Předseda SVJ nechce poskytnou dokumentaci k nahlédnutí

Vložil Papaja (bez ověření), 18. Únor 2021 - 9:12 ::

Dobrý den,

chci se zeptat, jak postupovat, když předseda SVJ nechce poskytnout k nahlédnutí dokumenty k domu. Vymlouvá se na COVID a možnost nákazy. Navrhoval jsem možnost vložení dokumentů do schránky. Braní se tím, že originály nechce dát z ruky. Dále jsem navrhoval možnost elektronocké kopiie. To prý není schopný obstarat.

Předem díky za tipy.

  • nahlížení do dokumentů

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil člen SVJ, 18. Únor 2021 - 22:07

Případ, který jsem popsal, jsem řešil ještě před rokem 2020. Odkázat se na uvedený judikát Nejvyššího soudu mi poradili v právní poradně. Možnost podat trestní oznámení jsem tehdy telefonicky konzultoval s PČR. Pokládal jsem to však spíše za psychologický tah než za právní krok. Vycházel jsem z toho, že pokud výbor SVJ své písemnosti před členy tak úzkostlivě tají, pak sotva bude mít zájem, aby se mu v papírech začala šťourat policie. A zabralo to. Ani ten jeden list papíru mi neúčtovali.

Vložil Justitianus, 18. Únor 2021 - 23:01

Pane Člene SVJ, ono je bezvýznamné kdy jste to řešil. Je také bezvýznamné co Vám poradili v právní poradně. Bohužel soudci jsou padlí na hlavu a už vícekrát se stalo, že odmítli právě Vámi zmíněný judikát 29 Cdo 3704/2009 – s tím, že není použitelný pro SVJ. Já to vím. Proto jsem Vás ihned upozornil na Váš omyl.

Zde o tom psal pan TN v roce 2018. Přímo na tomto portálu. Argumentoval u soudu právě usnesením Nejvyššího soudu 29 Cdo 3704/2009, ze dne 22. 2. 2011. A dopadl velmi špatně. Narazil. Cituji jeho slova:

Ano, tímto rozhodnutím NS jsem samozřejmě argumentoval a ještě jedním obdobným nálezem ÚS. Na svou podporu jsem přidal i několik rozhodnutí NSS, ta soud zcela odmítl, protože jde o sféru veřejného práva. Rozsudek 29 Cdo 3704/2009 také odmítl, jelikož jde o sféru obchodních korporací, kde je členství dobrovolné, kdežto členství v SVJ je povinné (zajímavé, že shodně argumentovala soudkyně JUDr. Eva Svobodová z VS Praha, že nelze do bytového spoluvlastnictví přenášet judikaturu z obchodních společností). 

(…)

Takže já se nemám o co opřít, nemohu se opřít o právní předpis, judikaturu ani odbornou literaturu.

Samozřejmě, všechny tyto argumenty znám, prolezl jsem portalsvj.cz a přečetl veškerou odbornou literaturu k ZoVB a NOZ (bytové spoluvlastnictví), přečetl desítky rozhodnutí VS a NSS, některými jsem u okresního soudu argumentoval. Na soudce to neplatí. 

Napsal TN dne 19.2.2018 v přís­pěvku http://www.portalsvj.cz/…ne-nahlizeni#…

Takže judikátem 29 Cdo 3704/2009 určitě nebylo možno argumentovat před rokem 2020, a už vůbec ne dnes, kdy je možno (ode dne 1.7.2020) argumentovat přímo zněním § 1179.

Ustanovení § 1179 ovšem nedává vlastníkovi jednotky právo na poskytnutí kopie písemnosti – tohle jste tazateli taky nesprávně tvrdil.

