Vložil MartinII, 30. Září 2020 - 18:20

Výlučné užívání dle NOZ

Společné části

§ 1160 (2) … podstatné pro zachování domu vč. jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, … . To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.

Prohlášení

§ 1166 (1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň 2.určení a popis společných částí … s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,

Pododdíl 4: Práva a povinnosti vlastníka jednotky

§ 1175 (2) Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, … ve výlučném užívání.

§ 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

§ 1189 (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, … co je v zájmu všech … nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům … jako funkční celek a zachování … společných částí. (2) … se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

§ 1208 Do působnosti shromáždění patří

  1. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
  2. rozhodování

5.o změně podílu na společných částech, 6.o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,

  • – – – – – – – – – – – – – – –

www.portalsvj.cz/…ky-na-spravu

www.portalsvj.cz/…na-cast-domu

www.mesec.cz/…at-i-kourit/

www.svjaktualne.cz/…DDulZX7UDBY/?…

10.12.2018 JUDr. Pavla Schödelbauerová

www.portalsvj.cz/…a-balkonu-12

www.portalsvj.cz/…r-o-zabradli

např. příspěvek Nečlen II (bez ověření), 10. Listopad 2019 – 12:37

https://klaiex.webnode.cz/…-prohlaseni/ N. Klainová 4/2019

https://okolobytu.cz/…lastnictvim/

www.dumplnyuspor.cz/…vlastnictvi/

V případě domů, kde byl první byt převeden, resp. prodán nejdříve 1.1.2014, je třeba se řídit OZ.

… u domů, kde byl první byt prodán před 1.1.2014 … se problematika vymezení jednotek a společných částí řídí ZoVB.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.