Právní a technický rozměr odpojení vody neplatiči

Vložil JuK (bez ověření), 2. Únor 2017 - 12:38 ::

Kompletně rekonstruujeme stupačkové šachty (jsme panelák), chceme udělat nově i datové rozvody a „připravit se“ na technologickou budoucnost. Úpravy stupaček by měly zabránit šíření štěnic, švábů, mravenců, potkanů, myší apod. Nyní pracujeme na projektu. Současně chceme provést takové řešení vodovodních trubek, aby bylo možné neplatiči přerušit vodu. Existují četná rozhodnutí trestních soudů, že majitel nemůže odpojit vodu nájemníkovi (§ 208 t.z.). Je rozdíl mezi odpojením dodávek vody ze strany smluvního dodavatele pro neplacení a svévolným jednáním pronajímatele, který chce donutit neplatícího nájemníka k opuštění bytu. Podle zákona o službách (§ 2) je SVJ poskytovatelem služeb.

Do stanov chceme dát toto ustanovení:
V případě prodlení vlastníka s placením vodného a stočného delšího než jeden měsíc, je společenství oprávněno po předchozí výzvě, jež obsahuje upozornění na možnost přerušení dodávky vody, a jestliže vlastník dluh nedoplatí, dlužícímu vlastníku přerušit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení. Náklady na přerušení a obnovení dodávek uhradí vlastník.

Zajímala by mě však situace, kdy v bytě bydlí neplatící nájemník, majitel bytu je z důvodu neplacení nájmu v druhotné platební neschopnosti a dluží na příspěvcích na správu a zálohách na služby, my mu odpojíme vodu, zda v takovém případě vlastně nepůjde o t.č. a kdo bude pachatelem, zda pronajímatel (který ovšem vodu neodpojil), nebo SVJ coby právnická osoba, nebo členové výboru, kteří dají pokyn k odpojení.

V neposlední řadě se chci zeptat, zda máte zkušenosti s technickými řešeními omezení či přerušení dodávek vody. Vzhledem k tomu, že budeme stupačky kompletně rekonstruovat, můžeme zavést různá opatření.

  • pokojný stav
  • neplatič

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Daniela K. (bez ověření), 3. Únor 2017 - 21:25

Jsme bytové družstvo v domě z roku 1955 a v roce 2016 jsme také realizovali kompletní rekonstrukci vnitřích rozvodů a kotelny. Podařilo se mi prosadit technické řešení – vše vést šachtou na chodbě. Zrušili jsme přípojky plynu do bytů a tím získali prostor pro tříšachtu: voda – silnoproud – slaboproud. Tj. do bytu vede vše z chodby, pro byt máme jeden elektroměr, jeden kalorimetr, po 1 vodoměru na TV a SV, 2 dráty slaboproudu (a v rozvaděči si nájemník rozhodne, zda chce připojit družstevnímu satelitu nebo na některého z 5 dodavatelů datových služeb). Odečty děláme z chodby, pokud někdo není doma a prasne voda, tak uzavřeme z chodby, … A jak si udělá rozvody v bytě je na členovi družstva (samozřejmě změna dispozice bytu po souhlasu družstva).

A to je to hlavní, proč to chcete dělat i vy. Jednoznačné vymezení společných rozvodů, které bude udržovat společentví, a rozvodů bytu = náklady vlastníka, odčítání spotřeby bez potřeby zpřístupnění bytu (viz jiné diskuze – neumožnění odečtu), možnost při havariích uzavřít přívod vody jen do jednoho bytu (a ne celý dům či celou stoupačku). Pokud někdo bude rekonstruovat byt, nebudete řešit, zda omezí dodávky do bytů na společné stoupačce vody …

Uzavírat přívod vody do bytu jako nástroj vymáhání dlužných záloh – na to zapomeňte. Že si něco dáte do stanov, to neznamená, že nemusíte dodržovat obecné právní předpisy. Zastavením vody byste se opravdu mohli dostat (statutár) do rizika náhrady škody (neplatiči dobře znají svá práva a dovedou je „přibarvit“ a „obrátit věc proti Vám“. Tady neplatí mravnost. Pracuji v advokátní kanceláři a to byste se divili, jak neplatiči se 100 tisícovým dluhem dovedou využít každou formální chybu ve vyúčtování, či v postupu statutára, ve stanovách, … a nakonec se odvolají proti rozsudku, protože příspěvek na dlouhodobé zálohy (fond oprav) byl zaokrouhlen o 50 halířů jinak.

Takže nemíchejte dvě věci, technické věci řešte technicky a právní právní cestou.

Ještě si nedpustím poznámku – proč chcete řešit problém člena SVJ s jeho neplatícím nájemcem? To není vaše statost, to ať si řeší sám. Když ne, tak přijde o svůj byt (žalovat SVJ bude jeho). Když si neumí ohlídat svůj majetek, tak si ho nemá pořizovat.

