Přestupky proti občanskému soužití

Vložil OK (bez ověření), 25. Červen 2022 - 9:59 ::

Vzhledem k tomu, že policie asi nemá páky jak donutit předsedu SVJ, aby odstraněnou soukromou poštovní schránku dal předseda na původní místo, nejspíš se to předá jako přestupek na MěÚ. Něco mám sepsáno, myslíte, že je vystiženo vše?? Díky za vaše připomínky.

Schránka nám byla několikrát pomazána lejny. Vždy jsme ji umyli. Nyní nejen vzhledem k tomu, že jsme v domě nebyli přítomni, byli jsme mimo trvalé bydliště, měli jsme objednanou rekreaci v jižních Čechách, jsme tak učinit nemohli. Odmítli jsme schránku umýt i na základě zákona č. 67/2013 Sb. odst. 3) neboť pokud se ve společných prostorech šíří zápach, měl toto řešit předseda jako zápach ve společných prostorech a zajistit, aby se tento zápach ze společných prostor zlikvidoval úklidovou firmou. Předseda ale rozhodl, že soukromá schránka má být odstraněna, objednal otevření a demontáž schránky bez toho, aby nás o tom informoval. Ten kdo tak uskutečnil, si musel být vědom dle jmenovky, že schránka není ani p. XXXX, ani to není schránka určena pro SVJ. Řemeslník spolu s předsedou vnikli do soukromé schránky, aniž by majitele požádali o svolení, o přítomnost při jejím otevření. Tím mohlo dojít k porušení listovního tajemství. Nevíme, co se ve schránce v době vniknutí cizích osob nacházelo. Jedná se o vloupání do soukromého prostoru, neboť dle prohlášení k domu je schránka v majetku vlastníků bytové jednotky. Předseda neměl žádné právo takto postupovat viz § 245 oz.: Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

O soukromém vlastnictví může rozhodnout pouze vlastník, nikoliv SVJ. mezi dobré mravy patří neporušovat listovní tajemství, neotvírat cizí zámky, neznemožňovat vlastníkům přebírání pošty a tisku tím, že schránku nechal předseda umístit do uzamčené kolárny. Zásadní je, že o soukromém majetku může rozhodovat pouze vlastník, nikdo jiný.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymouse (bez ověření), 28. Červen 2022 - 5:43

  Co by v takové situaci udělal profesionální předseda, páni statutáři? Kvůli dočasné nepřítomnosti majitelů schránky by ji nechal umýt.

  Panu OK doporučuji jednání s předsedou nahrávat, e-maily a korespondenci archivovat. Do schránky umístit minikameru z důvodu opakovaného poškozování a krádeže korespondence. Např.: https://www.spyshop24.cz/

  Vložil OK (bez ověření), 27. Červen 2022 - 18:56

  Ono to s tou schránkou nebude tak jednoduché jak jsme se domnívali. Dnes jsme to probrali s právníkem. Jedná se o vloupání. Schránku pán odmítl dát na své místo, tak jsme to šli po týdnu udělat sami. Chyběl tam časopis, zbyl z něj pouze igelitový obal. Již nepíšu o předsedovi, ale o soukromé osobě, neboť SVJ s tím nemá nic společného.

  Pojem vloupání je v českém právu spojen s trestným činem krádeže, hovoříme proto tedy o krádeži vloupáním (podle § 205 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku). Toho se pachatel dopouští svým jednáním bez ohledu na výši škody, kterou způsobil, resp. bez ohledu na to, jakou faktickou hodnotu má odcizená věc. Pokud se pachatel dopustí vloupání v úmyslu zmocnit se cizí věci a této věci se nakonec nezmocní, dopustil se pokusu krádeže.

  Vložil Loupil (bez ověření), 27. Červen 2022 - 19:17

  Jak jste přišel na to, že vloupání je trestným činem bez ohledu na výši škody?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 26. Červen 2022 - 11:55

  dle prohlášení k domu je schránka v majetku vlastníků bytové jednotky – opravdu je v prohlášení toto výslovně uvedeno? schránka je umístěna ve společných prostorách. bylo to odsouhlaseno shromážděním?

  Vložil OK (bez ověření), 26. Červen 2022 - 17:05

  Radko prohlášení vypracoval vlastník domu při prodeji, jeho rozhodnutí.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2022 - 6:57

  já se neptám kdo ho vypracoval, ale jestli je v něm výslovně uvedeno, že schránky jsou vlastníků. a hlavně, zda bylo umístění schránky schváleno.

