Předpis plateb

Vložil 100 % (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 4:37 ::

Přišel mi předpis plateb, který obsahuje mj. následující položky:

správa domu

fond oprav

Co z toho jsem povinen hradit? Součet obou položek? Vyšší z nich? Nižší z nich? Žádnou? Mohu si vybrat?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil janica, 23. Prosinec 2015 - 12:59

  Můžete někdo předložit, jak má vypadat správný předpis plateb, aby vlastníci neměli námitky?

  Vložil Poznamka (bez ověření), 24. Prosinec 2015 - 10:01

  Udivuje mne počet plusů, i když ta věta je nesmyslná. Předpis plateb je popis pohledávky tj. soupis názvů účelů a částek. Námitky vlastník může mít formě sdělení nebo obsahu. Nesprávně můžou být popisy účelů, to ovšem záleží na tom, jak jsou druhy nákladů sdružovány do položek předpisu. Správných vzorů je nespočet Nesprávnost obsahu nelze poznat vůbec!

  Vložil Poznamka (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 21:36

  Položku předpisu plateb (dále jen PPP) za SVJ – (název, co obsahuje, za kolik) stanovuje rozpočet, vyhotovený dle vnitřního předpisu SVJ (stanovy, pravidla hospodaření). Z toho plyne, že nelze oddělit schválení položek předpisu záloh a příspěvků od schválení rozpočtu. PPP je individuální pro každé SVJ, neboť platí se jen to, co se objednává. Položka platby představuje částku přispění vlastníka na druhy budoucích nákladů, které mají shodné pravidlo pro vyúčtování a to:
  = lhůtu (krátkodobé, dlouhodobé)
  = metodu financování (zálohové, příspěvkové)
  = metodu rozpočítání společného výkonu na vlastníky (T, TUV, SV, vlastnickým podílem, stejným dílem, …)
  = metodu vypořádání výsledku (finančně vyrovnat, nefinančně vyrovnat, převézt zůstatek,..)
  = metodu účtování (výsledkově, rozvažně). 

  Příklad návrhu číslování a uspořádání položek PPP: 1–9 – služby
  10–19 – správa domu a pozemku
  21–29 – vlastní správa SVJ
  31–39 – akce dlouhodobé rekonstrukce
  41–49 – finanční služby úvěrů a stavebního spoření. 

  Příklad PPP nákladů služeb a správy domu a ostatních nákladů:
  služby:
  1 – studená voda, 2 – teplá užitková voda, 3 – teplo, 4 – el. energie spol. prostor
  správa domu a pozemku:
  11 – úklid spol. prostor, 12 – pojištění společného majetku, 13 – provoz výtahu,
  14 – odpad, 18 – běžné opravy krátkodobé , 19 – ostatní výkony správy domu,
  vlastní správa SVJ:
  21 – odměny stat. orgánu, 22 – odměny ext. správce, 23 – ostatní vlastní náklady,
  akce dlouhodobé rekonstrukce:
  31 – rekonstrukce střechy, 32 – zateplení půdy,
  finanční služby úvěrů a stavebního spoření:
  41 – náklady splátek půjčky na zateplení fasády domu.

  Vložil janica, 23. Prosinec 2015 - 23:02

  Můžete napsat, co zahrnuje položka 19 – ostatní výkony správy domu a 23 – ostatní vlastní náklady.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 23:57

  19 obsahuje vše ostatní co neodpovídá druhově 11–18 např. ostraha domu
  23 co nepatří do 21–22 např. nájem místnosti na schůzi

  Vložil lake, 23. Prosinec 2015 - 8:57

  Fond oprav je samozřejmě nesmysl, ledaže by tento pojem byl nějak definován v prohlášení vlastníka budovy, nebo ve stanovách vašeho SVJ. V zákonu určitě takovou povinnost nenajdete.

  To platí jak pro SVJ(2000), tak i pro SVJ(2012).

