nečinnost vlastníků jednotek

Vložil Mikelson (bez ověření), 20. Leden 2020 - 19:09 ::

Dobrý den, minulý rok jsme jako Výbor SVJ složili funkce a k listopadu 2019 nám po ,, výpovědní´´ lhůtě dané stanovami skončilo funkční období. Bohužel od podání rezignace do konce funkčního období SVJ nerozhodlo a nezvolilo nový Výbor. Bohužel SVJ je i po x měsících nečinné a mi jako starý Výbor jsme pořád zapsáni v Obchodním rejstříku. Můj dotaz zní: Co můžeme udělat pro to, abychom alespoň sebe vymazali z rejstříku? Můžeme to podat na soud i když už nejsme ve Výboru ani SVJ? Děkuji za pomoc. Dvořák Michal

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Mikelson (bez ověření), 22. Leden 2020 - 18:39

  Dobrý večer, upřesňuji, že jsme ze vzdali svých funkcí dobrovolně. Řádně jsme rezignaci, nebo chcete-li odstoupení, doručili Výboru i všem vlastníkům. Od té doby běžela stanovami daná lhůta. Během té jsme svolali Shromáždění, kde jsme chtěli zvolit nový Výbor a když nikdo nechtěl, navrhli jsme externí firmu jako Výbor (stanovy nám to umožňují). bohužel ani to se nesetkalo s kladným ohlasem. Na shromáždění se tedy nic nevyřešilo. Následovalo 60 dnů!!! dopisovaní si po e-mailu se všemi vlastníky, ale bohužel neúspěšně. Vypršela i ,, výpovědní´´ lhůta. Tudíž už jsme nic nemohli a vlastníci nic nedělají. Na platby elektřiny atd. jsme měli nastavené trvalé příkazy a revize jsou min. na půl roku vyřízené. Bohužel jsme stále napsáni v obchodním rejstříku. Zítra zkusíme zavolat na soud popř. se obrátíme na právníka, jak máme postupovat. Děkuji všem za reakce

  Vložil 1 (bez ověření), 22. Leden 2020 - 19:24

  Já vám poradím, je to jedoduché, nemusíte se radit s žádným právníkem. Napíšte na rejstříkový soud oznámení, že v listopadu odstoupili všichni členové stat. orgán a dodnes statutární orgán nebyl zvolený, vaše svj je bez statutárního orgánu. Je to takové malé udání. Soud vyzve společenství ke zvolení a určí datum do kdy. Ještě tam určitě bude nějaká výhrůžka, co se stane, když se nezvolí. Někdo ovšem ten dopis musí vyzvednout, nebo možná bude ve schránce. Pak by mělo nastat svolání a volba. Svolat může skupina vlastníků podle zákona. Doporučuji vám mít zápis o odstoupení a projednání odstoupení na schůzi výboru (to bude poslední schůze výboru) s podpisy všech odstupujících členů. Zda má být to oznámení s podpisem nebo anonymní, tak to nevím.

  Vložil 1 (bez ověření), 22. Leden 2020 - 21:05

  U nás výbor neodstoupil, ale mu skončilo volební období. Byla svolána schůze, nebyla usnášeníschopna. Tak výbor svoji práci dělal dál. Jeden vlastník, který na tu schůzi, kde se měl volit nový výbor vůbec nepřišel, napsal na soud udání, že společenství nemá zvolený stat. orgán. Lidi pak přišli ten orgán zvolit, ale účast byla jen tak tak, málem to nevyšlo. Lidi tyto záležitosti nechápou, je jim to jedno. Mají svůj byt a tím to pro ně končí. Ostatní je vůbec nezajím. Oni nechápou, že společenství je nějaká právnická osoba, která se musí řídit nějakými paragrafy, oni vůbec nevědí co to je, k čemu to je a je jim to jedno. Společenství a jeho stat. orgán považují za obtížný hmyz, který je pořád něčím otravuje. Tí co to vědí mi určitě prominou, co jsem tady napsal.

  Vložil VN (bez ověření), 23. Leden 2020 - 9:45

  bohužel , tak to je. On se musí stát nějaký velký průser, možná až poté by se jim rozsvítilo…

  Vložil Zdenek 22, 21. Leden 2020 - 9:26

  Pane Mikelsone,

  není příliš rozumné, aby kompletně celý výbor odstoupil bez náhrady. I když se vám nepodařilo najít za sebe náhradu mezi vlastníky, mám za to, že v tom případě bylo vaší odpovědností vyhledat alespoň externího předsedu.

