Příručka ke GDPR z HK

Vložil Pavel, 26. Listopad 2017 - 17:58 ::

Dne 16.11.2017 na adrese

https://www.komora.cz/…R_final2.pdf

zveřejnila Hospodářská komora příručku ke GDPR.

Je to čerstvé a je to zdarma a tak vynechám kritiku písařských, gramatických a věcných chyb a nepřesností.

Pro někoho, kdo o GDPR ještě neslyšel, to může být přínosné.

Bohužel chybí alespoň nástin

 • směrnice ke GDPR
 • smlouvy mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů
 • informací a sdělení podle článků 13 až 22 a 34 Nařízení

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 27. Listopad 2017 - 9:34

  Zdravím pane „Pavel“ a děkuji Vám, za Vaše vždy aktuální a hlavně podložené informace.

  Přeji Vám hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil GDPR (bez ověření), 27. Listopad 2017 - 4:22

  newspeak: „TAJIT“ = „CHRÁNIT“. To přináší mnoho otázek bez odpovědí. Otázky níže položené, jsou ve vztahu příkazce-příkazník (tzn. člen SVJ-orgán SVJ)). A dále pojem „prudič“ znamená spoluvlastník, domáhající se práva dle §1178 / §1179 NOZ, kterému na otázku „jak hospodaříte“, odpověď „hospodařím dobře, a teď vypadněte“ nestačí.


  Příručka uvádí
  cit. „…Nahlédnutí – možnost podívat se na požadované informace bez možnosti získání papírové či elektronické formy výstupu

  Otázka: znamená pojem „nahlédnutí“ totéž co pojem „nahlížení“ (§1179 NOZ) resp. jakým časovým úsekem je omezeno „nahlédnutí“? Zjevně se mi jeví, že „nahlížení“ je činností opakovanou a přímo ze slova „nahlížení“ mně neplyne, jak by měl být souvislý časový úsek „nahlížení“ dlouhý. Ve srovnání s „nahlédnutím“ soudím, že „nahlédnutí“ je činnost časově kratší než „nahlížení“ a neopakovaná tzn. asi ji lze přirovnat k „rozbití sklenice“ – jednu sklenici také nejde „rozbít“ vícekrát po sobě.

  Otázka: znamená „nahlédnutí“ to, že povinný musí „přenos informací a informaci samotnou“ zabezpečit tak, že může putovat pouze do oka-příkazce nebo může putovat také do jiného „oka“: např. oka-zmocněnce-příkazce(vlas­tníkem najatého účetního/právníka/… apod.?).

  Otázka: „nahlédnutí“ – dle prvního face-to-face výkladu správní firmy ovládající SVJ-čka v půlce-města „nahlédnutí“ neznamená ani náznakem, co by se dalo vyložit jako „naslechnutí“. Tzn. jak GDPR-nahlédnutí tak NOZ-nahlížení se tedy jeví jako „užitečný“ klacek na nevidomé a slabozraké prudiče
  obě tyto početné skupiny, musí informace v písemné nebo elektronické formě zpracovávat v lehkém případě očkama (např. digitální-lupa v iPhone) v středně těžkém případě ještě-očkama (např. silnější digitální-lupa) nebo sluchem (např. digitální-lupa+hlasová syntéza v iPhone) a v těžkém případě hmatem (brailem)
  Samozřejmě může být, že některá SVJ přistoupí k nákupu digitálních-lup případně digitálních-lup+hlasovou syntézou. Kdo ale zaplatí tyto pomůcky – stojí většinou přes 100 ale i 150.000? Pokud takoví vlastníci v SVJ nejsou je nákup zbytečný. Pokud je zde jen jeden slabozraký-prudič, má cenu pro něj tu pomůcku pořizovat? A pokud v rámci nějakého antidiskriminačního-EU-nařízení bude, že příkazník bude muset zařízení pořídit, jak donutíte tento typ prudiče zaplatit „zařízení“, které mu nemůžete dát z toho důvodu, že informaci získanou nahlížením nelze získávat ve formě papírové ani elektronické. Tzn. „zařízení“ nemůže byt v dispozici prudiče. Prudič ale „ne svoje“ zařízení nebude chtít zaplatit. A EU pak se svými anti-diskriminačními bláboly uzavírá kruh šílenství.
  Příručka uvádí
  cit. „…Šíření nebo jiné zpřístupnění – poskytnutí dat veřejnosti papírovou či elektronickou formou“

