počet obyvatel v bytě

Vložil Styblíková (bez ověření), 2. Duben 2024 - 7:54 ::

Dobrý den.

Má právo, možnost, předseda nebo člen výboru SVJ zjišťovat nahlášený počet obyvatel v bytě? Správce máme realitní kancelář. Předsedkyně nám říká, že nemá právo to kontrolovat, zjišťovat. Že je to povinnost vlastníka bytu. Pokud to vlastník nenahlásí můžeme to udělat my (SVJ) a nájemcům nebo majitelům to dát pouze podepsat? Děkuji za pomoc a rady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2024 - 9:27
  • „Předsedkyně nám říká, že nemá právo to kontrolovat, zjišťovat. Že je to povinnost vlastníka bytu.“

  Ne, taková povinnost neexistuje. Není uložena vlastníkovi bytu žádným celostátně účinným právním předpisem. Není to povinnost uložená právnické osobě SVJ.

  ☀ Podle § 1179 platí, že vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Z toho plyne:

  ☀ Počet obyvatel v bytě nikoho nezajímá. Ten kdo byt obývá nemusí být zároveň osobou, která má v bytě domácnost. A naopak: Ten kdo má v bytě domácnost nemusí být zároveň osobou, která byt obývá. Ostatně ani pojem „domácnost“ není dnes definovaný žádným právním předpisem. Vítejte v Kocourkově zvaném Česká republika.

  ➡️ Vlastník nemá povinnost nikomu sdělovat „počet obyvatel v bytě“. Předsedkyně nemá právo tento počet zjišťovat. SVJ nesmí tento počet zaznamenávat, ani to číslo nesmí k ničemu používat. Takže to nekontroluje ani nezjišťuje ani předsedkyně, ani jiný statutár.

  Justitianus

  Vložil P_V (bez ověření), 3. Duben 2024 - 11:23

  Slovíčkaříte hezky, ale chtělo by to aj nějaké to praktické řešení. Jak tento údaj vykládáte u Vás?

  Vložil Hubert (bez ověření), 7. Duben 2024 - 2:22

  Vyhledem k tomu, ze je za to i sankce, vetsinou se vzdycky po otazce kterou variantu preferujou … dohodneme.

  Vložil Justitianus, 7. Duben 2024 - 6:36
  • Vložil Hubert: „V[z]hledem k tomu, ze je za to i sankce …“

  Huberte, fantazírujete! Jste naprosto mimo.

  O jaké „sankci“ zde fantazírujete? Kdo by měl vlastníka bytu sankcionovat a jak by to podle Vás měl prakticky provést?

  Vím pouze o jediné sankci, která se však týká jiného počtu: počtu osob v domácnosti. Tato sankce hrozila v březnu 2011, dále pak v březnu 2021 a bude hrozit opět v březnu 2031. Jde o sankci (pokutu) za neposkytnutí údajů sčítacímu komisaři při pravidelném sčítání lidí, domů a bytů. Opakuje se jednou za deset let.

  Justitianus

  Vložil * (bez ověření), 5. Duben 2024 - 9:35

  P – V, Justitiánus má samozřejmě pravdu, co vás na tom pobouřilo. V našem svj žádné počty osob nezjišťujeme, ani nepátráme po tom, kdo má kde domácnost. Nejsme detektivové a taky to k ničemu nepotřebujeme. K čemu by svj mělo potřebovat kdo má domácnost např. v bytě x v 5. patře. To, že vám někdo nakukal, že je to nutné vědět je váš problém, ja váš problém, že se necháte manipulovat. Co tímto paragrafem myslel nejmoudřejší zákonodárce neví ani on sám.

  Vložil Andrej (bez ověření), 5. Duben 2024 - 9:50

  Napsal/a jste:

  „Co tímto paragrafem myslel nejmoudřejší zákonodárce neví ani on sám.“

  Co tímto paragrafem autor posledního znění § 1177 je přece uvedeno v DZ:

  „K bodu 7 (§ 1177) Navržená právní úprava v první řadě zpřesňuje rozsah oznamovací povinnosti vlastníka vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Zatímco dosud byl povinen oznámit skutečnost, že se vlastníkem stal, včetně své adresy, nyní sděluje kromě svého jména, také své bydliště. Ve stejném rozsahu sděluje i jméno a bydliště osoby, které případně přenechal svůj byt k užívání na dobu nikoli přechodnou. Oznamovací povinnost je dána i pro případné změny těchto údajů. Pokud se týká oznámení počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, je vhodné, aby osoba odpovědná za správu domu a pozemku měla tyto údaje k dispozici pro případné vyklizení bytu, ať již v důsledku živelní pohromy či jiných okolností. Vlastník jednotky osobě odpovědné za správu domu a pozemku však již neoznamuje žádné identifikační údaje těchto osob. Zrušení konkrétních lhůt pro oznámení změn počtu osob a jejich nahrazení dikcí „bez zbytečného odkladu“ je vhodné k dosažení souladu s § 12 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. (dále jen „zákon č. 67/2013 Sb.), který rovněž stanoví lhůtu „bez zbytečného odkladu“ pro oznámení o změně počtu osob, v daném případě však pouze osob rozhodných pro rozúčtování nákladů na služby. Vypuštění lhůty, po kterou je byt další osobou užíván, plyne z charakteru užívání. Bydlení v domácnosti vlastníka, nebo přenechání bytu k užívání, je obvykle záležitostí dlouhodobou. V případě krátkodobého užívání není třeba údaje poskytovat. Oznamovací povinnost podle § 1177 a podle § 12 zákona č. 67/2013 Sb. je třeba od sebe odlišovat, jelikož mají jiný účel. Zatímco úprava v zákoně č. 67/2013 Sb. slouží pro účely rozúčtování a je třeba jednoznačně určit okruh osob, které se určitou část roku v bytě zdržují, smysl § 1177 je jiný. Posledně jmenované ustanovení neslouží pro potřeby rozúčtování služeb, ale má obecný význam – například v případě požáru v domě by osoba odpovědná za správu domu a pozemku měla vědět, kolik osob se zpravidla v domě zdržuje – kolik osob tam má svou domácnost. V konečném důsledku není významné, zda tam tyto osoby jsou 59 dní v roce nebo 61, rozhodující je jejich záměr mít v bytě domácnost a pobývat tam. S ohledem na výše uvedené neváže navrhované znění ustanovení § 1177 oznamovací povinnost na žádnou dobu. Je to z toho důvodu, že pro skutečnost, zda má osoba v bytě domácnost, není rozhodná doba, po jakou se osoba během kalendářního roku v bytě fakticky vyskytuje, ale její úmysl tam mít domácnost.“