Justitianus

Vložil Petr T (bez ověření), 19. Únor 2021 - 21:01

Právo nahlížet a pořizovat výpisy znamená i právo na kopii za náhradu nákladů. Určitě v případě, pokud vedení SVJ není ochotno dokument pro pořízení kopie zapůjčit. Mám-li povinnost, jsem povinen ji splnit a argument, že ho nechci půjčit a nevím jak udělat kopii, jaksi není argument pro to, abych ji nesplnil. Tzn. ať SVJ sdělí možnosti, jak je tuto povinnost schopno splnit. … ledaže by šlo o vzácný tisk, který by se pořízením kopie poškodil. :-))) Pokud SVJ klade odpor, nezbývá než soud, odvolání, dovolání, atd. Tak už to tu chodí. Nezdá se mi, ale že by se u tak stupidní kauzy dospělo až k dovolání. K odvolání, to bych věřil. :-)

Vložil Justitianus, 19. Únor 2021 - 21:52

Je to zde nekonečná galerie lidské blbosti …

  • Pane Petře T., nemáte pravdu. Fantazírujete. Vlastník jednotky nemá zákonný nárok na to, aby pro něj SVJ zhotovovalo kopie. SVJ není copycentrum.

Podle § 1179 zákona platí, že u [SVJ] „… může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie“. Z uvedeného plynou dva důležité závěry:

• Za prvé:
Právo nahlížet je odlišné od práva na kopírování. Obě práva jsou v zákoně zmíněna odděleně vedle sebe. Jde tedy o dvě různá, navzájem odlišná oprávnění. Nahlížení tedy není možno vykládat jako „právo požadovat aby SVJ zhotovilo kopii nahlíženého dokumentu“. Nic takového zákon SVJ neukládá.
Takže Petr T. nemá pravdu.

• Za druhé:
Právo pořizovat SI kopie je formulováno s použitím slovesa ve zvratném tvaru. Takže vlastníkovi nikdo nic kopírovat nemusí! Vlastník má pouze právo aby si on sám – vlastní pílí a vlastníma ručičkama – pořídil opisy, výpisy či kopie (pomocí nepoškozující reprodukční techniky). SVJ je pouze povinno předložit mu dokumenty k nahlížení; to je ze strany SVJ vše. Žádnou další povinnost ovšem SVJ podle zákona nemá.
Takže Petr T. podruhé nemá pravdu.

Když píšete neustále tytéž nesmysly, děláte to prosém pěkně naschvál, nebo z hlouposti?

Justitianus

Vložil Usměrňovač (bez ověření), 20. Únor 2021 - 11:25

„Vlastník má pouze právo aby si on sám – vlastní pílí a vlastníma ručičkama – pořídil opisy, výpisy či kopie (pomocí nepoškozující reprodukční techniky).“

Píšete, že vlastník má právo si pomocí nepoškozující techniky vlastníma ručičkama pořídit kopie. Prosím o upřesnění. Vlastník si přinese vhodnou nepoškozující reprodukční techniku (kopírku, skener) a hodlá si vlastníma ručičkama pořídit kopie. Orgán mu originály nevydá, neboť – jak jistě souhlasíte – nemá povinnosti dát originály z ruky, stejně tak orgán nemá povinnost vkládat originály do přístroje přineseného vlastníkem. Prosím tedy o upřesnění praktické stránky věci.

Vložil Pavel II (bez ověření), 21. Únor 2021 - 18:48

Vlastník si přinese prachobyčejný tzv. chytrý mobil nebo fotoaparát a příslušné dokumenty do kterých může nahlážet si ofotí.

Vložil Misme, 20. Únor 2021 - 11:09

;-) jste, Justitiane, přestřelil, ne?

Petr T. nefantazíruje o zákonném nároku vlastníka jednotky na to, aby pro něj SVJ vyhotovovalo kopie, ale o právu vlastníka nahlížet a povinnosti povinného ji splnit. A jen mu, povinnému, Petr T. ve vší skromnosti napovídá, jak :-D svízelnou situaci s nahlížením do listin vážících se ke správě a hospodaření SVJ vyřešit, tj. kopií za úplatu. Za sebe dodávám, že v případě pochybností je tak jako tak nutno umožnit kontrolu kopie proti originálu.

