Návrh na nucený prodej jednotky?

Vložil Petr (bez ověření), 1. Červen 2020 - 19:34 ::

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem na řešení situace týkající se závadného majitele bytové jednotky. Zastupuji bytový dům v Praze 4 se 166 bytovými jednotkami v osobním vlastnictví.

Jeden majitel shromažďuje odpad v bytě, proběhlo nesčetně písemných výzev s žádostí o nápravu, předběžné opatření soudu a nakonec i soud. Nařízení soudu majitel nerespektoval, tak došlo na exekuci. Teď ½ roku po exekuci se opakuje závadný stav, majitel opět shromažďuje odpad v bytě, nedodržuje základní hygienické návyky a před 14 dny, díky své nedbalosti, v bytě museli zasahovat hasiči. Stačilo pár minut navíc a majitel by s v bytě, kde doutnaly odpadky, udusil.

My, výbor společenství vlastníků, jsme pevně rozhodnuti ochránit zbylé vlastníky od toho velmi závadného jednání jakýmkoliv dostupným způsobem. Jako jediné řešení se jeví „Návrh na nucený prodej jednotky“.

Obracím se na Vás s dotazem, zda-li existuje nějaká právní kancelář, které se na tento druh činnosti specializuje nebo má s touto činností praktické zkušenosti.

  • nucený prodej jednotky

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Ludmila, 4. Červen 2020 - 8:04

Má dotyčný nějaké dluhy vůči SVJ? Myslím tím za služby, správu a úhradu související s odstraňováním odpadů a následků, event. soudní výlohy. Jestliže takové dluhy jsou, musí se po dlužníkovi vymáhat a to může být důvodem k uspokojení pohledávky nařízením prodeje bytu. Jak je vidět jiné důvody k nápravě nefungují.

Vložil Gustaf (bez ověření), 4. Červen 2020 - 8:01

Pane Petře,

napíšu Vám to takto: Co kdybyste se odstěhoval do vlastního domku? Píšete, že jste sociálně silný, sdílení domu s ostatními pro Vás není vhodné. Zjevně vytváříte problémy, Vašimi slovy jste závadný, když řešíte škrábanec na linoleu exekučně.

1 m2 linolea stojí asi 500 Kč, tj. výdělek řekněme 2 hodiny práce. Zaplaťte to a problém je vyřešen, nebo to nechte být, za čas budou škrábance na linoleu všude. Tomu se nelze při běžném používání vyhnout.

Neuvedl jste náklady Vašeho řešení. Odhaduji, že pod 100 000 Kč to nebylo, spíše ještě více, tj. 200násobek. Chápete, že něco je špatně? Říká Vám něco pojem hospodárnost a přiměřenost? (Jiní Vám už sdělili, že jdete s kanónem na vrabce.)

Napište zde, prosím, kolik Vaše řešení dosud stálo.

Váš problém je nevhodně zvolená podlahová krytina a Vaše zbytečná agresivita. Taky asi nemáte co dělat. Byl zde doporučován golf, souhlasím, hrajte golf, uklidňuje a vede ke slušnému chování, jak zde bylo psáno, a zlepšuje duševní i fyzické zdraví. Potřebujete to.

Vložil tomas 22, 4. Červen 2020 - 9:23

To nelze než podepsat.

Pokud bylo žalováno poškození majetku svj a pak vymáhána náhrada škody (předpokládám obratem po nabytí právní moci) tak se nezbývá než zeptat.

Jaké byly náklady na advokáty?

10× tolik, 30× tolik?

Odhlasovalo vůbec SVJ, že chce škodu žalovat?

Nezlobte se ale jde zřetelně hlavně o problém sousedského soužití a přestupek

Řešit to přestupkovým řízením by nejspíš nestálo vůbec nic

Nucené prodat byt je z výše uvedeného směšné a pokud na to hodláte utrácet peníze SVJ upozorňuji, že škodu můžete způsobit na majetku ostatních i nesmslnymi soudními výlohami.

Je skoro otázkou, zda SVJ je více poškozeno náklady na právníky, než zápachem jež vám vadí. To není výtka ale odděluje své zájmy od zájmu SVJ to není to samé.

Jistěže právo to řešit, ale ne za společně peníze.

To je můj názor. Pravda je, že mám za sebou zkušenost, která mne poučila, že v ČR soudy na zákony dost kašlou.

Vložil Justitianus, 4. Červen 2020 - 7:29

Pane Petře, v úvodním dotazu jste neuvedl potřebné informace. Teprve v průběhu diskuse jste postupně začal k úvodnímu dotazu přidávat nutné podrobnosti. Původně jste totiž napsal, že vlastník pouze „shromažďuje odpad v bytě“. Později jste ovšem upřesnil, že nejen shromažďuje, ale vnáší do domu odpady zvenčí (zřejmě směsný komunální odpad?? – opět chybí z Vaší strany upřesnění).