  Otázka: šířit k veřejnosti, nelze „informace“ získané nahlížením (protože ty nelze podle výkladu získat v papírové či elektronické formě). (1) je „veřejností“ kdokoli jiný, než ten kdo na „informaci“ vytvořil/zazna­menal? (2) může (biologický mozek s fenomenální pamětí) „informace“ získané „nahlížením“ materializovat do papírové/elek­tronické formy a dále je volně šířit?

  Otázka: jak může být informace získaná nahlížením „šířena“? Tzn. pokud vlastník dle §1179 NOZ „nahlédne“ do smlouvy příkladně „SVJ se správcem“ a zjistí v ní, že např. se v ní SVJ zavazuje k … je to jedno, prostě „…k…“ aniž by to „…k…“ bylo rozumem průměrného člověka v zájmu nahlížitele:

  • může bez obav jít a ŠÍŘIT co zjistil, mezi ostatní spoluvlastníky?
  • může bez obav jít a ŠÍŘIT co zjistil, třeba zde mezi čitatele webu PortalSVJ?

  nebo je třeba dle GDPR nahlížitele do 72-hodin nahlásit na UOOU?


  Otázka: příručka uvádí, že se „Zpracování“ nevztahuje na data v smartphone. Na data v …Nokia-3310… a jiné NE-smartphone se tedy již vztahují!

  Konstatování: příručka uvádí, že se „Zpracování“ nevztahuje na data „čistě osobní“ nebo prováděné „v domácnosti“. Na zpracování „mimo domácnost“ např. „před domem“ se tedy již vztahuje! A protože není upřesněno, co znamená „čistě osobní“, pak dle výkladu UOOU je to tak, že „informaci“ si musíte představit jako „vozík“, ten občas dojede „na konečnou“ a pojem „čistě osobní“ pak znamená, že ten „vozík“ tzn. ta „informace“ již žádnou formou nebude přenesena z Vašeho dispozičního prostoru do dispozičního prostoru jiného subjektu („vozík“ tedy již neopustí Vaš „nádraží“).

  Konstatování: příručka uvádí, že se GDPR nevztahuje na „vrchnost“

  Vložil Misme, 27. Listopad 2017 - 15:22

  Neradno vytrhávat informace z kontextu, jak jsem (nejen) zde uvedla několikrát. GDPR (bez ověření), doporučuji zaměřit pozornost přímo na text NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kde v článku 4 najdete:

  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:…

  2) „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;…

  Z definice plyne, že není zapotřebí nad nahlédnutím příliš filosofovat, protože šíření, tedy např. kopírování, rozhodně zakázáno není – je jen obdobně jako nahlédnutí považováno za jednu z operací zahrnutou pod pojmem „zpracování“.

  Vložil Pavel, 27. Listopad 2017 - 15:34

  Misme,

  domníváte se, že GDPR ztíží postavení členů SVJ vůči SVJ? Já se domnívám, že nikoliv.

  Raději sem přidám odkaz na samotný GDPR:

  http://eur-lex.europa.eu/…/CS/TXT/PDF/?…

  Pokud někdo bude členovi SVJ tvrdit, že se něco podle GDPR nesmí, tak obecná rada je, aby se člen SVJ zeptal: „Proč? Podle jakého článku Nařízení?“ Já tam takový článek nevidím.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 27. Listopad 2017 - 18:03

  „…někdo bude členovi SVJ tvrdit, že se něco podle GDPR nesmí…“

  GDPR nebude argumentovat ani bába, za přepážkou u správní firmy…
  GDPR nebude argumentovat ani mezi dveřmi na adrese předseda SVJ
  ani jeden GDPR nezná ale i kdyby ji znal, věcně o ní debatovat nebude – protože nikdo s rozumem průměrného člověka v praxi takto nesmyslně neargumentuje.

