odměna výboru

Vložil Anonymous, 14. Říjen 2009 - 12:27 ::

nedávno jsme založili SVJ. Chceme předsedovi / popřípadě celému výboru/ přiznat měsíční odměnu za práci. Co proto musíme udělat , co se musí uzavřít za smlouvy, případně kam to nahlásti a kdo to musí schválit ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Cenek, 7. Prosinec 2009 - 12:29

  Předesílám, že SVJ u nás vznikne ze zákona na jaře 2010 a pak jasně ze stanov vyplyne, že odměny schvaluje shromáždění.

  Uvítal bych ale názor na současný stav:

  • před 2 roky, kdy se u nás rozjel proces převodů do vlastnictví, bylo z popudu družstva založeno Společenství vlastníků a družstevníků a ustanoven společný výbor,
  • protože šlo o přechodný stav, nebyly přijímány ani žádné stanovy,
  • bez jakéhokoliv projednávání členskou schůzí byly v r. 2008 vyplaceny odměny ve výši přes 200.000.-Kč (prostě se to objevilo na výsledovce),
  • rozpis plateb pro příští rok opět štědře valorizuje položku „mzdy zaměstnanců“, což jsem se dozvěděl na výtisku, vhozeném mi do schránky,
  • dotazem na mateřské družstvo jsem se jen dozvěděl, že tuto položku družstvo nestanoví, pouze akceptuje podklady, dodané výborem samosprávy; na přímý dotaz mi družstvo potvrdilo, že by toto mělo projít schvalováním členské schůze našeho současného společenství.

  Děkuji za názor.

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 7. Prosinec 2009 - 13:45

  Mně se to Vaše družstvo „líbí“ čím dál víc :-)

  Vaše družstvo si spravovaný a zčásti vlastněný dům mohlo tak maximálně interně pojmenovat jako středisko „Společenství vlastníků a družstevníků“ a kontaktní osoby samosprávy „výborem“, ve skutečnosti ale žádnou právní subjektivitu nemáte a pro družstevníky platí stanovy družstva, pro vlastníky a družstvo jako vlastníka i správce ZoVB a Prohlášení vlastníka, obzvláště obsah povinné části dle §4 ostavec 2 bod h) pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku.

  Předpokládám, že odměny „výboru“ byly vyplaceny z prostředků dlouhodobých záloh na správu, opravy a údržbu (tzv. Fondu oprav). Ten je určen na správu, opravy a údržbu společných prostor. Ano, náklady na činnost orgánů společenství se považují za náklady společenství spojené se správou domu, ale to váš „výbor“ samozřejmě není, když SVJ ještě nevzniklo. Odměňovat za činnost je tak může maximálně družstvo ze svého, nebo po patřičném odsouhlasení na shromáždění střediska z prostředků tohoto střediska (domu), pokud to odpovídá Prohlášení vlastníka.

  Pokud družstvo jako správce vyplatilo 200.000 Kč z prostředků na správu domu za něco, co do této kategorie nespadá a nebylo odsouhlaseno vlastníky, jedná se podle mého názoru o trestný čin (podvod? defraudace? porušení povinností při správě cizího majetku?). Osobně bych začala tím, že bych od družstva požadovala vidět ony doklady předané „výborem“ a z nich bych se pokusila zjistit, kdo výplatu odměn odsouhlasil a jak. Pokud by se potvrdilo Vaše podezření, že nedošlo k odsouhlasení na řádné členské schůzi (shromáždění) nebo byly tyto doklady padělány, pak bych se neprodleně obrátila na Policii ČR.

  Vložil Cenek, 8. Prosinec 2009 - 16:42

  Jsem rád, že se Vám naše SBD „líbí“. Také bych se bavil, kdyby to pro mne nebyla syrová realita a byl vybaven Vašimi znalostmi a praktickými zkušenostmi pro boj s molochem. Navíc nejsem naivka abych si nedomyslel, že moje opatrovatelské SBD si jistě listuje v Diskuzi a nepochybně se poznalo, takže běda mně.

