Obsazení společné sušárny

Vložil B,Voják (bez ověření), 10. Březen 2016 - 18:24 ::

Dobrý den,

obracím se laskavě na odborníky s tímto dotazem. Jsme SVJ (2000) a společnou částí je i sušárna. Jeden vlastník si obsadil tuto sušárnu a zavalil ji osobními věcmi ( osm jízdnách kol, mnoho dětskžch hraček, dokonce i seno a jiné haraburdí), čímž vznikl minimální prostor pro sušení prádla. Tvrdí, že to má povolené( pravděpodobně od nějakého jedince z výboru), na shromáždění vlastníků se o tom vůbec nejednalo. Rád bych věděl, jakým kvórem toto obsazení mohou vlastníci schválit. Ostatní vlastníci jenom tiše nadávají.

Děkuji za vyjádření B. Voják

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Sušil (bez ověření), 11. Březen 2016 - 13:19

  To je přece v pořádku. Jeden vlastník v místnosti k tomu určené suší osm jízdnách kol, mnoho dětských hraček, dokonce i seno a jiné haraburdí. Sušárna slouží k sušení jízdnách kol, dětských hraček, dokonce i sena a jiného haraburdí.

  Vložil lake, 11. Březen 2016 - 7:57

  Pane Vojáku,

  píšete, že žádný z vlastníků jednotek nevznesl požadavek užívat sušárnu. Takže současný způsob užívání sušárny je v naprostém pořádku, nastal pokojný stav a nikomu ze spoluvlastníků to nevadí.

  Je třeba v první řadě zjistit v prohlášení vlastníka, zda způsob užívání sušárny je tam nějak řešen. Z toho získáte představu, zda máte nějaký automatický nárok, případně v jakém rozsahu.

  Jestliže prohlášení sušárnu nezmiňuje, pak je na vlastnících jednotek, aby rozhodli o pravidlech pro užívání společné místnosti. Samo se ovšem takové rozhodnutí nepřijme. Musel byste to navrhnout.

  • O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci nadpoloviční většinou (§ 1128 NOZ).
  • O změně účelu společné věci (např. ze sušárny na skladiště) rozhodne dvoutřetinová většina (§ 1130 NOZ).
  • Pokud by došlo na změnu prohlášení vlastníka, je k tomu nutný souhlas všech, kterým se má rozsah práv a povinností změnit.

  Vyloučený spoluvlastník z užívání společné věci má právo požadovat po spoluvlastnících náhradu v penězích. Výše případné náhrady by se určila jako nájemné v místě obvyklé za obdobný předmět nájmu.

  lake

  Vložil Klárka (bez ověření), 11. Březen 2016 - 12:05

  Nemůže jít o pokojný stav, když nejméně pan Voják proti tomuto stavu namítá.

  Vložil lake, 11. Březen 2016 - 13:10

  Klárko, opět ukazujete, že neumíte číst jednoduchý text v českém jazyce. Tazatel nenapsal ani slovo o tom, že by si mezi spoluvlastníky na něco stěžoval.

  Pouze položil dotaz na tomto portálu, což je z hlediska uplatnění jeho práv naprosto bezvýznamné.

  lake

  Vložil P.V., 11. Březen 2016 - 12:24

  Může a nemusí jít o pokojný stav. Podle § 12 NOZ musí být namítáno u soudu. Podle § 1008 NOZ musí být žaloba podána do 6 týdnů ode dne, kdy se o osobě porušující jeho právo dověděl, nejdéle však do roka. Takže je podstatné kdy a kde pan Voják namítá (namítal).

  P.V.

  Vložil Sušil (bez ověření), 11. Březen 2016 - 9:56

  „O změně účelu společné věci (např. ze sušárny na skladiště) rozhodne dvoutřetinová většina (§ 1130 NOZ).“

  Nelze, nelakujte. Sušárna slouží sušení prádla. Vlastník jednotky nesmí omezovat ostatní vlastníky jednotek v užívání sušárny, ani kdyby měl souhlas 2/3 vlastníků.