V tom případě se ovšem nejedná pouze o soukromoprávní obtěžování obyvatel domu! Jde o porušování celostátně platných předpisů veřejného práva.

Dochází k nakládání s odpady a ke shromažďování odpadů – to vše protiprávně, ve stavbě, která nebyla pro tento účel „kolaudována“. Příslušné orgány, oprávněné k řešení, jsou Krajský úřad, Stavební úřad a Krajská hygienická stanice.

Zákon o odpadech upravuje udělování souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňováni, sběru nebo výkupu odpadů (§ 14 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech).

Takové zařízení je možno provozovat jedině na základě rozhodnutí Krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení; zároveň úřad schvaluje provozní řád. Obdobně to platí pro skládku odpadů. Získání souhlasu krajského úřadu je nezbytnou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, ve které má probíhat využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů. Kolaudační souhlas se vydává podle zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. Nepochybně by si k takovému rozhodnutí Stavební úřad vyžádal předběžné stanovisko Krajské hygienické stanice.

Myslím, že teď máte dostatek informací k tomu, abyse se obrátil na příslušné úřady, a víte také co jim máte sdělit. Porušování předpisů veřejného práva je „jiná liga“ než pouhá soukromoprávní sousedská žaloba na obtěžování.

Justitianus

Vložil Gustaf (bez ověření), 4. Červen 2020 - 8:09

Ano, teoreticky je to porušení pravidel pro nakládání s odpady, ale z jiného důvodu, než uvádí Justitianus:

Odpad odložený do určených nádob okamžikem odložení přestává být vlastnictvím toho, kdo tam odpad odložil, a tak není možné odpad z nádob vyjímat (krást). Protože ale škoda je žádná nebo nepatrná, nikdo to neřeší a řešit nebude.

Řeší se poškození nádoby na odpad, pokud byla při vniknutí do ní poškozena.

Vložil RD (bez ověření), 3. Červen 2020 - 8:17

Čtu shora dolů a opačně a pořád netuším co bylo obsahem exekuce. Vydal soud rozhodnutí o nějaké pokutě, kterou žalovaný nezaplatil a tak přišla exekuce a kdo vůbec první žalobu podal?

Vložil petr d (bez ověření), 3. Červen 2020 - 8:27

Žalobu i exekuci podalo SVJ. Přesný předmět teď nevím, ale rozsudek bylo cca:

  • zdržet se vnášení a shromažďování odpadu v bytě
  • zdržet se obtěžování ostatních spoluvlastníků zápachem
  • nepoškozovat a neznečišťovat společné prostory
Vložil xx (bez ověření), 3. Červen 2020 - 8:51

Můj ty světe, co to plácáte. Zdržet se něčeho není exekuce, zdržet se obtěžování není exekuce, nepoškozovat spol- prostory není exekuce. Víte vy vůbec, co děláte?

Vložil petr d (bez ověření), 3. Červen 2020 - 9:01

Já nejsem právník, jen píši dostupné informace. Celé přes soud, rozsudek a poté i exekuci řešili právník, soudce a exekutor. Asi ví co dělají, jinak by to do té fáze nemohlo dojít. Pochybuji, že by jednali protiprávně.

Vložil § (bez ověření), 3. Červen 2020 - 9:07

„Celé přes soud, rozsudek a poté i exekuci řešili právník, soudce a exekutor.“

O účasti závadného vlastníka, jak ho označujete, nic nepíšete. Napište, co závadný vlastník, jak ho označujete, v řízení konal či nekonal.

„Asi ví co dělají, jinak by to do té fáze nemohlo dojít.“

Mohlo, a to velmi snadno. Už jsem Vám to vysvětlil v jiném příspěvku.

Pořád tajíte podstatné informace, takže nelze vyloučit, že nehrajete fér.

Vložil Čtenář (bez ověření), 4. Červen 2020 - 6:14

Vždyť to ten P.D. píše dále. Exekuce byla na zaplacení poškrábaného linolea před bytem paní (za 1.500m2 !!!), úklidu (psi tam asi nemají) a pohromy ve formě škrábance na omítce. Hmm, řeší zápach, to znamená špatné dveře od bytu. Takže kvůli netěsnícím dveřím soud.

Pro P.D.
Nakládání s odpady u fyzických osob řeší obec.