  Zase jste mi, a to konkrétními odpověďmi pomohla pokročit. Nějak jsem žil jsem v omylu, že ZoVB nastupuje pro objekt po dosažení kvóty pro SVJ, ale ZoVB tedy platí pro jakéhokoliv vlastníka, v tomto případě pro SBD – a aplikace ZoVB a Prohlášení vlastníka (§4 ostavec 2 bod h) jasně určují povinnosti a pravomoce vlastníka a výsadní postavení členské schůze pro schvalovací procesy.

  Existence našeho Společenství vlastníků a družstevníků a odvozený společný Výbor není tedy nic proti ničemu, ale také bez právní subjektivity a v platnosti zůstávají ustanovení, která uvádíte ve VašemI. odstavci.

  Aplikováno na můj původní dotaz: položku mezd zaměstnanců musel NĚKDO navrhnout a byl povinen nechat SCHVÁLIT členskou schůzí (schůzí se zúčastňuji, mám k dispozici zápisy, ale toto v nich nenalézám). Proto jsem písemně požádal (pár dní před tím, než jste mi vlastně totéž poradila, viz Váš poslední odst.) o sdělení kdo a kdy navrhl a schválil stanovení zmíněné položky.

  Vložil lake, 7. Prosinec 2009 - 12:43

  Pane Cenku,
  už dvakrát jsem Vás vyzýval k přečtení ZoVB alespoň do §16, je to jen deset stránek textu. Zřejmě marně.
  Teď musím svou výzvu zopakovat. Přečtěte si alespoň §11, zejména §11/8.

  lake

  Vložil JarekSVJ, 14. Říjen 2009 - 19:27

  Toho bohdá nebude aby sprostý lid sám navrhoval nebo přesněji se staral o odměnu statutárů…

  Vložil vladislav, 15. Říjen 2009 - 14:55

  Povzdech pana JAREK SVJ, je pochopitelný,pro­tože z vlastní zkušenosti vím,že se o nějaké pochvale,nebo dokonce odměny pro členy výboru mohu nechat jen zdát. Ale k otázce: odměny navrhuje kdokoliv na shromáždění SVJ, výše se určí podle rozhodnutí shromáždění.Dokonce je nutné odměny zdaňovat,ale to raději nezdůrazňuji.Máte-li v SVJ účetní tak si s tím poradí.V našem SVJ,abych předešel závistivým poznámkám jsme si odsouhlasili všichni stejně l5O,–Kč měsíčně včetně předsedy.Výbor je současně správcem.Všechny finanční podklady pro vyúčtování připravuje předseda za stejných l5O,– pro účetní.

  Vložil vladislav, 8. Listopad 2009 - 10:46

  Ještě bych doplnil svůj komentář z 15.října: současně probíhající diskuse o snižování platů poslancům a dalším, tam je pro nás vzor jak rychle se dohodli,že zdaňování zvláštních požitků u těchto osob nebude. U nás,členů výboru se stát bojí,aby nedejbože někdo nedostal nějakou nezdaněnou korunu,která navíc není vůbec státní,ale dává jí každý vlastník ze své peněženky. Nevím jak jinde,ale u některých SVJ v našem městě se již projevuje situace,že není nikdo,kdo by funkci ve výboru přijal.Jak to bude dál??

  Vložil Peterka (bez ověření), 5. Listopad 2009 - 13:13

  Je možné odměnit členy výboru tím, že by platili méně do fondu oprav. Př. za m2 se platí 25,–Kč. Místo odměny funkcionářům, by členové výboru platili třeba jen 20–22 Kč/m2. Je toto realizovatelné?

  Vložil Pavel, 8. Listopad 2009 - 8:29

  Samozřejmě je to možné.

  Pokud ale nechcete krátit daň z příjmů a zdravotní daň (nepřesně nazývanou zdravotní pojištění), tak jejich nižší platbu na dlouhodobou zálohu (nejedná se o fond oprav) řádně zdaníte a zatížíte zdravotní daní. Základem daně bude součin (25–20)*m2.

  Já doporučuji schválit normální odměnu a nevymýšlet obcházení zákona.

  Navíc pro nestejnoměrnou platbu na dlouhodobou zálohu potřebujete dohodu, což je souhlas všech.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".