Revize plynu v bytové jednotce

Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 24. Březen 2018 - 18:32 ::

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má vedení SVJ zkušenosti s tím, že by majitel bytové jednotky prošel revizí plynového zařízení s výhradami, které by měl odstranit a neodstranil. Ani po několika výzvách a a jeho plynové zařízení se tak stalo ohrožením pro ostatní. Jak jste situaci řešili? Děkuji Petra

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 26. Březen 2018 - 12:17

  Petro, nelámal bych si s problémem výsledku revize rozvodů plynu v bytě ignoranta hlavu a jelikož zjištěný stav je naprosto v rozporu s řádnou péčí o toto plynové zařízení dle energetického zákona, je nezbytné obrátit se na poskytovatele plynu a doložit mu, co bylo zjištěno a že konečný spotřebitel zůstal v prodlení s přijetím adekvátních opatření k nápravě. Jak se poskytovatel plynu, se kterým má tento spotřebitel uzavřenou smlouvu zachová, to už je jeho věcí. Vy budete mít písemný doklad o tom, že jste s dodavatelem plynu tuto situaci řešila a jsem přesvědčen, že dodavatel plynu do uvedené jednotky odmítne nadále plyn dodávat. Je úplně jedno, zda závady v jednotce starého člověka vyplynou z revize prováděné 1×za 3 roky, či vyplynou z tzv. prohlídky plynových rozvodů, která se provádí každoročně mimo rok, ve kterém je prováděná revize. Rozhodující pro vás je skutečnost, že je nezbytné přijmout účinná opatření k tomu, aby plynové zařízení nejen v domě, ale také v jednotlivých jednotkách, bylo provozováno v bezvadném stavu.

  Zdeněk II

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 26. Březen 2018 - 12:53

  Děkuji moc, konečně jsem se dočkala. Perfektní!

  Vložil NN (bez ověření), 26. Březen 2018 - 12:36

  Rada, která má hlavu i patu. Toto již naznačila Misme ve svém níže uvedeném příspěvku.

  Zdar

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 26. Březen 2018 - 12:53

  Perfektní. Děkuji

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 25. Březen 2018 - 17:47

  A už jste si konečně nastudovala příslušnou normu o těch revizích? Vy provádíte ročně revize? Pak utrácíte peníze. Víte, že ta norma se vztahuje na organizace? Píšete" „Z důvodu nevyhovujícího technického stavu a vadné funkce zajistit celkovou opravu, vyčištění a seřízení sporáku. Doporučuji výměnu.“
  Jaké nebezpečí v tom spatřujete? Neuvádíte unikání plynu! Dal technik nějakou lhůtu k odstranění „závady“? Byla-li to skutečně revize jak uvádíte, postupoval technik špatně. Odhlasovali jste si 100 % úhradu těchto revizí v bytě ze společného?

  Vložil Hladik (bez ověření), 2. Duben 2018 - 9:11

  Vážený pane.Vaše řeči nemají opodstatnění jen si cintáte pysk.Vás se to netýká tak vaše hlava to nebere.Až se to bude týkat vás tak takové žvásty už nebudete psát.Je vidět že jste ouřada na pravém místě.V této republice je tolik kancelářských žvanilů že už to není ani možné.Místo rady tady vykládáte něco čemu sám nevěříte.To platí i pro ostatní žvanili kteří se zaštitují zákony a jinými zbytečnými kecy

  Vložil Misme, 25. Březen 2018 - 9:20

  Petro, nehleďte na zdejší odmítavě, negativně, kriticky znějící příspěvky. Nejen podle mého názoru konáte správně, viz např. http://www.plynari.eu/plyn/revize.php. Plyn může způsobit pořádou paseku, včetně ztráty bydlení a ztrát na životech a na ignorantovi, který škodu zapříčinil si už obvykle ti přeživší nemají co vzít. Mimochodem, úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 Sb., zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb., zákonem č. 670/2004 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 158/2009 Sb., v § 62, odst. 2, písm. f uvádí: Zákazník je povinen udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,…