  Vložil JarekSVJ, 23. Leden 2020 - 6:01

  Zdeňku naprostý souhlas – odstoupit bez náhrady ani podle mne není idealní řešení . Z vlastní zkušenosti – práce pro SVJ 20 let vím, že je to vždy o jednom někdy dvou popř. třech lidech a zbytek jenom mudruje a někdy ani to né. Před mým odstoupením postavím vlastníky před dvě varianty: statutár z vlastních řad nebo externí předseda

  Vložil VN (bez ověření), 22. Leden 2020 - 10:32

  Odpovědnost za SVJ není pouze o výboru, ale o všech členech. Všichni členové by měli mít zájem na tom , aby jim společný subjekt fungoval.

  Vložil Vymazal (bez ověření), 20. Leden 2020 - 20:18

  „Můžeme to podat na soud i když už nejsme ve Výboru ani SVJ?“

  Ano, soud osobu vymaže na její žádost, pokud doloží, že její funkční období skončilo. Výmaz není vázán na současný zápis nové osoby. Byli jsme ve stejné situaci a výbor, který odstoupil, se nechal vymazat, aniž by čekal na volbu výboru nového.

  Vložil ik (bez ověření), 20. Leden 2020 - 23:14

  A co bylo dál? Kdo řešil problémy SVJ a hlavně kdo platil faktury, elektřinu, teplo, hlídal příchozí platby, řešil povinné revize atd, atd. Tahle situaci ochromí fungování společenství,trvá-li stav delší dobu. My se vloni dostali rovněž do situace, kdy původní výbor odstoupil a nový nebyl zvolen. Když nám náš smluvní správce vysvětlil, co vše nezvolení výboru obnáší, tak se urychleně svolalo nové shromáždění a 3 vlastníci funkce vzali. Snad se to nebude za čas opakovat, pak už zřejmě přichází v úvahu jen externí předseda.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Leden 2020 - 16:24

  Jen bych netvrdil, že se svolalo shromáždění. Samo si nikdy nesvolá.

  Vložil VN (bez ověření), 22. Leden 2020 - 10:37

  kde jsem jim oznámil , že jako výbor budeme kandidovat pouze za splnění určitých podmínek. Informovali jsme je i o tom, co hrozí, pokud výbor zvolený nebude. Jsem zvědav, jak to dopadne.

  Vložil zf (bez ověření), 21. Leden 2020 - 19:14

  Dobrý den. Pro „ik“, můžete v kostce vysvětlit co a jak Vám správce vysvětlil? Jsme totiž ve stejné situaci /stávajícímu výboru končí volební období a nechce již dále pokračovat/.

  Vložil ik (bez ověření), 21. Leden 2020 - 20:32

  Bylo nám řečeno, že nebude-li zvolen statutární orgán, který nebude zapsán v OR tak každá faktura musí být schválena všemi vlastníky (dnes stačí podpis někoho z výboru podle nastavených pravidel), bude problém s uzavíráním nových smluv a jejich dodatků, opět by dodavatelé museli jednat se všemi vlastníky, což by byl asi problém, problém s bankou atd., atd. Prostě si musíme uvědomit, že SVJ má svého zástupce, který za něj jedná na základě volby na shromáždění, asi tak jako jednatelé jednají jménem s.r.o. a do funkcí si je zvolí společníci s.r.o. Dovedu si představit s.r.o. bez jednatele, ale to asi jen v případě, když jde s.r.o tzv. do kopru.

  Vložil ik (bez ověření), 21. Leden 2020 - 22:36

  Mínusovači tímto děkuji za vyjádření a prosila bych ho tímto, aby mě informovat jak bude společenství fungovat, když si vlastníci nezvolí své statutární zástupce?

  Vložil Vlastnik * (bez ověření), 22. Leden 2020 - 2:12

  Tak nějak od 10 k 5

  Vložil zf (bez ověření), 21. Leden 2020 - 22:33

  Přibližně takto se to snažím spolu vlastníkům vysvětlit, ale asi si myslí, že si dělám „srandu“ a on to možná někdo „vezme“ a pojede se dál. Díky za odpověď.

  Vložil JaVa, 22. Leden 2020 - 9:24

  Tak jim dokažte,že se o žádnou „srandu“ nejedná.Pročtěte si § 165/89/2012 Sb.,všechny zdejší diskuze, týkající se soudem přiděleného opatrovníka právnické osobě SVJ a sám soud ihned oslovte.Přeji hezký den.JaVa

  Vložil ab (bez ověření), 21. Leden 2020 - 0:29

  Úžasné. Když nás smluvní správce vysvětlil, co vše nezvolení výboru obnáší, tak se urychleně svolalo nové shromáždění a 3 vlastníci funkce vzali. Je nutno podotknout, že máte geniálního smluvního správce a ještě geniálnější 3 vlastníky.

