výlučné užívání lodžie a poplatky na správu

Vložil Jitka (bez ověření), 4. Leden 2017 - 7:58 ::

Dobrý den, zdá se mi, že si NOZ protiřečí. Na jedné straně v par. 1175 říká, že údržbu lodžie má na starosti ten, kdo ji má ve výlučném užívání a na druhou stranu v par. 1180 říká, že se má příspěvek platit podle toho, jestli máte lodžii ve výlučném užívání. Připadá mi to tak, že budete platit zvýšené příspěvky na správu a stejně se budete muset o lodžii starat sám. Co si o tom myslíte?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tep (bez ověření), 4. Leden 2017 - 9:22

  Nenašel jsem žádný rozpor v obou paragrafech: do běžné údržby spadá i úklid, odstraňování sněhu, malování stěn, nátěry a podobně. §1180 umožňuje SVJ formou dlouhodobých příspěvků třeba na lodžie vytvářet si finanční krytí očekávaných oprav. Proč by byty, které nemají lodžie, nebo garáže v domě, anebo jsou bez balkonu, měly přispívat na něco, co nemohou používat? U nás i na výtah neplatí všechny byty. Proč by na něj měli platit ti, kteří jeho vestavbu nefinancovali a ani ho nemohou používat? Dá se cokoliv ošetřit v účetnictví analyticky rozčleněním příspěvků na lodžie, garáže, na výtah a na ostatní potřeby. Zajistí se tak průhledné financování oprav čehokoliv. Když lidé nemají pocit, že doplácejí na někoho jiného, tak je v domě svatý klid. Platí to třeba i pro mandl v domě – jeho provoz a opravy hradí jen ti, kteří mandlují. Nechtějí ale přispívat na jeho obnovu, tak až mandl doslouží, buď se složí hotově na nový, anebo přestanou mandlovat – bude to jejich svobodné rozhodnutí. Jiné je to u lodžií nebo balkonů – ty se musí čas od času opravovat a není možné připustit, aby byly v havarijním stavu, proto je vhodné mít na účtě nějaké prostředky, když třeba bouře poničí něco na lodžii po pádu stromu, aby to bylo z čeho financovat. Je však nutné nastavit příspěvky tak, aby jejich výše byla úměrná jak finančním možnostem důchodců či rodin s malými dětmi, ale i s ohledem na očekávané náklady v nedaleké budoucnosti. Učme se starat se o dům s péčí řádného hospodaře, který nenasyslí zbytečný objem prostředků, které leží na účtech a přitom si třeba vytvářet neplatiče v domě přehnanými požadavky na příspěvky na opravy v daleké budoucnosti.

  Vložil Jitka1 (bez ověření), 4. Leden 2017 - 12:10

  Asi by tedy mělo být ve Stanovách přesně popsáno, co je údržba lodžie. Nebo to je někde napsané? V nějakém zákonu?

  Bohužel vždycky napíšu nějaký příspěvek (dotaz) a ono se to zvrhne v diskuzi o úplně jiných věcech:-(. Proto když se chci něco dozvědět, musím psát zase nový dotaz.

  Vložil tep (bez ověření), 4. Leden 2017 - 16:00

  Co má kdo platit říkají paragrafy, o kterých jste psala, a to je zásadní. Existuje spousta typů a provedení u čehokoliv – něco je poruchové, něco téměř bezúdržbové – já nevím, jak to u vás vypadá. Stačí lidem říci, na co budou nově platit více či méně. Správně už to měli znát od účinnosti NOZ. Na co vybíráte příspěvky – to už snad každý u vás ví, nezačínáte od nuly, ale po NOZ už nemají doplácet ti vlastníci bytů na něco, co nemohou používat. To je zásadní věc. Někdo to pochopil rychle, někdo to chápat nechce, protože na jeho luxus doplácí jiný. Jsou-li v domě byty bez lodžií a byty s lodžiemi, proč by ti bez lodžií měli platit na lodžie? Ve stanovách má být, co kdo financuje a ne co a jak se udržuje a opravuje. Když něco neumíme udělat vlastními silami, tak na to objednáme specializovanou firmu. Podle mého názoru jsou dosavadní stanovy neplatné v těch bodech, kde nerespektují právě § 1180 NOZ.

  Vložil tep (bez ověření), 4. Leden 2017 - 13:57

  Jitko, to snad nemyslíte vážně, co vše chcete nacpat do stanov! Stručně: údržbou se snažíme prodloužit životnost a provozuschopnost čehokoliv a současně odstraňovat vady na kráse udržované věci, protože cokoliv se používáním opotřebovává a i povětrnostní vlivy dělají své. Údržbou se snažíme prodloužit dobu mezi opravami. Co je oprava snad už psát nemusím.

