Právnická osoba ve statutárním orgánu

Vložil lake, 4. Květen 2012 - 10:25 ::

Poměrně rozšířené jsou stanovy SVJ, které výslovně zakazují, aby se členem statutárního orgánu (nebo statutárním orgánem) společenství stala právnická osoba. Toto omezení je uvedeno i v článku IV odst. 2 vzorových stanov SVJ, takže se uplatňuje v desítkách tisíc SVJ.

Otázkou, kterou soudy dosud neřešily, je možný rozpor tohoto ustanovení s Ústavou z hlediska rovnosti práv a povinností členů SVJ. K záležitosti se čerstvě vyjádřil Vrchní soud v Praze v rozsudku 7 Cmo 323/2011 v tomto smyslu:

Členem výboru (pověřeným vlastníkem) SVJ může být i právnická osoba. Ujednání ve stanovách společenství, které by tomu bránilo, je neplatné.
(zdroj informace: http://www.pravo-a-nemovitosti.cz/…-vyboru-svj/)

Zdá se, že mnohá SVJ budou muset poněkud přepsat své stanovy. Bohužel rozsudek obsahuje i další (podle mne neodůvodněné) tvrzení o tom, že členem výboru údajně může být pouze člen SVJ. Nic takového však ze znění ZoVB neplyne, ani to není možno ze ZoVB odvodit.

Je mnoho společenství, v nichž jsou ve výboru i nevlastníci. Rozsudek VS nyní jejich mandát zpochybňuje. Pokud bychom připustili, že i tento názor VS platí, musely by rejstříkové soudy zahájit hromadné vyškrtávání tisíců členů výborů v tisících SVJ. Vznikl by problém zda rozhodnutí těchto výborů lze zpětně označit za platná či zda jsou absolutně neplatná.

Takže 7 Cmo 323/2011 přinesl více problémů než kolik jich vyřešil. Ještě že to je pouhý vrchní soud …

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 5. Květen 2012 - 2:40

  Nový Občanský zákoník (89/2012 Sb.) nabude účinnosti dne 1.1.2014. Podívejme se, jak vyřeší otázku nevlastníka ve výboru.

  Podle § 1205 odst. 2 platí:
  "Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání."

  Z uvedeného plyne, že nový Občanský zákoník nijak nespojuje členství ve výboru s členstvím v SVJ. Jedinou zákonnou podmínkou je svéprávnost a bezúhonnost. Bude tedy možné volit do výboru nevlastníka, tak jako je tomu dosud.

  Namísto nynějšího pověřeného vlastníka zavádí nový ObčZ jenočlenný statutární orgán "předseda". Pro předsedu není stanovena žádná podmínka - nejen že nemusí být členem SVJ, ale podle zákona č. 89/2012 Sb. nemusí být ani svéprávný, ani bezúhonný.

  lake

  Vložil Dušan, 7. Květen 2012 - 10:55

  Je pravda, že „Bude tedy možné volit do výboru nevlastníka“ jak uvedl lake.

  Ale také platí možnost stanovami vyloučit volbu nevlastníka do výboru, jak je uvedeno v důvodové zprávě NObčz.:

  „Mlčení zákona nevylučuje, aby stanovy určily i další podmínky způsobilosti, např. že členem statutárního orgánu může být jen vlastník jednotky.“

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 4. Květen 2012 - 14:30

  …tvrzení o tom, že členem výboru údajně může být pouze člen SVJ. Nic takového však…

  • já bych to neviděl tak černo-bíle. Dost možná je to ukryto v §9/5 a §9/11. V §9/5 se definičně stanovuje „jak vzniká členství“ z čehož logicky plyne kdo „člen“ je a kdo „člen“ není. A na to navazuje §9/11 který již staví na tomto výrazu jako na pojmu, …takto lze stanovisku VS porozumět.
  • ten rozsudek „7 Cmo 323/2011“ na uvedeném odkazu není. Těžko lze tedy o něm polemizovat

  Neználek

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".