Propadnutý mandát a opětovné zvolení

Vložil Johny (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 19:49 ::

Dobrý den, mám problém se stávajícím vedením členů výboru SVJ. Naše SVJ má 2 domy a dva vchody a každý vchod má své vlastní číslo popisné, všichni 3 členové výboru jsou z vedlejšího vchodu. Letos 1.4 vypršel stávajícímu SVJ mandát, který si nechal propadnout, po výměně názorů s předsedou SVJ, že se na domě nic nedělá a dům chátrá, byla na základě mého upozornění ze strany předsedy SVJ podána demise a vyvěšeno na nástěnce, že odstupuje z výboru, za měsíc všem vlastníkům bytových jednotek včetně mně přišel do schránky hlasovací lístek s nominací mé osoby na předsedu SVJ a další mnou zvolené členy(které vůbec neznám) a nebo opětovné dosazení členů do výboru od 1.4.2020, toto jednání považuji nejen za sprosté zneužití mého jména ale i porušení zákona na ochranu osobnosti včetně GDPR, ale hlavně moji nominaci nikdo neduskitoval a vevdení tak chtělo zneužít mojí osoby ke svému znovuzvolení!u­pozorňuji, že SVJ nic na domě neprovádí, dům chátrá je celý popsaný grafitti, nefunguje osvětlení v domě je bordel atd. naprosto neschopné SVJ a toto si ještě dovolí. O funkci předsedy bych měl zájem, psal jsem to předsedovi, ale ten toho zneužil ve svůj prospěch a chtěl mě tak zdiskreditovat. O předsedu bych měl zájem, ale pouze na základě řádného shromáždění kde bych se seznámil s hospodařením SVJ at vím v jakém stavu bych přebíral administrativu! dále upozornuji, že SVJ nekoná, nikdy neinformuje o účetní závěrce o plánovovaných opravách nic…naprostá ignorace a když se je člověk na to zeptá, tak mu je řečeno, že máme chodit na shromáždění, tak se to prý vždy říká, ale nikdo žádný papír do ruky nedostane. Otázka jak mám postupovat abych se zbavil tohoto SVJ které nemá ždánou inveci něco zlepšovat, ale pouze chtějí pobírat odměny za nic nedělání. Za další jak mám postupovat když bylo zněužito moje jméno a moje neschválená nominace na předsedu SVJ o které jsem neměl ponětí. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 20:53

  Postup je jasný – nechte se zvolit a udělejte v domě pořádek podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A poděkujte současnému předsedovi, že vás rovnou navrhl a ulehčil vám práci. V některých domech chtějí aktivní vlastníci převzít iniciativu a vedení jim to znemožňuje, u vás vám dokonce vyšli vstříc! Gratuluji.

  Vložil Daňák (bez ověření), 9. Prosinec 2020 - 20:10

  Mám dotaz ve věci hlasování v případě volby nového předsedy SVJ. Navržený kandidát na předsedu společenství hlasuje také sám pro sebe a jeho podíl se započítává, nebo se musí zdržet hlasování ?

  Děkuji za odpověď

  Vložil Justitianus, 10. Prosinec 2020 - 9:51

  Pane Daňáku, neptejte se nás. My to netušíme. Nevíme jaká pravidla platí ve vašem SVJ. To můžete vědět jedině Vy. Přečtěte si stanovy.

  Justitianus

  Vložil JaVa, 10. Prosinec 2020 - 8:01

  Navržený kandidát, není žádným zákonným způsobem vyloučen z hlasování. Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Petr, 28. Listopad 2020 - 17:06

  „na základě mého upozornění ze strany předsedy SVJ podána demise … všem vlastníkům bytových jednotek včetně mně přišel do schránky hlasovací lístek s nominací mé osoby na předsedu SVJ a další mnou zvolené členy (které vůbec neznám) a nebo opětovné dosazení členů do výboru od 1.4.2020, … sprosté zneužití mého jména ale i porušení zákona na ochranu osobnosti včetně GDPR, ale hlavně moji nominaci nikdo neduskitoval a vevdení tak chtělo zneužít mojí osoby ke svému znovuzvolení.. naprosto neschopné SVJ a toto si ještě dovolí. O funkci předsedy bych měl zájem, psal jsem to předsedovi, ale ten toho zneužil ve svůj prospěch a chtěl mě tak zdiskreditovat. O předsedu bych měl zájem, ale pouze na základě řádného shromáždění kde bych se seznámil s hospodařením SVJ at vím v jakém stavu bych přebíral administrativu“

  „SVJ nekoná, nikdy neinformuje o účetní závěrce… když se je člověk na to zeptá, tak mu je řečeno, že máme chodit na shromáždění, tak se to prý vždy říká, ale nikdo žádný papír do ruky nedostane“.

