Vložil admin, 14. Leden 2011 - 3:03

Otázka je, kolik by těch ustanovení, které mají smysl pro SVJ, bylo. A jak moc by byly podobné ustanovení o spolcích.

Abych si uvědomil, co všechno z části o spolcích má platit pro SVJ, musel bych:

  • projít každé ustanovení o spolku
  • zkusit najít ustanovení o SVJ, které je v rozporu s daným ustanovením o spolku (pokud jej najdu, ustanovení o spolku neplatí)
  • zamyslet se nad přiměřeností

Nedovedu si představit, že tohle bude dělat průměrný člen orgánu SVJ a udělat to relativně správně. Zde nejde o odkaz na jeden paragraf, ale odkaz na celou část zákona, která je rozsahem srovnatelná s částí o SVJ. Navíc mám obavu, že ani zákonodárce to nemá řádně promyšlené a pokud by si to opravdu někdo řádné probral, tak by dospěl k různým nesmyslným závěrům.

Zda by se problém řešil samostatným zákonem nebo zopakováním relevantních částí upravených na míru SVJ, co je nepodstatné. Prosazení asi nebude snadné, ale cítím to jako jeden z největších problémů tohoto návrhu zákona (resp. jeho části o SVJ).

Dalším důsledkem bude velmi špatná (nejistá) vymahatelnost těchto přiměřeně použitých ustanovení, protože nikdo nebude moci dopředu předpovědět, jak soud danou věc posoudí.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.