Vložil lake, 23. Prosinec 2015 - 8:57

Fond oprav je samozřejmě nesmysl, ledaže by tento pojem byl nějak definován v prohlášení vlastníka budovy, nebo ve stanovách vašeho SVJ. V zákonu určitě takovou povinnost nenajdete.

To platí jak pro SVJ(2000), tak i pro SVJ(2012).

Také se seznamte s případnými usneseními shromáždění ohledně plateb záloh a příspěvků. SVJ by na ně mělo odkázat, až Vám bude prokazovat důvod Vaší úhrady. Je-li příslušné usnesení neurčité či nesrozumitelné, nemělo pro Vás právní účinky. Bylo ale třeba je napadnout a nečekat až podle vadného usnesení dostanete předpis plateb.

Máte ze zákona právo znát u každé jednotlivé položky důvod platby. To znamená nejen na jaký konkrétní účel je částka určena, ale také jaké je datum použití částky. A samozřejmě je třeba, aby Vám údajný věřitel k tomu závazně sdělil, zda se jedná o příspěvek (konečnou platbu), o krátkodobou zálohu, nebo o dlouhodobou zálohu.

Veškeré plánované náklady na opravy, údržbu a technické zhodnocení domu musí být podloženy rozhodnutím shromáždění (souhlas tříčtvrtinové většiny všech u SVJ(2000)). U SVJ(2012) viz § 1128 a následující, případně platí stanovy, obsahují-li kvorum vyšší než stanoví zákon.

Začněte tím, že okamžitě reklamujete předpis pro neurčitost a nesrozumitelnost. Zároveň vyzvete SVJ aby splnilo svou zákonnou povinnost prokázat důvod každé platby. Poskytněte k tomu SVJ přiměřenou lhůtu a určete pevně den, hodinu, minutu a místo (což bude místo sídla právnické osoby podle rejstříku).

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.