  Jiný zákon (tj. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) uvádí ve svém § 4 odst 1 jako předpoklad svéprávnosti tento text: Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat. Zde se nabízí jedna z variant řešení vaší situace – zbavení svéprávnosti onoho vlastníka – ignoranta.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 25. Březen 2018 - 12:49

  Pokud by si diskutující i tazatelka dali práci a přečetli si (i ve Vámi doporučeném reklamním článku uvedenou) stále platnou vyhlášku 85/1978 Sb. Zjistili by, že tříletý interval provozních revizí se vztahuje pouze na podnikatelské subjekty a domovní plynovody v bytových domech umístěných ve společných prostorách. Domovní plynovody v bytech mají předepsanou jen jednu revizi a to výchozí, platnou po celou dobu životnosti tohoto plynovodu (v původním stavu). Vlastník je pak odpovědný za technický stav a provozuschopnost. Vlastník by si tedy měl provést nebo zajistit provedení namátkové zkoušky těsnosti (pěnotvorným roztokem nebo klasickou tlak. zkouškou, což lze realizovat i provozním tlakem plynu), ovladatelnost uzávěrů, výměnu pružných (hadicových) připojení jejich životnost skončila a vizuální kontrolu. Samostanou záležitostí je pak údržba spotřebičů (opět není třeba žádná revize). Toto vše není úkol SVJ a nelze si to vynucovat ani hradit z peněz určených na provoz společných částí domu pokud se nejedná o dohodu všech t.j. 100%. Chápu, že zájem vlastníků je bezpečné bydlení, ale já jen konstatuji současný právní stav.

  Vložil Misme, 26. Březen 2018 - 12:42

  Můj příspěvek, na nějž reagujete, nese titulek „Revize, kontroly a servisní prohlídky plynových zařízení“. Do textu jsem už proto další vysvětlení k této problematice nevkládala, jelikož je uvedeno právě v tom „reklamním článku“, na nějž jsem uvedla link. Já totiž považuji za vysoce pravděpodobné, že v diskutovaném objektu se neprovádějí roční „revize“, ale právě „kontroly a servisní prohlídky“ v rytmu, jenž je objasněn v „reklamním článku“. Proč to považuji za vysoce pravděpodobné? No proto, že když jsme se (jako národ) dosud nedokázali vypořádat s „fondem oprav“, když ve vedlejším vlákně Pavel řeší, co to vlastně je „záznam o činnostech zpracování“, …, nedělám si iluze, že lid prostý (a ani soucovský, kdyby došlo na věc) bude důsledně rozlišovat mezi „revizemi“ a „kontrolami“ a „servisními prohlídkami“, notabene když pro ;-) „plynového“ laika to vyjde ± nastejno.

  A když už tluču do klávesnice, tak si dovolím upozornit ještě na jednu věc k příspěvkům níže, a to na to, že ona ta hromadná servisní prohlídka pro celý dům přijde každého jednotlivého vlastníka – poplatníka této akce s vysokou pravděpodobností na nižší částku, než prohlídky organizované individuálně. Takže například já na takový postup nahlížím jako na vykazující řádnou péči jednotlivých hospodářů – vlastníků jednotek, protože zichruje nejen bezpečí, ale přináší i úsporu. Ale respektuji názor těch, kteří dají přednost individuálnímu řešení.

  Vložil Hladik (bez ověření), 2. Duben 2018 - 9:16

  Vážený pane.Na rozdíl od některých užvaněných kecalů zde vám děkuji že je to jedna z odpovědí které velice oceňují a je pravdivá.Děkuji vám za tento příspěvek

  Vložil JaVa, 2. Duben 2018 - 12:28

  Vážený pane „Hladík“,jako místopředseda SVJ,by jste za těch pět let , již měl vědět,jaká práva a povinnosti Vám přijetím této funkce vznikla a také se podle toho chovat.Možná by to chtělo, trochu tu „mladou dámu“(předsedkyni) usměrnit a ne ji ještě podporovat v nezákonné činnosti.Jinak vás dostane do problému všechny.Vám zřejmě taky vůbec nevadí,že nemáte ve sbírce listin, uveřejněny účetní závěrky.Ono bude stačit ,když se místo vašeho „dědy“nastěhuje někdo,komu nebude jedno, jak se s jeho penězi nakládá a Vy se pak nebudete stačit divit,co všechno, jste kromě nefunkčního sporáku,který vám notabene neříká pane,ještě zanedbali.

