pravidla hospodaření - černý odběr

Vložil rr (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 16:36 ::

Prosím o radu – jsme ve fázi přípravy nových pravidel hospodaření- především bychom se rádi pokusili o jednotný postup v případě např. černého odběru. Lze si odsouhlasit v pravidlech, že např. při zjištění porušení plomb na vodoměrech se spotřeba v daném bytě vypočte jako trojnásobek průměrné spotřeby v domě u studené i teplé vody? Nebo třeba pokuta 20 tis. Kč? Dle vyhlášky je tato „penalizace“ možná jen u teplé vody, u studené se bere průměr za poslední dva roky. Nebo jak donutit podvodníky, aby nechali přetáčení vodoměrů? Nemáte prosím někdo pravidla vypracovaná podrobně ke sdílení pro inspiraci?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 5. Říjen 2020 - 20:52

  Pane rr, my máme ve stanovách:

  Porušuje-li člen společenství hrubým způsobem tyto stanovy, a je-li na to výborem upozorněn písemným sdělením nebo prostřednictvím datové schránky, je výbor oprávněn za vystavení tohoto upozornění účtovat manipulační poplatek ve výši 500 Kč, a to i opakovaně. Za hrubý způsob porušování stanov je považováno jednání, které je na obtíž ostatním spoluvlastníkům nebo nájemcům nebo které ztěžuje správu domu a pozemku.

  Již jsme jednou toto ustanovení použili, jednomu vlastníkovi jsme vystavili „písemné sdělení“ s částkou 500 Kč a u soudu byli úspěšní. Těch 500 Kč není mnoho, ale se soudními poplatky to byl téměř 4násobek. Nadto jsem názoru, že „výchovná“ hodnota této úspěšně uplatněné sankce, je mnohem vyšší, jak její nominální výše.

  Vložil Justitianus, 5. Říjen 2020 - 19:14

  Pravidla hospodaření jsou nevymahatelná a bezcenná, jestliže nejsou součástí stanov SVJ. Nemá smysl trápit se s kusem papíru, který nebude mít žádnou platnost pro nikoho.

  A pokud jde o pokuty, samozřejmě si je můžete dát do stanov. Nic tomu nebrání. Stanovy jsou konstantní judikaturou považovány za smlouvu sui generis. Smlouva zavazuje všechny účastníky – i ty, kdo nehlasovali pro přijetí nových stanov.

  Bude ovšem záležet na tom, zda se některý vlastník jednotky se v zákonné lhůtě (3 měsíce) neobrátí na soud proti ustanovení o pokutě. Pokud nenapadne úspěšně nové stanovy postupem podle § 1208 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., pak vaše nové stanovy budou platné, účinné a závazné jak pro vlastníky jednotek, tak pro SVJ.

  Justitianus

  Vložil Nevěřte Justitianovi všechno (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 19:21

  „Pokud nenapadne úspěšně nové stanovy postupem podle § 1208 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., pak vaše nové stanovy budou platné, účinné a závazné jak pro vlastníky jednotek, tak pro SVJ.“

  Nevěřte Justitianovi všechno.

  Opakovaně byl žádán, aby své fantazie jako fantazie označoval.

  Vložil Justitianus, 5. Říjen 2020 - 20:08

  Proč zde naprázdno kvokáte? Jestliže se domníváte, že stanovy právnické osoby nejsou smlouvou, která zavazuje členy právnické osoby, pak přestaňte žvanit a citujte k tomu celostátně účinný právní předpis, nebo uveďte judikaturu.

  Stanovy jsou smlouvou sui generis. A stanovami je možno ukládat pokuty.