Vložil Gustaf (bez ověření), 4. Červen 2020 - 7:46

„Exekuce byla na zaplacení poškrábaného linolea před bytem paní (za 1.500m2 !!!), úklidu (psi tam asi nemají) a pohromy ve formě škrábance na omítce.“

Exekuce může být pouze podle rozsudku. Podle rozsudku, jak zde byl uveden, takto exekuce vedena být nemohla.

Vložil Petr D (bez ověření), 2. Červen 2020 - 20:13

Doplňující info, rozsudek soudu byl, aby se vlastník jednotky zdržel:

  • vnášení a shromažďování odpadu v bytě
  • obtěžování ostatních spoluastníků zápachem
  • poškozování a znečišťování společných prostor domu
Vložil Dobroslava (bez ověření), 2. Červen 2020 - 20:55

„rozsudek soudu byl, aby se vlastník jednotky zdržel:
vnášení a shromažďování odpadu v bytě,
obtěžování ostatních spoluvlastníků zápachem,
poškozování a znečišťování společných prostor domu.“

Takže odzadu:

Poškozování a znečišťování společných prostor domu – tady je to asi jasné a není co řešit, tohle může (a patrně i musí) správce domu (= SVJ) požadovat (i soudně).

Obtěžování ostatních spoluvlastníků zápachem – zdržet se obtěžování zápachem je jistě také možné požadovat (i soudně), jenom se pozastavuji nad tím, zda je možné podat žalobu ve prospěch jiné osoby. Tj. žalobce A žádá, aby soud vydal rozsudek ve prospěch jiné osoby než žalobce (tj. kterým uloží neobtěžovat osobu B). Jak toto soud odůvodnil? Také bych někdy ráda podala žalobu ve prospěch jiné osoby, dokonce jsem to zkusila (s odůvodněním, proč tak činím), ale neuspěla jsem, právě pro nedostatek aktivní legitimace. To je jako bych podala žalobu, aby žalovaná paní Fialová zaplatila paní Zelené s tím, že na tom mám právní zájem (což nelze, žalobu musí podat paní Fialová).

Vnášení a shromažďování odpadu v bytě – nejzajímavější je tahle část. Docela by mě zajímalo odůvodnění soudu. Samotným vnášením a shromažďováním odpadu v bytě se nic neporušuje. Neznělo to trochu jinak? Třeba (v kombinaci s ostaním) zdržet se vnášení a shromažďování odpadu v bytě způsobilého obtěžovat ostatní spoluvlastníky zápachem nebo zdržet se vnášení a shromažďování odpadu v bytě způsobilého poškozovat nebo znečišťovat společné prostory domu? (Vynechme teď gramatickou chybu, správně má být vnášet do bytu, nikoliv vnášet v bytě, to má zcela jiný význam a soudce by ji musel odhalit, pokud by si to po sobě byl přečetl.)

Sama vnáším odpad do bytu a rovněž odpad v bytě shromažďuji a nikdy by mě nenapadlo, že mi to může být soudně zakázáno.

Vložil Zdeno (bez ověření), 3. Červen 2020 - 11:23

Podstatný rozdíl bude v rozsahu takového jednání, píšete že sama v bytě shromažďujete odpad (také to uvádějí další diskutující), ale předpokládám, že jde o dočasné shromáždění a jeho následné vynesení do kontejneru.

„Petr d“ ale zřejmě popisuje patologický stav, kdy dotyčný shromažďuje kopu odpadu a ani náhodou mu nejde o to se toho odpadu pak zbavit. To je dost rozdíl, nemyslíte? V domě s takovou osobou nechce bydlet nikdo.

Když tak, podívejte se na tento článek: https://cs.wikipedia.org/…%AFv_syndrom – tím zřejmě dotyčný trpí.

Vložil petr d (bez ověření), 3. Červen 2020 - 14:12

Ona ten odpad do bytu vnáší z kontejneru, přípdně jinde co kde najde za poklady.

Vložil Anynomous (bez ověření), 3. Červen 2020 - 13:36
Vložil Petr d (bez ověření), 2. Červen 2020 - 20:09

Pánové, děkuji za laické i odborné komentáře. S vlastníkem proběhl soud s rozsudkem, který byl porušován. Poté tedy proběhla exekuce. Nyní se opakuje závadný stav, na který už byl vydán rozsudek a proběhla exekuce. Takže to určitě není tak, že si majitel v bytě může dělat co chce, jinak by asi nebyl vydán rozsudek a nemohla proběhnot exekuce. Navíc v NOZ je jasně definovno čeho se majitel bytové jednotky musí zdržet, aby dlouhodbě neobtěžoval/ neomezoval ostatní vlastníky. Pokud nařízení NOZ porušuje, je to porušení zákona.