  Přeji Vám hezký zbytek svátečního dne. JaVa

  Vložil NN (bez ověření), 2. Duben 2018 - 13:56

  JaVo, za ty 3 roky a 10 týdnů, které uplynuly od Vaší registrace na tomto portále by jste měl již vědět, že ve společenství vlastníků nikdy nebyla žádná funkce „místopředseda SVJ“což Vám ale zřejmě vůbec nevadí.

  Zdar

  Vložil JaVa, 2. Duben 2018 - 14:07

  Děkuji za upozornění.Omlouvám se, za své pochybení při pojmenování funkce ve výboru společenství vlastníků,ale na „výkon funkce“, to zřejmě vliv mít nebude.Samozřejmě, máte opět pravdu.Správně by tam mělo být:Místopředseda výboru SVJ.

  Hezký zbytek svátečního dne Vám přeje JaVa

  Vložil NN (bez ověření), 2. Duben 2018 - 14:16

  JaVo, není zač.

  Hezký zbytek svátečního dne

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 26. Březen 2018 - 13:24

  Moc Vám děkuji.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 26. Březen 2018 - 13:06

  Právě stav, kdy laik nerozlišuje mezi revizí, servisním zásahem nebo kontrolou je to co dodavatelské firmy zneužívají. Počínaje plynárenskými a konče kominíky. Proč účtovat 600 za prohlídku komína, když si mohu říct o 2,5 litru za revizi, které se tak mzákazník domáhá? Vlastníci se mohou dohodnout na ledasčem. My třeba provádíme „hromadně“ servis plynových kotlů. Levněji to samozřejmě nevyjde (servisák potřebuje vydělat a litr je zákl. taxa), ale jeden důchodce t.j. já dostane klíče od těch co na jeho důchod makají a oběhne s ním byty těch co mají zájem (a typ kotle, který dotyčný umí servisovat). Každý si to samozřejmě platí ze svého. Jenže popisovaný případ je odlišný. Předsedkyně se považuje za ochránce lidstva a vnucuje vlastníkovi něco po čem jí nic není a tady ji radílci radí jej udat na policii nebo u plynařů. Ona nechce znát pravý stav věcí, ale jen si tady potvrdit, že udání je správně a k jejímu prospěchu.

  Vložil Hladik (bez ověření), 2. Duben 2018 - 9:24

  Pavel II.Opět tady se ukázal žvanil a důležíty inkoust.Vy asi nemáte svůj mozek.Až bude pod vámi bydlet Děda samotný 90 letý s plynovým sporákem 55 let starým tak budete žvanit něco jiného.Vás se to netýká a tak si tady cintáte pysk.Je vidět že jste jeden z mnoha zbytečných úředníků která naše republika dotuje.Tyto pohádky vyprávějte svým dětem a nbo ještě raději mlčte.

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 26. Březen 2018 - 13:26

  Nemáte pravdu. A nepotřebuji se obhajovat…Domnívate se…to je vše…

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 25. Březen 2018 - 9:43

  Moc Vám děkuji za příspěvek. Za dobu mého působení v předsednictví jsem nabyla dojmu, že my řádní občané, na jejich srdci leží blaho obyvatel a pohodové žití, nemají žádná práva. Zákony nahrávají těm, co společnost ničí…Nikdo nemá povinnost, nikdo za nic nezodpovídá…řítíme se do háje.. Petra

  Vložil JaVa, 25. Březen 2018 - 18:05

  „Za dobu mého působení v předsednictví jsem nabyla dojmu,“

  K povinným revizím plynových spotřebičů, v majetku soukromých osob(vlastníků jednotek) je zcela zbytečné se dále vyjadřovat.Ale jeden dotaz bych na Vás ještě měl. Vlastní správu si ve vašem SVJ děláte sami,nebo ji vykonává smluvní(externí) správce?Není to náhodou původní vlastník budovy?

