Nerozumím textu zákonů

Vložil AsiTak, 5. Listopad 2020 - 9:47 ::

§ 1180
„…slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.
§ 1175
„(2) … které slouží vlastníku jednotky k výlučnému užívání, provádí a hradí pouze údržbu a drobné opravy.“ 

Co hradí vlastník v režimu k výlučnému užívání celkovou správu nebo jen vyjmenované dílčí výkony správy? Kdo by hradil a z čeho by byl hrazen rozdíl nákladů mezi úplnou správou a dílčí správou? Nebo takový vlastník hradí příspěvek dle majetkového podílu a další příspěvek za údržbu a drobnou opravu?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 5. Listopad 2020 - 18:13

  Pozor na jednu věc – tu pasáž z § 1180 jste necitoval zcela *: taková úprava by musela být v Prohlášení vlastníka.

  Takže nejprve nahlédněte do PV, a pokud tam není specielně upraveno , tak se na správě společných částí domu (včetně těch ve výlučném užívání) podílejí všichni dle spoluvlasnického podílu. Tedy s výjimkou té údržby a drobných oprav dle § 1175.

  Ohledně té držby a drobných oprav zákon nepředpokládá nějaký mechanizmus plateb a ani není nejspíš potřebný : bude se typicky jednat o činnosti které si vlastník obstará nebo i fyzicky provede sám.

  *)
  § 1180(1) Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. 

  Vložil AsiTak, 6. Listopad 2020 - 20:30

  „Pozor na jednu věc – tu pasáž z § 1180 jste necitoval zcela přesně:“ § 1180 (1) Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu, a NE jako podle Vás „na správě společných částí domu (včetně těch ve výlučném užívání) podílejí všichni dle spoluvlasnického podílu…“ Vlastník spravuje dům a pozemek pouze finančním přispěním a ne vlastním výkonem správy. Dle zásad řízení rozhodovací pravomoc je nedělitelná. Podle mě, v § 1175 slovo „provádí“ do toho zákona nepatří! Přičemž dle jiných paragrafů subjektem správy v plném rozsahu je SVJ.

  Vložil Justitianus, 7. Listopad 2020 - 9:29
  • AsiTak, napsal jste: Vlastník spravuje dům a pozemek pouze finančním přispěním a ne vlastním výkonem správy."

  Nic takového obecně neplatí.
  Neexistuje totiž výslovný zákonný zákaz poskytovat naturální plnění. Okna v bytech si každý myje sám, i když jsou společná. V mnoha domech se provádí úklid v domě svépomocí. Úklid okolo domu a odklízení sněhu se někdy řeší „rozpisem služeb“ pro jednotlivé vlastníky jednotek. Vše záleží na dohodě spoluvlastníků, případně na obsahu prohlášení či stanov.


  Máte zajisté pravdu v tom, že v § 1175 v povinnostech vlastníka jednotky je nesprávně použit výraz provádí a hradí. Mělo být uvedeno zajišťuje a hradí. Jde o zjevnou chybu zákonodárce.

  • Ostatně ani SVJ nemá zákonem určenu povinnost provádět správu domu. Podle § 1190 platí, že osobou odpovědnou za správu domu je společenství vlastníků. Podle § 1194 platí, že společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. SVJ tedy nemusí samo provádět žádnou činnost správy.
  • Stejně tak vlastník jednotky nemusí sám provádět žádné drobné opravy, ani údržbu společných částí, které má ve výlučném užívání. Je však povinen tyto činnosti zajišťovat, a to na vlastní náklad. To platí neobsahuje-li prohlášení něco jiného.

  Máte pravdu i v tom, že správa je nedělitelná. Podle § 1189 odst. 2 platí, že [m]á se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku. Z uvedeného plyne, že SVJ je odpovědné za tyto společné části vždy, i když jsou ve výlučném užívání. SVJ tedy je oprávněno nařídit vlastníkovi jednotky, aby u výlučně užívané společné části zajistil drobnou opravu nebo nutný úkon údržby.

  Justitianus

  Vložil AsiTak, 7. Listopad 2020 - 21:40

  Slovo „zajišťuje“ je pojmenováním výkonu služby správy jinou osobou než je sám SVJ odpovědný subjekt za tuto činnost. Je to zajištění činnosti ve vlastní režii a vlastním zaměstnancem (i DPP a DPČ) nebo zakoupená služba nebo dodávky vyhotovení díla dle DOV smluv. Ve všech případech způsob provedení služby správy zůstává určením odpovědným subjektem SVJ, tudíž dělení odpovědnosti nenastane. Vlastník sám provádí pouze jednoduché úkony (mytí schodiště) kdy způsob provedení je jednoznačné, ale už tomu tak není vždy, a vzniká požadavek sjednání nápravy SVJ kdy pan Šmudla „nemeje“ tak poctivě jak paní Pilná. Obdobně by vznikl konflikt kdy paní Milá by chtěla barvu okna na červenou a paní Smutná na šedivou. Tyto konflikty může řešit pouze SVJ v rámci nedělitelné odpovědnosti za správu.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 7. Listopad 2020 - 9:50

  „SVJ tedy je oprávněno nařídit vlastníkovi jednotky, aby u výlučně užívané společné části zajistil drobnou opravu nebo nutný úkon údržby“

  A nějaký odkaz na § a zákon k tomuto nařizování by nebyl. Vlastník přece už jednou na tyto opravy platí podle velikosti podílu, tak proč by to měl calovat znovu? Jestliže to není ošetřené v PV,tak si celé to vaše SVJ,může leda trhnout nohou:-)

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 5. Listopad 2020 - 11:22

  Je to tak jak píšete.

  " takový vlastník hradí příspěvek dle majetkového podílu a údržbu včetně drobných oprav na společných částech, které má určeny v PV k výlučnému užívání si hradí sám"

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".