Uvítal bych příspěvky od někoho, kdo má s nuceným prodejem bytové jednotky nějaké konkrétní zkušenosti, ne laické doměnky a názory, těch je na webu nepočitatelně. My jsme rozhodnuti to dotáhnout do konce. Ale samy právní kanceláře moc nevědí jak to celé uchopit.

Vložil Anynomous (bez ověření), 3. Červen 2020 - 13:24

„právní kanceláře moc nevědí jak to celé uchopit“, protože se dosud v žádném SVJ nucený prodej jednotky neuskutečnil (že by soudný lidé ve všech ostatních výborech?).

O pánovi víte, ale o tom, co „závadného“ se děje v ostatních 164 BJ (varny, výbušniny, zbraně, choroby, jedovatá zvířata …) víte kulový. Nazdar.

(kopie smazaného příspěvku z 2.Června 2020 – 21:23)

Vložil Jarda_, 2. Červen 2020 - 21:30
  1. Výzva (výstraha)
  2. Žaloba
  3. Výkon rozhodnutí

Podal jste už výzvu a žalobu? Nebo aspoň 1)?

Vložil petr d (bez ověření), 3. Červen 2020 - 7:53

Písemných výzev bylo 9, pak předběžné rozhodnutí soudu, poté rozsudek soudu a nakonec dokončená exekuce. Je to snad málo? Co se musí stát, aby soud nerozhodl o nuceném prodeji jednotky? Musí v tom bytě vybouchnout atomová bomba?

Vložil Justitianus, 2. Červen 2020 - 21:43

Pane Petře, možná by Vás mohla zajímat novela občanského zákoníku, která nabude účinnosti od 1. 7. 2020. Zákonodárce totiž podstatně usnadňuje celý proces nuceného prodeje: nebude už nutné dvojí soudní rozhodnutí, postačí udělit vlastníkovi jednotky písemnou výstrahu – a pak už může rovnou následovat soudní nařízení nuceného prodeje.

Zajímavé je, že již nebude možné, aby návrh podal jednotlivý vlastník jednotky, jak je tomu podle dosavadní právní úpravy. Oprávněno k podání návrhu bude pouze SVJ. Cituji zde novelizované znění zákona č. 89/2012 Sb.:

§ 1184 (znění účinné od 1. 7. 2020)

(1) Na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.

(2) Ve výstraze podle odstavce 1 se uvede důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil; k tomu se vlastníkovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.

(3) S podáním návrhu podle odstavce 1 musí vyslovit souhlas většina všech vlastníků jednotek; při určení většiny potřebné pro vyslovení souhlasu se nepřihlíží k hlasu vlastníka podle odstavce 1.

Ve vašem SVJ už máte první žalobu úspěšně za sebou, mohli byste se nyní druhou žalobou domáhat prodeje jednotky. Ovšem pozor – pouze do 30. června! Pokud to nestihnete, pak už se bude postupovat podle novelizovaného § 1184.

Znovu upozorňuji na nutnost tvrdit a prokazovat soudu, že vlastník porušuje povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. K tomu musíte soudu navrhnout potřebné důkazy. První soud byl o běžném sousedském obtěžování (žaloba zdržovací), a tam byl zásah do vlastnického práva celkem mírný. Při nuceném prodeji jednotky však jde o totální vyvlastňovací zásah veřejné moci do vlastnického práva. Netuším jak to soud posoudí. Netuším zda skutečnosti, které postačovaly k úspěchu „sousedské“ žaloby, budou dostačující pro vyvlastňovací žalobu.

Pokud pátráte po právníkovi, který má zkušenosti s uplatněním § 1184 až do úspěšného konce, nejspíše jej nenajdete. Žaloba podle § 1184 byla a stále je naprostou raritou. Advokáti se do toho buď nebudou chtít vůbec pustit, nebo jsou to střelci, kteří si řeknou o neúměrně vysokou odměnu a zkusí to metodou pokus-omyl.

Dejte pak vědět jak to dopadlo.

Justitianus

Vložil petr d (bez ověření), 3. Červen 2020 - 7:58

Ano dám vědět. Myslím, že silný argument bude podpis 95 a možná i 99% ostatních vlastníků, že žádají/ souhlasí o nucený prodej jednotky. Soud to musí vzít v potaz. Ústavní svobody a ochrany jedince, který něco porušuje je jedna věc, ale Ústavní svobody těch ostatních, kteří to musí strpět, jsou velmi silný protiargument.

