvoukrokovost. Vše s ohledem na co nejmenší ochromení (a mé ohromení) platební schopnosti SVJ (potřebujeme zkrátka 2 věci: 2 členy výboru na podepisování faktur a zvolit třetího člena výboru).

  Vložil - (bez ověření), 15. Únor 2014 - 19:33

  A jinak je u vás vše v pořádku? Pstrnš jste se rozhodli, že se ve výboru vystřídají všichni členové společnetví a k tomu také obyvatelé sousedního domu v co nejkratší době. Tak ať se vám to povede.

  Vložil xy (bez ověření), 15. Únor 2014 - 19:22

  No pokud vás tato schůze,po který chce člen 2 odstoupit,tak na této schůzi zvolte člena 5 a budete mít 3 členy podle stanov.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".