  „jak mám postupovat abych se zbavil tohoto SVJ“

  Naprostý souhlas s názorem Petr123 z 27. listopadu.

  O jakém papíru píšete ?

  Na rozdíl od paragrafů spolku (cca § 200) kam SVJ spadá, nemůžete v SVJ ukončit členství, leda byste prodal byt.

  Navržení na funkci není dle mne porušení GDPR a snaha o diskreditaci, ale právo člena SVJ.

  Vložil Kandidát (bez ověření), 28. Listopad 2020 - 20:46

  „Navržení na funkci není dle mne porušení“

  Navržení na funkci bez souhlasu kandidáta porušení je. Nejprve je třeba získat souhlas, potom navrhovat. Nikoliv obráceně.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 16:14

  "O funkci předsedy bych měl zájem, psal jsem to předsedovi,…! Takže souhlas by byl. Co tam máte dál.

  Vložil Johny (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 16:33

  Pavle a to víte, že některé věci vyžadují legislativní postupy? tohle není lízátko o které žádáte svojí maminku, " Mami já chci lízátko" „Ano Pavlíčku tu máš“ Na základě konverzace s předsedou jsem mu řekl, že bych měl zájem o funkci předsedy, abych věci dal do pořádku ať se člověk nemusí stydět za to kde bydlí, natož předseda za měsíc vhodil všem lidem hlasovací lístek per rollam do schránky, jestli souhlasí s mojí nominací na člena výboru SVJ včetně nějakých dalších dvou navržených osob beze jména. O funkci mám zájem, ale určitě ne přes hlasovací lístky, ale na řádném shromáždění kde bych vše vysvětlil a sdělil můj záměr a postup, ale hlavně bych se dozvěděl hospodaření SVJ v jakém stavu to přebírám. Nechci mít nic společného se stávajícím vedením ani s jeho hospodařením! Pavle Pavle…

  Vložil Justitianus, 29. Listopad 2020 - 9:04

  Kandidáte, plácáte zde nesmysly. Nesnažte se radit, když neznáte příslušnou právní úpravu.

  Žádný celostátně účinný právní předpis nestanoví kogentně, že by nebylo možné navrhnout na funkci osobu i bez jejího (předchozího) souhlasu. Pokud tvrdíte opak, citujte tedy celostátně účinný právní předpis. Já takový neznám.

  Podle § 152 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být plně svéprávná. Z uvedeného plyne, že osoba se může stát členem orgánu nejen volbou, ale může být povolána do funkce i jinak: například losováním, nebo podle pravidla seniority (nejstarší je předsedou), nebo na ni přijde řada automaticky (střídají se všichni členové ve funkci po jednom roce podle abecedy), atd. Zákon to neřeší.

  Předchozí souhlas navrhované osoby s kandidaturou není uzákoněn. Vymášlíte si neexistující právní konstrukci. Jiná otázka je zda je možno platně povolat do funkce osobu bez jejího souhlasu. Odkazuji na konkrétní stanovy konkrétní právnické osoby, kde to může být konkrétně upraveno.

  Justitianus

  Vložil Anynomous (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 11:56

  Povolat osobu do funkce lze například zákonem, ale rozhodně nikoliv rozhodnutím shromáždění či dokonce stanovami. Shromáždění SVJBJ není Akční výbor Národní fronty, pane. Nazdar.

  Vložil Justitianus, 29. Listopad 2020 - 19:02

  Pane Anynonous: Přestaňte s prázdným žvaněním a prokažte co tvrdíte. Citujte příslušné ustanovení zákona, které zakazuje, aby stanovy korporace obsahovaly způsob jakým budou povolávání do funkcí členové sttatutárního orgánu.

  Protože takové ustanovení zákona nejste schopen označit, činím závěr že jen blábolíte bez znalosti věci.

  Justitianus

  Vložil Justitianův volič (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 19:13

  Pane Justitiane,

  pokud zákon píše o volbě členů statutárního orgánu, zatímco Vy o jejich povolávání do funkcí, můžete si tipnout, co z obojího platí.