Vložil Dobroslava (bez ověření), 2. Červen 2020 - 21:51

„S podáním návrhu podle odstavce 1 musí vyslovit souhlas většina všech vlastníků jednotek; při určení většiny potřebné pro vyslovení souhlasu se nepřihlíží k hlasu vlastníka podle odstavce 1.“

Prosím o vysvětlení uvedeného ustanovení. Vlastník podle odstavce 1 jistě nebude hlasovat PRO. Je tak lhostejné, zda by hlasoval PROTI (a k jeho hlasu by se přihlédlo) a nebo se k jeho hlasu nepřihlédne, tj. nezapočte se do hlasů PRO. Většina hlasů PRO se počítá ze všech vlastníků, na tom část věty za středníkem nic nemění.

Vložil Jarda_, 3. Červen 2020 - 0:12

To pošli svému poslanci, ať ti vysvětlí co odhlasoval :-)

Vložil xx (bez ověření), 3. Červen 2020 - 8:25

Lidi nemají své poslance, své poslance mají pouze politické strany.

Vložil § (bez ověření), 3. Červen 2020 - 7:46

„To pošli svému poslanci, ať ti vysvětlí co odhlasoval :-)“

To je celkem případná rada. Jenže nevím, zda jste se na poslance (ať už svého, nebo jiného) někdy obracel. Zkoušel jsem to. Naprostá většina z nich nejenže neodpoví, ale ani nepotvrdí příjem zprávy.

Napište zde, kteří poslanci se svými voliči komunikují.

Napíšu jim.

Vložil tomas 22, 2. Červen 2020 - 21:45

no a já bych soudní pokus o prodej nemovitosti viděl jako zbytečné vyhazování peněz. Pan Justianus tu sice pěkně vrší argumenty ale jaké bylo vlastně odůvodnění již úspěšného rozsudku?

Bylo tam, že dotčený „porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek“?

pokud to tam nebylo, nemáte nic. Nejprve tedy budete muset zabývat prokazováním, že k tomu dochází a promiňte, pokud tím důvodem je „obtěžující zápach“ pak je „na odstřel“ každý kuřák, nebo nadšený kuchař.

nedotknutelnost majetku je ústavní právo, na zásah do něj je toho opravdu málo

finančně ho vyčerpat je mnohem účinnější a levnější, a také to vede mnohem snáz k nápravě, což je kýžený cíl.

Nezapomínal bych ale vážení na případ pána co „na rozloučenou se životem“ vyhodil nedávno bytový dům do povětří… Dostat někoho „do kouta“ fakt nemusí znamenat vítězství.

Co místo nenávisti zkusit nápomocné neziskovky?

Vložil Dobroslava (bez ověření), 2. Červen 2020 - 21:54

„Co místo nenávisti zkusit nápomocné neziskovky?“

Máte nějaké zkušenosti či doporučení v tomto směru? Neziskovek jsou mraky.

Vložil pd (bez ověření), 3. Červen 2020 - 7:49

Dobrá vůle byla 3 roky, kdy jsme vysvětlovali, pomáhali a lehce napomínali. Máme stoh dokumentů a písemných výzev ke zjednání nápravy. Nucený prodej jednotky musí odsouhlasit nadpoloviční většina vlastníků (ne dle poměru vlastnického podílu, ale prostě počet hlav). Což nebude problém, myslím, že to podepíše 95% vlastníků a to soud musí vzít v potaz. Přece nerozhodně v prospěch jedné osoby proti zbylým 100 lidem? Obzvlášť pokud existuje rozsudek, který byl a je porušován. To samé exekuce.

Ono obětžování ostatních spoluvlastníků zápachem je měřitelné porušování zákona. Obzvlášť pokud se line skoro celým domem. To samé poškozování a znečišťování společných prostor. My tady v Čechách jaksi nejsme zvyklí na ohleduplnost a obzvlášť dodržování pravidel týkajících se bydlení, takže to každému připadá, že se nic neděje a musí se s tím žít. Nemusí, od toho máme NOZ a jeho ustanovení. Pokud se obeví jeden úspěšně završený precedens, tak obecně všichni tyhle polobezdomovci, čuňata a jiná dost slušně obtěžující pakáž co dlouhodbě ničí pohodové bydlení ostatním spoluvlastníkům budou mít vykřičník, že to může skončit stejně. Prostě když to shrnu, máme hezky udržovaný čistý dům s fungujícími vlastníky kromě tohoto jednoho případu, který prostě do našeho domu svým sociálním zařazením vůbec nepatří. Taky bych zmínil, že nucený prodej jednotky není to že byt se sebere bez náhrady a nazdar. Byt se prodá, dotyčný vlastník dostane peníze v tržní hodnotě mínus náklady a může se přestěhovat třeba na skládku nebo se upít k smrti. To už je na něm. Cílem je umístit potížistu tam kam patří a v našem domě rozhodně nemá co dělat, obzvlášť pokud to písemně potvrdí skoro všichni ostatní.