Za sebe dodávám, že jde s pravděpodobností 99,999% o subjektivní „svízel“ výlučně na straně statutárního orgánu a že klasifikace materiálu na „vzácný tisk“ opět s pravděpodobností 99,999% výlučně dle subjektivního hodnocení ze strany statutárního orgánu.

Vložil člen SVJ, 18. Únor 2021 - 23:49

Pokud tomu tak je – a Váš výklad mě o tom přesvědčil -, tak je šance členů SVJ domoci se kopií materiálů SVJ opravdu dost mizivá. Co zde chybí, je úřad, v jehož pravomoci by byla kontrola činnosti SVJ nejen v tomto ohledu, ale obecně. Ten však, pokud vím, bohužel neexistuje, takže jedinou cestou, jak ve sporných případech dosáhnout nápravy, je soud, případně PČR, pokud existuje podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku ze strany členů výboru SVJ. To je hodně mizerná situace, řekl bych.

Vložil AndyB (bez ověření), 19. Únor 2021 - 19:17

O jakžch KOPIÍCH to stále píšete? Přečtěte si praktický postup:

http://www.portalsvj.cz/…k-nahlednuti#…

Vložil Justitianus, 19. Únor 2021 - 10:26

Pane člene SVJ (bez ověření), jsem rád, že jste porozuměl tomu co zde opakovaně píšu.

Nerozumím však proč se zmiňujete o nějakém „úřadu“, dokonce o soudu a o policii. Domníváte se snad, že nějaký ouředník s ouředním razítkem bude obcházet jednotlivá SVJ a kontrolovat zda svým členům pořizují nějaké kopie? To je opět názor z říše fantazie. Neschopní lidé vždy volají po tom, aby stát převzal jejich práva a aby za ně nějaký „úřad“ zajišťoval to, co si mohli zajistit sami.

Právo na poskytnutí kopií může přece být uvedeno ve stanovách SVJ!

Není to žádná raketová věda.

Nic nebrání členům SVJ dát si do stanov, že SVJ pořizuje na vyžádání kteréhokoliv vlastníka jednotky kopie smluv sjednaných ve věcech správy, účetních knih a dokladů. Můžete si dát do stanov i to, že tyto kopie bude SVJ vlastníkům doručovat způsobem, který si vlastník zvolil – buď elektronicky, nebo doručením papírových dokumentů do poštovní schránky na adrese, kterou oznámil SVJ.

Vlastník si to samozřejmě zaplatí.

Justitianus

Vložil člen SVJ, 19. Únor 2021 - 13:46

Vám se za mým nickem zobrazují slova „bez ověření“? Mně nikoli. Když jsem se zaregistroval na těchto webových stránkách, přišel mi na moji e-mailovou adresu mail, kde jsem měl kvůli ověření kliknout na odkaz, což jsem učinil. Od té doby se pokládám za ověřeného uživatele. Pokud jsem zase něco nepochopil a mýlím se, tak mě, prosím, poučte. Předem děkuji.

Vložil AndyB (bez ověření), 18. Únor 2021 - 18:28

Papaja, nezbude, než platně doručit správně formulovanou předžalobní výzvu, v ní mmj. specifikovat, co a proč a navrhnout rozumné termíny a současně případně požádat o návrh jiných termínů, v souladu se stanovami, poskytnout přiměřenou lhůtu a poté podat žalobu. To bude fungovat na 99,99%.

Vzory zde neradno psát, neboť minusovači a hejteři pak mají rej.

Pravda je, že dostat z SVJ dokumenty je někdy potíž.

Vložil An_El (bez ověření), 18. Únor 2021 - 22:03

Ještě předtím bych zkusil přes kontrolní komisi nebo revizora SVJ.