  Vložil OK (bez ověření), 27. Červen 2022 - 11:04

  Radko, dotaz je na místě, umístění větší schránky bylo schváleno, v prohlášení je uvedeno, že patří vlastníkům jednotky. Justin nepochopil, že SVJ mělo řešit pouze zápach, nikoliv špínu. Na zápach jsou přípravky. Justine máš doma naklizeno? Může ti přijít kontrola zda nemáš pokadĕnĕ WC až budeš mimo domov. Odvrtají zámek a WC odnesou, možná si odnesou ještě něco k tomu, když už jdou uvnitř, nebudeš u toho. Děkuji všem za připomínky i když některé …

  Vložil Justitianus, 27. Červen 2022 - 12:31

  Poslyš, OK:

  Nejsi v pozici abys mohl rozkazovat právnické osobě SVJ co měla nebo neměla řešit. V první řadě jsi to měl řešit Ty jako vlastník schránky. To jsi odmítl, tak to za tebe museli udělat jiní. Tak neremcej že to měli udělat nějak jinak.

  Předseda SVJ udělal to, co považoval za nutné z hlediska splnění povinností podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Zákon se nezabývá nějakým zápachem, ale ohrožením zdraví při výskytu živočichů. Může se ti to nelíbit, můžeš s tím nesouhlasit. Ale to je asi tak vše co s tím můžeš udělat.

  Mimochodem, Tvůj příklad s WC mísou nesedí: Tvoje schránka je přece ve společném prostoru domu! Přímo v prostoru za vchodovými dveřmi, kudy musí procházet všichni. Není zavřená uvnitř bytu. To Ti nedošlo? Ale buď ubezpečen, že kdyby v některém bytě unikala voda, splašky, nebo kouř (a vlastník by byl nekontaktní, nebo by odmítl spolupracovat) – pak by došlo i na to odvrtání zámku na bytových dveřích a na zásah k zamezení škody na zdraví, na životě a na majetku.

  Pokud se ti to nelíbí, prodej jednotku a pořiď si rodinný dům.

  Justitianus

  Vložil Čtenář. (bez ověření), 27. Červen 2022 - 14:42

  V první řadě je bezva, že se loučíš. Konečně ustanou urážky pisatelů, soudců, advokátů a všech dalších, kteří ve svém životě něco dokázali.

  K tématu: normální člověk povrch umeje, debil a primitiv povrch odstraní. Ve výborech SVJ působících v ČR normální lidé nejsou. Toto (schránka) není zdaleka ojedinělý případ.

  Vložil Justitianus, 27. Červen 2022 - 7:57

  Pane OK, Radka klade zbytečný dotaz.

  Je naprosto bezvýznamné zda bylo umístění schránky schváleno.
  Jen naprostý blb by se zabýval touto otázkou, která je pro vaši situaci bezvýznamná. Schránka je ve Vašem vlastnictví, sám jste si ji pořídil, a nikdy jste její vlastnictví nepřevedl na jinou osobu. Tedy máte povinnost starat se, čistit, udržovat.

  S tím nijak nesouvisí otázka zda kdosi cosi schválil či neschválil! Pouhým „schválením“ čehokoliv se vlastník věci nemůže zbavit povinností, které jsou s vlastnictvím spojené.

  Justitianus

  Vložil Čtenář. (bez ověření), 26. Červen 2022 - 11:54

  Váš předseda je primitiv, kterými jsou SVJ v ČR prolezlá skrz naskrz.

  Ten debil má štěstí, že dosud nenarazil na stejného blba. To je ovšem jen otázka času a pak se budou dít věci.

  Vložil OK (bez ověření), 26. Červen 2022 - 17:11

  Když jsme si měnili okna za lepší kvalitu než má on, tak nechal na nás vypracovat žalobu, že jsme přišroubováním zasáhli do společné zdi a tím jsme ji poškodili. Nedal pokoj, dokud jsme na SÚ neoznámili, že si on a dva další, kterým to poradil, vyměnili trojdílná okna za dvojdílná, že prý to je levnější. Co na to říct, primitiv je slabé slovo. Takže už na přestupkovém řízení byl, protože neměl stavební povolení. Tak asi tušíte kdo maže ta hovna po naší schránce, není to tak složité :-)

  Vložil OK (bez ověření), 26. Červen 2022 - 6:17

  § 245 oz jistě znáte. Z tohoto ustanovení plyne, že výbor mohl rozhodnout pouze o společných částech domu, vyřešit odstranění zápachu ve společných částech domu, např. odstraňovačem zápach. Pokud neoprávněně rozhodl o odstranění soukromého majetku, jedná se o rozhodnutí nulitní. Jedná se o pakt, nicotné právní rozhodnutí, které je neplatné od samého počátku (ex tunc), z právního hlediska neexistuje. Za odstranění soukromé schránky je odpovědná soukromá osoba, která nechala schránku odstranit. A O TO MI JDE !!!!! Postih – pokuta nebude pro SVJ, tedy z peněz vlastníků, ale z kapsy předsedy. Mozkové závity pracují pomalu, ale jistě.