  K tomu mohu poukázat na tyto judikáty:

  • usnesení Nejvyššího soudu 29 Cdo 3196/2007,
  • rozsudek Nejvyššího soudu 29 Odo 146/2003,
  • rozsudek Nejvyššího soudu 32 Cdo 2230/99,
  • usnesení Nejvyššího soudu 29 Odo 268/2005,
  • usnesení Nejvyššího soudu 29 Odo 741/2006,
  • usnesení Nejvyššího soudu 29 Cdo 2911/2011,
  • usnesení Nejvyššího soudu 29 Cdo 2027/2014,
  • usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 3465/2017,
  • usnesení Nejvyššího soudu 23 Cdo 1077/2019,
  • usnesení Nejvyššího soudu Cdo 3187/2019,
  • rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 3024/2012,
  • rozsudek Nejvyššího soudu 2 Cdon 257/97,
  • rozsudek Nejvyššího soudu 32 Odo 1433/2006,
  • rozsudek Nejvyššího soudu 20 Cdo 2018/1998,
  • rozsudek Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 2304/2011,
  • usnesení Nejvyššího soudu 28 Cdo 1075/2011, potvrzeno Ústavním soudem v usnesení II.ÚS 3922/11.

  Přečtěte si (starší diskuse) jak se soudy staví k možnosti uplatnit pokuty ve stanovách právnických osob: http://www.portalsvj.cz/…lovat-pokuty#…

  Přečtěte si třebas o tom, že i Český a moravský fotbalový svaz (nyní s názvem Fotbalová asociace České republiky) mohla a může na základě svých stanov udělovat i citelné pokuty (http://www.portalsvj.cz/…lovat-pokuty#…):

  Disciplinární řád Českomoravského fotbalového svazu
  Článek 6 Peněžitá pokuta
  1. Jednotlivcům působícím v českomoravském fotbale na základě pracovní či jiné obdobné smlouvy lze uložit peněžitou pokutu až do výše 500 000,– Kč.
  2. Rozhodčím a delegátům FA ČR lze uložit peněžitou pokutu až do výše 500 000,– Kč.
  3. Jednotlivcům, kterým jsou v souvislosti s působením v českomoravském fotbale vypláceny finanční odměny, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 50 000,– Kč.
  4. Jednotlivcům, kteří nejsou uvedeni v odstavcích 1 až 3, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 5.000,– Kč.
  5. Kolektivům lze uložit peněžitou pokutu až do výše 10.000.000,– Kč.

  Justitianus

  Vložil Rozumný (bez ověření), 6. Říjen 2020 - 10:39

  Pane Justititianus,

  nebyl ten příspěvek „Nevěřte Jusitianusovi všechno“ náhodou napsán proto, protože se v něm odkazujete na neexistující § 1208 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb?

  Vložil Justitianus, 6. Říjen 2020 - 12:03

  Pane Rozumný (bez ověření), pokud snad ten agresivní příspěvek byl napsán s cílem upozornit na můj překlep v jedné číslici, proč tedy autor příspěvku tuto skutečnost nezmínil?

  V mém příspěvku skutečně byl překlep v jedné číslici: namísto správného „1209“ je tam „1208“. Děkuji Vám za upozornění.

  Chyby děláme občas všichni. Zjevná chyba v psaní (v jedné číslici) by pro slušného člověka nebyla důvodem k bezdůvodnému osobnímu napadání. Normální slušný člověk by na chybu v psaní upozornil zajisté jinak, než agresivním slovním výpadem „Opakovaně byl žádán, aby své fantazie jako fantazie označoval.“.

  Bylo totiž z textu možné bez obtíží dovodit na které ustanovení zákona jsem chtěl odkázat. Šlo o soudní přezkum usnesení shromáždění SVJ, a k tomu je v zákoně pouze jediné relevantní ustanovení: § 1209.

  Justitianus

  Vložil radka2222 (bez ověření), 6. Říjen 2020 - 9:52

  jsem si po dlouhé době přečetla jeden z vašich exkrementů, a pár těch odkazů co jste dal. nevím sice, proč tam dáváte rozsudky týkající se např. smlouvy o dílo a podobně, ale mám prosbu. Můžete prosím hodit alespoň jeden jedinej odkaz, týkající se smluvní pokuty dle stanov svj, a to uložené podle stanov, které jsou podle NOZ? děkuji

  Vložil Justitianus, 9. Listopad 2020 - 9:25

  Odpovídám na starší exkrement radky2222: Pokuta uložená podle stanov SVJ je zmíněna v usnesení Vrchního soudu v Praze 7 Cmo 291/2015, ze dne 1.2.2018.

