Novela § 1208 OZ

Vložil SGC (bez ověření), 5. Listopad 2018 - 12:21 ::

Dobrý den, v současné době lze dle OZ § 1208 písm. d) vypořádat = vyplatit vlastníkům část dlouhodobé zálohy (na základě rozhodnutí shromáždění). Očekává se novela, kdy toto již nebude možné. Nevíte prosím od kdy by mělo být zakázáno? Děkuji SGC

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel f9e881 Černý (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 22:40

  Zkuste se podívat na dokumenty na Seznamsvj.cz

  Vložil veklep (bez ověření), 5. Listopad 2018 - 22:14

  Jestli se nepletu, tak po připomínkovém řízení bylo vypořádání v § 1208 ponecháno – na základě připomínky paní Klainové. Co s tím udělají poslanci, to však není jisté. Viz https://apps.odok.cz/veklep-detail… – VeKLEP 878/18.

  Vložil TN. (bez ověření), 5. Listopad 2018 - 22:22

  Já prostě nevěřím svým očím, asi trpím halucinacemi. ONI TAM DALI TY KOPIE!!!! Kdo to zařídil? Jak je možné, že to prošlo přes lobby družstev?

  Vložil JaVa, 6. Listopad 2018 - 16:28

  To bude „vadných stanov“,které pocházejí z dílny paní Kabelkové.

  Doufám,že projde i to zastupování jakoukoliv fyzickou osobou na shromáždění vlastníků.

  To je dnes hezký den.JaVa

  Vložil TN. (bez ověření), 6. Listopad 2018 - 0:43

  Takže nějaký Jiří Tallich. Paní Klainové připomínky rovněž zakceptovali. Neuvěřitelné, co dokáží obyčejní lidé, bez peněz a bez vazeb na velké úřady. Vlastnické hnutí děkuje oběma aktivistům za příkladné dozorování legislativních změn.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 15:32

  Že byla vyslyšena moje žádost ponechat vlastníkům právo na rozhodování, jak budou vypořádány nevyčerpané příspěvky na správu, mi samozřejmě udělalo velikou radost.

  Připomínka, která měla pomoci budoucím vlastníkům nenaletět a neplatit rekonstrukci jednou v ceně kupované jednotky a podruhé řadu let formou splátek úvěru, vyslyšena nebyla.

  Zdůvodnění je v bodu 129 Vypořádání připomínek. Pobavila mne poslední věta:

  "K tomu lze uvést, že skutečnost, že si společenství vlastníků vzalo úvěr je součástí účetní závěrky, kterou je společenství vlastníků povinno zakládat do sbírky listin veřejného rejstříku [§ 66 písm. c) zákona o veřejných rejstřících], do kterého (včetně sbírky listin) může kdokoli nahlížet online z webové stránky zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma.

  Ano, kdokoliv může nahlížet, ale nemusí se nic dozvědět, pokud nebude v účetních předpisech povinnost vést účetnictví a zveřejňovat účetní závěrku v plném rozsahu. Ze zkráceného rozsahu rozvahy nemá nikdo šanci zjistit, jestli obsahuje položka ve výši milionů korun úvěr nebo „našetřené“ zálohy, případně obojí.

  Podrobnosti si můžete přečíst tady: https://klaiex.webnode.cz/…o-odb-28-mf/

  Od paní ministryně MF i z odboru 28 jsem byla písemně poučena, že si „veřejnost žádá zjednodušení účetnictví“, takže splnit můj požadavek není možné. Existují prý dokonce i žádosti, aby bylo účetnictví SVJ úplně zrušeno.

  To jsou věci. Navrhla jsem tedy, aby byly povinnou součástí účetní závěrky alespoň inventurní soupisy závazků a pohledávek – opět nemožné ze stejných důvodů. Kdopak asi je ta veřejnost, která si žádá, aby se z účetní závěrky nedalo vyčíst skoro nic?

  Za závazky ručíme, ale právo vědět jejich výši nebudeme, pokud se neozve úplně jiná veřejnost a nebude požadovat účetnictví, které má schopnost vypovídací a ne zakrývací.

