Poškození satelitu a náhrada škody

Vložil SVJ Aš (bez ověření), 21. Únor 2021 - 10:02 ::

Dobrý den, prosím o radu. SVJ má uzavřenou pojistku domu a na schůzi byla odsouhlasena spoluúčast 1000 Kč. Došlo k poškození satelitu spoluvlastníka pádem sněhu ze střechy domu SVJ. SVJ nahlásilo pojistnou událost a náhrada škody byla pojišťovnou uznána a byla vyplacena částka ponížená o spoluúčast. Tato částka byla ihned vyplacena poškozenému. Nyní poškozený spoluvlastník žádá po SVJ ještě úhradu 1000 Kč z fondu oprav. Lze vyplatit tuto částku z fondu oprav nebo ne, z důvodu odsouhlasení spoluúčasti na schůzi SVJ? Děkuji za odpověď L. Göthová

  • pojištění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil VN (bez ověření), 25. Únor 2021 - 11:38

že za pád ledu ze střechy odpovídá vlastník domu. Pokud dojde ke zničení satelitu, měl by tato škoda být nahrazena v plném rozsahu… Takže spoluúcast by měla být zaplacena z prostředků SVJ…

Vložil Anonymoushjk (bez ověření), 23. Únor 2021 - 6:12

Má vůbec povoleno si dávat nějaký satelit na fasádu ?

Vložil Justitianus, 21. Únor 2021 - 11:12

SVJ Aš, vaše SVJ nemá žádný „fond oprav“. Zeptejte se na to vaší/vašeho účetní/účetního. Zeptejte se co jsou fondy právnické osoby a jak se o nich účtuje. Bavme se tedy raději o přijatých zálohách na správu domu.


Pokud chcete odpověď obecnou, pak:

Jestliže SVJ způsobilo škodu při správě domu, pak za tuto škodu odpovídá. Samozřejmě že nesmí pro náhradu škody čerpat zálohy přijaté na účel správy domu! Jak Vás něco takového mohlo napadnout? Ale protože peníze „nemají mašličku“, rozdíl bude pouze ve způsobu účtování o platbě náhrady škody.

SVJ které způsobilo škodu ji uhradí ze svých prostředků. Nesmí při tom v účetnictví ponížit o tuto částku svůj závazek vůči vlastníkům jednotek! Jak se zaúčtuje náhrada způsobené škody Vám jistě sdělí účetní, která/ý vede SVJ účetní knihy.

SVJ může pak vymáhat náhradu na osobách, které za škodu odpovídají – to jsou členové statutárního orgánu, kteří nejednali s péčí řádného hopodáře (případně členové kontrolní komise).


Zajímavější je otázka kterou jste si měli položit jako úplně první: Zda SVJ způsobilo nějakou škodu. Byl ten satelit umístěn na fasádě se souhlasem vlastníka domu, nebo se souhlasem SVJ? Pokud ne, pak nic takového na fasádu nepatří. Tím spíše, když to vyčnívá z fasáfy a může to být poškozeno sněhem se střechy. Vlastník satelitu se v tom případě nemůže vůči SVJ ničeho domáhat. Způsobil si škodu sám.

Justitianus

Vložil tomas 22, 24. Únor 2021 - 22:48

SVJ má cokoli, (třeba fond oprav) co se rozhodne, že má. Prostě si účetní položku nazve a není na světě síly, která by je donutila název změnit.

1000 Kč musí SVJ uhradit jako spoluúčast na škodě… a kdyby to bylo 10.000 Kč, kdyby to byla celá škoda, je povinno to uhradit a nikdo se neptá z „jaké účetní položky“… Maximálně na konci roku může SVJ rozhodnout zda bude vypisovat mimořádnou zálohu, nebo peníze uhradí a sníží se tak jeho rezervy určené k údržbě či rekonstrukci domu. (pokud nemá dost na kontech musí požadovat mimořádnou platbu členy proto že právě členové SVJ za závazky SVJ ručí. Cokoli by snad SVJ vymáhalo na členech výboru, s povinností uhradit škodu nesouvisí.