  Podle Vaší logiky je možné s 2/3 souhlasem např. zastavit přívod vody do domu, zazdít hlavní vchod do domu, odstranit střechu domu ad.

  Vložil lake, 11. Březen 2016 - 10:28

  Nežvaňte, Sušile. Nic o věci nevíte.

  1. Netušíte zda místnost označená ve stavební dokumentaci „sušárna“ slouží k sušení prádla. Nevíte zda vlastníci jednotek mají oprávnění sušárnu užívat. Neznáte obsah prohlášení vlastníka budovy, takže se zdržte zbytečných dohadů. Já už jsem tazateli radu dal.
  2. Není pravda, že by spoluvlastník nemohl omezovat ostatní v užívání sušárny. Nopak platí, že spoluvlastník může ostatní nejen omezit, ale může je z užívání sušárny vyloučit. Vždyť se to v domě už stalo, trvá to více let a nikdo z vlastníků neprotestuje – takže s tím všichni souhlasí. Vytvořil se pokojný stav.

  Platí přesně to, co jsem napsal tazateli. Přečtěte si to znovu.

  lake

  Vložil Klárka (bez ověření), 11. Březen 2016 - 10:41

  „spoluvlastník může ostatní nejen omezit, ale může je z užívání sušárny vyloučit“

  Podle Laka může spoluvlastník ostatní omezit v užívání společných částí domu nebo je z užívání vyloučit, např. výtahu, schodiště, vchodu do domu ad.

  Zákon ovšem praví něco jiného.

  Vložil lake, 11. Březen 2016 - 11:21

  Klárko, opět kecáte. Zde se bavíme pouze o uzavíratelné neprůchozí místnosti označené „sušárna“. Přečtěte si prosím úvodní dotaz. Nebavíme se zde ani o výtahu, ani o schodišti, ani o vchodu do konkrétního domu.

  Stav, jak jej popsal tazatel, je ten, že jeden z vlastníků vyloučil ostatní z užívání společné místnosti. To je v souladu se zákonem. Nevíme sice, zda je to v souladu s obsahem prohlášení vlastníka, ale víme, že nikdo dosud nevznesl žádný požadavek ohledně užívání sušárny. Nikdo další dosud nevyjádřil tužbu užívat sušárnu vedle dosavadního uživatele. Jde tedy o ujednání všech vlastníků jednotek v domě. Všichni jsou spokojeni, nikdo nic nenamítá. Tak na to bude nahlížet i soud.

  Pokud Vám Váš rozum nedovoluje pochopit jaké je téma diskuse, nesnažte se do ní vstupovat.

  lake

  Vložil Klárka (bez ověření), 11. Březen 2016 - 11:22

  „jeden z vlastníků vyloučil ostatní z užívání společné místnosti. To je v souladu se zákonem.“

  To v souladu se zákonem není. Přečtěte si občanský zákoník.

  Mohu Vás vyloučit z užívání Vašeho automobilu? Tak vidíte.

  Vložil P.V., 11. Březen 2016 - 11:41

  Domnívám se, že vyloučený (spolu)vlastník automobilu by se velmi brzy začal brátnit a tedy by, na rozdíl od vyloučeného (spolu)vlastníka sušárny, k žádnému pokojnému stavu nedošlo.

  P.V.

  Vložil lake, 11. Březen 2016 - 11:26

  Klárko, opakuji, že jste buď blb, nebo troll. Budete mazána.

  Zde se nediskutuje o automobilu, který mám ve výlučném vlastnictví jako jediný vlastník. Od počátku se diskutuje o společné věci, která je ve spoluvlastnictví více osob.

  Nejste schopna ani rozpoznat téma této diskuse. Tak se nedivím, že blábolíte i o obsahu zákona, který neznáte.

  lake

  Vložil Klárka (bez ověření), 11. Březen 2016 - 10:39

  „Netušíte zda místnost označená ve stavební dokumentaci „sušárna“ slouží k sušení prádla.“

  Čemu podle Vás slouží místnost označená ve stavební dokumentaci bytového domu jak sušárna? K sušení hub?