  Vložil Jitka1 (bez ověření), 4. Leden 2017 - 14:52

  Teď jsem se o tom přesvědčila, že když chci, aby bylo vyjmenováno, co obnáší termín údržba, tak nejsem mimo mísu. Přečtěte si na https://www.nemovitostprofi.cz/…DDulZX7UDBY/?… poslední větu: Především by však rozsah oprav a údržby společných částí, které užívá výhradně vlastník jednotky, měl být určen stanovami SVJ, aby nedocházelo ke zbytečným dohadům. Píše to JUDr. Pavla Schödelbauerová, MMR ČR.

  Vložil Jitka1 (bez ověření), 4. Leden 2017 - 14:27

  Myslím to naprosto vážně, mám totiž ráda jistotu a znám takové ty dohady, co kam patří, kdo co má platit a provádět. Každý si to může vykládat jinak. Divím se, že to neznáte.

  Vložil VN (bez ověření), 4. Leden 2017 - 14:14

  pouze špatně vyjádřila. Do stanov by mělo být zapracováno spíše to , zda každý výlučný uživatel o lodžii pečuje a financuje její opravy anebo , že každý takový výlučný uživatel bude na tuto lodžii spořit do fondu oprav/dlouhodobé zálohy a pečovat o ni bude SVJ.

  Vložil VN (bez ověření), 4. Leden 2017 - 9:45

  až na posledních několik řádků. Když řešíte úvěr , banka zkoumá to , jak dokážete hospodařit a jak si dokážete vytvářet finanční rezervy. Vaší snahou by mělo být to , abyste dokázali přesvědčit banky o tom , že po finanční stránce velice dobře fungujete. Potom budete pro banky velmi zajímavým partnerem a banky se budou v nabídkách na poskytnutí úvěru jenom předhánět. A tomu budou odpovídat úrokové sazby. Zatímco když si vaše hospodaření vyhodnotí jako rizikové, nedostanete se na tak dobré úrokové sazby jako v prvním případu. Jinak určitě je lepší každý měsíc požadovat po chudých rodinách s dětmi a penzistech o pár stovek navíc , než po nich v budoucnosti chtít jednorázově zaplatit sumu v desetitisících… Je třeba si uvědomit i to , že úvěr není zadarmo..... a že vzetím úvěru se budete finančně podílet i na milionových mzdách a drahých služebních autech bankovních manažerů… Finanční strategie je v podstatě alchymie… dokázat to všechno namixovat tak , aby to ve finále vyšlo co nejlépe…

  Vložil anon. (bez ověření), 4. Leden 2017 - 9:59

  že společenství nemá povinnost brát si žádný úvěr, aby opravilo nebo dokonce zhodnotilo majetek vlastníků, tedy cizí majetek. Zcela jistě tady budou námitky, ale je to prostě tak a nijak jinak.

  Vložil VN (bez ověření), 4. Leden 2017 - 14:10

  nicméně , je to o strategii celého SVJ. A viděl bych to tak , že ohledně dvou alternativ (úvěr SVJ , nebo úvěr každý zvlášť) by mělo jednat a rozhodnout shromáždění. Každá varianta , apropo tak jak všechno v životě , má své plusy a minusy..

  Vložil jpinkava, 4. Leden 2017 - 10:44

  annon.(e), jistě máte pravdu není to povinnost, také jsem zvolil platbu za rekonstrukci domu z vlastních zdrojů (a „ušetřil“ cca 50 tis. za úroky …). Na druhou stranu úvěr není sprosté slovo :-) a je to rozhodně jedna z běžně používaných forem financování i pro SVJ, pokud se má o dům starat s péčí „řádného hospodáře“ a zejména v situaci, kdy v domě žijí lidé bez schopnosti složit fin. podíl najednou. Jde jen o to zvážit načasování, možnosti splácení a tedy i výši úvěru a rovněž minimalizovat rizika – smlouvy, spl.kal … (nelze je ale vyloučit, s tím musí vlastníci počítat). Přesto by zkvalitnění (zhodnocené) bydlení mělo tyto negativa převážit.
  Souhlasím i s názorem, že SVJ by nemělo zbytečně „syslit“, ale žít z ruky do huby je větší riziko. Nicméně vlastníci by neměli žít v pocitu, že se k zaplaceným penězům již nikdy nedostanou a že s nimi bude plýtváno (je to o nastavení mechanizmů uvnitř SVJ a výběrem vhodných statutárů)

  Vložil anon. (bez ověření), 4. Leden 2017 - 11:12

  Pinkavo, svj nemá žádné vlastní zdroje, kde by je taky vzalo. Nemáte pravdu v tom, že péče řádného hospodáře znamená brát si automaticky úvěr. Péče řádného hodpodáře spočívá úplně v něčem jiném. Péče řádného hospodáře není nikde definovaná a každý si jí vykládá tak, jak uzná za vhodné, vy taky. Vaše péče řádného hospodáře proto nemusí být naše péče řádného hospodáře. Vlastníci skládají peníze na správu domu, proč by tedy v normálním svj měli mít pocit, že se ke svým penězům nikdy nedostanou. Proč by s nimi mělo být plýtváno? Vedete úvahy špatným směrem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".