Vložil janopace (bez ověření), 27. Únor 2021 - 15:44

SVJ má to, co mu dovolí zákon, tak to u nás chodí

Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 - 7:10
  • Tomas 22 opět ukazuje že nerozumí ničemu: ani účetnictví, ani problematice pojišťovnictví. 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, platí že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí. Podle § 7 odst. 2 tohoto zákona platí, že zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá.

Jestliže tedy účetní jednotka zvolí název „fond oprav“ pro položku, která není fondem právnické osoby podle účetních předpisů, dopouští se tím zastírání skutečného stavu a porušuje zákon č. 563/1991 Sb..

  • Tomas 22 nerozumí ani oblasti pojištování majetku.

Ničím podložené není jeho kategorické tvrzení „1000 Kč musí SVJ uhradit jako spoluúčast na škodě… a kdyby to bylo 10.000 Kč, kdyby to byla celá škoda, je povinno to uhradit (…)“.

Tomas 22 vůbec netuší jaká pojistka je pro dům sjednána. Možná šlo o plnění z pojištění škod způsobených přírodními vlivy (déšť, krupobití, sníh). V takovém případě SVJ převede na poškozené oaoby pouze to, co vyplatila pojišťovna. SVJ však nebude nikomu platit nic navíc, protože za škodu způsobenou živly nenese SVJ odpovědnost.

Obsah pojistné smlouvy ovšem neznáme, ani netušíme zda SVJ porušilo či neporušilo nějakou svou povinnost v souvislosti s pojistnou událostí. Je tedy předčasné činit jakékoliv závěry, jak se o to snaží popletený Tomas 22.

Justitianus

Vložil Slovák (bez ověření), 21. Únor 2021 - 10:09

Jakou máte pojistku?

U nás došlo k něčemu podobnému (nespadl sníh, ale střešní krytina, nepoškodila satelit, ale automobil), škoda přesáhla spoluúčast, pojišťovna škodu sama vyčíslila, ale odmítla plnit. Zkoumala jakési porušení povinností či co, přičemž nebylo jasné, jak odpovědět, aby plnila. Nikdo nic nezanedbal, ostatně právě proto se uzavírá pojistka, aby kryla škodu i v případě zanedbání. Ale na střeše je sotva co zanedbat a co kontrolovat.

Vložil tomas 22, 25. Únor 2021 - 8:31

pokud pojišťovna odmítla plnit máte makléře na prd, změňte ho na někoho kdo je schopnější a vypovězte pojistnou smlouvu.. oni si to „rozmyslí“ ;-)

Vložil Kryšpín (bez ověření), 25. Únor 2021 - 8:38

Pane Tomasi 22,

nerozlišujete pojišťovacího zprostředkovatele (makléře) a likvidátora.

Vložil tomas 22, 25. Únor 2021 - 21:55

pokud nevíte, že kvalitní makléři za vás likvidaci řeší, aby jste byl spokojen, najděte si jiného… klidně mi napište.. jinak se vážně nemůžeme domluvit

Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 - 11:30

Pane Kryšpíne, on toho Tomas 22 nerozlišuje víc. Vše co zde zveřejnil je špatně. Na to že Tomas 22 se mýlí je možno se spolehnout – platí to se se 100% jistotou.

Tomas 22 je v mýlení přeborník: přišel asi o 200000 Kč v předem prohraných soudních sporech o vyúčtování nákladů podle neověřených vodoměrů.

Justitianus

Vložil tomas 22, 25. Únor 2021 - 21:58

milý Justitiane

ano přišel jsem o 200.000 když jsem bránil právní zásady.