  Vložil lake, 11. Březen 2016 - 11:17

  Klárko, jste buď blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce. Seznamte se s právní úpravou bytového vlastnictví. Je zjevné, že ji neznáte.

  Byl to pouze původní vlastník, kdo rozhodl o budoucím užívání společných místností v domě, a v prohlášení vlastníka budovy předem určil způsob jejich užívání jednotlivými vlastníky jednotek.

  Nevíme zda je režim užívání sušárny uveden v prohlášení, proto jsem tazateli doporučil, ať si tento dokument napřed prostuduje. Čemu na tom nerozumíte? Při tom je zcela bezvýznamné, zda v místnosti se suší houby, nebo seno, nebo si tam někdo skladuje kola a tříkolky.

  lake

  Vložil sklepník (bez ověření), 10. Březen 2016 - 21:40

  Pane Voják, než jste zde napsal, přečetl jste si aspoň vaše stanovy? Víte že sklep je společný všem? Má ho dle vás ve výlučném užívání, že? A on hradí nájem? Tak se braňte, zavelte!

  Vložil Arveno, 11. Březen 2016 - 4:07

  tam maji (musi) byt specifikovany spolecne prostory. Ve stanovach to nemusi byt. Pokud je susarna spolecny prostor tak bych procetla zapisy z predeslych shromazdeni vlastniku a hledala zapis tykajici se zminene susarny. Bylo schvaleno pronajmuti??

  Vložil svjvmt, 11. Březen 2016 - 10:41

  No a víte, že by se to mělo dělat nejlépe dohodou a smlouvou a dohodnout nájemné? Jak lze odhlasovat některým vlastníkům se zříci podílu na sklepě? Ale jde to, mohu dokázat. Byla sepsána smlouva o výlučném nájmu sklepa s platbou za n kaček (pro podnikatele! za garáž je platba vyšší, nájemné vlast. nedostali), za n let 58 % vlastníků na něčí návrh ODHLASOVALO, že sklep bude nadále využíván zadarmiko. A nejde s tím u vlastníků hnout. Ostatně se zde dočteme, jak se to kde pytlíkuje. Na shromáždění ohledně zaprotokolování námitky bylo vyštěknuto NE, za přítomnosti notářky a držení hub ostatních. A teď mluvte, pište.
  Mohly by se tu jasné nešvary vypsat, sepsat do sborníku.

  Vložil Dejvická, 11. Březen 2016 - 17:40


  Vím o třech panelových domech, kde majitelé zaplatili kompletní rekonstrukci společných balkónů, ale nesmějí je užívat, protože si je zabrali za podpory výboru majitelé garsonek. Prý je užívali vždycky.
  Sice tvrdí, že platí nájemné, nicméně ve vyúčtování nic takového není uvedeno.
  Prarodiče raději mlčí, protože je jim jasné, že by vzaly za své sousedské vztahy.

  Vložil Čermák (bez ověření), 10. Březen 2016 - 20:23

  není pane o čem diskutovat. Jeden Vám to tu již jasně sdělil a ten druhý s ironií rovněž… Takže je zcela evidentní, že daný společný prostor je využíván dle jeho zaměření! Je zcela jasné, že si nemůže nikdo uzurpovat na úkor ostatních společné prostory, byť dílčím dílem! Na to má svůj sklep! A když se mu tam jeho věci nevejdou, má smůlu a to potom zbývá jediné, sběrný dvůr nebo něco podobného. Neexistuje žádné povolení člena výboru či předsedy!

  Vložil Důstojník (bez ověření), 10. Březen 2016 - 19:23

  Pane Vojáku,

  sušárna slouží sušení prádla. Vlastník jednotky nesmí Vámi popisovaným způsobem omezovat ostatní vlastníky jednotek v užívání sušárny.

  Vložil Lojza (bez ověření), 10. Březen 2016 - 19:01

  Pane Voják je to úplně jasné. Ovčané (ovce) mu to schválili a on jim tam suší seno a sem tam půjčí nějaké dětské hračky a také pokud se chtějí projet tak i jízdní kola.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".