  Děkuji předem za doplnění informací a přeji Vám hezký zbytek víkendu.

  JaVa

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 25. Březen 2018 - 18:08

  Sami

  Vložil JaVa, 26. Březen 2018 - 16:57

  A kdo je tedy dle Vás,zodpovědný za uveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin,třeba konkrétně u vašeho SVJ.

  Děkuji předem za odpověď.JaVa

  Vložil JaVa, 25. Březen 2018 - 18:27

  Děkuji Vám za doplnění informací.V tom případě nám zde můžete objasnit,jakým způsobem navedete do účetnicví právnické osoby SVJ, náklady na revize plynového vedení za plynoměrem, včetně koncových spotřebičů,které netvoří společnou část domu,poněvadž jsou soukromým majetkem vlastníků jednotek.

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 25. Březen 2018 - 18:49

  Problém jste nám nevyřešil. Děkuji za vaše příspěvky.

  Vložil JaVa, 26. Březen 2018 - 8:57

  Milá paní,pokud máte dojem,že se váš soused dopouští trestného činu obecného ohrožení,podejte na něho trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení!Jestliže to chcete řešit,jako „dlouholetá funkcionářka“ v rámci „dobrých sousedských vztahů“,tak obejděte těch 99% „uvědomělých“ členů SVJ s kloboukem,se­niorovi zakupte dvouplotýnkový elektrický vařič s el.troubou(Nap­ř.DAVO HG 4003 El.trouba s vařičem 26l) a on si pak snad nechá odpojit plynoměr.

  Kolega to nedávno řešil se svými rodiči a ti s tím souhlasili.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil soudce z lidu (bez ověření), 25. Březen 2018 - 20:05

  Vaším problémem je, že používáte prostředky na správu domu na revize soukromého majetku vlastníků = zpronevěra a porušování povinností při správě cizího majetku, neoprávněné nakládání s cizím majetkem, zasahování do vlastnických práv, porušování domovní svobody. SVJ nemá žádné zákonná oprávnění spravovat, zasahovat či jinak nakládat s výlučným majetkem vlastníka. Dále ani shromáždění nemůže rozhodovat o výlučném majetku vlastníka, nutit ho něco konat či činit. Ba, dokonce ani takové počínání neobhájíte generální prevenční povinností předcházet škodám. Pokud by soukromý plynový rozvod byl v neprovozuschopném stavu či hrozily škody na majetku, zdraví a životech, má revizní technik za povinnost takové zařízení odstavit z provozu. Pokud jen nařídil do určité lhůty odstranit závady, tak je na vlastníkovi, aby je odstranil. Pokud máte pocit ohrožení z neplnění povinností vlastníka neohrožovat společné části domu, tak použijte zákonných prostředků a jeho povinnosti vymáhejte soudně. V případě náhlého úniku plynu volejte plynařskou pohotovost. Ta je také oprávněna nechat byt „úředně otevřít“ a přívod do bytu zaslepit. Toto je zákonný postup. Za tu dobu, co tu bědujete a dumáte jak nejlépe obejít zákon a zasahovat do výkonu vlastnických práv, tak jste již mohla mít vypracovaný žalobní návrh s petitem a zítra ho podat na soudu. Toto je jediné možné řešení vašeho problému.

  Vložil Josef Hladik (bez ověření), 26. Březen 2018 - 12:27

  Vážený pane soudce z lidu.Veškeré zákony chránící obyvatelé jsou absolutně k ničemu a soudy už vůbec.Vidíme to všichni denně je to vždy jen fraška.Nabízeli jsme mu novější sporák od souseda viz 10let starý ale odmítl.Jeho sporák je 50 let starý.Ono dokud se něco nestane tak je to v pořádku až dojde kvýbuchu tak se budou všichni divit jak je to možné.V tonto Švejkovském státě už se nedivím ničemu.Prostě budeme čekat až to bouchne a potom se bude pátrat proč to muselo dojít tak daleko. Pokud někdo zahyne tak se nic neděje je nás dost a 3 nebo4 lidi vzal čert.Je nás ještě dost.Tomu člověku je 90 let.Tak že čekáme na výbuch a pak se policie soudy a ostní budou divit.To je naše zprofanované zákonodárství.Kdyby tady bydlel někdo z parlamentu či senátu bylo by to vyřizené hned.Jenže jsme zde obyčejné lidi tak se nic neděje.