Vložil člen SVJ, 18. Únor 2021 - 15:39

Protože jsem svého času řešil obdobný problém, nabízím Vám aspoň stručnou dílčí informaci, která by se Vám možná mohla hodit. Podle § 1179 OZ máte právo na poskytnutí kopie písemnosti. Pokud Vám totiž předseda SVJ strčí příslušný papír pod nos, abyste si jej přečetl, ale nedovolí Vám pořídit si kopii, nebude Vám to moc platné. Upozorňuji proto na rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 29 Cdo 3704/2009, z něhož je patrné, že zmíněné ustanovení OZ je třeba chápat v tom smyslu, že člen SVJ má právo na poskytnutí kopie. Z toho, co píšete, je zřejmé, že se Vás snaží odbýt výmluvami. Já jsem kopii jedné smlouvy páčil z výboru našeho SVJ několik měsíců. Pomohl až odkaz na výše zmíněné precedentní rozhodnutí soudu a hrozba, že na členy výboru podám trestní oznámení. Teprve potom šmejdi vyměkli a kopii mi poskytli. Přeji Vám hodně zdaru!

Vložil Justitianus, 18. Únor 2021 - 18:02

Člen SVJ (bez ověření) se mýlí, a to hned dvakrát. Jeho nesprávné rady jsou tazateli k ničemu. 

  1. Vlastník jednotky nemá zákonné právo na to, aby mu SVJ pořizovalo kopie! SVJ není copycentrum.
  2. Právo vlastníka nahlížet se neodvozuje z judikátu Nejvyššího soudu. Člen SVJ fantazíruje a všechno popletl. Judikát 29 Cdo 3704/2009 se vůbec netýkal SVJ! Právo „pořizovat si opisy, výpisy a kopie“ bylo do občanského zákoníku vloženo teprve zákonem č. 163/2020 s účinností ode dne 1.7.2020.

Kdyby se tazatel odvolával na nepoužitelný 29 Cdo 3704/2009, se zlou by se potázal. Čtenáři, raději nefantazírujte a pište jen o věcech, o kterých něco bezpečně víte.

Justitianus

Vložil taz (bez ověření), 18. Únor 2021 - 18:38

Andy B nekecejte nesmysly. Notáři žádné stanovy nešíří, notáři nic nezakazují, notář pouze ověří, tj, podrobně zapíše průběh něčeho, např. průběh schvalování stnov, nebo průbeh schůze.

Vložil AndyB (bez ověření), 19. Únor 2021 - 19:13

Jasne, takze ty SVJcka si ty stanovy okopirovaly odnekud a notar je sepsal. Kdo jim tak nesmysly o zakazu kopirovani jak podle sablony nasypal? Ja nevim, poucte mne.

Vložil JaVa, 19. Únor 2021 - 19:49

Většinou tyto stanovy, na které poukazujete, právnickým osobám SVJ, „vnutili“ původní vlastníci budov = SBD aj.

http://www.portalsvj.cz/…akazku-scmbd

Přeji hezký večer ke čtení.JaVa

Vložil AndyB (bez ověření), 19. Únor 2021 - 20:37

Děkuji za odkaz. To je přesně ono: https://ibb.co/JCzmKRN

Máte doporučení na ten “správný vzor” pro vlastníky?

Vložil taz (bez ověření), 19. Únor 2021 - 19:46

Notář nesepisuje stanovy.

Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Únor 2021 - 19:42

v „mých“ svj byly stanovy převzaté z návrhů družstva/správce. naštěstí se mi povedlo přesvědčit vlastníky, že jsou v mnoha bodech nesmyslné. ale nechápu, proč spojujete notáře a stanovy. notář jen tiše mlčí a potvrdí, co kdo mektal, i kdyby stanovy byly vyloženě protiprávní. jeho úloha je jen potvrdit, co bylo řečeno, kdo tam byl, ale co je obsahem ho nezajímá. bohužel mnoho vlastníků si myslí, že když u toho je notář, tak je to dobře. notáři jde jen o prachy.

Vložil AndyB (bez ověření), 19. Únor 2021 - 20:15

Chcete mi tvrdit, že ty eSVeJečka si zaplatili advokáta aby sepsal (okopíroval) stanovy a pak si zaplatili notáře, aby je na schůzi zapsal?

Já u toho před 20 lety, kdy se to dělo nebyl… tak třeba vy jste ta pamětnice.