Vložil tomas 22, 4. Červen 2020 - 6:10

Jo a nedělal bych podpisovou akci: „my všichni si přejeme prodat její byt“

Spíš my všichni ukládáme výboru, aby věc vyřešil neb nás všechny obtěžuje zápach a ohrožuje porušování hygieny obzvlášť nyní.

Vložil tomas 22, 4. Červen 2020 - 6:08

Nerozumím jedné věci. Píšete bezdomovkyně a zároveň nemá žádné dluhy, kde byste šli na jisto?

Podle toho co jste napsal, jste nejspíš skončili všichni v 1 kole u samospudkyne. Dostavila se paní vůbec k soudu?

Pokud ne, tak vážně nemáte v podstatě nic v rukou.

Ve stavu našeho soudnictví velmi záleží kdo věc dostane a i když vám fandím, umíte si představit že by měl soud vydat rozhodnutí o prodeji vašeho bytu, protože jste zameškal projednávání? Notabene když zřetelně nejste „oblíben“ a máte schránky na společné chodbě a vy ani nevíte kdo má klíč od té vaší?.

Teď se nebavíme o paní ale o vás

Jen váš upozorňuji. Právník bude stát tak 3500 za hodinu. Jakmile bude paní (ze zřejmě oprávněného důvodu) označena za nesvéprávnou či částečně nesvéprávnou , jste nahrání i s vymáháním exekuce prodejem bytu pro dluhy.

Zaplatila pani uz to čištění bytu exekutorovi? To přeci musela být raketa? SVJ jako navrhovatel platilo zálohu ne? Tak to víte… Má paní příbuzné? Dědice? Ti by rozhodně nechtěli o dědictví přijít.

Vložil § (bez ověření), 3. Červen 2020 - 8:03

„do našeho domu svým sociálním zařazením vůbec nepatří“

To je přesně to, co Vám nepřísluší posuzovat. Každý je někam zařazen. Já třeba neovládám hru na housle (dosaďte si jakoukoli jinou vlastnost nebo dovednost). Pokud ostatní ji budou ovládat, podle Vaší logiky mne mohou vystěhovat.

„Cílem je umístit potížistu tam kam patří a v našem domě rozhodně nemá co dělat, obzvlášť pokud to písemně potvrdí skoro všichni ostatní.“

Ani když to potvrdí všichni ostatní.

Nedivil bych se, pokud byste čelil trestnímu oznámení, které může podat kdokoli, nikoliv pouze poškozený. Některé závažné TČ jsou trestné i ve stadiu přípravy a pokusu a Vy zjevně úmyslně škodíte, škodit nadále chcete a další škodu připravujete, a to jako organizovaná skupina.

Kromě toho jste zatím neuvedl, který právem chráněný zájem je porušován vnášením odpadu do bytu a jeho hromaděním. Tato činnost je sama o sobě nezávadná, dokonce může být prospěšná. Ani jste neuvedl, jak je odpad definován. Hromaděním odpadu se zabývají celé instituce (a nemyslím teď oblast odpadového hospodářstí, ale muzejnictví) i jednotlivci.

Vložil petr d (bez ověření), 3. Červen 2020 - 8:19

Obtěžování ostatních vlastnků zápachem, popílkem, hlukem, světlem, vibracemi atd… je porušování OZ. Poškozování a znečišťování to samé a navíc i stanov a DŘ společenství. To že neumíte hrát na housle nebo jiný nástroj, případně třeba neumíte vrtat vrtačkou nikde není definováno jako porušení zákona.

Tak tedy vlastně dle vašich vyjádření nevím, jestli bychom neměli společenství vlastníků rozpustit a lidem říci: „Dělejete si co chcete, páč důsledná správa domu s péčí řádného hospodáře se nám může ošklivě nevyplatit“. Zajímalo by mne, jak by jste postupoval vy, když by takový člověk byl Váš soused a každá vaše návštěva by chodila od výtahu k vašemu bytu se zacpaným nosem několik let.

Vložil tomas 22, 4. Červen 2020 - 6:18

Čili jste primy soused na patře? Hm… Není to teď trochu v osobní rovině že vam to vadí zásadně a tak z pozice své funkce to řešíte?.

Nechtěl bych mít rozhodně takového souseda souhlasím. Ale zápach na chodbě je jak jsem uvedl i z vaření, či kouření. Těžko říct jak zásadně omezuje výkon vlastnických práv.

To, že vám to nejspíš řekli i vaši právníci to potvrzují.

Chcete to řešit,nebo paní vystěhovat?

Jdete hodně nejistou cestou.