  Vložil soudce z lidu (bez ověření), 27. Březen 2018 - 12:59

  Buď budete planě naříkat a čekat až to bouchne, a nebo místo skučení začnete dělat co máte. I podle mizerných zákonů to jde. Jenže čekáte, až někdo něco udělá za vás. Pokud je pán osamělý, tak se obraťte na sociální odbor obecního úřadu příslušný vašemu místu bydliště a seznamte je s jeho celou situací a zdravotním stavem. Určitě vám řeknou, že tu od toho nejsou. Protože správně spoléhají, že nemáte vůbec ánung o zákonech a nevíte, co máte dělat. Ale je vás v tom zainteresovaných hodně, tak když si to rozdělíte a každá skupina si vezme jeden úřad na starost a začne písemně korespondovat, tak zjistíte, že i psí hlas do nebe dojde. Ale opravdu to chce začít něco dělat. Rad jste tady dostali dost, tak směle do práce.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 24. Březen 2018 - 23:10

  Šlo skutečně o revizi? Ta se běžně v bytě nedělá a ani prohlídka v bytě není povinná (takže nikoho nemusel pustit). Jinak pochopitelně záleží na závadě a „kontrolor“ může zařízení odstavit. Co mu tak koupit sporák?
  Postup upravuje jako vše norma, hledejte tam ty výhrady a postup. A to vám měl plynař vysvětlit

  Vložil Pavel II (bez ověření), 25. Březen 2018 - 12:51

  není zárukou pravdivosti. Mínusovat právně správné názory je zde bohužel nějaký místní folklor.

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 25. Březen 2018 - 6:12

  Ano, skutečně o revizi. Na schůzi SVJ jsme si odsouhlasili provádění revizí pravidelně. Vím, že nikoho nemohu nutit, nutno dodat, že pán na schůzi nebyl, nebyl, nehlasoval. Ostatní ano a vidí to jako prospěšné.....

  Vložil RD (bez ověření), 24. Březen 2018 - 19:02

  Neznám revizi s výhradami. Buď zařízení vyhovuje, nebo ne. Výhrada by snad mohla být jen k nějaké formální záležitosti. Napište konkrétně o co se jedná. A jak se vám dostala revizní zpráva do ruky.

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 24. Březen 2018 - 19:37

  Jako předsedkyně SVJ jsem revizní zprávu obdržela od revizního technika. Revizi děláme hromadně. Konkrétně u bytové jednotky: „Z důvodu nevyhovujícího technického stavu a vadné funkce zajistit celkovou opravu, vyčištění a seřízení sporáku. Doporučuji výměnu.“ Nutno dodat, že se jedná o velmi starého pána. Také nám vyhrožuje, že si pořídí plynovou bombu a pod…Děkuji Petra

  Vložil Pavel II (bez ověření), 25. Březen 2018 - 13:04

  revizní správa musí obsahovat pouze větu: zařízení je schopné spolehlivého a bezpečného provozu. Nebo zařízení není schopné…

  Nic jiného neexistuje. To, že Váš RT potřeboval vyinkasovat peníze za kladnou revizi (zápornou by jste asi platit nechtěli, že ano?) nemluvě o tom, že by musel požádat plynárenský závod o přerušení dodávky plynu, což by byla jeho povinost a byl si dobře vědom, že provozní revize v bytu je pitomost (ovšem když zjistím závadu musím konat a ne hrát mrtvého brouka) způsobilo, že to řešil tak jak popisujete. Praděpodobně počítal, že tento papír neopustí šanon Vašeho SVJ, protože před zákonem by neobstál. Tedy před plynaři. Soudci tomu také nerozumí.