  Vložil Vlastnice Yvonna (bez ověření), 21. Leden 2020 - 1:02

  „Je nutno podotknout, že máte geniálního smluvního správce a ještě geniálnější 3 vlastníky.“

  Je nutno podotknout, že skončením funkce výboru nezaniká zmocnění externího správce, který i nadále SVJ zastupuje.

  Vložil ik (bez ověření), 21. Leden 2020 - 20:36

  Kde jste slyšela, že externí správce SVJ zastupuje? Externí správce má přesně dané povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, plní jen to čím ho společenství zavázalo konat, a pochybuji, že je to zastupování.

  Vložil VN (bez ověření), 22. Leden 2020 - 12:09

  mají občas i pojistku pro ten případ, kdy výbor SVJ nebo představenstvo BD nebude funkční. Ve smlouvách mezi SVJ/BD a správcovskými firmami bývá odstaveček , že SVJ/BD uděluje plnou moc k různým činnostem. Někdy je to v tom smyslu, že pokud bude třeba nějaké opravy , je správcovská firma na základě plné moci oprávněná vybrat jménem SVJ/BD dodavatele , uzavřít s ním jménem SVJ/BD smlouvu a převzít od něho jménem SVJ/BD vykonanou práci. Tento režim se mi jeví jako hodně nouzový, když teče do bot. Jinak je to cesta do pekel. Je jasné, že dodavatel vybraný správcovskou firmou bude hlavně výhodný pro správcovskou firmu , ale pravděpodobně ne moc výhodný pro samotné SVJ/BD.

  Vložil JaVa, 21. Leden 2020 - 5:37

  „Je nutno podotknout, že skončením funkce výboru nezaniká zmocnění externího správce, který i nadále SVJ zastupuje.“

  Tazatel neuvádí,k jakým úkonům,je ten smluvní správce zmocněn v příkazní smlouvě, schválené shromážděním vlastníků.Proto samozřejmě stále platí § 1190/89/2012 Sb.,

  Tzn.,že osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků/resp.její výkonný(statu­tární)orgán.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil as (bez ověření), 21. Leden 2020 - 8:15

  Jak jste přišel na to, že externí správce zastupuje svj? Svj zastupuje pouze a pouze jeho statutární orgán a nikdo jiný. Pokud je stat. orgánem externí správce, tak svj samozřejmě zastupuje. Pokud není, tak nemůže svj zastupovat. Osobou odpovědnou za správu domu je svj, nikoliv jeho výkonný (statutární) orgán.

  Vložil Kremencova2, 21. Leden 2020 - 14:46

  Vážený as, račte se seznámit s institutem smluvního zastoupení (§ 441 a násl. NOZ). Je-li k tomu správcovská firma dřívějším statutárním orgánem zmocněna, může SVJ jako zmocněnec nadále zastupovat, a to i v případě odstoupení a nezvolení výboru.

  § 441 NOZ (1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. (2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

  Vložil Orel (bez ověření), 22. Leden 2020 - 11:42

  Zmocněnec nemůže zastupovat SVJ v záležitostech, které patří do výlučné působnosti statutárního orgánu nebo shromáždění vlastníků. Vylučují to ustanovení NOZ a stanovy o působnosti shromáždění vlastníků a statutárního orgánu.

  Vložil René (bez ověření), 23. Leden 2020 - 14:00

  „Zmocněnec nemůže zastupovat SVJ v záležitostech“

  Zmocněnec může zastupovat v souladu s uděleným zmocněním.

  Vložil ik (bez ověření), 21. Leden 2020 - 20:24

  Aĺe bude-li správcovská firma statutárním orgánem zmocněna, jak píšete, tak pak nemusí být asi žádný statutární orgán. Bavíme-li se o správcovské firmě, tak záleží, jakou tato má uzavřenu smlouvu se společenstvím a co je jejím obsahem. Předpokládám, že většinou vede účetnictví, zpracuje účetní závěrku,hradí faktury (ty stále se opakující automaticky, ty nahodilé pak po odsouhlasení výborem SVJ). Dále např. může sledovat platební morálku vlastníků a upomínat dlužníky, hlídat revize, provádět vyúčtování. Nám např. přes jejich datovou schránku odeslal námi zpracovanou přihlášku pohledávky do insolvence. Našlo by se toho jistě víc co může správce na základě zadaného požadavku dělat a dostane za to zaplaceno. Ale určitě neřídí společenství, to by potom nemuseli vlastníci volit své statutáry. Co by měl správce dělat podle Vámi uváděného smluvního zastoupení? Co to je podle Vás zmocněnec SVJ? Nějak tápu.