Vložil § (bez ověření), 3. Červen 2020 - 9:02

Nenapsal jste, jakého charakteru jsou hromaděné věci, ač jste byl na to několikrát tázán (zejména jste nenapsal, že hromaděné věci zapáchají), ani jste neuvedl žádný jiný důvod, proč by vlastník nemohl ve svém bytě mít své věci, ač jste i na to byl opakovaně tázán.

Vlastník může mít ve svém bytě věci. Pokud jste mu je násilně odňal, způsobil jste mu úmyslně škodu a navíc hodláte pokračovat.

Exekuce sama o sobě Vám nedává za pravdu. Zejména to neznamená, že věc byla soudem meritorně projednána. K rozhodnutí soudu mohlo dojít i bez projednání věci (z více důvodů: žalovaný se nevyjádřil, žalovaný se nedostavil, žalovanému bylo doručeno fikcí, žalovaný byl nečinný, žalovaný nebyl schopen chápat řízení, žalovaný byl v nemocnici, v zahraničí, pošťačka obsílku hodila do kanálu ad.). Ani to jste nenapsal. K exekuci může dojít naprosto nefér přístupem a Vaše neodpovědi ukazují právě na to.

Vložil petr d (bez ověření), 3. Červen 2020 - 9:14

Vlastník byl u soubu a vše chápal. Věci v bytě: Zapáchající komunální odpad vnášený z kontejnerů do bytu + další s tím související nepříjemnosti

Prosím oprosťme se o úhybné manévry ve smyslu „nesvéprávný vlastník, zapáchají odpad v bytě je v pořádku, poškozování a znečišťování společných prostor není ničeho porušením“, myslím, že téma diskuse není obhajoba dotyčného vlastníka a zjišťování povahy odpadu i jeho případné hodnoty, ale dotaz jak ideálně proti tomuto vlastníkovi postupovat a zda-li existují nějaké případy dotažené do úspěšného konce.

Děkuji

Vložil tomas 22, 4. Červen 2020 - 6:20

Čili paní byla u soudu a neodvolávala se. Měla právníka?

My tu přeci řešíme vaše naděje na úspěch. To zásadně souvisí s tím, co píšeme.

Vložil § (bez ověření), 3. Červen 2020 - 9:32

„Zapáchající komunální odpad“

Vážený pane Petře D.,

je dobrým zvykem, když se na něco ptám, že uvédu veškeré podstatné skutečnosti. To, že hromaděné věci zapáchaly, jste uvedl teprve na několikátý dotaz. Takže to, co řešíte, je obtěžování zápachem, nikoliv skladování věcí v bytě, jak jste uvedl prve.

Obtěžování zápachem je narušení právem chráněného zájmu obtěžovaného.

Uveďte, jak mohl soud rozhodnout ve prospěch jiné osoby než žalobce, s jakým odůvodněním. To byl byl precedent, to by byla bomba. Něco takového právní řád nepřipouští.

Vložil Krupp, 3. Červen 2020 - 9:24

Vy tady stále píšete o exekuci a exekutorovi. Exekutor je od toho, aby zabavil nějaké věci v majetku dlužníka. Ten vlastník něco dlužil? Komu? Exekutor mu něco zabavil? Ty zapáchající předměty? To asi ne. Nebo se ten soud týkal úplně něčeho jiného? Nebo naopak exekuce vůbec nesouvisela s vaším dotazem? Tak prosím odpovězte, jinak těžko můžete dostat rozumnou odpověď, když se ptáte nesrozumitelně.

Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Červen 2020 - 10:32

kruppe, exekuce je výkon rozhodnutí. nemusí to být jen to nejznámější, že přijde borec ve žluté vestě a zabaví nějaké věci, protože někdo někomu něco dluží. takže vám třeba dojde soudní rozhodnutí na odstranění stavby. no a exekuce bude to odstranění, když ji neodstraní povinný sám. nebo na odstranění bordelu, což byl asi tento případ.

Vložil Krupp, 3. Červen 2020 - 11:38

Děkuji, nevěděl jsem, poučil jste mne. Jirka

Vložil Petr87, 3. Červen 2020 - 10:03

Exekutor je od toho, aby vykonal rozhodnutí soudu. Pokud tedy například soud rozhodne o zbourání načerno postavené garáže na cizím pozemku a vlastník garáže na rozhodnutí kašle, zajistí exekutor zbourání garáže na náklady vlastníka.

Vložil petr d (bez ověření), 3. Červen 2020 - 10:05

Ano, exektutor vykonal to co měl udělat vlastník dle rozhodnutí soudu.

Vložil Zvědavý (bez ověření), 2. Červen 2020 - 13:14

Píšete o závadovém jednání závadného vlastníka bytové jednotky.