  Vložil x (bez ověření), 24. Březen 2018 - 20:15

  Vadný sporák a velmi starý člověk je nazáviděnihodná kombinace. Tady asi neuspějete se žádným nařizovánímm, vyhrožováním a pod. Spíše to chce jít na starého pána nějakou doplomatickou cestou a získat si jeho důvěru, aby uvěřil, že ten sporák je nutné vyměnit. Např. mu nabídnout, že mu zařídíte seřízení a postupně mu vysvětlit, že je potřeba koupit nový sporák. Nebo mu někdo, kdo si bude v domě kupovat modernější sporák může darovat ten svůj zánovní a vy mu zařídíte připojení. Nebo se spojit s příbuznými. Těžká situace. Vyžaduje hodně diplomacie.

  Vložil Ano. Ruda (bez ověření), 27. Březen 2018 - 8:30

  V 90 letech se vetsinou nebudete chtit „ucit s novym sporakem“, tomu verte… Jiste, muze byt v 90 letech i plne vitalni a pri smyslech, jak kdo.

  Otazka je, co je vlastne obsahem RZ, opravdu nekde unika plyn?

  Ono by stacilo, kdyby vse bylo bezvadne a pan jen zapomnel zapalit plamen, ze? Stary sporak zrejme nema funkcni pojistku pri vyhasnuti plamene, ze?

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 24. Březen 2018 - 20:20

  Obojí jsme zkoušeli. Stejně staří sousedé mu domlouvali, nabídli jsme nový sporák i zdarma výměnu a revizi. Bohužel odmítá vše. Příbuzní žádní. Inu, tak asi začneme každý den volat policii, že cítíme plyn a máme strach o život. Nebo budeme čekat, že vyletíme do povětří…opravdu k pláči

  Vložil Ondy (bez ověření), 25. Březen 2018 - 0:02

  „volat policii, že cítíme plyn“

  Paní Vedralová,

  cítíte-li plyn, jste povinna volat pohotovost plynařů.

  Vložil JaVa, 27. Březen 2018 - 12:08

  „cítíte-li plyn, jste povinna volat pohotovost plynařů.“

  Fundovaný člen statutárního orgánu,který bydlí v domě a ucítí ve společných prostorách zápach unikajícího zemního plynu,by měl, ještě než zavolá havarijní službu plynařů,uzavřít hlavní přívod plynu do domu a vypnout hlavní jistič na přívodu el.energie!Poté obejde všechny bytové jednotky v domě, informaci o úniku plynu, sdělí všem přítomným a vyčká příjezdu plynařů.

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil NN (bez ověření), 2. Duben 2018 - 14:13

  JaVo, zápach unikajícího zemního plynu nemůžete cítit neboť je to plyn bez zápachu. Vzhledem k této skutečnosti se zemní plyn odorizuje, tj. přidávají se do něj páchnoucí plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby bylo možno čichem zjistit koncentraci ve vzduchu větší než 1 procento.

  Zdar

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 25. Březen 2018 - 6:16

  Vím, že správně by se měla volat pohotovost – plyn. Ale ti nejsou oprávněni vstoupit při podezření ohrožení do bytové jednotky. Jak tedy majitele přinutit, aby závady odstranil a nevystavoval nás tím nebezpečí? Ať mi nikdo neříká, že neexistují žádné mechanismy…to mám žít ve strachu, že jednoho dne s dětmi vybouchnem do povětří? To jsme to tady dopracovali…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 25. Březen 2018 - 13:09

  plynaři nejsou oprávněni vstupovat do bytu, ale pokud jim zavoláte, že cítíte plyn rádi zasáhnou, uzavřou hlavní uzávěr plynu do domu a zaplombují ho. Je pak na Vás závadu odstranit a požádat o vpuštění, včetně zajištění přítomnosti všech vlastníků (nutnost ověření uzavření bytových uzávěrů a jejich otevření vlastníkem nebo za jeho přítomnosti). Policie si jen přivolá plynaře a Ti budou konat jak píšu výše. Nedejte na pitomé rady tady zveřejněné. Vím o čem mluvím.