Myslel jsem si, že to bylo takhle: notáři sežeň nám stanovy a pojď je zapsat k nàm na schůzi, odmáváme cokoliv,

Vložil AndyB (bez ověření), 19. Únor 2021 - 20:18

Jo aha, jak píše Java, takže původní byťáky (BD, SBD) dodaly tyhle stanovy (kde většina, než by se namáhala, tak je převzaly 1:1) a pak si je SVJ s notářema odmávaly… Už to chápu.

Ještě mám dotaz na tohle: kdy aktualizaci stávajících stanov (pakliže v nich není uvedena podmínka not. zápisem) může SVJ provést i bez notáře? A z jakého aktuálního vzoru vyjít? Rozhoduje datum vzniku SVJ?|

Vložil Justitianus, 19. Únor 2021 - 19:25

AndyB, ty nesmysly o zákazu kopírování se objevily v návrhu stanov SVJ z dílny SČMBD (Svaz českých a moravských bytových družstev). Tak ten vzor stanov připravili právníci, placení SČMBD.

Jak možná víte, už zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů přikázal bytovým družstvům převádět byty na družstevníky-nájemce, jestliže o to požádají. Celé se to táhlo asi 20 let, a družstva si samozřejmě chtěla udržet kontrolu na domem a odložit vznik SVJ na co nejpozdější dobu.

Proto SČMBD zveřejnil ten nesmyslný návrh stanov. Byl šitý na míru družstvům, která byla během převádění bytů do vlastnictví stále správcem domu. Takže šlo o stanovy nepřátelské k vlastníkům bytů, a naopak velmi vhodné pro diktaturu bytového družstva.

Bytová družstva si tyto nesmyslné stanovy houfně protlačila v době, kdy zmatení vlastníci jednotek nechápali situaci a nezmohli se na organizovaný odpor. Normální člověk by pro takové stanovy nikdy nehlasoval.

Justitianus

Vložil AndyB (bez ověření), 19. Únor 2021 - 19:36

Ano to vím, to už psal lake, váš předchůdce, alter ego, která že to lobby připravila vzor.

Ale vysvětlete mi, když nacházím ve stanovách (ve sbírce) tento text v souvislosti s notářským zápisem, to si myslíte, že ty stanovy zkopíroval horlivý předseda SVJ, anebo spíše je zkopíroval (“připravil”)notář?

V tom byla má pointa o tom, kdo ten text aktivně kopíroval.

A co nevím a nechám se poučit je, kdy aktualizaci stávajících stanov (pakliže v nich není uvedena podmínka not. zápisem) může SVJ provést i bez notáře? A z jakého aktuálního vzoru vyjít? Rozhoduje datum vzniku SVJ?|

Vložil taz (bez ověření), 18. Únor 2021 - 16:55

A co jste v té smlouvě zjistil?

Vložil anonymouse (bez ověření), 18. Únor 2021 - 16:29

„zmíněné ustanovení OZ je třeba chápat v tom smyslu, že člen SVJ má právo na poskytnutí kopie.“

Zřejmě jste to ustanovení špatně pochopil. Správně je to tak,že:

"zmíněné ustanovení OZ je třeba chápat v tom smyslu, že člen SVJ má právo pořídit si kopie na své náklady! Pokud mu tyto kopie udělá, po vzájemné dohodě, některý z členů statutárního orgánu SVJ, pak je povinen uhradit smluvní cenu za poskytnuté služby!

Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 18. Únor 2021 - 15:50

Až si přečtete obč. zák. tak možná pochopíte, že členové SVJ nemají právo, aby jim výbor pořizoval kopie:

„Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.“

Výbor není od toho, aby pořizoval kopie pro nějaký pomatený nick člen SVJ!

Vložil Anynomous (bez ověření), 18. Únor 2021 - 14:38

Pokud předseda SVJ není schopen předložit, okopírovat, nebo naskenovat dokumenty patřící vlastníkům SVJ z důvodu obavy nákazy čínským virem, nebude též schopen předat vyúčtování, podepsat jakýkoliv papír, komunikovat z očí do očí, nakupovat, sahat na kliky a vycházet z bytu. Měl by tedy okamžitě odstoupit, protože není schopen práce.

