Vložil Justitianus, 6. Říjen 2020 - 8:25

Autor článku JUDr. Petr Kolman je právní neználek, který ignoruje konstantní judikaturu.

Stanovy korporace jsou smlouvou sui generis. Kdo se stal členem SVJ, přistoupil tím bezvýhradně ke smlouvě zvané stanovy. A na základě této smlouvy mohou být ukládány pokuty, jestliže stanovy toto upravují.

Prosím, dejte panu Kolmanovi přečíst disciplinární řád Fotbalové asociace České republiky. Ať zkusí vysvětlit jak je možné, že se to tam pokutami jen hemží.

  • § 13 Druhy disciplinárních trestů
  • § 20 Peněžitá pokuta

A jsou to „tresty“, i pokuty, v řádech desetitisíců a statisíců Kč (pro fyzickou osobu která není činovníkem ani funkcionářem je strop pokuty 10000 Kč). Existují judikáty, ve kterých soudy opakovaně potvrdily, že pokuty ve stanovách jsou souladné s právem a vymahatelné. U fotbalu např. rozsudek Nejvyššího soudu z 9. 1. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3074/2012, podobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 06. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2865/2006.

Obdobně judikoval soud ve sporu o pokutu pro člena šachového klubu – také ve prospěch korporace. Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2094/2011, dostupné na http://kraken.slv.cz/28Cdo2094/2011.

Ustanovení o soukromoprávní pokutě je platné, je-li obsaženo ve schválených stanovách právnické osoby či sdružení osob. Potvrzeno bez jakýchkoliv pochybností Nejvyšším soudem v případě pokuty ve výši 2 miliony Kč pro sportovní klub Slavia, viz zde: https://www.slavia.cz/clanek.asp….

Soudy zastávají stanovisko, že státní moc se má chovat zdrženlivě a že státu nepřísluší ingerence (vměšování) do soukromoprávních vztahů. Je-li součástí stanov pokuta – která není zjevně nepřiměřená či majetkově likvidační – soud od toho dá ruce pryč a nebude nijak zasahovat do vnitřních poměrů korporace.

Pane Zdenku, pozdravujte ode mne pana Kolmana. A ať si o problematice napřed něco přečte, než zase zkusí publikovat nějaký právně nepodložený nesmysl.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.