Program shromáždění vlatsníků

Vložil jkalman (bez ověření), 14. Květen 2019 - 22:54 ::

Dobrý den, naše stanovy v podstatě neumožňují ovlivnit program shromáždění vlastníků. Jak mohu dostat na program schůze záležitost, která by se měla v zájmu vlastníků projednat a kterou tam výbor nechce zařadit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Procházka 805ed9 Jaroslav (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:23

  Zkuste se podívat na dokumenty na Seznamsvj.cz

  Vložil anonymouk (bez ověření), 16. Květen 2019 - 17:20

  Jak si představujete ovlivnění shromáždění stanovami, nemluví, nepíší. Je to papír. Postup máte v OZ, popř. i v těch stanovách. Prostě písemně předložte výboru (vyvěsit na nástěnku a nejlépe to dát písemně všem z výboru, rádi zapírají) co požadujete aby se na nejbližším shromáždění projednávalo (a třeba více podpisů žadatelů když uvádíte, že je to v jejich zájmu a jste si tím jist že se za vás postaví). Bude-li to důležité a výbor nevyhoví, můžete jít přes soud. Pokud seženete dostatek hlasů, můžete výbor shodit a vzít to do ruk.

  Vložil Arveno, 14. Květen 2019 - 22:59

  Arveno: Nahlaste pisemne vcas bred ohlasenim datumu shromazdenii, ze si prejete projednat xx bod. Popiste kratce ale zretelne duvod. Tedy proc si myslite, ze je treba tento bod projednat.

  Vložil 1212 (bez ověření), 15. Květen 2019 - 3:58

  Myslím, že když předseda nebude chtít tyto body, tak nemáte šanci. Jedině svolat sama shromáždění dle podmínek ve stanovách. Bohužel.

  Vložil evas, 15. Květen 2019 - 13:58

  No nevím, zda není moje rada špatná, ale… máte v programu bod „různé“? My ano. Tak tam by jste měl šanci zamýšlený problém říci a dožadovat projednání. Tedy jestli vám nejde za nějakým účelem mít vás problém zařazen v programu.

  Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 15. Květen 2019 - 15:13

  Rada je nepoužitelná. Bod různé je takový „povídací“, ale nemůžete tam hlasovat a rozhodovat. Chce to získat podporu ostatních členů SVJ. Novela NOZ zavádí povinnost, že když bude 1/4 hlasů pro zařazení bodu na program, tak to musí výbor zařadit. Přesto se to některým nelíbí a chtěli by, aby každý návrh se musel projednávat. To je ale nesmyslný extrém.

  Vložil Radim. (bez ověření), 16. Květen 2019 - 9:58

  Bohužel se podle novely uvedné netýká běžného shromáždění, nýbrž pouze shromáždění svolaného z podnětu vlastníků s vice než 1/4 hlasů při splnění následujících podmínkek (v textu zvýrazněných):

  pokud bude shromáždění svoláno z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů,

  pokud o to před rozesláním pozvánky na shromáždění tito vlastníci jednotek požádají,

  pokud k takové záležitosti nvrhnout usnesení nebo je její zařazení odůvodní.

  Vložil Radim. (bez ověření), 16. Květen 2019 - 18:33

  § 1207

  „(1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní- li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.“

  „(2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.“

  „(3) Pokud o to před rozesláním pozvánky na shromáždění požádají vlastníci jednotek podle odstavce 1, zařadí statutární orgán na pořad shromáždění jimi určenou záležitost za pře dpokladu, že k takové záležitosti je navrženo usnesení nebo je je jí zařazení odůvodněno.

  Oproti původnímu znění § 1207 je v novele nově navržen odstavec 3 (se zvýrazněným textem)

  Vložil Anonymousasdf (bez ověření), 16. Květen 2019 - 0:04

  A vám se na té podmínce jedné čtvrtiny vlastníků pro podání návrhu prosím líbí co uvědomujete si jak vypadají nové domy které se lidi koupí od developeru Chápete že v tom domě se lidi vůbec neznají jak chcete oslovovat jednu čtvrtinu vlastníků to je záměr lobbistu z družstev důvod je ten aby se zabránilo vlastníkům podávat návrh k projednání je to v podstatě neústavní a zásadním způsobem to ukončuje práva vlastníků zásadním způsobem konstatuji Poté co se zavedla možnost že členů statutárního orgánu není vlastník respektive nemusí být vlastník Poté co s funkcí externích předsedu ujímají advokátní kanceláře a družstva Poté co se zavede že k podání návrhu usnesení je potřeba jedna čtvrtina vlastníků nemáte šanci ovlivnit absolutně nic podali někdo nějaký návrh na projednání čehosi proč by měla být práva jednotlivých vlastníků takto omezován prosím vysvětlete to

  Vložil evas, 15. Květen 2019 - 15:42

  Aha, my máme dům o 6-ti bytech. Takže pokud někdo chce něco projednat, vyhovíme. Ale ve městě o 50-ti bytech je to problém. Chápu.

  Vložil Petr, 15. Květen 2019 - 18:44

  Vy nemáte ve stanovách „předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k činnosti společenství a k odstranění nedostatků v činnosti společenství“ ?

  Obraťe se s dotazem na portalobydleni.cz, kde odpovídají právníci.

  Zde např.

  www.portalsvj.cz/…olecenstvi-0

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".