  Také se seznamte s případnými usneseními shromáždění ohledně plateb záloh a příspěvků. SVJ by na ně mělo odkázat, až Vám bude prokazovat důvod Vaší úhrady. Je-li příslušné usnesení neurčité či nesrozumitelné, nemělo pro Vás právní účinky. Bylo ale třeba je napadnout a nečekat až podle vadného usnesení dostanete předpis plateb.

  Máte ze zákona právo znát u každé jednotlivé položky důvod platby. To znamená nejen na jaký konkrétní účel je částka určena, ale také jaké je datum použití částky. A samozřejmě je třeba, aby Vám údajný věřitel k tomu závazně sdělil, zda se jedná o příspěvek (konečnou platbu), o krátkodobou zálohu, nebo o dlouhodobou zálohu.

  Veškeré plánované náklady na opravy, údržbu a technické zhodnocení domu musí být podloženy rozhodnutím shromáždění (souhlas tříčtvrtinové většiny všech u SVJ(2000)). U SVJ(2012) viz § 1128 a následující, případně platí stanovy, obsahují-li kvorum vyšší než stanoví zákon.

  Začněte tím, že okamžitě reklamujete předpis pro neurčitost a nesrozumitelnost. Zároveň vyzvete SVJ aby splnilo svou zákonnou povinnost prokázat důvod každé platby. Poskytněte k tomu SVJ přiměřenou lhůtu a určete pevně den, hodinu, minutu a místo (což bude místo sídla právnické osoby podle rejstříku).

  lake

  Vložil Dejvická (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 13:57

  Vůbec nechápu, proč několik horlivců mínusovalo tuto odpověď.

  Odpovím si sám – předsedové a členové výboru, kterým samozřejmě nevyhovuje, že by něco museli zdůvodňovat, prokazovat.

  Pche…

  Vložil Poznamka (bez ověření), 24. Prosinec 2015 - 2:28

  SVJ by na ně mělo odkázat, až Vám bude prokazovat důvod … – důvod, účel, název položky jsou tentýž charakteristiky nároku proč SVJ chce od vlastníka peníze. Někdy ta položka je nákladem jednoho druhu (např. odvoz odpadu) jindy může být skupinová typu „ostatní…“. Co to znamená „prokázat důvod“? tj. že bude existovat takový druh nákladu (-ů)? Máme smlouvu na odvoz odpadu, je to ten důkaz důvodu?
  Je-li příslušné usnesení neurčité či nesrozumitelné – je to relativní charakteristika a pro koho je …? Usnesení schvaluje: pro příští rok očekávané náklady odvozu odpadu za SVJ ve výši 35 800,– Kč. Je to určitý a srozumitelný, jistěže ne, protože to číslo je výstupem aplikace rozpočtové metody a to bude „určitý a srozumitelný“ až Vám to někdo vysvětlí a druhá strana to pochopí. Takže „usnesení neurčité či nesrozumitelné“ nemusí znamenat vůbec nic.
  jaký konkrétní účel je částka určena, ale také jaké je datum použití částky. – položka předpisu platby vyjadřuje nárok (pohledávku SVJ vůči plátci-vlastníkovi) kolik peněz má uhradit na běžný účet. Na účtě BÚ peníze nejsou „značkovány“ od koho a na co mají být použity. Budou sloužit na úhradu závazku SVJ. Rozpočtujeme-li nárok na opravu nevím předem, že někdo rozbije okno na chodbě, kdy, kdo a za kolik to opraví. Ale to jsou již atributy užití zdroje z nároku. Předepisuji pro příští rok nárok na opravy nepředvídatelných poškození 120 tis. jako v loni a z poznatku, že tento stav je cca konstantní. Jiná situace je u TZ a finančně náročných akcí péče, kde náklad v minulosti nebyl ale nyní bude a mohu odhadnout kdy bude akce realizována a kolik to bude stát. Mimo těchto údajů je třeba i schválit samotnou akci podle schvalovacích procedur.
  Ty minusy jsou tam proto, že proces tvorby předpisu plateb je popsán zmateně a nepřesně a je nezodpovědné, že vlastníci by již iniciovali na základě toho soudní kauzu pro neuznání předpisu plateb. To že vlastník něčemu nerozumí a frázovitá proklamace o neurčitosti a nesrozumitelnosti ještě netvoří soudní případ, ale vlastník by měl vědět co a proč je tam něco špatně.