  Jinak je totiž úprava § 1179 OZ o právu na informace k ničemu. Fotoaparáty a mobily si můžete přinést, ale závazky SVJ, za které ručíte, si nevyfotíte, protože jsou na jedné hromadě se zálohami, které představují rovněž závazky, ale k vlastníkům jednotek.

  Vložil Stávající veřejnost (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 23:07

  Je nesmysl požadovat inventurní soupisy závazků a pohledávek jako součást účetní závěrky. Ono totiž existuje mj. GDPR. A účetní závěrka se zveřejňuje neomezenému okruhu osob. To byl zase fór!!

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 13:59

  K inventurním soupisům pohledávek a závazků

  Ráda bych „stávající veřejnost“ a podobné zastánce zatajování informací upozornila, že se nesnažím o lepší právní úpravu informací kvůli sobě, ale protože je mi líto vlastníků, kteří do SVJ sypou peníze a vůbec netuší, za co se utrácejí.

  Začalo to tím, že se tu objevil dotaz s odkazem na zveřejněnou účetní závěrku, jestli by v ní někdo našel úvěr.

  Úvěr nenašel nikdo – nebylo to vůbec možné. Byl skryt v položce B.II. Dlouhodobé závazky celkem. Kolik činil, zveřejněná závěrka ve zkráceném rozsahu neprozradila ani v rozvaze, ani v příloze.

  A naopak:

  Z našeho účetnictví vedeného externím správcem mohu získat informace o každé koruně, která protekla naším účetnictvím.

  Účetní závěrku dostáváme ke schválení v plném rozsahu včetně předvahy syntetických a analytických účtů, aby ji mohl výbor vlastníkům vysvětlit.

  Náš externí správce přikládá zcela samozřejmě celá léta i přehled o stavu a čerpání záloh na správu za dům i pro každého vlastníka jednotky (jednotek).

  Samozřejmostí je i inventurní protokol o provedení dokladové inventury pohledávek a závazků, který obsahuje mimo jiné

  1. Soupis pohledávek SVJ na účtech 31× v celkové výši s poznámkou: doloženo kartami dlužníků.

   Na shromáždění se občas někdo zeptá, kdo dluží a dostane odpověď. Většinou jde o stejné lidi, kteří se opozdili s platbou. Informace o jménech dlužníků není nikam zasílána a nikde vyvěšována.

  2. Soupis závazků, kde jsou uvedeny celkové položky závazků např. k dodavatelům s poznámkou doloženo saldokontem dodavatelů, apod. Dokud jsme měli úvěr, byla tam uváděna částka nesplacená k rozvahovému dni atd.

  Na shromáždění má každý opět právo se zeptat, kolik konkrétně dlužíme a komu. Běžně se dovídáme, že jsou to neuhrazené doplatky dodavatelům služeb, které nebyly k poslednímu prosinci známy a že ke dni konání shromáždění jsou všechny závazky uhrazeny.

  Vložil Stávající veřejnost (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 14:23

  Důrazně se ohrazuji proti nařčení, že jsem zastánce zatajování informací. Výslovně jsem v 11:41 uvedl, že na informace o dlužnících mají členové SVJ právo. Jinými slovy lžete. Já pouze reagoval na váš nesmyslný požadavek, který jste předložila ministerstvu. Sama uvádíte: " Navrhla jsem tedy, aby byly povinnou součástí účetní závěrky alespoň inventurní soupisy závazků a pohledávek.." Možná nevíte, že se účetní závěrky zveřejňují a jsou veřejně přístupné. Nebo opět lžete? Nejste schopna přiznat, že jste se zmýlila? Proti informování členů SVJ vůbec nic nemám, proti nesmyslům, jako je povinné rozšiřování účetní závěrky, musím samozřejmě protestovat. Bohužel řady lidí, kteří si přejí stále větší regulaci nebezpečně rostou, problému nerozumí a tak požadují: Vydejte nový zákon a bude nám blaze!!

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 17:08

  Pokud správně rozumím argumentům paní Klainové, tak nepožaduje zveřejňování těchto informací, ale preferuje v případě SVJ vedení podvojného účetnictví v plném rozsahu a rovněž tak sestavování rozvahy a vykazu zisku a ztráty v plném rozsahu.

