GDPR v otázkách a odpovědích

Vložil Pavel, 29. Říjen 2017 - 13:47 ::

Na https://www.uoou.cz/…4753/p1=4753

vložili 27.10.2017 novou rubriku otázek a odpovědí.

SVJ se týká mj.:

"Budou muset společenství vlastníků jednotek jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů?

Společenství vlastníků jednotek, jestliže provádějí pouze zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi spočívajícími v zajišťování výkonu bytových spoluvlastnických práv a povinností tak, jak je upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz § 1158 a násl. občanského zákoníku), pověřence jmenovat nemusejí."

"Pokud využiji své právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům podle GDPR, do jaké lhůty mi správce bude muset zaslat informace?

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je správce povinen poskytnout na žádost subjektu údajů dle článků 15 až 22 citovaného nařízení informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci je uložena povinnost subjekt údajů o takovémto prodloužení informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad."

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Říjen 2017 - 10:38

  Zajímalo by mě, jak se bude řešit konflikt GDPR a stanov, pokud stanovy SVJ zakazují pořizování kopií, příp. natolik výrazně omezují nahlížení do dokumentů SVJ, že fakticky nahlížet nelze. Např. vlastník SVJ vyzve k nahlédnutí do listin, kde jsou jeho osobní údaje (karta vlastníka, formuláře, předávací protokol se spotřebou při koupi bytu…), SVJ nahlédnout umožní, ale nedovolí pořídit kopii těchto listin, protože stanovy to zakazují.

  Vložil Zdenek 22, 30. Říjen 2017 - 22:23

  …pokud stanovy SVJ zakazují pořizování kopií

  Stanovy nemohou omezit to, co dovoluje zákon, co soud již judikoval. S právem nahlížet do dokumentů, které je upraveno zákonem, je spojeno pořizování mj. kopií. Kromě toho, soudím, že každý vlastník jednotky je nejenom spoluvlastníkem společných částí domu, ale současně i jakýchkoliv dokumentů SVJ.

  Mimochodem, jaký by dával smysl stav, kdy jakýkoliv vlastník dnes, kdy je „pouhým“ vlastníkem, by měl omezeno právo nahlížet do dokumentů, aby zítra, kdy by se mohl stát členem výboru, se mohl seznamovat se všemi dokumenty SVJ?

  Vložil Logika (bez ověření), 31. Říjen 2017 - 11:37

  Podle vás jsem i spoluvlastníkem všech dokumentů SVJ. To je mimořádná hloupost. Je rozdíl mezi vlastnictvím člena SVJ (akcionáře a.s.) a vlastnictvím SVJ (a.s.) Snad pochopíte na příkladu. Jsem vlastníkem několika akcií Komerční banky. Domníváte se, že mi patří i část zlata a hotovosti v trezoru KB? A že si tam mohu chodit a přepočítávat si ty „svoje“ bankovky?

  Vložil TN. (bez ověření), 31. Říjen 2017 - 10:49

  Pane Zdeňku, nemáte pravdu.

  Vlastníkem listin je pouze SVJ.

  Zákon nedovoluje pořizovat kopie listin (zákon umožňuje kopírování pouze listin sloužících jako podklad k vyúčtování). Soud nic takového nikdy ve vztahu k SVJ nejudikoval. Existuje jedno rozhodnutí NS k podílovému spoluvlastnictví a jeden nález ÚS ohledně práva společníka s.r.o. Soudy při žalobách o nahlížení však k těmto judikátům nepřihlížejí a ignorují je, i když na ně přímo odkazujete. Četl jsem desítky rozhodnutí z r. 2016–2017, kdy soudy zamítají žaloby o nahlížení s pořízením kopií. Argumentem je dispozitivnost NOZu a autonomie vůle právnické osoby.

  Obávám se, že na tomto portálu začíná vznikat další urban legend, jako lake šířil, že vlastníci nemusí přispívat do fondu oprav, dlouze argumentoval, dlužníci si jeho texty vygooglili, opsali do svých vyjádření k žalobě a … žaloby prohrávají.

  Varuji před podáním žaloby, kdy by petit zněl na povinnost SVJ umožnit pořídit kopie. Žalobu prohrajete!

  Mimochodem, jaký by dával smysl stav, kdy jakýkoliv občan dnes, kdy je „pouhým“ občanem, by měl omezeno právo procházet se po Pražském hradě, aby zítra, kdy by se mohl stát prezidentem, se mohl svobodně procházet po všech zákoutí Hradu?