  Vložil Justitianus, 29. Listopad 2020 - 20:00

  Pane „Justitianův volič (bez ověření)“, takže je to jasné: právo není Vaše silná stránka. Buď nerozumíte obsahu zákona, nebo jste jej vůbec nečetl. Pak ovšem nejste připraven diskutovat se mnou. Protože mám dnes dobrou náladu, vysvětlím Vám co zákonodárce ve skutečnosti mínil, když psal o volbě.


  Zákonodárce zavedl v § 152 legislativní zkratku. Toho jste si ovšem vůbec nepovšiml, a dokonce ani nevíte co je to legislativní zkratka a jakou má funkci v textu právního předpisu.

  Podle § 152 odst. 1 zákona platí, že právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní). Z uvedeného plyne, že zákonodárce nepředepisuje právnické osobě jakým způsobem si má „tvořit orgány“. Může to být volbou, avšak může to být i jiným postupem (zmínil jsem se přece namátkou o losování, o rotaci (střídání) ve funkci a o pravidlu seniority).

  Opačné tvrzení nejste schopen prokázat.

  A teď o té legislativní zkratce, kterou jste přehlédl: Podle § 152 odst. 2 zákona platí, že fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být plně svéprávná. Z uvedeného plyne, že zákonodárce zde zavedl legislativní zkratku: osoba může být nepochybně do funkce jmenována, povolána jinak či zvolena; a pro všechny tyto případy je v zákoně dále použita legislativní zkratka „volený orgán“, „člen voleného orgánu“.

  Vy si neuvědomujete, že tam kde zákon zmiňuje volbu členů orgánu právnické osoby, nemyslí tím pouze volbu, ale používá legislativní zkratku zavedenou v § 152 odst. 2 zákona. Protože to stále nechápete, připravil jsem pro Vás tabulku – v ní si můžete vyhledat co zákon skutečně říká.

  Text zákona Jak je třeba jej číst
  volba volba, jmenování, či jiný způsob povolání do funkce
  volený orgán orgán, který si právnická osoba tvoří volbou, jmenováním, či jiným způsobem povolání do funkce
  člen voleného orgánu člen orgánu, který byl do funkce zvolen, jmenován, či jiným způsobem povolán

  Není to žádná raketová věda. Ale k tomu, abyste porozuměl právní normě, musíte znát základní výkladová pravidla právních předpisů. Neznáte-li je, pak můžete zákon číst třebas desetkrát a stále nebudete chápat co je v něm uvedeno.

  Justitianus

  Vložil Justitianův volič (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 22:20

  „zákonodárce nepředepisuje právnické osobě jakým způsobem si má „tvořit orgány““ (Vložil Justitianus, 29. Listopad 2020 – 20:00)

  Z § 1208 občanského zákoníku plyne něco jiného.

  Vložil Justitianus, 30. Listopad 2020 - 10:12
  • Justitianův volič (bez ověření) napsal: „Z § 1208 občanského zákoníku plyne něco jiného.“

  Pane, jste opravdu vzácně natvrdlý. Ničemu jste neporozuměl, nic jste nepochopil. V příspěvku Volba a povolání 2 jsem Vám podrobně vysvětlil kde v zákoně byla zavedena legislativní zkratka, jaký je její význam a jak je třeba číst označení „volba“ a „člen voleného orgánu“. Vy jste z toho ovšem nepochopil vůbec nic.

  V první řadě platí, že legislativní zkratka zavedená v § 152 se vztahuje na celý text zákona, včetně bytového spoluvlastnictví. Opět Vám raději píšu tabulku, abyste porozuměl co znamenají slova „volba“ a „člen voleného orgánu“ použitá také v § 1208 zákona.

  Text zákona Jak je třeba jej číst
  § 1208
  Do působnosti shromáždění patří (…) volba a odvolávání členů volených orgánů (…).
  § 1208
  Do působnosti shromáždění patří (…) volba, jmenování, či jiný způsob povolání do funkce a odvolávání členů orgánů, kteří byli do funkce zvoleni, jmenováni, či jiným způsobem povoláni (…).

  Moje časové možnosti jsou omezené, má trpělivost není bezmezná. Mohu radit jen osobám s rozumem průměrného člověka (§ 4 zákona č. 89/2012 Sb.). Vám tedy bohužel už více poradit nemohu.

  Justitianus

  Vložil Justitianův volič (bez ověření), 30. Listopad 2020 - 10:23

  Fantazii máte značně vyvinutou, Justitiane, to je potřeba ocenit.