  Vložil Páv (bez ověření), 24. Prosinec 2015 - 9:33

  Pane Poznámko,

  pokud roční náklady na odvoz odpadu činí 35 800,– Kč, potom se předepíší zálohy na odvoz odpadu v této výši. Účel platby je uveden a částka prokázána, tady není o čem hlasovat. To, že náklady případně mohou být vyšší, není důvod pro předepisování vyšších záloh, to se účetně srovná dodatečně. Jiný příklad ani argument neuvádíte.

  Předmětem diskuse jsou neurčité a nesrozumitlené předpisy, označené např. „ostatní výkony správy“, jak uvedeno shora, nedo podobně. Diskutuje se, zda je třeba takovéto neurčité a nesrozumitelné předpisy nechat zneplatnit soudně, a nebo stačí oznámit nesouhlas a neplatit. K tomu se zde vyjádřete.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 24. Prosinec 2015 - 10:22

  Položky předpisu musí být koncipovány tak, aby zahrnovaly i předem nepředvídatelné druhy nákladů. To se řeší položkami typu „Ostatní…“ nebo položkami typu „kontejner“ druhově nespecifikované např. „provoz domu“. Pořád lepší je první řešení, kde bude nízká záloha jen na skutečně nepředvídatelné náklady, než to druhé řešení, kde je mnoho druhově nespecifikovaných nákladů.

  Vložil Frutarián (bez ověření), 24. Prosinec 2015 - 11:50

  Jak jste přišel na to, pane Poznámko, že předpis by měl každý měsíc zahrnovat i nepředvídatelné náklady? V jaké výši? Jinými slovy žádáte, aby zůstatek zálohy na nepředvídatelné náklady stále rostl. Co Vás k takovémuto požadavku vede?

  Co byste říkal na to, že každý vlastník jednotky složí jednorázově (nebo bude skládat po určitý omezený a předem oznámený počet měsíců) jako zálohu na nepředvídatelné náklady částku ve výši jistého podílu ročních nákladů. Berete? Nebo stále ještě trváte na tom, že suma složených záloh na nepředvídatelné náklady, jak píšete, musí stále růst?

  Vložil lake, 24. Prosinec 2015 - 18:52
  • Pan Poznámka napsal: „Položky předpisu musí být koncipovány tak, aby zahrnovaly i předem nepředvídatelné druhy nákladů.“

  Toto samozřejmě není pravda.

  Podle § 15 odst. 2 ZoVB platí o zálohách toto: „Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech.“

  Z uvedeného je zřejmé, že zákon počítá pouze se zálohami na nutné předpokládané náklady. To znamená že půjde o zálohy na na předem naplánované náklady. A pouze na takové náklady, které bude skutečně nutné vynaložit. Zákon vůbec nepočítá se zálohami na neznámé a nepředpokládané náklady, protože to by byla naprostá pitomost a nebylo by možné žádným způsobem zkontrolovat oprávněnost požadavku.

  Těžko by pan Poznámka prokazoval, že jeho „zálohy na předem nepředvídatelné náklady“ bude skutečně v budoucnu nutné vynaložit. Tento pán je podvodník – zřejmě předseda v SVJ – který chce tahat vlastníkům peníze z kapsy bez důvodu.