  Byl by sem někdo schopen dát oba příklady v reálné podobě? Dokud vedle sebe nepostavíte příklad (vzor) účetní závěrky ve zkráceném rozsahu a příklad (vzor) účetní závěrky v úplném rozsahu, tak laici neuvěří, že druhý způsob vedení účetnictví je pro SVJ vhodnější.

  Jinak jsou to jen akademické diskuse mezi dvěma účetními bez dopadu na laickou praxi.

  Člověk, který nikdy tyto dokumenty neviděl, nechápe, o čem se mezi sebou bavíte.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 18:40

  „Byl by sem někdo schopen dát oba příklady v reálné podobě?“

  Ano, pracuji na tom, ale protože to musím i programovat, výsledek uvidíte do hodiny. Nebude to v tzv. „štábní kultuře“, ale názorné to bude.

  A potom jsem zvědavá, který expert zjistí ze krácené rozvahy, kolik mají vlastníci našetřeno na zálohách a jaký mají nesplacený úvěr.

  Rovněž jsem zvědavá, kdo zjistí, kolik dluží neplatiči a kolik činí zatím nezúčtované skutečné náklady na služby, které účetní často zúčtovávají až začátek příštího roku.

  Nezjistí to absolutně nikdo. Kdybych měla, vsadím milion.

  P.S. Čísla jsem tam naházela, tak doufám, že se zase ozvou „znalci“, kteří mi budou vysvětlovat, co mám špatně.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 18:59
  Vložil TN. (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 19:31

  Ukázku inventurního soupisu pohledávek a závazků v podmínkách SVJ nemáte? Google našel jen toto: https://www.comsys-sw.cz/…10_12_55.gif předpokládám, že v podmínkách SVJ zde místo seznamu firem bude seznam vlastníků.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 20:06

  Pane TN, čekala jsem spíše názor na ty dvě rozvahy vedle sebe, když už jsem s tím ztrácela čas. Ale zřejmě zbytečně, když Vám to nic neříká. Spletla jsem se.

  A ukázku soupisu závazků, který by vlastníkům vysvětlil, komu SVJ dluží, když dostanou ten zkrácený rozsah rozvahy, si můžete vyrobit sám, když si např. vypíšete položky závazků z rozvahy v plném rozsahu. Totéž platí pro soupis pohledávek, který by vlastníci mohli dostat, aby mohli posoudit finanční situaci SVJ. Tímto končím, dále nemám sílu pokračovat.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 20:21

  V celém vlákně uvádíte notoricky známé informace, které zájemce nalezne v zákoně o účetnictví a zveřejňujete příklady, které každý zná, jelikož účetní závěrku každý dostává jednou do roka před zasedáním shromáždění, nebo si ukázku může snadno najít. Účetní závěrky v obou variantách lze nalézt ve sbírce listin kteréhokoliv SVJ a rovněž tak po zadání do Googlu „účetní závěrka SVJ“ nalezne zájemce tisíce příkladů, vzorů a ukázek.

  Avšak po zadání do Googlu pojmu „inventurní soupis SVJ“ nenajdete jediný příklad, vzor, natož ukázku. Čím to asi bude? Že by žádné z 65.981 spole­čenství inventurní soupisy nedělalo? Nebo je to tím, že není povinnost je zveřejňovat a tedy zájemce prostě nemá šanci takovou ukázku nikde nalézt?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 20:51

  Dnes v 17,08 jste napsal:

  "Byl by sem někdo schopen dát oba příklady v reálné podobě? Dokud vedle sebe nepostavíte příklad (vzor) účetní závěrky ve zkráceném rozsahu a příklad (vzor) účetní závěrky v úplném rozsahu, tak laici neuvěří, že druhý způsob vedení účetnictví je pro SVJ vhodnější.

  Jinak jsou to jen akademické diskuse mezi dvěma účetními bez dopadu na laickou praxi.

  Člověk, který nikdy tyto dokumenty neviděl, nechápe, o čem se mezi sebou bavíte.