  Vložil Justitianus, 26. Červen 2022 - 8:16

  Pane OK, jste právní analfabet a kverulant.


  ☀ Pokud jde o Vaši nečinnost:

  Podle § 57 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví platí, že běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

  Z uvedeného plyne že jste porušil zákon. Neočistil jste bezodkladně Vaši dopisní schránku umístěnou ve společných prostorách domu. Schránka znečistěná lejnem se stala zdrojem patogenních organismů a představovala hygienickou závadu v prostoru, který užívají a kterým musí procházet všichni bydlící, jejich návštěvníci a další osoby (např. zaměstnanci pošty, řemeslníci, atd.).

  Neprovedl jste čistění Vašeho majetku a zůstal jste nečinný, i když jste byl na hygienickou závadu prokazatelně upozorněn (viz emaily). Spáchal jste přestupek podle § 92l odst. 1 zákona. Přestupek projedná Krajská hygienická stanice, a může Vám být uložena pokuta do výše 100000 Kč.

  Až Policie ČR zjistí Váš přestupek, předá věc k projednání a vyřízení Krajské hygienické stanici. Podnět směrem ke KHS může samozřejmě dát i jiná osoba, například kterýkoliv člen výboru. A udělají to velmi rádi …


  ☀ Pokud jde o jednání členů výboru:

  Podle § 57 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví platí, že speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů; jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků.

  Z uvedeného plyne že členové výboru pouze plnili povinnosti které právnické osobě SVJ ukládá zákon. Postup souladný se zákonem nemůže být sankcionován (trestán). Likvidovali hygienickou závadu. Odvraceli hrozící škodu na zdraví. Jednali ve věci která nesnesla odkladu a v situaci, kdy vlastník majetku odmítl starat se o svůj majetek. Plnili tím zároveň generální prevenční povinnost podle § 2900 občanského zákoníku. Naopak Vy jste Vašim povinnostem nedostál. Nestaral jste se o Váš majetek.

  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
  Článek 11

  (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.


  Justitianus

  Vložil Čtenář. (bez ověření), 26. Červen 2022 - 11:50

  Justipatlanus, tohle je největší prasárna, jakou jste dosud napsal.

  Vložil OK (bez ověření), 26. Červen 2022 - 10:12

  Na netu je vysvětlení ministerstva vnitra: Co se týče nouzového otevírání bytů, automobilů a jiných prostor fyzickou osobou nebo právnickou osobou na základě živnostenského oprávnění (např. zámečník) uvádíme, že žádný právní předpis nestanoví podmínky, jejichž splnění by umožňovalo, aby na objednávku byl jako služba v rámci podnikání otevřen byt nebo motorové vozidlo, k němuž nemá objednatel klíče. Takový právní předpis být vydán ani nemůže, neboť nelze dopředu vydáním právního předpisu závazně stanovit, že o podezření z účasti na trestném činu otevřením bytu nebo motorového vozidla se nejedná, jestliže podnikatel, otevírající byt na žádost objednatele této služby, si např. podle občanského průkazu ověřil, že objednatel má v domě trvalý pobyt. Z trestního zákona, v němž jsou stanoveny podmínky odpovědnosti za trestný čin a za účast na jeho spáchání, však obecně vyplývá, že trestně odpovědný za účastenství na trestném činu by podnikatel otevírající byt nebo vozidlo na zakázku mohl být pouze tehdy, pokud by věděl, že otevírání bytu nebo vozidla může být neoprávněné, a pro případ, že by tomu tak skutečně bylo, s tím byl srozuměn. Zjednodušeně řečeno trestní odpovědnost podnikatele by připadala v úvahu, pokud by z jeho chování a jednání při poskytování služby bylo patrné, že je mu zcela lhostejné, zda objednatel služby žádá o otevření bytu či vozidla oprávněně či nikoli. Jestliže podnikatel před otevřením bytu či vozidla projeví opatrnost např. tím, že podle občanského průkazu objednatele ověřuje, zda objednatel v domě bydlí, za stejným účelem se dotazuje sousedů, žádá předložení listiny prokazující právo k užívání bytu či vozidla anebo provedení služby podmíní písemnou žádostí objednatele, dává tím jasně najevo, že mu otázka oprávněnosti otevření bytu či vozidla lhostejná není, a proto by jeho trestní odpovědnost za neoprávněné otevření bytu či vozidla jako účastníka na spáchaném trestném činu sotva mohla připadat v úvahu. Závěrem uvádíme, že je vždy na uvážení osoby, která bude nouzové otevírání dveřního uzávěru provádět, zda konkrétní okolnosti případu spolu s předloženými důkazy (občanský průkaz s uvedením trvalého pobytu, prohlášení, svědectví sousedů) posoudí jako věrohodné, neboli že bude vnitřně přesvědčena, že se otevřením dveřního uzávěru nedopouští spoluúčasti na trestném činu.

