Vložil Justitianus, 19. Únor 2021 - 21:52

Je to zde nekonečná galerie lidské blbosti …

  • Pane Petře T., nemáte pravdu. Fantazírujete. Vlastník jednotky nemá zákonný nárok na to, aby pro něj SVJ zhotovovalo kopie. SVJ není copycentrum.

Podle § 1179 zákona platí, že u [SVJ] „… může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie“. Z uvedeného plynou dva důležité závěry:

• Za prvé:
Právo nahlížet je odlišné od práva na kopírování. Obě práva jsou v zákoně zmíněna odděleně vedle sebe. Jde tedy o dvě různá, navzájem odlišná oprávnění. Nahlížení tedy není možno vykládat jako „právo požadovat aby SVJ zhotovilo kopii nahlíženého dokumentu“. Nic takového zákon SVJ neukládá.
Takže Petr T. nemá pravdu.

• Za druhé:
Právo pořizovat SI kopie je formulováno s použitím slovesa ve zvratném tvaru. Takže vlastníkovi nikdo nic kopírovat nemusí! Vlastník má pouze právo aby si on sám – vlastní pílí a vlastníma ručičkama – pořídil opisy, výpisy či kopie (pomocí nepoškozující reprodukční techniky). SVJ je pouze povinno předložit mu dokumenty k nahlížení; to je ze strany SVJ vše. Žádnou další povinnost ovšem SVJ podle zákona nemá.
Takže Petr T. podruhé nemá pravdu.

Když píšete neustále tytéž nesmysly, děláte to prosém pěkně naschvál, nebo z hlouposti?

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.