Žádné závadové jednání jste ale nepopsal.

Neuvedl jste ani, zda odpad nosí do bytu z venku, a nebo jde o odpad běžně produkovaný chodem domácnosti. I kdyby si vlastník do bytu nosil odpad z venku (kovošrot, plasty, dřevo, papír, sklo, porcelán, keramiku, oděvy, elektrospotřebiče nebo jejich části ad., nevím, co vše je možné najít v nádobách na odpad nebo na skládce), o protiprávní jednání se nejedná.

Vložil Slavoj (bez ověření), 2. Červen 2020 - 13:07

Tady zřejmě chybí nějaká podstatná informace. Samotné shromažďování odpadu v bytě není nezákonné a nemůže vést k soudnímu odstranění odpadu. Muselo jít o něco jiného než o pouhé shromažďování odpadu. (Několik možných vysvětlení mě sice napadá, ale měl by to upřesnit tazatel.)

Rovněž v bytě shromažďuji odpad, dokonce v několika k tomu určených nádobách (určených pro papír, plasty, nápojové kartony, sklo, směsný odpad, a do budoucna zřejmě i kovy a biomasu).

Vložil Ctibor (bez ověření), 2. Červen 2020 - 7:09

„Jako jediné řešení se jeví „Návrh na nucený prodej jednotky“.“

K tomu není žádný důvod. (Nepíšete, že by dlužil, což by důvod byl.)

Spousta lidí hromadí předměty. Mají svůj veletrh – http://www.sberatel.info/veletrh-jaro/

Obraťte se na příslušné místo:

Pokud jde o hygienickou závadu, na hygienickou stanici.

Pokud jde o závadu požární bezpečnosti, na hasičský záchranný sbor.

Pokud jde o poruchu zdraví, na zdravotnické zařízení.

Učiňte tak ale Vy osobně jako občan, pod správu společných částí domu nic z uvedeného nepatří.

Jak už Vám bylo sděleno, vůbec Vám nepřísluší posuzovat, zda Váš soused je či není závadný, jak píšte.

Vložil MartinII, 4. Červen 2020 - 18:51

1/ www.ceskestavby.cz/…a-28058.html?…

2/ www.sedlakovalegal.cz/…vlastnictvi/ Mgr. Tereza Drastichová |

Nemovitosti Bude mi potěšením Vás provést složitým světem paragrafů. Obrátit se na mne můžete v nejrůznějších záležitostech občanského práva, specializuji se zejména na právo nemovitostí.

Více o mně Mgr. Tereza Drastichová Občanské právo a nemovitosti

tereza.d@sedla­kovalegal.com +420 733 555 958

Právo mě vždy fascinovalo pro svůj logický systém a vnitřní řád. Postupem času jsem pochopila, že v rámci tohoto řádu je potřeba při řešení právních a otázek zapojit také kreativitu. Jsem proto nesmírně ráda, že jsem v SEDLAKOVA LEGAL dostala příležitost stát se součástí týmu lidí, kteří jsou nejen skvělými kolegy a experty ve svém oboru, ale zároveň dokážou právní problémy, které přináší praxe, řešit s mnohdy neotřelým a kreativním přístupem k věci.

3/ www.akgr.cz/…vlastnictvi/

Vložil Justitianus, 4. Červen 2020 - 20:51

Pane Martine, Váš příspěvek nemá nulovou informační hodnotu. Má dokonce ZÁPORNOU informační hodnotu.

Oba odkazy na ceskestavby a na akgr jsou o ničem – oba jsou bez relevantního informačního obsahu, text agkr je dokonce rok starý. Proč sem ty odkazy dáváte?

Dále odkazujete na webovou stránku advokátky, která netuší dokonce ani to, že nucený prodej jednotky podle novelizovaného § 1184 NOZ je v odlišném režimu od případu exekučního prodeje či dražby majetku dlužníka v insolvenci. Přednostní postavení SVJ jako věřitele bylo uzákoněno zákonem č. 291/2017 Sb., který s účinností od 1. 12. 2017 novelizoval občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon.

Na Mgr. Terezu Drastichovou bych tedy nedoporučoval se obracet ve věcech SVJ. Snad za pár let, pokud získá zkušenosti a přehled.

Justitianus

Vložil Justitianus, 2. Červen 2020 - 7:53

Pan Ctibor se také mýlí v jedné věci, stejně jako „asi tak“: tyto záležitosti nepochybně spadají pod správu domu a pozemku. Oprávněnou osobou je (vedle jednotlivých vlastníků jednotek) také SVJ.

Vždyť to zákon uvádí výslovně!

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".