Vložil . (bez ověření), 18. Únor 2021 - 15:31

Dokumenty svj nepatří vlastníkům SVJ. Nic takového jako vlastníci svj neexistuje. Nejdříve si ujasněte pojmy a pak můžete někomu poroučet, že má odstoupit.

Vložil Justitianus, 18. Únor 2021 - 11:17

Do jakých konkrétních dokumentů chcete nahlížet? K čemu mají ty informace sloužit?

Justitianus

Vložil není to tak (bez ověření), 19. Únor 2021 - 22:55

Člen SVJ má právo na předložení dokladů a to způsobem, který máte uveden ve stanovách. Některé stanovy přímo zakazovali členům dělat si kopie. Pokud jste toto ve stanovách zakázané neměli, mohli jste si kopie pořizovat = co není zakázáno, to je dovoleno. Od 1.7.2020 se změnil § 1179, tedy si vlastník může dělat kopie, ofotografovat v každém případě, nikdo jiný mu to dělat nemusí!!! Obracet se na policii nemá vůbec cenu, zkusili jsme to, marná snaha. Policie asi nemá ve své výbavě kalkulačku.

Vložil není to tak (bez ověření), 19. Únor 2021 - 23:28

„chci se zeptat, jak postupovat, když předseda SVJ nechce poskytnout k nahlédnutí dokumenty k domu. Vymlouvá se na COVID a možnost nákazy. Navrhoval jsem možnost vložení dokumentů do schránky. Braní se tím, že originály nechce dát z ruky. Dále jsem navrhoval možnost elektronocké kopiie. To prý není schopný obstarat“

Já bych teda v této době dala předsedovi za pravdu pokud vládní nařízení přikazuje dodržovat odstup 2 m, omezuje kontakt s jinými osobami, … Jistě že kdyby chtěl, dalo by se to udělat, ale vládní nařízení mu umožňuje se vymluvit, že se nechce nakazit. Přeci jen se musíte sejít, musí předat doklady na které budou obě strany sahat, atd. Je nutné ty doklady mít hned teď?

Zajímal by mě váš názor, zda má člen právo nahlížet do mzdových listů předsedy. Předseda si vyplácí vyšší mzdu než byla odhlasována a to tajně už několik let. Žádali jsme o vrácení neoprávněně vyplacených peněz z účtu SVJ, ale dělá mrtvého brouka, takže budeme muset jít k soudu. Nejdříve žádat o nahlížení, protože to předseda odmítl, pak vyčíslit přesnou částku. Jak předložit soudu přesnou částku za 6 let, ofotit veškeré převody mzdy na účet předsedy by bylo dost náročné. Vyřešil by to mzdový list, ale nevím, zda se jedná o dokument, který můžeme požadovat. Děkuji za vaše názory.

Vložil Papapa (bez ověření), 12. Březen 2021 - 9:40

„Já bych teda v této době dala předsedovi za pravdu pokud vládní nařízení přikazuje dodržovat odstup 2 m, omezuje kontakt s jinými osobami, … Jistě že kdyby chtěl, dalo by se to udělat, ale vládní nařízení mu umožňuje se vymluvit, že se nechce nakazit. Přeci jen se musíte sejít, musí předat doklady na které budou obě strany sahat, atd. Je nutné ty doklady mít hned teď?“

Po předsedovi SVJ tyto dokumenty vyžaduji přes půl roku. Tj. kdy opatření nebyla tak přísná. Zareagoval až na 3tí email. To jsem mu jednou volal se stejným požadavkem a na to mi odpověděl, že na pi****** nemá čas. A ještě doplním, že ve stanovách máme jasně napsáno, že si vlastník kopie muže pořizovat.

Pro doplnění: Celá tato situace vznikla při zateplení domu, který měl být dokončen v dubnu 2020. Do dnešního dne nejsou některé věci dodělány. Dále výběrové řízení na stavební firmu bylo zvláštní, proto se chci podívat na dokumenty.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".