  Vložil 321 (bez ověření), 22. Leden 2020 - 13:58

  Nepište tady ty blbiny. Statutární orgán musí být zapsný v rejstříku. Pokud má správcovská firma být stat orgánem,tak musí být stat. orgánem zvolena a musí být zapsaná v rejstříku. Správcovská firma nemůže být stat. orgánem na základě nejakého povídání napsaného ve smlouvě. Ano, ve smlouvě můžete správcovskou firmu pověřit čímkoliv, klidně vším tím, co jste uvedla. Ale tím pověřením ona za nic nezodpovídá a pověřením se nestane stat.orgánem. Tu zodpovědnost má pouze ten, kdo je zapsaný v rejstříku, pouze zapsaný je stat.orgánem.

  Vložil ik (bez ověření), 22. Leden 2020 - 21:04

  netápu, pořádně čtěte. Jinými slovy jsem napsala to co vy. Takže ještě jednou, správcovská firma nemůže dělat nic jiného, než čím je smluvně pověřena. Jen jsem dál neuvedla to co Vy,tj. jestli si svou správcovskou firmu vlastníci zvolí aby zastupovala společenství a přebrala dosavadní povinnosti výboru, stává se externím předsedou společenství. Jestli bychom bývali nezvolili výbor, tak k dosavadnímu smluvnímu vztahu, za který ji měsíčně platí každý vlastník stanovenou částku bychom k té stávající připočetli tu novou za externího předsedu a fakt to bylo docela hodně.Jsme malé společenství, výbor jak je často zvykem to vykonával jak se říká za hubičku. Asi to rozhodlo, že se výbor znovu ustanovil.

  Vložil Petr, 22. Leden 2020 - 13:38

  Budete muset změnit stanovy a místo „výbor“ a „předseda výboru“ uvedete že statutárním orgánem je „předseda společenství“

  Hledejte zde na portálu. Našel jsem zde 3 vlákna.

  Tato otázka byla řešena také na portálu portalobydleni.cz, ale portál se změnil a již jsem to tam nenašel.

  Vzneste na zmíněném portálu dotaz přes info@portaloby­dleni.cz

  Vložil ? (bez ověření), 23. Leden 2020 - 11:25

  Problémem je, že aby shromáždění mohlo zvolit místo výboru (např.3 členného), předsedu společenství, tak napřed musí změnit stanovy. Dle NOZ není možné, aby ve stanovách byly možnosti volby – výbor nebo předseda společenství. Na tuto nutnost také navazuje, že nyní musí být stanoven konkrétní počet volených členů do výboru a to konkrétním číslem 3, 4 , 5 atd. (ale minim. 3). U volby předsedy společenství potom tento počet se samozřejmě nestanovuje (respektive ve stanovách je dán počet členů statutárního orgánu číslem 1), protože je dán samotnou volbou předsedy výboru, která je v souladu se stanovami. Jinak, pokud není zvolen statutární orgán, nebo dosavadní členové statutárního orgánu řádně (v souladu se zákonem) odstoupili (zde není podstatné zda členové statutárního orgánu přesluhují své volební období, protože tím jim povinnosti vůči svj nekončí), tak potom jako odpovědní za chod svj nesou ti vlastníci, kteří jsou stanoveni v NOZ.

  Vložil Orel (bez ověření), 23. Leden 2020 - 11:40

  Jak jste příšel na minimální počet členů statutárního orgánu 3? Kde to máte uvedeno?

  Vložil ? (bez ověření), 23. Leden 2020 - 12:41

  Je to uvedeno v NOZ. Jedná se o kogentní ustanovení NOZ, které musí být obsaženo ve stanovách v prípadě, že svj rozhodne a uvede ve stanovách, že statutárním orgánem svj je výbor společenství.

  Vložil MartinII, 22. Leden 2020 - 17:46

  Vzneste dotaz na „rejstříkovém“ soudu. Zřejmě odpoví, že vaše funkční období skončilo tím, že vám skončil 5-ti letý mandát. Na to snad není potřeba zápis shromáždění. Zápis je třeba na zápis nového výboru.

  Zadejte zde jednoduše „výmaz rejstříku“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".