  .............­........ Tak jsem zasedla a vyrobila na Vaše přání dvě rozvahy pro srovnání. .............­........

  Místo „děkuji, tomu už porozumí i laici“

  jsem si Dnes 9. 11. ve 20,21 hod přečetla

  „Účetní závěrky v obou variantách lze nalézt ve sbírce listin kteréhokoliv SVJ a rovněž tak po zadání do Googlu „účetní závěrka SVJ“ nalezne zájemce tisíce příkladů, vzorů a ukázek.“

  Vskutku pozoruhodné ocenění mé práce přímo na zakázku.

  Inventurní soupisy nemají předepsaný vzor. Každý účetní, který je vyhotovuje, to dělá jinak. Jak si to můžete udělat Vy, jsem napsala. Naše inventurní soupisy s konkrétními údaji o dlužnících a věřitelích nemám právo zveřejňovat a ani jsem to nechtěla po nikom jiném. Chtěla jsem, aby byli vlastníci informováni o závazcích, za které ručí a o pohledávkách, které je třeba vymáhat.

  Vložil TN. (bez ověření), 11. Listopad 2018 - 22:03

  Jako aktivistku vlastnického hnutí by Vás snad neměla podobná žádost obtěžovat, účast v každém odboji si žádá oběti.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 11:01

  Tohle nebude mít řešení nikdy. Zástupci výborů chtějí zrušit pro SVJ povinnost vedení podvojného účetnictví s odkazem na snižování administrativy, bez detailně vedeného účetnictví však nebudou moci vlastníci rozumně kontrolovat hospodaření.

  Můžete čtenářům vysvětlit, co je v podmínkách SVJ inventurní soupis závazků a pohledávek? Googlil jsem, ale vygooglil jen příklady z obchodních korporací. Neměl by někdo vzor či příklad takového inventurního soupisu z účetnictví SVJ? Aspoň naskenovat na ukázku jednu dvě strany. Nerozumím totiž odkazu na GDPR, čí osobní údaje jsou v inventurním soupisu? Děkuji.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 15:00

  Hned na začátku výuky účetnictví se studenti dozvídají, že mezi důležité funkce účetnictví patří ochrana majetku těch, kteří jej vložili do cizích rukou. A vlastníci majetku by měli mít šanci se dozvědět, co s ním ti cizí lidé provádějí.

  Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a při zveřejňování účetní závěrky ve zkráceném rozsahu o tu šanci přijdou. Některým to nevadí, stejně účetním závěrkám nerozumí.

  Pro ně by mohlo být přijatelnější, kdyby se dostali alespoň k inventurním soupisům pohledávek a závazků v příloze nebo ve zprávě o hospodaření, když nejsou v rozvaze. Neuvedla jsem, v jaké podrobnosti by ty informace měly být.

  Když se vlastníci ze soupisu pohledávek SVJ dozvědí, že neplatiči dluží 200 tis. Kč, budou se snad ptát, co s tím výbor dělá. Když se to nedozvědí, dočkají se akorát toho, že ty dluhy neplatičů budou hradit sami.

  Pokud by byla vůle zákonodárců zajistit vlastníkům zákonem alespoň základní informace o závazcích a pohledávkách SVJ aby měli přehled o finanční situaci SVJ, jistě by si našli cestu a stanovili podrobnost těchto informací.

  Tuhle vůli ale bohužel nevidím a i když je mi vlastníků líto, už s tím dám asi pokoj. Ať si sami rozhodnou, k jaké veřejnosti patří.

  Vložil Anonymousss (bez ověření), 10. Listopad 2018 - 12:08

  Soupis o jedné položce? Někdo neumí česky.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Listopad 2018 - 12:27

  Nevěděla jsem, že šíření osvěty bude taková dřina.

  Pokud jste se vůbec k ukázce rozvah dostal a nepatříte k mínusovačům ze zásady, viděl jste rozvahu v plném rozsahu. Třeba si vzpomenete, že tam nebyla jen jedna položka pohledávek, jako je to v rozvaze ve zkráceném rozsahu. V textu jsem uvedla neplatiče jako příklad.

