Přístup k bytovému rozvaděči umístěného ve společných prostorách

Vložil SVJ 1399, 15. Červenec 2020 - 9:51 ::

Zdravím všechny,

současný stav:

 • rozvaděč (vč. elektroměru a hl. jističe) je na společné chodbě v patře, kde je jen jediný byt
 • vlastník rozvaděč znepřístupnil – dveře zamkl.
 • ve zprávě o revizi elektro je tato skutečnost uvedena v závadách s tím, že revizi zde nebylo možno provést (vlastní kontrola elektroinstalace, plomby, dotažení svorek, černý odběr, …)

PS: Připínám fotku – je pouze ilustrační, je s jiného patra s více byty a netýká se daného rozvaděče.

Co s tím:

 • jak na vlastníka, aby rozvaděč zpřístupnil
 • např. v případě pojistné události se pojišťovna může z plnění vyvinit a/nebo je zkrátit

Díky předem za tipy. Předseda SVJ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VN (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 10:51

  že ten, kdo někomu způsobí škodu, je povinen ji poškozenému nahradit. V tomto případu způsobil dotyčný škodu vašemu SVJ tím, že znemožnil provedení revize. Na Vašem místě bych postupoval následovně. Napsal bych vlastníkovi dopis s tím, že se dopustil protiprávního jednání a způsobil tak SVJ škodu tím, že znemožnil provedení revize. Která se proto bude muset opakovat. Dále bych jej vyzval k tomu, aby rozvaděč uvedl do původního stavu s tím, že pokud jej do původního stavu neuvede, provede to SVJ na jeho náklady.

  Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 10:56

  Jaké právo porušil?

  Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 10:41

  Uzamčení elektroměru může mít odběratel dovoleno od distributora, domnívám se.

  Je otázka, zda pan předseda upozornil vlastníka na na plánovanou revizi a nutnost odemčení jeho elektroměru. Pokud ne, tak nemůže spravedlivě požadovat vícenáklady.

  Vložil Justitianus, 15. Červenec 2020 - 10:57

  Pane Jardo, mýlíte se. Co si snad dohodl odběratel s distributorem je bezvýznamné. To si určitě pletete s rozvaděčem u rodinného domku.

  Rozvaděč uvnitř domu rozděleného na jednotky je společné technické zařízení. O něm jednotlivý vlastník jednotky nerozhoduje! Není ani povinností SVJ upozornit vlastníka jednotky na plánovanou revizi společného elektrického rozvodu. V tom se také mýlíte.

  A pokud ten vlastník neoprávněně uzamkl společnou skříň rozvaděče, měl se ihned postarat, aby o tom SVJ vědělo a aby dostalo klíč. Je zřejmé, že to neudělal.

  Justitianus

  Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 11:03

  Ok, vycházel jsem ze stavu, kdy bylo uvedeno, že rozvaděč je jen pro jeho byt, a předpokládal jsem půdní nástavbu a v takových situacích je možné, že si odběratel vybudoval vlastním nákladem a pak nemusí nutně platit vaše verze. Nebo se pletu?

  Pokud odběratel není majitelem rozvaděče, jak asi plyne, jinak by v něm nebyla konána společná revize, pak máte pravdu, že musí zpřístupnit – třeba odemčením anebo poskytnutím klíče. Je to o lidské dohodě.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 15:07

  je přívodní kabel společnou částí domu a revizní technik potřebuje přístup pokud má provést měření a revizi.

  Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 17:13

  Ne nutně, i ten přívod si mohl zbudovat vlastník z nižšího patra.

  Vložil Justitianus, 15. Červenec 2020 - 10:38

  Úvodem: Fotku jste nepřidal. Nicméně podle vašeho popisu nejde o bytový rozvaděč! Ten je nejspíše umístěný úplně jinde a nepodléhá pravidelným revizím.

  • První tip: pokud si nedovedete poradit s těmito banálními situacemi, nevykonávejte funkci předsedy. Zřejmě nejste schopen péče řádného hospodáře podle § 159 zákona č. 89/2012 Sb..
  • Druhý tip: pokud vlastník jednotky znemožnil revizi společného elektrického zařízení, bude nutné dokončit revizi jindy. Vícenáklady vymáhejte na tomto vlastníkovi.
  • Obdobný postup nastane, pokud v budoucnu skříň rozvaděče opět znepřístupní: zavolat zámečníka a náklad dát tomuto vlastníkovi k úhradě.

  (V praxi může nastat problém s určením konkrétní osoby která svévolně zamkla skříň rozvaděče, pokud se sama nepřizná, nejlépe v přítomnosti dalšího svědka.)

  Justitianus

  Vložil Usměrňovač (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 11:25

  „pokud vlastník jednotky znemožnil revizi společného elektrického zařízení, bude nutné dokončit revizi jindy. Vícenáklady vymáhejte na tomto vlastníkovi.“

  Z dotazu neplyne, že vlastník revizi znemožnil. V dotazu není uvedeno, že byl snad byl vlastník k umožnění revize vyzván. Máte nadměrně bujnou fantazii, pane Justitiane. Doporučujete vymáhaní namísto domluvy. S tím nelze souhlasit. Zamykání skříně je rozumné a obvyklé.