  Justitianus

  Vložil Členka výboru (bez ověření), 6. Říjen 2020 - 10:16

  Útočné exkrementy radky2222 jsou skutečně pouze ke smazání. Je mi jí líto, vypadá to na její velké duševní potíže.

  Vložil Justitianus, 6. Říjen 2020 - 8:25

  Autor článku JUDr. Petr Kolman je právní neználek, který ignoruje konstantní judikaturu.

  Stanovy korporace jsou smlouvou sui generis. Kdo se stal členem SVJ, přistoupil tím bezvýhradně ke smlouvě zvané stanovy. A na základě této smlouvy mohou být ukládány pokuty, jestliže stanovy toto upravují.

  Prosím, dejte panu Kolmanovi přečíst disciplinární řád Fotbalové asociace České republiky. Ať zkusí vysvětlit jak je možné, že se to tam pokutami jen hemží.

  • § 13 Druhy disciplinárních trestů
  • § 20 Peněžitá pokuta

  A jsou to „tresty“, i pokuty, v řádech desetitisíců a statisíců Kč (pro fyzickou osobu která není činovníkem ani funkcionářem je strop pokuty 10000 Kč). Existují judikáty, ve kterých soudy opakovaně potvrdily, že pokuty ve stanovách jsou souladné s právem a vymahatelné. U fotbalu např. rozsudek Nejvyššího soudu z 9. 1. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3074/2012, podobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 06. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2865/2006.

  Obdobně judikoval soud ve sporu o pokutu pro člena šachového klubu – také ve prospěch korporace. Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2094/2011, dostupné na http://kraken.slv.cz/28Cdo2094/2011.

  Ustanovení o soukromoprávní pokutě je platné, je-li obsaženo ve schválených stanovách právnické osoby či sdružení osob. Potvrzeno bez jakýchkoliv pochybností Nejvyšším soudem v případě pokuty ve výši 2 miliony Kč pro sportovní klub Slavia, viz zde: https://www.slavia.cz/clanek.asp….

  Soudy zastávají stanovisko, že státní moc se má chovat zdrženlivě a že státu nepřísluší ingerence (vměšování) do soukromoprávních vztahů. Je-li součástí stanov pokuta – která není zjevně nepřiměřená či majetkově likvidační – soud od toho dá ruce pryč a nebude nijak zasahovat do vnitřních poměrů korporace.

  Pane Zdenku, pozdravujte ode mne pana Kolmana. A ať si o problematice napřed něco přečte, než zase zkusí publikovat nějaký právně nepodložený nesmysl.

  Justitianus

  Vložil radka2222 (bez ověření), 6. Říjen 2020 - 8:28

  na vás by mohli prezentovat Dunning-Krugerův efekt.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 14:33

  Je jen otázkou jestli takovou sankci vymůžete v soudní při, kterou jen trochu inteligentní dlužník vyvolá. Soudy totiž většinou berou ohled na přiměřenost náhrad škod a to x násobek určitě nebude. A pokud ta pravidla nebudou součástí stanov nebo nebude na nich shoda všech jsou celkem bezcenná.

  Vložil JarekSVJ, 5. Říjen 2020 - 18:25

  základ jsou stanovy

  Vložil JarekSVJ, 5. Říjen 2020 - 13:24

  něco takového máme ve stanovách

  Vložil , (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 10:36

  Pravidla hospodaření? Snad pravidla správy domu. Vy jste jako zahrádkáři.

  Vložil Politická korektnost (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 18:53

  Dodržujte zde prosím Politickou korektnost. Takže nadále žádný černý odběr.

  Vložil JarekSVJ, 5. Říjen 2020 - 18:25

  černo – žluto – hnědý odběr?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".