  „…GDPR ztíží postavení členů SVJ vůči SVJ…“

  Samozřejmě. Jádro pudla je v uplatnění práva dle §1179 NOZ. Kontaktovanému tupounovi stačí tvrdit, že „nahlížení“ je od slova „nahlížet“ a nic v něm podle něj nenaznačuje získat kopie. Kopie listin, obyčejný naštvaný vlastník většinou potřebuje získat jako balík typu „black box“, který předá odborníkovi/znal­ci/právníkovi a dle výsledku v jednotlivých krocích se rozhodne pro řešení buď smírčí nebo soudní.

  „…GDPR není o utajení, ale o ochraně osobních údajů…“

  Nepravdy není třeba opakovat. Je třeba je nazývat pravým jménem a dávat jim pravdivý obsah.

  „..Pokud máte někoho jako externího správce nebo externí účetní, tak máte uzavřít dodatek …“

  Má li někdo ve statutárním orgánu jedinou osobu a to jednatele externího správce, pak se jeho situace nejeví jako vážná, ale zoufalá.

  „…GDPR ztíží postavení členů SVJ vůči SVJ? Já se domnívám, že nikoliv…“

  Domnívejte se dál. Vás se „nahlížecí“ problém netýká, pane předsedo.

  Vložil Pavel, 27. Listopad 2017 - 22:58

  Čmuchale,

  já jsem předsedou výboru pouze v jednom SVJ. V několika dalších SVJ působím jako řadový člen SVJ nebo jako zástupce řadového člena SVJ. Proto je pro mne důležité, zda GDPR ztíží postavení členů SVJ vůči SVJ.

  Zatím se stále domnívám, že samotné GDPR nebude mít vliv.

  Problematika § 1179 NOZ je něco úplně jiného. Ta tady byla, je a bude až do vyjasnění judikaturou.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil TN. (bez ověření), 27. Listopad 2017 - 23:05

  A právě té judikatuty se bojme.

  Vložil JaVa, 28. Listopad 2017 - 10:09

  Ať už judikatura k § 1179, dopadne jakkoliv,tak alespoň sjednotí jeho výklad a ubude zbytečných dohadů.Já věřím,že se neodkloní od LZPS a dopadne pro řadové členy SVJ dobře.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Misme, 27. Listopad 2017 - 16:03

  Abych byla upřímná, já si tím hlavu vůbec nelámu. Asi proto, co píšete na konci svého příspěvu. Já sama se považuji za světoobčana, takže nařízení EU má pro mne stejnou váhu jako nařízení Galaxie nebo vlastní paní matinky. Blbost ohledně ochrany osobních údajů vykvetla už dostatečně před časem – mám hezkou historku „z natáčení“: Naši SBD bafuňáři, když jsem se domáhala jména nově přistěhovavších se sousedů, kteří nerespektovali nejen zažité pořádky domu, ale ani požární předpisy, mi písemně sdělili, že s ohledem na ochranu osobních údajů nesmějí jména sousedů sdělovat (jsme všichni členové jednoho SBD a v tomto případě jedné samosprávy). Jak by mi v takových poměrech ČR mohlo nějaké nařízení EU trhat žíly?

  Vložil TN. (bez ověření), 27. Listopad 2017 - 12:48

  Když jsem tu avizoval, že GDPR bude zneužíváno výbory a správci k utajování informací o hospodaření a správě domu, tak se na mě seběhla SBD-úderka. A te´d to tu máte černé na bílém.

  Vložil Mrzout, 26. Listopad 2017 - 20:24

  Zdravím,

  děkuji za info.

  Mrzout

  Vložil tazatell (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 19:00

  Vztahuje se tato povinnost i na Katastrální úřad? Už se z Katastru nedozvíme, kdo je dalším, novým majitelem nějakého bytu? Kdo co vlastní bude tajné?

  Vložil Pavel, 26. Listopad 2017 - 20:00

  Tazatelli,

  KN nepodléhá GDPR. I nadále se z KN dozvíte, kdo je v daném domě spolu/majitel.

  Stejně tak veřejný rejstřík. Nedojde ke změnám podle GDPR.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil tazatell (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 20:13

  Takže jsko stat. zástupce se jméno nového majitele některého bytu dozvím z Katastru včetně adresy. Tam to vše opíšu a dál to budu tajit, protože to jméno a adresa je předmětem utajení. No kocourkov je proti tomu hadr.

