NOZ § 1157 - spolky

Vložil Pavel, 14. Leden 2011 - 2:09 ::

"§ 1157

Vložil admin, 13. Leden 2011 – 21:18

§ 1157 Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku.

Nemám spolky prostudované, ale vůbec mi nepřijde vhodné takovéto ustanovení. Zaprvé všichni budou muset studovat problematiku spolků. Zadruhé pak budou muset hádat, které ustanovení se použije a co to v daném případě znamená „přiměřeně“. Aneb zkrátí se tím o něco text předpisu, ale srozumitelnosti a jednoznačnosti výkladu to podle mého názoru rozhodně nepřidá."

Spolky upravuje nový ObčZ. Domnívám se, že je neprůchozí, aby se ustanovení o spolcích opakovala v části řešící bytové spoluvlastnictví. Jiná věc by byla, pokud by byl vydán nový samostatný ZoVB. Původní návrh ObčZ schválený vládou v 2009 se bytovým spoluvlastnictvím nezabýval. Bytové spoluvlastnictví se do návrhu ObčZ dostalo trochu násilně až na podzim 2010. Podle toho to vypadá. :-))

Termín „přiměřeně“ je standardním legislativním nástrojem (tím netvrdím, že je jasným nástrojem), který se má ale používat výjimečně. Viz Legislativní pravidla vlády:

"Čl. 41

Použití slov „obdobně" a „přiměřeně"

(1) Slovo „obdobně" ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení se vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu. Používá se například obratu „Pro ...... platí obdobně § … odst. …“.

(2) Slova „přiměřeně“ ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu lze použít výjimečně; vyjadřuje volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy. Používá se například obratu „Pro ...... platí přiměřeně § … odst. …“."

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rys, 6. Červen 2013 - 17:42

  Nevíte někdo v jakém stádiu je nové Nařízení vlády ke stanovám SVJ podle nového ObčZ ?.Na webu MMR je uvedeno, že te legislativně pjiž připravili. Nevíte jakou signaturu to má, aby se to našlo na webu vlády? A někde jsem slyšel, že se prý připravuje i „zákon o spolcích“ jako doprovodná legislativa k ustanovením o spolcích v novém ObčZ. Ví o tom někdo něco?

  Vložil Pavel, 6. Červen 2013 - 23:31

  Prosím, dávejte svým příspěvkům nějaký smysluplný název, děkuji.

  MMR připravuje NV dle § 1 222, které bude předkládat do vlády v 8/2013.

  Nebude se však týkat stanov, ale záležitostí vyjmenovaných v § 1 222.

  O nějakém zákonu o spolcích nevím, domnívám se, že se nic takového nepřipravuje.

  Hlavní doprovodné zákony k NOZ uvádím zde:

  http://www.portalsvj.cz/…zakony-k-noz

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil admin, 14. Leden 2011 - 3:03

  Otázka je, kolik by těch ustanovení, které mají smysl pro SVJ, bylo. A jak moc by byly podobné ustanovení o spolcích.

  Abych si uvědomil, co všechno z části o spolcích má platit pro SVJ, musel bych:

  • projít každé ustanovení o spolku
  • zkusit najít ustanovení o SVJ, které je v rozporu s daným ustanovením o spolku (pokud jej najdu, ustanovení o spolku neplatí)
  • zamyslet se nad přiměřeností

  Nedovedu si představit, že tohle bude dělat průměrný člen orgánu SVJ a udělat to relativně správně. Zde nejde o odkaz na jeden paragraf, ale odkaz na celou část zákona, která je rozsahem srovnatelná s částí o SVJ. Navíc mám obavu, že ani zákonodárce to nemá řádně promyšlené a pokud by si to opravdu někdo řádné probral, tak by dospěl k různým nesmyslným závěrům.

  Zda by se problém řešil samostatným zákonem nebo zopakováním relevantních částí upravených na míru SVJ, co je nepodstatné. Prosazení asi nebude snadné, ale cítím to jako jeden z největších problémů tohoto návrhu zákona (resp. jeho části o SVJ).

  Dalším důsledkem bude velmi špatná (nejistá) vymahatelnost těchto přiměřeně použitých ustanovení, protože nikdo nebude moci dopředu předpovědět, jak soud danou věc posoudí.

  Vložil KoKoS (bez ověření), 14. Leden 2011 - 9:22

  Kde jsou § o spolku?

  Zákon tím říká, že společenství je spolek, s několika výjimkami.

  KoKoS

  Vložil Anonymous222 (bez ověření), 14. Leden 2011 - 11:49

  viz § 210 a další předloženého návrhu

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".