Vložil Misme, 4. Únor 2017 - 11:23

Danielo K., patřím k občanům, kteří byli nedobrovolně exkomunikováni z nájemního bydlení. Říkalo se tomu způsobu „privatizace bytového fondu“. Proto jsem silně alergická na rady: Když si neumí ohlídat svůj majetek, tak si ho nemá pořizovat. Měla byste si vy a vám podobní uvědomit, dříve než udělíte takovou radu, že za ten marast v bytové politice nejsou zodpovědní ti, co bydlí v bytových domech „chudinského“ kalibru.

Vložil Družstevník (bez ověření), 4. Únor 2017 - 9:46

„příspěvek na dlouhodobé zálohy (fond oprav)“

O družstevních fondech se zde nediskutuje.

Vložil člen společenství (bez ověření), 4. Únor 2017 - 11:36

Společenství totiž žádné fondy nemá.

Vložil HajdyHou (bez ověření), 4. Únor 2017 - 3:13

„…Pracuji v advokátní kanceláři a to byste se divili, jak neplatiči…“

Vy tedy nejste názoru, že plná platba je pouze za řádné a 100% služby? Možná u Vás v BD či kde to vlastně přebýváte máte také nějakou „Frankfurtskou tabulku“ – obsahující ale chyby a nedostatky/ne­dodávky ve službách, který by vlastník BJ měl povinost nechal líbit, protože se na tom většina ovcí „shodla“ a/nebo se to Vám zdá bagatelní ???

Je jasný, že mluvíte za BD a ne za SVJ, ale tam jistě platí, že „správně/účetní bordel a hlasovací zvůle, dělá nepřátele na život a na smrt

„…Pracuji v advokátní kanceláři a to byste se divili, jak neplatiči…“

Neškodilo by zveřejnit to, čemu bychom se mohli/měli divit. Ale bez nadržování.
Pokud se někdo „odvolá proti rozsudku“, protože „fond oprav“ je o 50-hal jinak (osobně Vaše tvrzení považuji za lež, ale budiž), asi má DOSTATEČNÝ důvod, a také buď právní vzdělání nebo jiného právníka se kterým konzultuje. Takže bez uvedení věcné argumentace, jde z Vaší strany jen o příklad poplatný Vašemu BD a nikoli povšechně pro SVJ – neboť tazatel se ptal na SVJ a nikoliv BD.

HajdyHou

Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Únor 2017 - 17:36

Neuhrazení zálohy v předepsaném termínu zakládá společenství právo na přerušení dodávky vody a energií. Náklady s obnovením dodávky nese dlužník. Hrazení záloh je povinné a vymahatelné.

Technické řešení spočívá v tom, že odbočka do bytu s uzávěrem musí být přístupná z chodby včetně vodoměru. Ten se pak v případě potřeby demontuje a nahradí záslepkou. Pokud se tam vodoměr nevejde musí být hřídelka šoupěte upravena na speciální klíč aby si to dlužník neotevřel. Nám tu úpravu dělal šikovný zámečník. Jedná se o cihlu. V paneláku to nepůjde.

Vložil Pozorovatel, 3. Únor 2017 - 17:40

Jak mu to odpojíte? Toto má právo dodavatel energie

Vložil HajdyHou (bez ověření), 2. Únor 2017 - 13:47

„…Do stanov chceme dát toto ustanovení…“

Docela by bylo fajn – tedy pro Vás, mně to je buřt – abyste předvedl jaké dáváte vyúčtování – tedy jaký je jeho obsah a zda odpovídá zákonu a jak jinak plníte povinnosti ze zákona, protože ona Vaše snaha dát do stanov možnost nedodávky služeb za ÚDAJNÉ předepsaných záloh nepochybně u soudu narazí: prvne na to, že nemáte ponětí co jednotlivá slova znamenají: vlastník Vám neplatí „vodné a stočné“ ale zálohu na dodávku služeb A „dluh“ mu vznikne teprve z vyúčtování A domáhat se řádného placení záloh můžete, ale nikoliv stylem „zmlátíme ho vandráka, u nás doma v SVJ“ ale soudním sporem. Co uděláte se svým článkem: já bych Vám zaplatil přes účet zálohu na vodu (1/12 spotřeby z minulého roku – víc mi nejste oprávněni předepsat) ale nezaplatím NIC jiného. Taky vypnete vodu?

„…majitel bytu je z důvodu neplacení nájmu v druhotné platební neschopnosti …“

Plácáte nesmysly. Jaký vztah je mezi vlastníkem bytu a jeho nájemníkem, je pouze mezi jimi dvěma. SVJ má vzah pouze k vlastníkovi bytu, a je pouze na něm (na vlastníkovi) aby jeho nájemník byl bonitní či alespoň solventní. není li, ať se ho prostě zbaví.

„..technickými řešeními omezení či přerušení dodávek…“

Už to tady kdysi padlo: hledejte heslo „mincovní automat“. Technicky prostě „vytknete vodovodní trubky před byt“ nasadíte tam mincovní automat pouštějící vodu „po hrnkách“
anebo vodoměr a ventil (ovládaný dálkově) a můžete začít buzíkovat.

