Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 - 6:56

Pozor! Co zde napsal 444 – to je totální nesmysl. To je rada na prd, a navíc nebezpečná. Samé zbytečné papírování, a SVJ by riskovalo pokutu za nesplnění poviností zaměstnavatele. Nejednalo se vůbec o DPP.


SVJ se bezdůvodně obohatilo tím, že jiná osoba zajistila činnost správy domu a pozemku, kterou bylo povinno zajistit společenství samo na svůj vlastní náklad podle § 1194. Na straně SVJ tím vzniklo bezdůvodné obohacení:

§ 2991
(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
(2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

V tomto případě jiná osoba plnila za SVJ a vynaložila náklad, který SVJ mělo vynaložit samo. SVJ má zákonnou povinnost vydat vše, oč se tím bezdůvodně obohatilo.

Výplata se zaúčtuje na základě písemné výzvy vlastníka jednotky k vydání bezdůvodného obohacení podle § 2991. Osoba odpovědná za účetní případ uvede a svým podpisem potvrdí, že (a) šlo o záležitost spadající pod správu domu a pozemku, (b) údržba společného pozemku byla skutečně provedena, a (⊂) výše požadované částky odpovídá částce, za kterou by bylo možné pořídit totéž plnění dodavatelským způsobem.

Částka 2000 Kč se zaúčtuje jako vydání bezdůvodného obohacení a zároveň jako náklad vynaložený na správu domu a pozemku. Vyřešeno.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.