  „Obdobný postup nastane, pokud v budoucnu skříň rozvaděče opět znepřístupní: zavolat zámečníka a náklad dát tomuto vlastníkovi k úhradě.“

  Nabádáte k úmyslnému poškozování cizí věci a úmyslnému navyšování nákladů, když k dosažení cíle volíte neúčelný a nehospodárný postup. Přečtěte si trestní zákoník. Svévole a naschvály jsou zakázány.

  Usměrňovač

  Vložil JaVa, 15. Červenec 2020 - 14:28

  Jestliže je Právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán ze zákona odpovědný za správu domu dle § 1189 (zkuste si ho vyhledat) a vlastník jednotky je povinen jednat dle § 1183,tak se v tomto konkrétním případě,kdy se jedná o revizi elektrorozvodů na společných částech domu,

  Tazatel uvádí:

  "rozvaděč (vč. elektroměru a hl. jističe) je na společné chodbě v patře, kde je jen jediný byt

  vlastník rozvaděč znepřístupnil – dveře zamkl.

  ve zprávě o revizi elektro je tato skutečnost uvedena v závadách s tím, že revizi zde nebylo možno provést (vlastní kontrola elektroinstalace, plomby, dotažení svorek, černý odběr, …)"

  nemůže se ze strany statutárního orgánu při odstranění(zpřís­tupnění sp.částí) zámku na rozváděči,který tam někdo neoprávněně umístil, v žádném případě jednat o „svévoli či naschvál“.Ba právě naopak, statutární orgán jedná v takovém případě s péčí řádného hospodáře dle § 159 a veškeré více náklady, jdou za vlastníkem jednotky,který má tento protiprávní zásah do společných částí domu, na svědomí!

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Elektrokolař (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 15:05

  „nemůže se … v žádném případě jednat o „svévoli či naschvál““

  Svévolí a naschválem je úmyslné navyšování nákladů a vyrážení zámku tam, kde je na místě zdvořilá žádost o zpřístupnění skříně nebo o zapůjčení klíče za účelem provedení revize.

  SVJ má povinnost jednat hospodárně. V zákoně o vlastnictví bytů to bylo uvedeno výslovně, z občanského zákoníku to lze dovodit.

  Vložil JaVa, 15. Červenec 2020 - 16:08

  Můžete nám prosím objasnit.Proč by měl statutární orgán „zdvořile žádat“ někoho,kdo svévolně a hlavně protiprávně zasahoval do společných částí domu!Svévolně je uzamkl/ znepřístupnil, čímž porušil BP,neboť v případě jakékoliv havárie, nebude možné inkriminovanou větev odpojit a zabránit tak možnému úrazu el.proudem? O neumožnění revize společného el.zařízení nemluvě!Revizní technik nevydá revizní zprávu a nechá nezrevidované el.zařízení ,jehož bezpečnou provozuschopnost nemůže osvědčit, vypnout nebo přímo odpojit a bude po „zdvořilosti“!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 17:21

  Jakou konkrétní větev myslíte? Odpojit nepůjde pouze byt dotyčného který si zamkl svůj elektroměr.

  Ale pokud se chci podívat do zamknutého rozváděče, tak především použijí nejprve ústa, poté tužku a papír, a až poté násilí.

  Samozřejmě může také, pokud se ukáže neochota vlastníka zpřístupnít, vlastníka vyzvat k doložení revizní zprávy, vlastník bude moci ve vlastní režii provést revizi patrně jim vlastněného rozváděče

  Vložil JaVa, 15. Červenec 2020 - 17:31

  Já o voze a Vy o koze.:-)Zřejmě jste nepochopil, znění § 1189.Pokud by byl rozváděč vlastníka jednotky,tak proč by měla jeho revizi zajišťovat právnická osoba SVJ, to přece není v její pravomoci?Nebo snad je?

  Přeji Vám hezký večer.JaVa

  Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 17:37

  Javo, Jako bys nevěděla, že v 90% SVJ se řeší revize plynu i v bytech na spotřebiči. Všichni vědí, že to není v kompetenci SVJ, ale všichni rádi to na SVJ nechají…

  My se tady můžeme špičkovat o tom, jak perfektně známe zákony, ale šedá je teorie, zelený je strom života, kdo to řekl?

  Podle původního dotazu, kdy předseda neví, jak zpřístupnít, bych se vůbec nedivil… přitom obvykle stačí jen zazvonit, požádat… Tohle je naprostá banalita vs parkoviště a milionový výdaj

  Vložil Diskutér (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 16:26

  „Proč by měl statutární orgán „zdvořile žádat““

  Základy lidské komunikace Vám měla objasnit Vaše matka ve věku okolo čtyř let. Teď už je asi pozdě, když navrhujete vyrazit zámek.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 16:41
  Vložil Pavel II (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 15:14

  který je společnou částí domu bez souhlasu ostatních vlastníků a vědomí správce, tedy SVJ je úmyslné a svévolné jednání, které přináší navyšování nákladů. Vlastník má také své povinnosti.

  Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 12:10

  Nevíme, čí ten rozvaděč je.

  Pouze tušíme z úvodního dotazu, že neprobíhá komunikace.

  Na otázku je odpověď jednoduchá: majitele zámku vyzvat ke zpřístupnění a domluvit rozumné podmínky či pravidla. Z otázky “jak” mám husí kůži : jakkoliv.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".