Doprovodné zákony k NOZ

Vložil Pavel, 5. Květen 2013 - 20:56 ::

Na poslaneckou schůzi od 7.5.2013 je plánována další sada doprovodných zákonů k NOZ:

ST 1004 změny daní

ST 1003 daň z nabytí nemovitých věcí

ST 990 nabytí vlastnického práva u starých
družstev

ST 986 rejstříkový zákon

Vše v 1. čtení. Moc se s tím nepospíchá, vždyť do konce roku je ještě skoro 8 měsíců!

Přesto hezký den!

P.S.

návrh nařízení vlády k SVJ je již v interním připomínkovém řízení.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 21. Květen 2013 - 16:03

  Přehled doprovodné legislativy projednávané Poslaneckou sněmovnou

  9.5.2013

  Poslanecká sněmovna Parlamentu projednává v těchto dnech celou řadu doprovodných předpisů, které navazují na rekodifikaci soukromého práva. V článku naleznete jejich kompletní přehled, včetně odkazů na jednotlivé sněmovní tisky.

  Předpisy v gesci Ministerstva spravedlnosti:

  1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/
  2. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/
  3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/
  4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/
  5. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/
  6. Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/

  Předpisy v gesci Ministerstva vnitra:

  1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/

  Předpisy v gesci Ministerstva financí:

  1. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/
  2. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/
  3. Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech /sněmovní tisk 896/
  4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /sněmovní tisk 897/

  Předpisy v gesci Ministerstva zemědělství:

  1. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/
  2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí /sněmovní tisk 779/

  Předpisy v gesci Ministerstva pro místní rozvoj:

  1. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".