  Vložil Zdenek 22, 31. Říjen 2017 - 12:43

  https://www.bezplatnapravniporadna.cz/…ntu-svj.html

  Pane TN,

  můžete odkázat na nějaký konkrétní případ, kdy soud nepřiznal členovi SVJ právo na pořízení kopií dokumentů při nahlížení do nich? Píšete o „desítkách rozhodnutí“…

  Jinak to spoluvlastnictví dokumentů je třeba chápat jako spoluvlastnictví informací, které obsahují (spousta dokumentů už dnes existuje primárně v elektronické podobě).

  Kterýkoliv občan vč. zvoleného prezidenta není spoluvlastníkem Hradu (na rozdíl od spoluvlastníků SVJ). Proto jejich legitimita „procházet se po Hradě“ je odvozována až z jejich případného zvolení prezidentem.

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 31. Říjen 2017 - 11:49

  „vlastníci nemusí přispívat do fondu oprav“

  Vy snad tvrdíte, že vlastníci musí přispívat do fondu oprav? Podle jakého § ?

  Vložil Logika (bez ověření), 31. Říjen 2017 - 12:26

  Spoluvlastníci musí přispívat na správu. Jak se ta správa nazve je irelevantní. Stačí nahlédnout do judikatury. Jde o podstatu nikoliv o název, ale to je složité pochopit, co?

  Vložil Beáta (bez ověření), 31. Říjen 2017 - 19:34

  „Spoluvlastníci musí přispívat na správu.“

  Pane Logiko,

  v jaké výši spoluvlastníci musí přispívat na správu? (Neptám se na rozdělení na spoluvlastníky.)

  Vložil ? (bez ověření), 31. Říjen 2017 - 9:09

  „Mimochodem, jaký by dával smysl stav, kdy jakýkoliv vlastník dnes, kdy je „pouhým“ vlastníkem, by měl omezeno právo nahlížet do dokumentů, aby zítra, kdy by se mohl stát členem výboru, se mohl seznamovat se všemi dokumenty SVJ?“

  Zákonodárce rozhodl, že v SVJ jsou vlastníci dvou kategorií: Členové výboru jako kategorie první a nečlenové výboru jako kategorie druhá.

  Vložil Pavel, 30. Říjen 2017 - 12:54

  TN.,

  GDPR má chránit osobní údaje fyzických osob.

  Úprava nahlížení je v NOZ případně stanovách.

  GDPR by nemělo ztížit nahlížení. Nenašel jsem v GDPR žádný důvod/záminku, který by ztěžoval nahlížení. Pokud by někdo tvrdil, že nahlížení či pořizování kopií GDPR neumožňuje, tak je třeba se ptát, jaký konkrétní článek GDPR to neumožňuje. Já ho nenašel.

  Na druhé straně asi GDPR mnoho nepomůže, protože podle GDPR právo na osobní údaje je právo pouze na osobní údaje subjektu údajů tj. Vás. Tam asi žádnou novou informaci nezískáte mimo toho, proč se Vaše OÚ shromažďují, kdy mají být likvidovány, jak jsou chráněny atd. Ale Vám asi jde o nahlížení pro kontrolu hospodaření. To je mimo GDPR.

  Řešení vidím v úpravě stanov.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Říjen 2017 - 13:29

  To jsme si nerozuměli. Současné znění § 12 zooú mi umožňuje požadovat nahlédnout do „členského spisu“ a pořídit si kopie, příp. kopie na moje náklady pořídí správce. Zákon umožňuje tento úkol delegovat na zpracovatele. Zákon také říká, že mi správce musí sdělit komu moje údaje zpřístupnil či předal.

  Stanovy SVJ však zakazují pořizování kopií, příp. omezují nahlížení natolik, že nahlížení fakticky různými překážkami znemožní. Viz dlouhé diskuse na tomto webu s konkrétními příklady stanov (např. stanovy od SČMBD).

  Moje otázka spíše zněla, jak subjektu údajů pomůže GDPR prolomit stanovy takového SVJ?

  Vložil Pavel, 30. Říjen 2017 - 13:41

  TN.,

  § 12/1 zákona č. 101/2000 Sb. řeší „zpracování svých osobních údajů“.

  Na tom GDPR nic nezmění.

  Pokud Vám jde pouze o Vaše OÚ, tak požádejte podle § 12/1 zákona 101/2000 Sb. či článku 12 Nařízení.

  Co je ve stanovách je podle mého názoru nerozhodné.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".