Proplacení praci okolo domu

Vložil Jana (bez ověření), 3. Leden 2023 - 23:50 ::

Dobrý den, žádám o radu. SVJ vyplatilo schválenou odměnu za sekání zahrady (2000) ale nevím jak postupovat aby to bylo účetne v pořádku a dolozitelne při uzávěrce – máme napsat dotyčnému smlouvu? Musíme udělat nějaký odvod? Nebo jaké jsou možnosti? Peníze byli vyplacené už v létě, ale řeší se to až teď před uzávěrkou… Děkuji předem

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 4. Leden 2023 - 22:30

  Jano,

  odpovím obecně. Záleží na tom, zda se smlouva uskuteční podle zákoníku práce, občanského zákoníku či živnostenského zákona.

  Pokud se smlouva uzavře podle zákoníku práce, tak na sebe SVJ bere všechny závazky jako je bezpečnost práce, zdravotní prohlídky, registrace k dani, včasný odvod daně atd. Může to podléhat sociální a zdravotní dani (nikoliv ve Vašem případě). Podle zákoníku práce je u zaměstnance omezená možnost náhrady škody. Připravuje se novela, že i DPP budou podléhat placené dovolené, rozvrhu pracovních směn atd. Patrně v rámci snižování administrativní náročnosti. Asi nejhorší varianta.

  Nejjednodušší je na opakované činnosti uzavřít smlouvu se živnostníkem, kde se o administrativu bude starat živnostník. Navíc odpovídá za škodu.

  Může se uzavřít i příkazní smlouva podle NOZ. Potom příjem z příkazní smlouvy u příkazníka, jde-li o příjem z příležitostných činností, bude osvobozen podle § 10/3 ZDP do výše 30 000 Kč/rok. Příkazce (SVJ) s tím má minimální starosti a neodvádí ani daň z příjmu ani sociální a zdravotní daň.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 - 6:56

  Pozor! Co zde napsal 444 – to je totální nesmysl. To je rada na prd, a navíc nebezpečná. Samé zbytečné papírování, a SVJ by riskovalo pokutu za nesplnění poviností zaměstnavatele. Nejednalo se vůbec o DPP.


  SVJ se bezdůvodně obohatilo tím, že jiná osoba zajistila činnost správy domu a pozemku, kterou bylo povinno zajistit společenství samo na svůj vlastní náklad podle § 1194. Na straně SVJ tím vzniklo bezdůvodné obohacení:

  § 2991
  (1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
  (2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

  V tomto případě jiná osoba plnila za SVJ a vynaložila náklad, který SVJ mělo vynaložit samo. SVJ má zákonnou povinnost vydat vše, oč se tím bezdůvodně obohatilo.

  Výplata se zaúčtuje na základě písemné výzvy vlastníka jednotky k vydání bezdůvodného obohacení podle § 2991. Osoba odpovědná za účetní případ uvede a svým podpisem potvrdí, že (a) šlo o záležitost spadající pod správu domu a pozemku, (b) údržba společného pozemku byla skutečně provedena, a (⊂) výše požadované částky odpovídá částce, za kterou by bylo možné pořídit totéž plnění dodavatelským způsobem.

  Částka 2000 Kč se zaúčtuje jako vydání bezdůvodného obohacení a zároveň jako náklad vynaložený na správu domu a pozemku. Vyřešeno.

  Justitianus

  Vložil 444 (bez ověření), 4. Leden 2023 - 7:46

  Totální nesmysl jste napsal vy. DPP spadá pod správu domu a pozemku, není na tom nic nebezpečného. Proč by se to mělo dělat tak nesmyslně složitě. Vlastník bude vyzývat jednotky k vydání bezdůvodnho obohacení. To je nápad vhodný na medaili. Vlastník nemá co dělat, tak udělá co je udělat potřeba a pak bude půl roku vyzývat.

  Vložil Justitianus, 8. Leden 2023 - 5:48

  Pane 444, porovnám svůj návrh s Vaším návrhem.

