Převod balkónů

Vložil Lukas, 29. Září 2020 - 22:47 ::

Zdravím vespolek, potřeboval bych radu, jakým způsobem se dohodnout mezi členy SVJ na tom, aby se převedly balkóny, které jsou přístupné pouze z bytů do soukromých vlastnictví těch, kteří se na ně dostanou. Jde o to, že ne všechny byty balkóny mají, někteří mají dva a ta část, která balkóny nemá, logicky odmítá financovat jejich opravy. Zrekonstruované jsou, nyní si majitelé bytů platí směšných 20,– za balkón za minulou rekonstrukci. Někteří hrozí tím, že si nakoupí žebříky a nyní balkóny ve společném vlastnictví začnou užívat ke své potřebě i oni. Díky za radu.

  • balkony

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 30. Září 2020 - 6:12

Lukasi,

obecně lze říci, že zákon č. 72/1994 Sb. umožňuje v prohlášení určit společné části, které jsou společné vlastníkům jen některých jednotek(1994), nebo i vlastníkovi jediné jednotky(1994) (§ 4 odst. 2 ZoVB). Ke změně prohlášení vlastníka budovy v tomto smyslu budete potřebovat písemný souhlas všech dotčených vlastníků, tedy souhlas všech.

Máte-li v domě jednotky(2012), pak toto řešení nelze použít.


Kdo je vlastníkem „balkonů“ bylo uvedeno v prohlášení vlastníka budovy – a bylo to tam uvedeno dřív, než kdokoliv z revolucionářů se začal zajímat o koupi bytu v domě. Je tedy směšné a protiprávní pokoušet se o palácovou revoluci a útok se žebříky. Jedině dohoda může mít úspěch.

Připomenu, že je třeba rozlišit zda píšete skutečně o balkonech (to je jen prázdný prostor plný vzduchu), nebo máte na mysli stavební prvky budovy, obklopující ten prázdný prostor (základní vynášecí deska, hydroizolace, roznášecí vrstva, svrchní nášlapná vrstva, oplechování, stropní deska, zábradlí balkonu).

Až si revolucionáři ve vašem domě ujasní zda se diskutuje o prázdném prostoru nebo o stavebních konstrukcích okolo, pak můžeme v této diskusi pokračovat. Také byste v první řadě měl uvést zda jde o dům podle zákona č. 72/1994 Sb. nebo zákona 89/2012 Sb.. Dále uveďte co vaše současné prohlášení praví o balkonech.

Justitianus

„Soukromé“ vlastnictví existovalo v československém právním řádu od roku 1951 (zákon č. 167/1950 Sb.). Šlo o výmysl komunistických mocipánů, po vzoru Sovětského svazu. Vlastnictví od té chvíle mohlo být: vlastnictví národní (buď v rukou státu, nebo v rukou svazků lidové správy), dále vlastnictví družstev a konečně vlastnictví soukromé. 
Vložil MartinII, 30. Září 2020 - 18:20

Výlučné užívání dle NOZ

Společné části

§ 1160 (2) … podstatné pro zachování domu vč. jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, … . To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.

Prohlášení

§ 1166 (1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň 2.určení a popis společných částí … s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,

Pododdíl 4: Práva a povinnosti vlastníka jednotky

§ 1175 (2) Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, … ve výlučném užívání.

§ 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

§ 1189 (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, … co je v zájmu všech … nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům … jako funkční celek a zachování … společných částí. (2) … se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

§ 1208 Do působnosti shromáždění patří

  1. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
  2. rozhodování

5.o změně podílu na společných částech, 6.o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,

  • – – – – – – – – – – – – – – –

www.portalsvj.cz/…ky-na-spravu

www.portalsvj.cz/…na-cast-domu

www.mesec.cz/…at-i-kourit/

www.svjaktualne.cz/…DDulZX7UDBY/?…

10.12.2018 JUDr. Pavla Schödelbauerová

www.portalsvj.cz/…a-balkonu-12

www.portalsvj.cz/…r-o-zabradli

např. příspěvek Nečlen II (bez ověření), 10. Listopad 2019 – 12:37

https://klaiex.webnode.cz/…-prohlaseni/ N. Klainová 4/2019

https://okolobytu.cz/…lastnictvim/

www.dumplnyuspor.cz/…vlastnictvi/

V případě domů, kde byl první byt převeden, resp. prodán nejdříve 1.1.2014, je třeba se řídit OZ.

… u domů, kde byl první byt prodán před 1.1.2014 … se problematika vymezení jednotek a společných částí řídí ZoVB.

Vložil Justitianus, 1. Říjen 2020 - 7:10

MartinII je právní analfabet. Píše zde nesmysly. Cituje z již neplatného znění občanského zákoníku – zřejmě netuší že účinné znění je už čtvrt roku odlišné.

Jeho bláboly o datu prodeje prvního bytu – to jsou absurdní fantazie, bez opory v právních předpisech. Nevěřte Martinovi ani slovo! Skutečnost je samozřejmě zcela jiná.

Justitianus

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 30. Září 2020 - 18:34

Možná by to chtělo znovu pročíst § 1208, já tam totiž nikde nevidím, že by do působnosti shromáždění ještě patřila

„změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám“

Ono už je září 2020:-) a novela NOZ platí od 1.7.2020!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".