Máme to asi v rodině, moje prateta přišla při tom samém o život.

vy jste počítám nepřišel nikdy o nic… Holt zásady nectíte a tak neriskujete

také „životní filozofie“

Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 - 22:46

Tomasi 22, Vy popleto popletený,

pokud jste chtěl bránit „vaše zásady“, měl jste si v první řadě vzít desetikitrový kbelík, natočit do něj vodu a zkontrolovat zda Váš vodoměr naměřil taky 10 litrů. Od toho by se pak odvíjely Vaše další kroky k nápravě nesprávných odečtů.

Ale neeeee, Vy jste namísto toho přestal platit a nechal jste se zažalovat jako neplatič. A ještě jste to jako nepoučitelný paličák táhl dvakrát k Nejvyššímu soudu a nakonec i k Ústavnímu soudu. Dobře Vám tak. To není „bránění zásad“, ale obyčejná tvrdohlavost a lidská hloupost.

A když jsem Vám před půl rokem tady napsal, že jste měl raději zkusit napustit ten kbelík vody, tak jste se na mne utrhl že přece „nebudete pobíhat s kbelíkem po domě“. Inu komu není rady, tomu není pomoci. Takto jste přišel o 200000 Kč, a můžete si za to sám.

Justitianus

Vložil tomas 22, 26. Únor 2021 - 8:13

já jsem ovšem nereklamoval, že můj vodoměr měří špatně. Já jsem reklamoval rozdělení nákladů na teplo, protože všechny vodoměry měřily v součtu špatně. a protože vy zřetelně nevíte NIC o tom jak je rozdělováno teplo pro ohřev TUV (protože vyúčtování rozděluje teplo ne teplou vodu) vysvětlím vám to. Mám s vámi totiž svatou trpělivost

Jak tedy dochází ke stavu kdy vadným měřením (v součtu všech vodoměrů) dojde k vadnému přerozdělení nákladů na teplo pro ohřev TUV

Zde modelový příklad na SVJ o šesti bytových jednotkách:

Pokud ve dvou bytech dojde vlivem stáří vodoměrů k nenaměření 30% vody jež protekla, znamená to že spotřeba tepla je rozdělena na 90% celkem reálně spotřebované TUV všemi jednotkami a tedy cena 1m3 TUV se zvýší o 10%. Následně uživatel třetího bytu začne ovlivňovat svůj vodoměr kupříkladu silným magnetem a dojde u něj k nedoměru ve výši 50% spotřebované vody. Teplo použité pro ohřev celkem spotřebované vody se tak rozpočítá na naměřených 80% vody a tedy cena za ohřev 1m3 se zvýší o 20%.

Byty 1 a 2 tedy platí za ohřev reálně 70% svých nákladů. Byt 3 platí 50% svých reálných nákladů. Zbylé byty doplácí teplo použité pro ohřev nenaměřené vody a platí 120% svých reálných nákladů, protože faktura za dodané teplo se takto výše uvedenou metodikou rozdělí.

V mém případě narostla cena za ohřev m3 TUV během dvou let na 200%, ačkoli dodavatel tepla za stejné období zdražil o 7%.

a vy byste běhal s kbelíkem … :D

poznamenejte si do deníčku.

nerozumím pojištění – nebudu nikomu „radit“ nerozumím účetnictví – nebudu nikomu „radit“ nerozumím vyúčtování tepla – nebudu nikomu „radit“

jo a změňte si nick na Brouk Pytlík

Ano přišel jsem o 200tis a o iluze, že žiji v právním státě. To nemění nic na tom, že má smysl za právní stát bojovat.

Zatím třeba tím, že se US chytil po svém rozhodnutí za nos a připustil, že soudy nerozumí věcem o nichž rozhodují a přesto ignorují úřady, které tomu rozumí.

Vložil Justitianus, 26. Únor 2021 - 8:36

Tomasi, zase lžete a motáte páté přes deváté. Vy jste prostě přestal platit za služby. Stal jste se neplatičem, byl jste žaován, u sedmi či osmi soudů jste prohrál – od městského soudu přes Nejvyšší až k soudu Ústavnímu.