  V našem případě se nejedná o trestní čin, je to přestupek, ale postup stejný. Jmenovka na schránce mluví za vše. Přestupku se dopustil ten, kdo žádal o otevření i ten, kdo otevřel :-)

  Vložil Radil (bez ověření), 25. Červen 2022 - 14:56

  Zkuste tvrdit vzniklou škodu nad 10 000 Kč. Do výše škody můžete zahrnout vedle přímých nákladů na uvedení do původního stavu zejména i náhradu za čas, který jste věci musel věnovat (sepis podání, čas strávený dopravou) a který byste jinak byl mohl věnovat Vaší lukrativní výdělečné činnosti, a dále škodu vzniklou nemožností dostávat poštu, tj. musel jste opakovaně chodit na poštu s dotazy, zda tam není pro Vás nějaká zásilka a dále jste musel obovolávat ty, co Vám obvykle píší (vyjmenujte dlouhý seznam úřadů), zda Vám něco neposlali. Nad 10 000 Kč se při dnešních cenách dostanete snadno, do této částky se věcí nebudou zabývat.

  Vložil OK (bez ověření), 25. Červen 2022 - 15:51

  Díky, ale to je moc vysoká částka, bohužel.

  Vložil Ookla (bez ověření), 25. Červen 2022 - 12:47

  Pokud to policie nabere, tak to zcela jistě předá na přestupky a tam, pokud nejsou důkazy kdo a co spáchal, tak to rovnou odloží…

  Proto musíte ty důkazy předat rovnou policii, kdo to odstranil, tedy pokud takové důkazy máte, domněnky nestačí.

  Vložil OK (bez ověření), 25. Červen 2022 - 14:53

  Co to je za nesmysl, policii předejte kdo to udělal, jinak to nevezmou. Policie to převzala, sepsali protokol, bude vyšetřovat, šla nafotit. Já nechci znát pachatele, chci aby si předseda nedovoloval otvírat soukromou schránku, odstraňovat ji, znemožňovat odebírání pošty. Když už si to dovolil, aby za to dostal přes prsty. nebyli jsme doma, nemohli jsme to řešit. Mohl v drogerii Teta být zakoupen například přípravek „HG odstraňovač pachů, který je speciálně vyvinutý pro odstraňování nepříjemných pachů biologickým způsobem. Přípravek pachy nemaskuje, ale odstraňuje jejich zdroj pomocí přírodních enzymů a mikrobů. Přípravek odstraňuje pachy způsobené např. domácími zvířaty, močí, výkaly, zvratky atd. Pachy nemaskuje, ale definitivně odstraňuje jejich zdroj. Působí během 30 minut.“ Není levnější, účinnější a rychlejší řešení takové řešení než pozvání zámečníka atd. Každý přestupek bývá potrestán, pokutou se hradí práce úředníků. Ale díky i za takové „rady“

  Vložil Kolbaba (bez ověření), 25. Červen 2022 - 15:35

  Pokud vam predseda dal pisemne sdeleni, ze to demontoval, pak prece mate dukaz.

  Bez dukazu by policie to jen dala na mesto a mesto to odlozilo. Vyzkousene.

  Ale je zajímavé, že řešíte demontáž schránky a neřešíte, proč tam máte hovna ve schránce?!

  Vložil Sousedka (bez ověření), 26. Červen 2022 - 7:51

  Mít za souseda pana OK je asi terno. Na hrubý pytel platí hrubá záplata. Nicméně pan OK stále nechápe, že chyba je prvotně u něho.

  Vložil Čtenář. (bez ověření), 26. Červen 2022 - 11:51

  Sousedko, „s vámi bych chtěl dvojdomek“.

  Vložil OK (bez ověření), 25. Červen 2022 - 15:58

  Mám maily, foto, policie si to nafotila. Jak mám řešit proč to je pomazané, koho se mám zeptat? Možná někomu vadí, že z naší schránky nejde nic vytáhou jako z ostatních, máme ji větší, dříve se nám ztrácely časáky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".