  V soupisu pohledávek v příloze nebo ve zprávě o hospodaření by mohly být alespoň ty položky, které jsou v rozvaze v plném rozsahu. Tomu by už mohli vlastníci rozumět. Na nejasné položky, jako jsou např. „Ostatní pohledávky“ nebo „Jiné pohledávky“ se mohou vlastníci zeptat na shromáždění.

  O vypovídací schopnosti rozvahy jsem už ale psala mnohokrát tady, ve své knížce, v příručce Orientace…, v časopise Účetnictví atd........

  Vložil Stávající veřejnost (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 16:21

  Já vycházel z reality, kdy inventurní soupisy obsahují údaje o jednotlivých dlužnících, o dlužných částkách, o prodlení ve dnech, důvodech dluhu atd. Pokud si představujete „inventurní soupis“ o jedné částce např. 200 tis. Kč, tak jste asi inventurní soupis nikdy neviděla.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 17:12

  Ukažte příklad!

  Vložil Stávající veřejnost (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 11:41

  V inventurním soupisu by mělo být mj. označení dlužníka, dlužná částka, původní termín splatnosti, důvod atd. To jsou osobní údaje na které má nárok člen SVJ, o tom žádná. Ale pokud by se snad měly stát tyto osobní údaje součástí účetní závěrky, tak budou veřejně přístupné neomezenému okruhu příjemců, což je v rozporu mj. s GDPR. Ale to se nestane, na MF jsou naštěstí i lidé, kteří vidí problém nejen z úzkého úhlu účetní.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 12:38

  Jde tedy o seznam dlužníků. V soupisu pohledávek bude seznam dlužníků. Jaké osobní údaje budou v soupisu závazků?

  Vložil Stávající veřejnost (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 13:44

  Položkově to bude analogické. U závazků se jedná o dluhy, které SVJ dosud neuhradilo uklízečce, opraváři, právníkovi, tj. jakémukoliv dodavateli fyzické osobě. Je to vztah mezi SVJ a dlužníkem u pohledávek či mezi SVJ a věřitelem u závazků. To do veřejně publikovaných informací nepatří a nikdy patřit nebude. Neexistuje rozumný důvod, proč by to měl někdo, mimo členy SVJ, veřejně vidět.

  Vložil AsiTak, 7. Listopad 2018 - 0:42

  Přenos zůstatku do dalšího roku je vždy nesprávné a nespravedlivé nepřispíval-li člen do zůstatku stejným podílem (např. neplatič a některé zálohy nebo příspěvky nehradil). Pokud velikost zůstatku je nevýznamná částka (např. u akce rekonstrukce střechy 2 mil. řádově 10 tis.) můžeme tuto částku dle zákona nechat převézt do dalšího roku, nikomu významná újma nevzniká. O těch pár korun je zbytečně rozhodovat shromážděním. Pokud přebytek je významná částka tak tuto akci vyúčtujeme a tím rozdělíme nevyčerpaný příspěvek jako vyúčtovaný příspěvek s přebytkem. Takže původní návrh byl správně buď vyúčtovat (významný nevyčerpaný příspěvek) nebo převézt do dalšího roku (nevýznamný nevyčerpaný příspěvek).

  Vložil AsiTak, 7. Listopad 2018 - 8:26

  Nevyčerpaný příspěvek na nějaký účel lze řešit na úrovni vlastníka pouze vyúčtováním. Pouze vyúčtování vlastníka poskytuje vypořádací podíl vlastníka, pak lze řešit, jak vypořádat tj. co budeme dělat s vypořádacím podílem. Vyúčtovat a vypořádat služby a správu domu a pozemku umožňuje předpis 366/2013 §8 odst. b).
  Nevyčerpaný příspěvek na nějaký účel lze řešit na úrovni SVJ (bez zjišťování vypořádacích podílů vlastníků) lze řešit pouze jedinou formou vypořádání a to převodem zůstatku do dalšího roku. Proto text zákona §1208 „nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků“ je nadbytečný! Shromáždění pouze rozhodne zda nevyčerpaný příspěvek na nějaký účel je významná částka pak požaduje vyúčtování, nebo nevýznamná částka a vypořádání lze řešit na úrovni SVJ POUZE převodem do dalšího roku!