  Vložil Pavel, 26. Listopad 2017 - 22:10

  Tazatelli,

  jak jsem již psal, GDPR není o utajení, ale o ochraně osobních údajů, alespoň tak je to v názvu Nařízení.

  Pokud získáte osobní údaj o členovi SVJ budete s osobním údajem nakládat podle Nařízení.

  Že je to Kocourkov s tím souhlasím, ale to je tak vše, co s tím dokážu udělat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil tazatell (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 22:23

  No bodejť, na vás ten Švejk sedí jako ušitý. Vy jste ze Švejka jako vystřižený.

  Vložil tazatell (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 19:19

  A jméno souseda, sousedů v paneláku budu moci znát? Jméno bydlícího v bytě už nebude možné psát ne dveře nebo na zvonek, na zvonky? A co pošta, ta už se nebude doručovat? Na schránkách jsou jména.

  Vložil Pavel, 26. Listopad 2017 - 20:04

  Tazatelli,

  GDPR není o utajování, ale o ochraně osobních údajů žijících fyzických osob.

  § 1178 NOZ zůstává nadále v platnosti.

  Stejně tak označení domovních schránek zůstane beze změny.

  GDPR rozhodně nezakazuje psát na dveře či zvonky jména lidí. Takový paskvil to zase není.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil tazatell (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 20:34

  Takže podle vás je CDPR o ochraně osobních údajů. A co tedy ten Katastr? Vždyť ten ty osobní údaje veřejně uvádí, my je opíšeme a budeme je tajit. Pane Pavle, jste zcela normální, když ty kydy šíříte dál. Vždyť to nemá hlavu ani patu.

  Vložil Pavel, 26. Listopad 2017 - 22:15

  Tazatelli,

  GDPR se jmenuje „Obecné nařízení o ochraně údajů“. Já ten název nevymyslel.

  Své příspěvky o GDPR píšu pro

  a)členy SVJ, aby věděli, že GDPR jim nezmenšuje práva podle českých zákonů

  b)členy statutárních orgánů, aby věděli, že mají vyrobit sadu papírů, aby předešli pokutě od ÚOOÚ

  O tom co si o GDPR myslím zde nebudu psát, protože mne maminka vychovala ke slušnosti. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil tazatell (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 23:15

  Pavle,bez vás by členové SVJ byli zcela bezprizorní a nevěděli by vůbec nic. Nebuďte trapný. To co tady předvádíte je otřes, spasiteli světa v informcích pro svj.

  Vložil Jar (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 22:21

  Pavle,

  můžete napsat, jaké dopady budou mít nová pravidla na člena SVJ a na SVJ – pr. osobu, co konkrétně se změní při evidování členů?

  Děkuji.

  Jarmila

  Vložil Pavel, 26. Listopad 2017 - 22:52

  Jarmilo,

  už jsem tu založil několik vláken, např.:

  http://www.portalsvj.cz/…ach-bd-a-svj

  http://www.portalsvj.cz/…pohledu-gdpr

  http://www.portalsvj.cz/…nesnim-pravu

  http://www.portalsvj.cz/…a-odpovedich

  V několika dalších vláknech jsem odpovídal.

  Po Novém roce mají nějakou metodiku vydat SMBD a Akademie pro bytové domy. Metodické aktuality Svazu účetních chystají materiál pro účetní a mzdové účetní.

  Pokud se v SVJ a BD postupuje podle stávajícího zákona na ochranu osobních údajů, tak se dodělá halda papírů a je to. Pokud v SVJ a BD netuší, že nějaký zákon č. 101/2000 Sb. existuje, tak těch papírů bude víc.

  Když se podíváte na Příručku od HK, tak je tam srovnání mezi starým a novým stavem. A nový stav nabude účinnosti 25.5.2018.

  Pokud máte někoho jako externího správce nebo externí účetní, tak máte uzavřít dodatek mandátní/příkazní smlouvy mezi správcem osobních údajů (SVJ) a zpracovatelem osobních údajů (externí správce či externí účetní).

  Ale NOZ či zákona o službách se to nedotkne.