  Vložil Justitianus, 5. Duben 2024 - 13:53
  • Andrej: „Co tímto paragrafem autor posledního znění § 1177 [myslel] je přece uvedeno v DZ …“

  Andreji, zjevně jste nepochopil, že pojem „domácnost“ není definován. Nelze jej nijak spojovat s konkrétním bytem. Pokud se domníváte opak, prokažte to citací právního předpisu.

  Takže platí: Co tímto paragrafem myslel nejmoudřejší zákonodárce neví ani on sám.

  Přečtěte si starší příspěvek: Co znamená „domácnost“. Od té doby se situace změnila k ještě větší nesrozumitelnosti, protože nový občanský zákoník již neobsahuje žádnou definici domácnosti.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 3. Duben 2024 - 14:57
  • Vložil P_V: „Slovíčkaříte hezky, ale chtělo by to aj nějaké to praktické řešení. Jak tento údaj vykládáte u Vás?“

  Pane P_V, pokud se domníváte, že slovíčkařím, pak je zbytečné, abych Vám k tomu cokoliv dalšího sděloval.

  Pro ostatní přidávám odkaz na příspěvek z roku 2013, ve kterém je problematika počtů osob podrobně probrána: Počet osob – co o něm víme (vložil lake, 2. Leden 2013 23:19).

  Justitianus

  Vložil MartinII, 2. Duben 2024 - 9:47

  Zřejmě vám jde o vyúčtování služeb, hrazených dle počtu osob. Nebo máte obavy aby se obyvatelé v bytě netísnili ?

  Vláken na toto téma je zde (a na internetu) „háfo“, čili hromada. Nejúčinnější boj proti hlášení menšího počtu osob je mít co nejméně úhrad dle této měrné jednotky. To znamená hradit drahé „vodné a stočné“ dle náměru podružných (bytových) vodoměrů. U úklidu, odpadků, výtahu není lepší MJ než počet osob.

  Z nenahlášení správného počtu osob dle NOZ neplyne žádná zákonná sankce.

  Některá SVJ mají ve stanovách, že nelze hlásit počet osob „0“. Některé bytové domy mají popelnice zamčené, aby jim do nich neházeli odpadky sousedé nebo kolemjdoucí.

  Na internetu se můžete na

  www.sousede.cz/…oru-svj/1025

  seznámit s názorem KlusákK Adv. kanc. – Law Firm z r. 2021

  /Magazín Výbor, Zdroj: pixabay.com/

  Vložil Názor (bez ověření), 2. Duben 2024 - 12:44

  „U úklidu, odpadků, výtahu není lepší MJ než počet osob“ oznámený vlastníkem jednotky. (Vložil MartinII, 2. Duben 2024 – 9:47)

  Jsou i jiné názory.

  Vložil Clun (bez ověření), 5. Duben 2024 - 10:02

  A/ Ano, pokud jsou vsechny byty kupr. vice mene identicke, a nechcete resit horror se zjistovanim osob, tak se bere naklad na uklid a spol. elektrinu na kazdou BJ stejne.

  Usetrite si spoustu starosti se zjistovanim osob v dome.

  B/ Pokud skutecne chcete jit podle poctu osob, pak nejrozumnejsim resenim je rozeslat v lednu odberatelum sluzeb elektronickou tabulku s poslednim znamym stavem osob, ktera ma 12 sloupecku leden – prosinec.

  Uzivatel opravi v jednotlivych mesicich minuleho roku pocet osob dle skutecnosti (treba najénich smluv) a tabulku vrati do 1 mesice spravcovske firme.

  Myslim ze takhle to umi primo softwary pro bytovy domy.

  Vložil Clen (bez ověření), 2. Duben 2024 - 12:37

  To bylo přímo v nějaké vyhlášce, nebo nařízení nebo zákoně, že minimální počet pro rozúčtování SVJ je 1 osoba.

  Podobně to je u placení odpadů městu – I když v bytě nikdo nebydlí (andi dle TP), tak se počítá 1 osoba, vlastník, tedy že nemůže být nula osob.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".