  Vložil § (bez ověření), 13. Listopad 2018 - 17:59

  „Vyúčtovat a vypořádat služby a správu domu a pozemku umožňuje předpis 366/2013 §8 odst. b).“

  Záleží, jak ustanovení čtete. Lze číst také tak, že se vyúčtování a vypořádání týká jen služeb.

  Zákonodárce by se měl vyjadřovat srozumitelně.

  Vyúčtování záloh nicméně plyne ze zákona.

  Vložil Markéta Gr., 7. Listopad 2018 - 8:50

  Mám dotaz. Je nějaký předpis povinnosti každoročně vyúčtovat příspěvky na správu domu vč.tvorby a čerpání dlouhodobé zálohy?

  Výbor argumentuje tak, že peníze na účtě SVJ jsou SVJ a převádí se vždy do dalšího roku, tedy vlastníky má zajímat jen kolik je celkem vybráno a kolik je zůstatek k poslednímu dni v roce. Ale protože se čerpá jednou podle spoluvlastnických podílů (SVP)a pak jiná oprava se účtuje na každý byt stejně, tak je poměr zůstatků na jednotlivé BJ asi jiný, než dle SVP. Což se snažím od výboru získat, kolik připadá na mou BJ…zatím marně.

  Vložil AsiTak, 7. Listopad 2018 - 9:25

  Argumenty výboru nejsou směrodatné zda vyúčtovat nebo nevyúčtovat rozhoduje shromáždění, o tom je §1208. To že v praxi rozhoduje někdo jiný není věc zákona. Nestačí jen rozhodnout něco vyúčtovat, je třeba zajistit i vyúčtovatelnost daného účelu, tj. mít v účetnictví data z čeho lze určit kolik bylo uhrazeno a čerpáno pro vyúčtovaný účel. Samozřejmě změna podílů tvorby nebo užití pro vyúčtovaný účel je nepřípustné. Lze tolerovat pouze pro nevýznamnou částku nevyčerpání s převodem zůstatku do dalšího roku.

  Vložil Anonymousekkk (bez ověření), 5. Listopad 2018 - 14:43

  Proboha, kde jste se dočetl, že novela NOZ zakáže vypořádat dlouhodobé zálohy ?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 5. Listopad 2018 - 16:01

  Jestli se chcete rovněž dočíst, zkuste to třeba tady:

  http://klaiex.webnode.cz/…kveten-2018/

  Pokud budou vlastníci zticha a nebudou psát přímo na MMR, o své právo přijdou. Já jsem to zkoušela autorům tohoto nestoudného nápadu mnohokrát vysvětlit, ale marně.

  N. Klainová

  Vložil TN. (bez ověření), 5. Listopad 2018 - 15:17

  V novele sice nebude „zákaz“, ale tato kompetence shromáždění vypadne. Protože je § 1208 kogentní, převezme to většina SVJ řízená družstvy. Shromáždění si sice bude moct tuto kompetence TEORETICKY vyhradit, ale to je jen TEORIE. V domech řízených družstvy vesměs vůli SVJ netvoří shromáždění, ale družstvo. Družstva budou demagogicky a lživě tvrdit, že NOZ vypořádání příspěvků „zakázal“ a 99 % vlastníků tvrzení odborníků z družstva uvěří.

  Vložil SGC (bez ověření), 5. Listopad 2018 - 15:53

  Děkuji za objasnění. Kdy se dá tato novela očekávat? už padl nějaký termín? Děkuji SGC

  Vložil TN. (bez ověření), 5. Listopad 2018 - 16:02

  Pokud vše půje jako po másle (a vzhledem k neatraktivitě tématu SVJ mezi poslanci nečekám, že by schvalování drhlo), bude platiti od 1.1.2020.

  Vložil Petr, 13. Listopad 2018 - 15:23

  Zkuste si přečíst příspěvek pana Pavla. Jinak tu je na vyúčtování a vypořádání příspěvků mnoho.

  www.portalsvj.cz/…vela-1208-oz#…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".