Vložil Justitianus, 8. Leden 2023 - 5:48

Pane 444, porovnám svůj návrh s Vaším návrhem.

Řešení podle Justitiana

☀ Zhotovitel napíše výzvu podle § 2991.
☀ Ta se zaúčtuje jako účetní doklad.
Zhotoviteli je vyplacena plná částka 2000 Kč. Vyřešeno.

Řešení podle pana 444 a místních blbečků

Dohoda o provedení práce: DPP musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. Měla být sjednána před zahájením práce.
Porušení zákona: SVJ i zhotovitel při tom poruší zákon a spáchají podvod, protože budou dohodu antedatovat (zpětně do roku 2022).
Registrace na finančním úřadě: SVJ má povinnost zaregistrovat se na Finančním úřadě jako plátce daně z příjmů FO vybírané srážkou.
Sražení daně: SVJ vypočte, srazí a odvede sražkovou daň ve výši 15%.
Vyúčtování daně: SVJ jako zamětnavatel podá na finanční úřad „Vyúčtování srážkové daně“, a to do konce dubna. (Formulář je dvojlist, vyplnění a odevzdání zabere určitý čas.)
Potvrzení o zdanitelných příjmech: Po konci roku vystaví SVJ jako zaměstnavatel Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci.
Mzdový list: Každému zaměstnanci musí být založen mzdový list. Někdo v SVJ bude muset do něj vyplnit povinné údaje podle § 38j zákona č. 582/1991 Sb., to jest 35 údajů:
- Fond pracovní doby v hodinách
 – Počet odpracovaných hodin
 – Počet neodpracovaných hodin
 – z toho: nemoc, ošetřovné, dovolená
 – Svátek
 – Tarifní (základní) mzda
 – Příplatky
 – Odměny
 – Náhrady mzdy
 – Celkem hrubá mzda
 – Další zdanitelný příjem
 – Úhrn zdanitelných mezd
 – Částky osvobozené od daně
 – Vyměřovací základ pro ZP
 – Vyměřovací základ pro SZ
 – Pojistné na ZP hrazené zaměstnancem
 – Pojistné na SZ hrazené zaměstnancem
 – Pojistné na ZP hrazené zaměstnavatelem
 – Pojistné na SZ hrazené zaměstnavatelem
 – Základ daně
 – Záloha daně
 – Kladný rozdíl pro solidární zvýšení
 – Slevy na dani dle § 35ba
 – Záloha po slevách dle § 35ba
 – Daňové zvýhodnění
 – Měsíční sleva dle § 35c
 – Záloha snížená o slevu dle § 35ba a 35c
 – Měsíční daňový bonus
 – Skutečně sražená záloha
 – Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
 – Čistá mzda
 – Srážky ze mzdy
 – K výplatě

Archivační povinnost: Mzdové listy musí organizace archivovat nejméně po dobu 30 let následujících po roce, kterého se týkají (§ 35a odst. 4 písm. d) zákona č. 582/1991 Sb.).
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele: Přihlášení i odhlášení pojištění bylo nutno neodkladně oznámit pojišťovně pomocí elektronického formuláře „Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele“ a „Ukončení registrace na zákonném pojištění zaměstnavatele“.
Úhrada pojistného odpovědnosti zaměstnavatele: Mělo se hradit v roce 2022 alespoň minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč.
 
A po tom všem papírování s DPP vlastník dostane jen 1700 Kč namísto svých 2000 Kč.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.