Přední odbornice na bytové spoluvlastnictví JUDr. Pavlína Brzobohatá obdržela právnickou cenu

Vložil TN. (bez ověření), 21. Leden 2020 - 7:34 ::

Předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Pavlína Brzobohatá se stala další ze soudkyň a soudců Nejvyššího soudu oceněných medailí Antonína Randy. Čerstvá nositelka bronzové medaile, pojmenované po významném českém akademikovi, právníkovi a politikovi prof. JUDr. Antonínu Randovi /1834–1914/, se specializuje na rozhodování ve věcech sporů nájemních, sporů o vyklizení domu či bytu, popř. nebytových prostor, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek,ve věcech úhrad a nároku za omezení vlastnického práva, ke kterému došlo vlivem státem regulovaného nájemného anebo ve věcech výkonu rozhodnutí a exekucí. Pavlína Brzobohatá byla jmenována soudkyní v roce 1993. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a jejím prvním působištěm byl Okresní soud v Ostravě. Od roku2004 působila u Krajského soudu v Ostravě, soudkyní civilního kolegia Nejvyššího soudu se stala v roce 2011.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil http://znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=776 (bez ověření), 28. Leden 2020 - 19:24
  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 24. Leden 2020 - 8:58

  O skutečnosti, že JUDr. Brzobohatá je odbornice nesvědčí jen uvedené ocenění, ale především, že její rozsudky nejsou zpochybněny Ústavním soudem.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 24. Leden 2020 - 13:12

  dle Ústavního soudu (II.ÚS 4235/18 z 13.9.2019)soudci Brzobohatá, Ferák a Dýšková svým rozsudkem porušili právo stěžovatelky na svobodné jednání a právo vlastnit majetek. takže toliko k mylnému tvrzení, že její rozsudky nejsou zpochybněny Ústavním soudem.

  jedná se o rozsudek NS 26 Cdo 2307/2018 z 25.09.2018 (v krátkosti – subjekt A pronajal pozemek subjektu B. následně subjekt A pronajal část tohoto pozemku subjektu C s tím, že subjekt B s tím souhlasil a subjekt C věděl o tom, že tento pozemek má pronajatý subjekt B. Nejvyšší soud označil nájemní smlouvu za absolutně neplatnou, což je samozřejmě totální nonsens, jak správně vyložil ÚS.)

  je zajímavé, že tito soudci v případě SVJ tvrdí, že je nepřípustný zásah státní moci do soukromoprávních vztahů, ale pokud se týče soukromoprávních vztahů mimo SVJ, tak to zasahují extenzivně – viz dané rozhodnutí ÚS.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 22. Leden 2020 - 19:57

  dle JUDr. Brzobohaté totiž členové SVJ v ČR nemají žádnou reálnou možnost se bránit nezákonným usnesením shromáždění SVJ v nevýznamných záležitostech, které jako nevýznamné označí soud.

  tzv. věcné omezení soudního přezkumu, který hlásá JUDr. Brzobohatá a další orlové práva z NS, je v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. nelze, aby soudní přezkum byl umožněn pouze u významných záležitostí. soudní přezkum zákonnosti musí být umožněn u VŠECH záležitostí, tak jako to mají všichni členové ostatních právnických osob (a.s., s.r.o, družstva, honebního společenstva, spolku).

  Vložil Justitianus, 5. Únor 2020 - 3:41
  • anon1234_ napsal: … nelze, aby soudní přezkum byl umožněn pouze u významných záležitostí. soudní přezkum zákonnosti musí být umožněn u VŠECH záležitostí

  Nejsem si jist zda máte pravdu. Řekněme, že šlo o nevýznamnou záležitost, která vyžaduje nadpoloviční většinu hlasů přítomných vlastníků. Vám se na tom hlasování něco nelíbilo (např. nebylo to uvedeno v pozvánce, nebo se špatně sečetly hlasy, nebo se v zápisu objevila jiná formulace usnesení).

  Vy byste se chtěl i s touto nevýznamnou záležitostí hned obrátit na soud? A proč vlastně? Vždyť nespokojení vlastníci mají možnost svolat nové shromáždění, které o téže věci rozhodne znovu – a tentokrát bez chyb, v souladu se stanovami a se zákonem. Proč byste do toho měl zatahovat soud? Kvůli nějaké nevýznamné prkotině?! Vždyť jde o spoluvlastnické rozhodování o společné věci. A to rozhodnutí mohou spoluvlastníci většinově změnit, kdykoliv se jim zachce.

  Už se soudcům nedivím, že mají plné zuby různých žabomyších spoluvlastnických sporů. Vy sám – a s Vámi i ostaní vlastníci jednotek – můžete o téže věci rozhodovat třebas pětkrát, a platné bude to usnesení, které bude poslední v řadě.

  Pokud ale namísto nového řádného hlasování na nově svolaném shromáždění běžíte s každou drobností k soudu, pak se nedivte, že Vás JUDr. Pavlína Brzobohatá pošle … někam.

  To je jako byste se šel soudit, protože manželka přesolila nebo nedosolila polévku. Jistě, byla to chyba. Ale soudce Vám řekne: „Prosím Vás, tak si tu polévku přisolte, nebo ji nařeďte vodou. Zkrátka si toto vyřiďte v rodině, anebo se rozveďte. Ale neotravujte s tím soud.“

  Justitianus

  Vložil Vlastnice Yvonna (bez ověření), 5. Únor 2020 - 13:49

  „neotravujte s tím soud“

  Ne, to soudce neřekne. Soudce musí řešit každou předloženou věc, pokud není v zákoně uvedeno, že to řešit nemusí. (V některých zemích bagatelní spory řeší jiná instituce než soud.)

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 22. Leden 2020 - 20:25

  Ono by ani tolik nevadilo, kdyby JUDr. Pavlína Brzobohatá byla „pouze“ přední odbornicí na bytové spoluvlastnictví. Takových je více a většinou neškodí, alespoň ne úmyslně.

  Bohužel je to podstatně horší: JUDr. Pavlína Brzobohatá tvoří právo v oblasti bytového spoluvlastnictví a proti jejím škodlivým výkladům není (zatím?) obrana.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".