Platnost hlasování - 3 jednotky SVJ

Vložil SVJ-HP, 12. Listopad 2017 - 14:52 ::

Dobrý den, chtěl bych Vás tímto poprosit o radu a Vaše názory ve věci platnosti hlasování pokud hlasují pouze 3 jednotky SVJ.

Jsme malé SVJ se 4 jednotkami, z toho jsou 3 bytové jednotky v samostatné budově a 1 jednotka je ateliér (prakticky samostatná stavba na společné zahradě). Před lety se proto ateliér 100% souhlasem oprostil od poplatků do fondu na správu domu a pozemku a ve stanovách je uvedeno, že v případě nákladů, které se týkají všech jednotek (např. výdaje na údržbu společné zahrady) ateliér neprodleně poměrnou částku (dne KN) zašle na společný účet fondu na správu domu a pozemku. To je jasné a funguje to.

Ve stanovách ale není explicitně uvedeno jak se hlasuje v případě, že se hlasování týká pouze 3 jednotek ze 4 – v tomto případě hlasování o výši příspěvků do fondu na správu domu a pozemku do něhož čtvrtá jednotka nezasahuje, protože nepřispívá (jde o změnu částky, nikoliv poměru). Ve stanovách podle nového vzoru máme pouze uvedeno, že je třeba nadpoloviční účast na shromáždění a pro schválení je třeba většinový souhlas.

Hlasování o nové výši příspěvků do fondu na správu domu a pozemku proběhlo, schváleno 2 ze 3 jednotek (nadpoloviční většinou i podle poměru z KN). Nicméně třetí jednotka tvrdí, že není platné, protože je nutný souhlas všech (nijak není schopna to doložit). Já se domnívám, že souhlasu všech je potřeba pouze v případě změny poměru – jak je uvedeno ve stanovách a hlasování je tedy platné.

Dotaz zní – existuje nějaký zákon, který by říkal, že v případě hlasování pouze tří členů členů SVJ je třeba mít 100% souhlas? Nebo je hlasování platné jak je popsáno v odstavci výše?

Předem děkuji za rady a komentáře.

  • hlasování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil tep (bez ověření), 12. Listopad 2017 - 20:51

Odloučená jednotka je celá ve výlučném užívání vlastníka této jednotky Podle § 1180 NOZ tato jednotka je povinna se samofinancovat co do nákladů na opravy a údržbu jednotky a měly by proto v účetnictví SVJ být vedeny samostatně na analytickém účtu dlouhodobé příspěvky na opravy a údržbu této jednotky. Obdobně to platí u zbývajících 3 jednotek. Logické je, že odloučená jednotka nemůže hlasovat o tom, jak si nastaví příspěvky na opravy a údržbu ty základní 3 jednotky a to platí i naopak. O čerpání svých prostředků na opravy a údržbu tedy sama rozhoduje odloučená jednotka a nebude řešit, jak budou své prostředky čerpat zbývající 3 jednotky. Všechny 4 jednotky hlasují však společně o společných záležitostech, jako jsou třeba příspěvky na ty služby, které čerpají společně a o příspěvcích na vlastní správu domů a pozemku, případně u úvěru SVJ, za který ručí všichni vlastníci jednotek. Tak to máme nastaveno i u nás, kde jedna ze společných částí domu je ve výlučném užívání skupiny vlastníků a nemáme s tím v domě žádné problémy, i když ve stanovách to zatím nemáme takto popsané, ale všichni vlastníci to ve vlastním zájmu u nás respektují.

Vložil SVJ-HP, 13. Listopad 2017 - 8:57

Děkuji, rozumím. Nicméně to neodpovídá na můj dotaz. Musí v případě hlasování 3 jednotek o výši příspěvku souhlasit všichny 3 jednotky nebo stačí nadpoloviční většina s ohledem na velikost podílů? Děkuji.

Vložil tep (bez ověření), 13. Listopad 2017 - 9:50

Stačí nadpoloviční většina, pokud jste si do stanov nedali vyšší kvórum.

Vložil xx (bez ověření), 12. Listopad 2017 - 18:52

Hlasuje se podle podílů na společných částech domu,ne podle počtu jednotek.

Vložil SVJ-HP, 13. Listopad 2017 - 8:58

Každá jednotka je jinak velká. Nicméně do hlasování byl započítán poměr dle katastru nemovitostí a nadpoloviční většina byla dosažena.

Jde mi pouze o to, jestli existuje nějaký zákon, který by říkal, že v případě že se hlasování týká pouze 3 jednotek, tak musí souhlasit všechny 3 jednotky? Takto argumentuje přehlasovaná strana, ale nedokáže svůj argument nijak podložit.

Vložil Konečný (bez ověření), 13. Listopad 2017 - 11:11

Ten argument protistrany o souhlasu všech 3 jednotek může souviset se zrušeným ZoVB, ve kterém bylo v v § 11 odst. 6 uvedeno:

„Jsou-li členy společenství pouze tři vlastníci jednotek, je zapotřebí k přijetí usnesení podle odstavců 2 a 4 souhlasu všech vlastníků jednotek.“

Jak jste uvedl, vy už máte stanovy podle NOZ a citované ustanovení už ve stanovách nemáte. V tom případě se na vás samomozřejmě nevztahuje a stačí nadpoloviční většina, jak vyplývá z vašich stanov.

Vložil xx (bez ověření), 13. Listopad 2017 - 9:12

Platí to, co máte ve stanovách. Pokud tam máte 100%, tak to platí. Pokud ve stanovách 100% nemáte, tak pro schválení obecně stačí 51% přítomných podle podílů. Nic takového, co tvrdí váš třetí vlastník neexistuje. Žádný zákon neříká, že když hlasují 3, tak musí být 100%.

Vložil JaVa, 13. Listopad 2017 - 9:11

Záleží na tom,jaká kvóra máte k takovému hlasování(hlasují pouze 3 jednotky ze 4), uvedena ve vašich stanovách.Určitě to rozdělení 3+1,máte ve stanovách nějak ošetřeno.Jinak by vám mohl při změně vlastníka, některé z dotčených jednotek, nastat dosti velký problém!

§ 1206 z.č.89/2012 Sb.,

(1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.

(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".