  Jste schopen některé své fantazie doložit?

  Vložil Johny (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 20:14

  Koukám, že žvaníte čím dál tim víc, jeden nesmysl za druhým. Vy jste nějaký samozvaný šiřitel zákona, ale co je zákon nemáte sebemenší ponětí. Vůbec nevíte o čem mluvíte a mlátíte pořád dokola co je už vymlácené vy břídile. Nejste schopen si spojit víc věcí dohromady a pořád si stojíte za svým hloupým názorem. Nikdo Vás ve vašem ubohém životě nevnímá ani neposlouchá, tak se seberealizujete tady? nebo na dalších diskuzích. Víte co znamená slovo práce? tam chodí lidi za jistým účelem, ale pro Vás práce koukám znamená se vrtat v něčem o čem nemáte sebemenší znalosti. Už podle nicku Vaše přezdívka svědčí o tom, že jste primitiv.

  Vložil Jednatel (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 22:50

  Pane Johny, vy byste neměl být statutárem. Nejste shopen se ovládnout u klávesnice, kde máte čas se rozmyslet co říci/napsat. Jak by asi vypadal váš rozhovor s náročnějším vlastníkem tváří v tvář, kde byste musel reagovat ihned?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 20:33

  justi je dement, který byl vždycky lůzr v práci, je lůzr doma, a snaží si to tady vynahradit. má hodně smutný život. právníkům a lidem alespoň trochu znalým práva je k smíchu, ale k pláči je, co z tohoto portálu udělal. o jeho stylu psaní, resp. neustálého urážení ostatních, se nemá cenu vyjadřovat. hlupák a grafoman, který sice umí asi číst, ale psané slovo nechápe, a zákony už vůbec ne. škoda, dřív to tu bylo fajn. dokonce i když tu byl za lakeho, to ještě šlo, to se trochu držel.

  Vložil AnonymousQwerty (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 22:06

  Měl by Vám být znemožněn přístup na tento web, běžte své urážlivé, sprosté a arogantní ego ventilovat do jiných diskuzí, nebo si založte svůj web, jste nechutná.

  Vložil Pamětník (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 22:51

  radka2222 opakovaně nedokázala proti Justitiánovi argumentovat a tak se uchyluje pouze k urážkám a vulgaritám. Není divu, je to státní úřednice žijící z našich daní a není zvyklá prohrávat. Asi tak. Souhlasím s tím, že by jí měl být znemožněn přístup na tento web nebo by alespoň měla být soustavně mazána. Stejně nic užitečného neví.

  Vložil Johny (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 12:39

  Lépe to snad ani nešlo napsat pane Anynomous.

  Vložil Justitianův volič (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 11:41

  Pane Justitiane,

  napsal jste, že Vás mohu platně navrhnout a platně zvolit předsedou našeho SVJ, a nebo že se můžete stát předsedou našeho SVJ podle pravidla, že předsedou je nejchytřejší přispěvatel na tomto foru, obojí aniž byste o tom věděl a aniž by s Vámi někdo komunikoval.

  Co to hulíte?

  Vložil Justitianus, 29. Listopad 2020 - 18:56
  • Justitianův volič napsal: „… napsal jste, že Vás mohu platně navrhnout a platně zvolit předsedou našeho SVJ (…).“

  Nikoliv. Nic takového jsem nenapsal.

  Jsou pouze dvě možnosti: Buď jste blb, který neumí pochopit co jsem napsal, nebo jste troll, který to pochopit nechce. Ani v jednom z obou případů Vám nemohu pomoci.

  Justitianus

  Vložil Johny (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 9:34

  Pane strážce zákone Justitiane, tak vy jste zřejmě byl včera na nějáké nelegální párty, že z Vás padají takové moudrosti :D Takže až někdo najde v odpadkovém koši Vaše jméno a zneužije ho k volbě největšího primitiva v obci a vy „nevědomky“ vyhrajete, tak pak uplatníte zákon Podle § 152 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být plně svéprávná. Se rozhodnete s tím souhlasit nebo nesouhasit. Ve Vašem případě předpokládám, že souhlasit.

  Vložil Justitianus, 29. Listopad 2020 - 10:10

  Johny, nemám rád žvanily, kteří jen mlátí prázdnou slámu. Vy jste jedním z nich. Mějte se pěkně.

  Justitianus

  Vložil Johny (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 11:03

  Narozdíl od Vás Justitianuse alespoň žvaním tedy cituji směrodatné zákony k věci viz. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. GDPR Když neznáte právní kvalifikaci, tak mlčte!