HajdyHou

Vložil buzik (bez ověření), 2. Únor 2017 - 13:56

Mincovní automat je fajn, ale tazatel měl nepochybně na mysli navržení takového technického řešení, při kterém by bylo možné přerušit vodu bez nutnosti vstupu do bytu, neboť je jasné, že neplatič vás do bytu prostě nepustí… U nás jsme i zažili, že neplatiči provrtali díru do topení a hadici táhli z obýváku do koupelny a nechali vodu z otopné soustavy trvale vytékat, tímto způsobem se koupali. Trvalo několik týdnů, než jsme zjstili, co se děje.

Co se týče návrhu stanov, vaše poznámky jsou správné, nad zněním bude třeba ještě zapracovat a upřesnit ho.

Vložil HajdyHou (bez ověření), 2. Únor 2017 - 14:22

„..přerušit vodu bez nutnosti vstupu do bytu…“

Přehlédl jste formulaci „vytknete vodovodní trubky před byt“.

Pokud by šlo o radiátory u tazatele (ale on se neptal),
platí totéž „vytknete teplovodní trubky před byt“

a samozřejmě zabezpečíte je (buď tím, že ve Vašem případě budete měřit množství na vstupu a na výstupu – i když míním, že teplou vodu by do vany aby se v tom myla může jen bílá lůza nebo černá chátra a tam snad nebydlíte me?, nebo zaměstnáte údržbáře na HPP pořídíte mu pitbula a necháte jej dohlížet…)

Vložil xxxx (bez ověření), 2. Únor 2017 - 14:15

SVj dodávky vody pouze zajišťuje, vodu nedodává. Potrubí, kterým se voda do bytu dodává, nepatří svj. Co tedy vlastně svj řeší?

Vložil xxxx (bez ověření), 4. Únor 2017 - 5:54

SVj dodávky vody pouze zajišťuje, vodu nedodává.Vodu dodává vodárna. Potrubí, kterým se voda do bytu dodává, nepatří svj. Co tedy vlastně svj řeší?

Vložil HajdyHou (bez ověření), 4. Únor 2017 - 4:38

SVJ má povinnost zajišťovat toliko co ve stanovách je.

Sám nevím o případu jak by mělo být právně v cajku, když by se společenství usneslo, že NEBUDE dodávat vodu a že si jí má každý zajistit samostatně. Míním, že do s ohledem na zákon o vodě udělat nelze,

protože předávací místo a také FAKTURAČNÍ měřidlo pro předávku vody externím dodavatelem je na patě domu, a vnitřním rozvodem se přivádí do konečných OM, kterým předchází POMĚROVÉ měřidlo.

protože elektřina je dodavatelem vedeno vnitřním rozvodem až k předávacímu místu (před bytem), který je doplněn FAKTURAČNÍM měřidlem.

V obou případech NENÍ SVJ dodavatelem ani není ani majitelem „sítí“. Proto nemůže ani činit z popudu svého ani z popudu shromáždění (usnesení), kroky k zamezení konzumace služeb, kterých NENÍ VÝHRADNÍM dodavatelem. Nepochybně se může domáhat plnění závazků soudně. Jakýkoli jiný způsob vždy ale naplní nějakou tu skutkovou podstatu trestného činu (i ten „mincovní automat“ co jsem zde zmínil, protože není vůbec těžké rozpracovat tuto „technologii zvůle“ třeba na „zamřížování vchodu do bytu a vybavení mříže dálkově ovládaným zámkem“ tomu kdo v našem mikro-teroristáně nebude „cvakat-pantoflem“).

Vložil Marhus (bez ověření), 4. Únor 2017 - 12:43

Napsal jste, že SVJ není majitelem sítí. U nás v domě jsou vodovodní trubky a elektrokabely společnou částí a tedy ve vlastnictví všech vlastníků. Proč by stanovy nemohly (v souladu s § 1200/2/f NOZ a § 3/2 zákona o sužbách) podrobněji rozvést pravidla pro jejich užívání a tedy při neplacení služby – přerušení poskytování služby?

Vložil JarekSVJ, 2. Únor 2017 - 14:29

SVJ může být odběratel a vodu může rozúčtovávat… Je možné, že může být dům, kde každý jednotlivý vlastník má svůj fakturační vodoměr a má samostatnou smlouvu s dodavatelem vody… to by jsi měl pravdu. Jinak odběratel a plátce faktur je svj

Vložil xxxx (bez ověření), 4. Únor 2017 - 5:55

Odběratelem vody není svj. Svj je pouze sprostředkovatelem mezi vodárnou a vlastníky bytů. Dodávky vody pouze zajišťuje. Odběratelem vody jsou vlastníci bytů.

Vložil Vodohospodář (bez ověření), 2. Únor 2017 - 14:59

„může být dům, kde každý jednotlivý vlastník má svůj fakturační vodoměr a má samostatnou smlouvu s dodavatelem vody“

To jste vyčetl kde?

Vložil Pitbul (bez ověření), 2. Únor 2017 - 19:30

JarečekSVJ byl dycynky blbeček. Nic po něm nechtějte, von totiž fakturuje rybáře u řeky Ohře.

Vložil Matematik (bez ověření), 2. Únor 2017 - 15:48

To platí v situaci, že počet spoluvlastníků = 1.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".