  Vložil levape, 25. Březen 2018 - 7:03

  A jak se vůbec zjistila závada u plynového sporáku? Nepřekročili jste svoje pravomoci? Jako SVJ si objednáváte revizi nebo prohlídku společných rozvodů plynu a ne rozvodu plynu v bytě, natož spotřebiče. To si musí objednat a případně uhradit sám vlastník bytu.

  Vložil x (bez ověření), 25. Březen 2018 - 12:08

  Ano pane levape, když pečujete o dům, aby vám nevylítnul do povětří, z důvodu závady na plynu v nějakém bytě, nebo nevyhořel, tak u vás překračujete pravomoci. My u nás tedy ne.

  Vložil takylaik, 25. Březen 2018 - 15:28

  Zřejmě je povinností všech odpovědných v téhle zemi nařídit ostatním zákonnou kolektivní sebevraždu.

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 25. Březen 2018 - 7:26

  Nutno podotknout, že revizi provádíme proto, že si to většina vlastníků přála a odsouhlasila na schůzi Svj, poněvadž 99 % vlastníků je uvědomělých a uznává, že tato cesta je nejjednodušší. A jsou také rádi, že se jejich zařízení zkontroluje. Petra

  Vložil JaVa, 25. Březen 2018 - 8:13

  „revizi provádíme proto, že si to většina vlastníků přála a odsouhlasila na schůzi SVJ, poněvadž 99 % vlastníků je uvědomělých“

  A kdo ty revize, na soukromém majetku vlastníků jednotek hradí?Doufám,že je platí těch 99% uvědomělých členů SVJ, tomu reviznímu technikovi „keš“.Nebo mám snad chcete tvrdit ,že právnická osoba SVJ/resp,její statutární orgán,zneužívá finanční prostředky jí svěřené, k soukromým účelům jednotlivých vlastníků jednotek a ne pouze na provoz a údržbu společných částí domu a pozemku,tak jak jí to ukládá zákon?

  JaVa

  Vložil Petra Vedralová (bez ověření), 25. Březen 2018 - 9:00

  Jak to myslíte? Byla provedena revize a komu byla provedena, tomu se patřičná částka strhla z vyúčtování. To si lidé také odsouhlasili. Rozhodně to neplatí ti, kteří plyn nemají. Nejsem z těch, co obírají SVJ. Jsem v prvé řadě zdravotník a vím, co dokáže plyn. Třeba jednou poznáte, co dokáže…

  Vložil Ano. Ruda (bez ověření), 27. Březen 2018 - 8:25

  Pani Vedralová, smím vedet, na kolik ta revize na byt prisla? Kolik se ztrhlo z vyuctovani vlastnikovi, kteremu byla rvize provedena?

  A obdrzel takovy vlAstnik i revizni zpravu?

  Vložil JaVa, 25. Březen 2018 - 9:40

  Milá paní.Jako členka statutárního orgánu SVJ,jste si před přijetím této funkce, zcela jistě přečetla znění těchto §.: Já tam nikde nevidím,že by jste měla právo nařizovat revize plynového zařízení,které nepatří do společných částí domu a je v soukromém majetku jednotlivých vlastníků jednotek.Ani deset usnesení „99% uvědomělých členů SVJ“,nemůže rozhodnout o protizákonném zásahu(revizi spotřebičů) na soukromém majetku vlastníka jednotky.O hrazení takového jednání ze společné kasy nemluvě.

  § 159/89/2012 Sb.,

  (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

  Správa domu a pozemku § 1189

  (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

  (2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

  § 1190

  Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

  Činnosti týkající se správy domu a pozemku

  § 7 z.č.366/2013 Sb.,

  Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména

  písm.a) provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

  písm.b) revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných „společných zařízení“ podle technického vybavení domu,

  § 6/366/2013 Sb.,

  Společnými částmi domu jsou dále

  písm.c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt,

  JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".