  lake

  Vložil Poznamka (bez ověření), 24. Prosinec 2015 - 23:09

  Můj návrh naopak je v souladu se zákonem, neboť předpokládám výskyt nákladu nepředvídatelného druhu resp. druhu, kterého do výčtového seznamu položek zařadit nelze. Nárok dokladuji stejně jako u ostatních položek předpisu, z účetní evidence minulého roku zjišťujeme charakter a objem takových případů. Např. právní výpomoc na vymáhání dluhů – pokud takový druh nákladu SVJ v předpisu nemá, lze úhradu řešit i mimořádným příspěvkem až SVJ fakturu závazku obdrží. Ale zkušený předseda ví, že za 14 dní (splatnost fa) není šance ani částky do 200 od všech vlastníků vybrat, proto je bezpečnější zálohová forma financování takových případů.
  předem naplánované náklady. A pouze na takové náklady, které bude skutečně nutné vynaložit. – rozpočtování jako metoda plánování vždy předvídá jevy budoucí předem a tudíž o jevech budoucích (nákladech) nelze tvrdit že „bude skutečně nutné vynaložit“. Ale takto v zákoně není, to je Vaše zkomolení obsahu výkladem. Tato specifikace je určena na stanovení výše zálohy…“Výši záloh si určí vlastníci …tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v „budoucnu“.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 25. Prosinec 2015 - 8:14

  Skvěle řečeno a obdivuji i to, jak dokážete reagovat věcně, ač se to Vaši oponenti snaží převést do osobní roviny. Více takových věcných příspěvků a věcné diskuse by tomuto portálu určitě prospělo.

  Vložil Pub (bez ověření), 25. Prosinec 2015 - 1:28

  „…právní výpomoc na vymáhání dluhů …“

  pane Poznámko, opláchněte se studenou vodou a zklidněte se:
  že Vy řešíte, nebo Vaše SVJ řeší „lůzo-morálku“ tím, že obecně navýší zálohy na správu domu, abyste si pak mohli finančně pokrýt Vaše výstřelky s cashflow, případně financovat právní-nedochůdčata se kterými konzultujete (za peníze, které vyberete dle §15/2) Vaši neschopnost vymáhat dluhy po neplatičích neznamená, že tak je to správně. Zálohy dle §15/2 jsou určeny na správu domu dle §15/1 a k Vašemu údivu, je skutečně MUSÍTE stanovit předem, pokud chcete příspěvek i od vlastníků:ne-ovcí.

  PS: náklady na právní povyraženíčka, platí ten kdo je prohraje: pokud je to vlastník: platí ON, pokud SVJ: platí to za SVJ ovce které si to nechají líbit, jinak vlastníci-znalí vymáhají tuto škodu, kterou provedly osoby pověřené vykovávat v SVJ správu domu. V každém případě financování právních služeb (týkajících se sporů s neplatiči) není správou domu – což neznamená, že si SVJ nemůže vzít krátkodobý úvěr (od vlastníků, banky či lichváře) aby je mohlo překlenovat.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 27. Prosinec 2015 - 12:21

  Dobrá rada je k nezaplacení, jsem klidný, neboť nejde-li o zdraví, jde o „kozí pšouk“.
  Ujišťuji Vás, že v našem SVJ neřešíme „lůzo-morálku“, nenavyšujeme zálohy na správu domu, nefinancujeme právní-nedochůdčata a nekonzultujeme vymáhání dluhů protože naštěstí žádného neplatiče nemáme ani neměli. A nemáme a neměli žádné zkušenosti ani se soudy ani s právníky a doufám, že nám to dlouho vydrží. Zálohy i na příspěvky (vše financujeme zálohově) stanovíme předem, protože jinak to ani nejde.
  V našem SVJ hospodaříme transparentně. Každý měsíc na webu SVJ je k dispozici výpis BÚ s popisem každé finanční transakce. Každý rok po uzavření je k dipozici celé účetnictví (Položková evidence analytických účtů) s detailním popisem každého obratu účetního případu. Projednání výsledků hospodaření má podkladový materiál přes 10 stránek obsahující laický popis výsledků hospodaření. A přesto vlastníci schůzi nenavštěvuji (asi nemají proč)!
  PS: Přeji klidný zbytek vánočních svátků a šťastný nový rok.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".