  Problém je, že oblast SVJ a BD je dost specifická a pracovníci ÚOOÚ si s tím moc nevědí rady.

  Situace je vážná nikoliv však zoufalá. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jitka R, 26. Listopad 2017 - 21:13

  Mne by spíš zajímalo, zda musím mít na dveřích umístěnou jmenovku, když je byt označen číslem. Je opravdu třeba, aby kdokoli cizí, kdo prochází domem, věděl, kdo v kterém bytě bydlí?

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 27. Listopad 2017 - 22:29

  Zapomínáte na zvonky a domovní schránky. Když nic jiného, můžete mít problém s kontrolory OSSZ. Ale je to na vás. Pomněte, že „povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích". Ani Pošta to nemůže nařídit, prostě zásilku nedoručí. Platí i pro označení bytu.

  Vložil Krupp, 27. Listopad 2017 - 9:09

  Tak to bývalo v Sovětském Svazu. Na schránkách jen čísla, na zvoncích taky. A v přízemí kancelář, kde přebývala děžurnaja. Často uniformovaný policist. To chcete? Jirka

  Vložil taky něco pamatuju (bez ověření), 27. Listopad 2017 - 9:45

  Krupe, vy jste blb. Byl jste tam vůbec někdy? Víte vůbec co byl Sovětský svaz? Lépe by vám slušelo pět ody na USA než hanit rusa. Na rusa se vyserte, dnes je v módě žrát donus. Fuj.

  Vložil Pavel, 26. Listopad 2017 - 22:16

  Jitko,

  neznám předpis podle kterého musíte mít jmenovku na dveřích.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Harry (bez ověření), 6. Duben 2018 - 20:31

  Mohou to upravovat stanovy či domovní řád, ale jejich vymahatelnost je slabá.

  Vložil abb (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 21:20

  Zatím nemusíte, byt nemusí být označený ani číslem, ale kdo ví..... Ale kdo ví, co vyleze z EU.

  Vložil asi tak (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 20:58

  Je to jako vystřižené ze Švejka. Nás znalých Švejka nemůže vlastně nic překvapit. Ani EU ani pokyny našich bruselprdolezů.

  Vložil Pavel, 26. Listopad 2017 - 22:20

  asi tak,

  také znám Švejka.

  V SVJ a BD to dopadne tak, že se vyrobí několik papírů do šanonu a pojede se dál. Vlákna o GDPR zakládám proto, aby se na to SVJ a BD připravila.

  Jiná situace je v nemocnicích, bankách, pojišťovnách atd.

  Jinak je GDPR velký byznys. Sadu formulářů nabízí za 50 000 Kč bez DPH, hodinu konzultace za více než 4 000 Kč bez DPH.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ... (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 21:35

  No bodejť, když císařpan poručil, ale co to melu, když EU poručila, tak veřejně přístupné informace budeme chránit a tajit. Když to císařpan chce, tak to tak bude.

  Vložil Pavel, 26. Listopad 2017 - 22:26

  …,

  ano i veřejně dostupné informace budou podléhat Nařízení. Nepůjde o utajování ale o režim zpracování osobních údajů.

  Myslet si o tom můžeme myslet co chceme, ale to je tak vše, co s tím naděláme.

  Proto se snažím šířit osvětu, aby se s minimálními náklady projevila snaha Nařízení plnit a snížilo se riziko pokuty od ÚOOÚ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil tazatell (bez ověření), 26. Listopad 2017 - 22:58

  Máte jednu neuvěřitelnou vlastnost – šířit hysterii. To děláte pokaždé, když se objeví nějaká novinky. A vy tomu říkáte šíření osvěty. Nebuďte trapný, všichni podle vaší muziky tancovat nebudou. Vy nejste šiřitel osvěty, vy jste připosraný. A navíc chcete, aby k vám všichni vzhlíželi jak k pánubohu. Tak na to zapomeňte.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 27. Listopad 2017 - 9:24

  Tazateli, myslím, že panu Pavlovi dost křivdíte. Pokud s jeho názory nesouhlasíte, je to Vaše právo. Ale urážet ho proto nemusíte.

  Pane Pavle, díky za osvětu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".