  Řešení podle Justitiana

  ☀ Zhotovitel napíše výzvu podle § 2991.
  ☀ Ta se zaúčtuje jako účetní doklad.
  Zhotoviteli je vyplacena plná částka 2000 Kč. Vyřešeno.

  Řešení podle pana 444 a místních blbečků

  Dohoda o provedení práce: DPP musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. Měla být sjednána před zahájením práce.
  Porušení zákona: SVJ i zhotovitel při tom poruší zákon a spáchají podvod, protože budou dohodu antedatovat (zpětně do roku 2022).
  Registrace na finančním úřadě: SVJ má povinnost zaregistrovat se na Finančním úřadě jako plátce daně z příjmů FO vybírané srážkou.
  Sražení daně: SVJ vypočte, srazí a odvede sražkovou daň ve výši 15%.
  Vyúčtování daně: SVJ jako zamětnavatel podá na finanční úřad „Vyúčtování srážkové daně“, a to do konce dubna. (Formulář je dvojlist, vyplnění a odevzdání zabere určitý čas.)
  Potvrzení o zdanitelných příjmech: Po konci roku vystaví SVJ jako zaměstnavatel Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci.
  Mzdový list: Každému zaměstnanci musí být založen mzdový list. Někdo v SVJ bude muset do něj vyplnit povinné údaje podle § 38j zákona č. 582/1991 Sb., to jest 35 údajů:
  - Fond pracovní doby v hodinách
   – Počet odpracovaných hodin
   – Počet neodpracovaných hodin
   – z toho: nemoc, ošetřovné, dovolená
   – Svátek
   – Tarifní (základní) mzda
   – Příplatky
   – Odměny
   – Náhrady mzdy
   – Celkem hrubá mzda
   – Další zdanitelný příjem
   – Úhrn zdanitelných mezd
   – Částky osvobozené od daně
   – Vyměřovací základ pro ZP
   – Vyměřovací základ pro SZ
   – Pojistné na ZP hrazené zaměstnancem
   – Pojistné na SZ hrazené zaměstnancem
   – Pojistné na ZP hrazené zaměstnavatelem
   – Pojistné na SZ hrazené zaměstnavatelem
   – Základ daně
   – Záloha daně
   – Kladný rozdíl pro solidární zvýšení
   – Slevy na dani dle § 35ba
   – Záloha po slevách dle § 35ba
   – Daňové zvýhodnění
   – Měsíční sleva dle § 35c
   – Záloha snížená o slevu dle § 35ba a 35c
   – Měsíční daňový bonus
   – Skutečně sražená záloha
   – Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
   – Čistá mzda
   – Srážky ze mzdy
   – K výplatě

  Archivační povinnost: Mzdové listy musí organizace archivovat nejméně po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají (§ 35a odst. 4 písm. d) zákona č. 582/1991 Sb.).
  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele: Přihlášení i odhlášení pojištění bylo nutno neodkladně oznámit pojišťovně pomocí elektronického formuláře „Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele“ a „Ukončení registrace na zákonném pojištění zaměstnavatele“.
  Úhrada pojistného odpovědnosti zaměstnavatele: Mělo se hradit v roce 2022 alespoň minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč.
   
  A po tom všem papírování s DPP vlastník dostane jen 1700 Kč namísto svých 2000 Kč.

  Justitianus

  Vložil 444 (bez ověření), 4. Leden 2023 - 0:47

  Musíte napsat DPP a z vyplacené částky je potřeba odvést daň. Pokud byla odměna 2000 Kč, tak daň byla 150 Kč a dotyčný měl dostat 850 Kč. Pokud jste mu vyplatili 2000 Kč, tak musíte napsat dohodu na 2300 Kč, tj 2000 Kč navýšit o daň 15% a těch 300 Kč odvedte jako daň. Máte tam chaos.

  Vložil nejsem Justitiánus (bez ověření), 4. Leden 2023 - 7:42

  Opravuji, přehlídl jsem se, omlouvám se. Odměna je 2000 Kč, ne 1000 Kč. Daň bude 300 Kč a vyplaceno bude 1700 Kč.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".