A Vy se domníváte, že Vaše serie nicnedělání a chybných furiantských rozhodnutí Vám dává nějakou kvalifikaci, abyste zde někomu radil?

Varování pro ostatní:
Tomase dovedly jeho „znalosti“ do ztráty 200000 Kč v naprosto banálním a předvídatelném sporu. Ještě někdo další má zájem brát Tomase vážně, nebo dokonce jej následovat? Poslužte si …

Justitianus

Vložil tomas 22, 26. Únor 2021 - 8:40

že setkání s lidmi kteří vás převyšují v každém směru znalostí Vás nesmírně irituje a vyvolává ve vás agresivitu. Je to projev vaší duševní poruchy jež se nazývá psychopatie a kterou zřetelně nezvládáte.

Doporučuji návštěvu specialisty..

Vy říkáte, že „lžu“… hm v čem, že to lžu? Vy jste četl obsah spisu?

já jsem zpochybnil splatnost vyúčtování, protože byly provedeny v rozporu se zákonem a v rozporu se stanoviskem autora vyhlášky. Podřídil jsem se tedy rozhodnutí státní správy.

bylo to mé právo ale i povinnost daná podstatou právního státu.

bohužel u nás není právní stát.

že jsem „přišel o 200tis“ je otázka diskuze.

Ano soudy rozhodly že jsem povinen uhradit vyúčtování provedené v rozporu se stanoviskem autora vyhlášky.

Ale donutil jsem SVJ nakonec ty vodoměry po 18cti letech vyměnit, jinak by to nikdy neudělalo.

od té doby platím polovinu nákladů na TUV

to je v mám případě úspora nějaký 20tis ročně

uběhlo 5 let. polovinu už „mám doma“…

Vložil Petr, 21. Únor 2021 - 11:39

„byla vyplacena částka ponížená o spoluúčast. … Nyní poškozený spoluvlastník žádá po SVJ ještě úhradu 1000 Kč z fondu oprav“

Dovolím si poznámky, jednak jak daleko od fasády domu by musela satelitní parabola „přečnívat“, aby ji zasáhl a poškodil sníh se střechy. Poškodit zaparkované auto nebo zranit osobu na chodníku si umím představit už jaksi spíše.

Dále, pokud má někdo (pojištěnec) pojištěné auto které poškodil sníh (taška) se střechy, tak se mu snad přeci spoluúčast odečítá.

Vložil tomas 22, 25. Únor 2021 - 22:00

nyní poškozený spoluvlastník žádá po SVJ ještě úhradu 1000 Kč z fondu oprav“

nic takového nedělá

prostě žádá úhradu způsobené škody. Jaké peníze SVJ použije je jeho věc..

ne pokud vám někdo škodu způsobí, SU se neodečítá. Platí ji viník.

Vložil Pavel II (bez ověření), 21. Únor 2021 - 19:06

Pojištěncem je SVJ a poškozeným třetí osoba. Je zde ovšem na místě otázka Justitiana zda má SVJ cokoliv společného se škodou na majetku třetí osoby. Pokud by byl pojištěn přímo poškozený a řešil to ze své pojistky se spoluúčastí pak platí co říkáte. Pokud ovšem přizná SVJ svoji vinu pak musí uhradit celou škodu.

Vložil Tazatelka (bez ověření), 21. Únor 2021 - 11:42

„pokud má někdo (pojištěnec) pojištěné auto které poškodil sníh (taška) se střechy“

Totéž platí pro poškození domácnosti sněhem/taškou se střechy, pokud má někdo pojištěnou domácnost.

Vložil tomas 22, 25. Únor 2021 - 22:01

ne neplatí

pojištění odpovědnosti a pojištění domácnosti není to samé

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".