  Vložil Justitianus, 29. Listopad 2020 - 13:36

  Johny, opět žvaníte.

  Nařízení 216/679 se samozřejmě nepoužije. Jde o spoluvlastnický vztah; všichni spoluvlastníci navzájem znají své osobní údaje (ostatně je to všechno ve veřejném rejstříku katastru – Vaše jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu). Johny, neztrapňujte se zde. Vaše poznámka o „právní kvalifikaci“ ukazuje, že netušíte o čem zde blábolíte.

  Justitianus

  Vložil Johny (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 15:25

  Justitianus Justitianus tys to daleko nedotáhl a nedotáhneš. Znalost práva žádná, vše čerpáš na základě svých hloupých poznatků a úsudků, blábolíš jeden just za druhým. Pleteš si zde ty hlupáku dostupné osobní údaje a neoprávněné nakládání s osobními údaji, ale to ty nepochopíš. Víš co Justitiánusi já půjdu k Vám do domu, jestli tedy bydlíš v domě podívám se na jméno na tvé schránce Justitiánus dementiánus a pošlu všem lidem v domě hlasovací lístek ať hlasují. Souhlasím ať Justitiánus dementiánus a jeho dva navržení členové do výboru uklízí pravidelně rozházené popelnice a výkaly před vchodem do domu PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE. Myslím, že vy by jste se na to hodil se svojím IQ just 50.

  Vložil Johny (bez ověření), 28. Listopad 2020 - 18:25

  Vážený pane Petře. Takže mám tomu chápat tak, že až se spolu budeme bavit před domem a vy mi řeknete, že by jste se nejraději odstěhoval a já za měsíc vhodím všem vlastníkům jednotek hlasovací lístek do schránek ať rozhodnou o tom, jestli se máte vystěhovat nebo ne. Souhlasíte aby se pan Petr D. vystěhoval z domu nebo chcete aby dále bydlel v našem domě PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE. Neví jestli znáte adaptační zákon na ochranu osobnosti, ale nikdo nemůže zneužívat Vašeho jména bez Vašeho vědomí a souhlasu! přečtěte si co znamená GDPR a pak tu nemluvte se souhlasem pana Petr 123 Píšu o hlasovacím lístku pane Petře.

  Vložil Petr, 29. Listopad 2020 - 13:46

  pane Johny,

  dle wikipedie (čerpáno z evropské směrnice): „Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. … nejsou to údaje, které konkrétní osobu neztotožňují (např. pouhé běžné jméno a příjmení)“

  S datem narození se ještě stále můžete (!!!) setkat např. v registru živnostníků www.rzp.cz nebo u statutárů na www.justice.cz

  Pokud tedy navrhovatel neuvedl v kandidátce údaje, která vás pomáhají identifikovat, tak jméno a příjmení není proti GDPR (viz výše). To byste nesměl mít jméno na schránkách a zvonku. Údajem k identifikaci by mohlo dle mne být (pokud jde o známé jméno), když je dále uvedeno čím je osoba identifikovatelná (např. navrhuji Petra Rychlého herce Vinohradského divadla).

  A jsou proti GDPR např. údaje o datu narození v biografiích herců ?

  Vložil Johny (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 15:29

  Prosím Vás Petře nechte toho jste úplně vedle a ještě čerpáte z wikipedie :) to vypovídá o vašech znalostech když nemáte ani základní znalosti práva. Zbytečně se ztrapňujete a podívejte se na své komentáře a raději se věnujte diskuzi na seznamu ohledně statistky počtu vypitých piv na jednu osobu za jeden den v nouzovém stavu, určitě by jste se tam mohl seberealizovat

  Vložil ... (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 15:55

  Nenechte se prosím znechutit zdejšími „intelektuály“, jsou ze stejného těsta jako ten Váš opičák.

  Kdysi mi v podobné situaci pomohl ÚOOÚ. S opičákem (starostou) zatočil a ten si vícekrát nic nedovolil. Poznal, že narazil a příště by mohl dopadnout mnohem hůř.

  Vložil Johny (bez ověření), 29. Listopad 2020 - 16:10

  To že nejste schopný ani vložit svůj nick nebo jméno a žvatláte bludy tak se pak nedivte, že z Vašeho těsta si nic neupečete. Jediný kdo narazil jste vy a nebudete to naposled…lidi jako vy narážejí totiž pořád.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".